Тести на державну службу. Підготовка до конкурсного відбору на держслужбу.

Інформаційно-комунікативний веб-ресурс “Тести на державну службу” створено у рамках проекту “Підтримки реформ в Україні”, за сприяння Громадської мережі “Нова державна служба”, задля ефективного впливу на реформування системи відбору осіб, які претендують на посади державних службовців, або для просування по службі нині діючих держслужбовців. Окрім, сервісних послуг фахової підготовки учасників конкурсу на державну службу, тут висвітлюються останні новини і події у реформуванні законодавства у цій сфері, розміщується актуальна аналітика, законодавство і законодавчі ініціативи, міжнародні стандарти та рекомендації, інформація про учасників процесу реформування, є можливість задавати питання, коментувати публікації і проводити он-лайн дискусію.

Кожен претендент може безкоштовно знайти відповіді на питання та пройти електронне пробне тестування щоб дізнатися свій рівень знань, для належної підготовки до конкурсного відбору на посади державних службовців відповідно до п.2. ст. 26 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 №246 (зі змінами від 20.12.2017 № 1056).

Підготовка проводиться відповідно до переліку тестових завдань та відповідей для комп’ютерного тестування, який затверджено Наказом Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужби, НАДС) від 30 серпня 2017 року № 178 (зі змінами, внесеними наказом НАДС від 26 вересня 2017 року № 191). Актуальні, також, і в 2018-2019 роках!
Перелік тестів включає 709 тестових питань з відповідями, зокрема:

 • по Конституції України (193 питання);
 • по Закону України “Про державну службу” (197 питань);
 • по Закону України “Про запобігання корупції” (199 питань);
 • по спеціальному законодавству (120 питань).

Також, тест на вільне володіння державною мовою та інші тести.

Посилання, щоб пройти On-line тест:

On-line тест – № 1 On-line тест – № 2

Відмінність між тестами № 1 та № 2:

Тест № 1 найкраще підходить для вивчення правильних відповідей та для роботи над помилками.

Тест № 2 – симулятор справжнього тестування, максимально наближений до умов реального іспиту.

(більше…)

Розділ 1. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

І. Питання на перевірку знання Конституції УкраїниI.) 1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

 • А) унітарною;
 • Б) суверенною;
 • В) цілісною і недоторканою;
 • Г) суверенною та невідчужуваною.


I.) 2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

 • А) політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності;
 • Б) соціального плюралізму та багатоукладності економіки;
 • В) відсутності цензури і поваги до приватної власності;
 • Г) поваги до культури Українського народу та культури національних меншин.


I.) 3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

 • А) військові формування, організація і порядок діяльності яких визначаються законом;
 • Б) Збройні Сили України;
 • В) Збройні Сили України і інші військові формування;
 • Г) Службу безпеки України і правоохоронні органи держави.


(більше…)

Розділ 2. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»II.) 1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

 • А) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління;
 • Б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;
 • В) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової дисципліни;
 • Г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на державній службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти інноваційними технологіями.


II.) 2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

 • А) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;
 • Б) посадова особа, наділена державно-владними і розпорядчими повноваженнями;
 • В) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі державного управління;
 • Г) безпосередній керівник державних службовців.


II.) 3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

 • А) посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;
 • Б) посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень;
 • В) посада, що передбачає однакові професійні компетентності;
 • Г) посада, на якій оплата праці державного службовця буде не меншою від існуючої.


(більше…)

Розділ 3. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»III.) 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 • А) Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
 • Б) органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;
 • В) органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України;
 • Г) Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.


III.) 2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • А) консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України;
 • Б) центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику;
 • В) спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони;
 • Г) орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних злочинів.


III.) 3. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?

 • А) народні депутати України;
 • Б) Президент України;
 • В) члени Кабінету Міністрів України;
 • Г) сільські, селищні, міські голови.


(більше…)

Розділ 4. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)IV.) 1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?

 • А) найвищим органом у системі органів виконавчої влади;
 • Б) вищим органом державного управління;
 • В) вищим органом у системі органів виконавчої влади;
 • Г) вищим представницьким органом виконавчої влади.


IV.) 2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

 • А) перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України;
 • Б) перед Президентом України і підзвітний Верховній Раді України;
 • В) перед Верховною Радою України і підконтрольний Президентові України;
 • Г) перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний Прем’єр-міністрові України.


IV.) 3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?

 • А) адміністративним органом;
 • Б) колегіальним органом;
 • В) представницьким органом;
 • Г) установчим органом.


(більше…)

Тестування щодо вільного володіння державною мовою 2019

Згідно статті 20 Закону України “Про державну службу” особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на державну службу, має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Процес атестації на вільне володіння державною мовою включає проходження тестування та співбесіди.
Розпочніть on-line тест (ДЕМО-версія) натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань для отримання посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Пропонований додаток містить перелік усіх – 150 тестових питань 2018-2019 року з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)

Відповіді на тести в поліцію 2019

Розпочніть безкоштовний on-line тест (ДЕМО-версія) на оцінку рівня логічного й аналітичного мислення натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Розпочніть безкоштовний on-line тест (ДЕМО-версія) професійних знань натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Конкурсний відбір до Національної поліції України регламентований ст.ст. 47-57 Закону України «Про Національну поліцію» та Наказом МВС України № 1631 від 25.12.2015 р.

Відбір включає кілька етапів, для кожного з яких встановлено прохідний мінімум. Кандидати запрошуються на наступний етап лише за умови успішного проходження попереднього. Етап тестування передбачає оцінку рівня логічного й аналітичного мислення та професійних знань.

 

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань на оцінку професійних знань. Пропонований додаток містить перелік усіх – 400 тестових питань 2018-2019 років з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)

Тестові запитання на посаду прокурора з відповідями 2019

Тести для складання кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури кваліфікаційного іспиту.
Розпочніть on-line тест (ДЕМО-версія) натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань. Пропонований додаток містить перелік усіх 2247 – тестових питань 2018-2019 років з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)

Тести НАБУ з відповідями 2019

Тестування (питання та відповіді) в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) для іспиту на знання законодавства.

На цьому сайті Ви можете переглянути відповіді на тестові питання, а також пройти пробне тестування на знання законодавства – перший рівень тестування на зайняття вакантної посади в Національному антикорупційному бюро України.
Розпочніть on-line тест (ДЕМО-версія) натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань. Пропонований додаток містить повний перелік – 411 тестових питань І рівня та – 2167 тестових питань ІІ рівня з відповідями 2018-2019 років!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)

Відповіді до тестів на посаду судді

Відповіді на анонімне тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидатів на посади суддів у сфері права для складення відбіркового іспиту у межах процедури добору на посаду судді місцевого суду.
(більше…)