Пробне тестування для самоперевірки з метою підготовки до конкурсного відбору на держслужбу.

Інформаційно-комунікативний веб-ресурс “Тестування на державну службу” створено у рамках проекту “Підтримки реформ в Україні”, за сприяння Громадської мережі “Нова державна служба”, задля ефективного впливу на реформування системи відбору осіб, які претендують на посади державних службовців, або для просування по службі нині діючих держслужбовців. Окрім, сервісних послуг фахової підготовки учасників конкурсу на державну службу, тут висвітлюються останні новини і події у реформуванні законодавства у цій сфері, розміщується актуальна аналітика, законодавство і законодавчі ініціативи, міжнародні стандарти та рекомендації, інформація про учасників процесу реформування, є можливість задавати питання, коментувати публікації і проводити он-лайн дискусію.

Кожен претендент може безкоштовно знайти відповіді на питання та пройти електронне пробне тестування щоб дізнатися свій рівень знань, для належної підготовки до конкурсного відбору на посади державних службовців відповідно до п.2. ст. 26 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 №246 (зі змінами від 4 липня 2017 р. № 457 та від 18 серпня 2017 р. № 648).

Підготовка проводиться відповідно до переліку тестових завдань та відповідей для комп’ютерного тестування, який затверджено Наказом Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужби, НАДС) від 30 серпня 2017 року № 178 (зі змінами, внесеними наказом НАДС від 26 вересня 2017 року № 191. Актуальні, також, і в 2018 році!
Перелік тестів включає 709 тестових питань з відповідями, зокрема:

 • по Конституції України (193 питання);
 • по Закону України “Про державну службу” (197 питань);
 • по Закону України “Про запобігання корупції” (199 питань);
 • по спеціальному законодавству (120 питань).

Також, тест на вільне володіння державною мовою та інші тести.

Посилання, щоб завантажити пам’ятку, або пройти тест:

Інструкція з on-line тестування Розпочати on-line тест

Інтерактивне самонавчання –

відрізняється від тестування тим, що знято обмеження часу, кількості питань та відключено випадковий порядок питань. Можна з самого початку, відразу, натиснути кнопку завершення тесту, щоб переміщуватись від одного питання до іншого та бачити на відповідній вкладці вірну відповідь.

Щоб розпочати самонавчання on-line натисніть:

Самонавчання (on-line)

Новинка комп’ютерна програма для Windows, щоб проходити тестування в режимі off-line, тобто без необхідності підключення до мережі Інтернет.

Посилання для завантаження програми:

Тестування (off-line) Самонавчання (off-line) Інструкція (off-line)

(більше…)

Розділ 1. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

І. Питання на перевірку знання Конституції УкраїниI.) 1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

 • А) унітарною;
 • Б) суверенною;
 • В) цілісною і недоторканою;
 • Г) суверенною та невідчужуваною.


I.) 2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

 • А) політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності;
 • Б) соціального плюралізму та багатоукладності економіки;
 • В) відсутності цензури і поваги до приватної власності;
 • Г) поваги до культури Українського народу та культури національних меншин.


I.) 3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

 • А) військові формування, організація і порядок діяльності яких визначаються законом;
 • Б) Збройні Сили України;
 • В) Збройні Сили України і інші військові формування;
 • Г) Службу безпеки України і правоохоронні органи держави.


(більше…)

Розділ 2. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»II.) 1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

 • А) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління;
 • Б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;
 • В) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової дисципліни;
 • Г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на державній службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти інноваційними технологіями.


II.) 2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

 • А) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;
 • Б) посадова особа, наділена державно-владними і розпорядчими повноваженнями;
 • В) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі державного управління;
 • Г) безпосередній керівник державних службовців.


II.) 3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

 • А) посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;
 • Б) посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень;
 • В) посада, що передбачає однакові професійні компетентності;
 • Г) посада, на якій оплата праці державного службовця буде не меншою від існуючої.


(більше…)

Розділ 3. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»III.) 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 • А) Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
 • Б) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
 • В) органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України;
 • Г) Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.


III.) 2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • А) консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України;
 • Б) центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику;
 • В) спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони;
 • Г) орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних злочинів.


III.) 3. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

 • А) народні депутати України;
 • Б) Президент України;
 • В) члени Кабінету Міністрів України;
 • Г) сільські, селищні, міські голови.


(більше…)

Розділ 4. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)IV.) 1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?

 • А) найвищим органом у системі органів виконавчої влади;
 • Б) вищим органом державного управління;
 • В) вищим органом у системі органів виконавчої влади;
 • Г) вищим представницьким органом виконавчої влади.


IV.) 2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

 • А) перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України;
 • Б) перед Президентом України і підзвітний Верховній Раді України;
 • В) перед Верховною Радою України і підконтрольний Президентові України;
 • Г) перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний Прем’єр-міністрові України.


IV.) 3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?

 • А) адміністративним органом;
 • Б) колегіальним органом;
 • В) представницьким органом;
 • Г) установчим органом.


(більше…)

Тестування щодо вільного володіння державною мовою

Тест 1

I) 1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :

 • (г,ґ)рунт
 • (г,ґ)рант
 • ле(г,ґ)ітимний

I) 2. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:

 • випАдок
 • ненАвисть
 • фАховий

I) 3. Що означає слово автентичний?

 • місцевий, корінний
 • справжній, відповідний оригіналові
 • давній


(більше…)

Відповіді на тести в поліцію

І. ПИТАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

1. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?

Ст.1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

2. Якою є форма державного устрою України?

Ст. 2, ч. 2. Україна є унітарною державою.

3. На яку територію поширюється суверенітет України?

Ст. 2, ч. 2. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.


(більше…)

Тестові запитання на посаду прокурора з відповідями – 2017

Тести для складання кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури кваліфікаційного іспиту (затверджені рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 13 вересня 2017 року № 22дк-17).

Щоб пройти пробне тестування, натисніть:
Розпочати тестування
Готові для завантаження файли з відміченими правильними відповідями:КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
КРИМІНАЛЬНЕ  ПРАВО УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА
РОБОТА З РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Вимоги до осіб, які допускаються до кваліфікаційного іспиту встановлені статтею 27 Закону України «Про прокуратуру». Добір здійснюється на конкурсній основі. Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.  

(більше…)

Тести НАБУ з відповідями

Тестування (питання та відповіді) в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) для іспиту на знання законодавства.

Готові для завантаження файли в PDF форматі:

ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ч-1
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ч-2
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ч-3
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ч-1
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ч-2
ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО

Зразок:

1.) Який статус має Національне антикорупційне бюро України ?

1) центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції

2) центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику;

3) державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України;

4) державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Відповіді до тестів на посаду судді – 2017

Відповіді на анонімне тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидатів на посади суддів у сфері права для складення відбіркового іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду.

Перелік питань затверджено 03 жовтня 2017 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Готові файли у форматі MS Word, доступні для завантаження:

1-249.doc   250-350.doc   351-450.doc   451-550.doc   551-650.doc

651-749.doc   750-800.doc   800-850.doc   850-900.doc   900-947.doc
Відповіді не є витоком інформації та не порушують жодних законодавчих норм, оскільки добуті із загальнодоступних ресурсів мережі Інтенрет у вигляді витягів/цитат.

(більше…)

Page 1 of 212