Без категорії

Тести в державний реєстр виборців з відповідями 2024

Метою тестування є перевірка та підвищення рівня професійної підготовки, набуття навиків, необхідних для кваліфікованого ведення ДРВ. Представлені для проходження тести різної тематики та рівня складності.
Користувач може проходити тестування необмежену кількість разів, натиснувши
Розпочати тестування

Перелік доступних тестів:
І. Закон України Про Державний реєстр виборців
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ
IV. Робота в АІТС ДРВ
Тести на володіння комп’ютером:
І. Операційна система Microsoft Windows XP
ІІ. OpenOffice.org
ІIІ. Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google

Кожен тест складається з 15-20 питань. На виконання тесту відводиться 15-20 хвилин.
До кожного питання пропонуються кілька варіантів відповіді, з яких один, або декілька правильні.

І. Закон України Про Державний реєстр виборців
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 1

Регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців у разі підтвердження за результатами перевірки відомостей, наведених у скарзі на рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Державного реєстру виборців:

 • зобов’язує відповідний орган ведення Реєстру повторно розглянути звернення особи, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит;
 • подає встановлені відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для здійснення уточнення персональних даних Реєстру;
 • подає встановлені відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання дій щодо ведення Реєстру;
 • письмово повідомляє суб’єкта звернення із скаргою про необхідність повторного звернення у встановленому порядку до органу ведення Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 2

[sociallocker id=1102][/sociallocker]

Запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців може подаватися:

 • особисто в письмовій формі.
 • особисто в усній або письмовій формі;
 • через уповноважену ним особу;
 • поштою;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 3

Відомості про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану, подаються:

 • органу ведення Реєстру за територіальним розташування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
 • будь-якому органу ведення Реєстру;
 • органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюється на територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборця;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 4

На етапі складання уточнених списків виборців відомості чергового періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців подаються органами, закладами, установами:

 • за десять днів до дня голосування.
 • не пізніш як за одинадцять днів до дня передачі уточнених списків виборців;
 • за одинадцять днів до дня голосування;
 • не пізніш як за десять днів до дня передачі уточнених списків виборців;
 • через десять днів з дня передачі попередніх списків виборців;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 5

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву:

 • будь-якому органу ведення Реєстру.
 • органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою;
 • органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 6

Якщо у відомостях, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, керівник цього органу:

 • письмово повідомляє орган ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних.
 • видає наказ про внесення змін до персональних даних такого виборця;
 • звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця внести зміни до його персональних даних;
 • звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 7

За умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї інформації, передбачається:

 • дисциплінарна відповідність;
 • кримінальна відповідальність;
 • матеріальна відповідальність.
 • адміністративна відповідальність;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 8

Основними завданнями Державного реєстру виборців є:

 • надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • первинне наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 9

Виборча адреса виборця визначається за:

 • місцем проживання виборця;
 • зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
 • зареєстрованим місцем перебування виборця відповідно до Закону України
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 10

Органи ведення Державного реєстру виборців надають необхідну статистичну інформацію у строк:

 • узгоджений з суб’єктом звернення та визначений ним у зверненні;
 • визначений у зверненні або узгоджений з суб’єктом звернення;
 • протягом двох днів з дня отримання звернення.
 • не пізніш як на наступний робочий день;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 11

Органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців:

 • щомісячно;
 • щорічно;
 • щоквартально;
 • щотижнево.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 12

До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:

 • виборча адреса виборця;
 • місце народження виборця;
 • відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно;
 • населений пункт, в якому переважно проживає виборець.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 13

Запис, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, стосовно особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається протягом:

 • одного року після настання зазначених обставин;
 • п’яти років після настання зазначених обставин.
 • п’ятнадцяти років після внесення до Реєстру відповідної службової відмітки;
 • одного року після внесення до Реєстру відповідної службової відмітки;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 14

Посадові та службові особи органів Державного реєстру виборців несуть відповідальність за:

 • невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 • неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
 • недостовірність поданих органу ведення Реєстру відомостей, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру;
 • використання політичною партією отриманої копії бази даних Реєстру для цілей, не передбачених Законом України
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 15

За підсумками вивчення обґрунтованості заяви виборця щодо зміни виборчої адреси (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру) керівник цього органу може прийняти таке рішення:

 • видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця;
 • відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси;
 • звернутися до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця;
 • звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 16

Засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу:

 • один примірник попереднього списку виборців на останньому аркуші.
 • кожен примірник попереднього списку виборців на кожному аркуші;
 • один примірник попереднього списку виборців на кожному аркуші;
 • кожен примірник попереднього списку виборців на останньому аркуші;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 17

Керівник органу ведення Державного реєстру виборців відмовляє у задоволенні заяви особи щодо включення виборця до Державного реєстру виборців:

 • якщо встановлено, що така особа не має зареєстрованого місця проживання.
 • якщо перевіркою встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою;
 • якщо встановлено, що така особа включена до Реєстру;
 • якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 18

Керівник органу ведення Державного реєстру виборців відмовляє в задоволенні заяви виборця про внесення змін до його персональних даних у Державному реєстрі виборців з такої підстави:

 • якщо перевіркою виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою.
 • якщо встановлено невідповідність зазначеної у заяві виборця виборчої адреси даним цього виборця у Реєстрі;
 • якщо встановлено, що виборець вибув із зареєстрованого місця проживання;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 19

У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця, який звернувся із запитом у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців, та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Державного реєстру виборців надсилає відповідь:

 • не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту;
 • не пізніш як на наступний робочий день.
 • не пізніш як на наступний день;
 • не пізніше п’ятого робочого дня після отримання запиту;
 • не пізніше шостого робочого дня після отримання запиту;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 20

Орган ведення Державного реєстру виборців у разі встановлення під час проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців факту неправомірного або кратного включення особи до Державного реєстру виборців:

 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру усунути неправомірне або кратне включення особи до Реєстру;
 • вносить до відповідного запису службову відмітку про вибуття особи із зареєстрованого місця проживання.
 • видає наказ про знищення запису Реєстру;
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 21

До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються:

 • громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
 • особи, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
 • лише громадяни України, яким виповнилося 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру;
 • громадяни України, які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 22

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців, роздруковує та надсилає на виборчу адресу виборця такі персональні дані виборця:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності);
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності), службові персональні дані;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 23

У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців виборець може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

 • за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою статті 8 Закону України Про Державний реєстр виборців) – щодо прізвища, власних імен (усіх власних імен), по батькові осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою
 • за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою статті 8 Закону України Про Державний реєстр виборців) – щодо ідентифікаційних персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою
 • за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою – щодо ідентифікаційних персональних даних усіх виборців за цією виборчою адресою або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
 • за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни – кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні;
 • за вказаною у запиті виборчою адресою – кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 24

Уповноважити на подання заяви про внесення змін до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців може:

 • будь-який виборець.
 • виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно;
 • виборець, який постійно або тимчасово не здатний пересуватися самостійно;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 25

Подані до виборчих комісій звернення виборців щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця передаються:

 • відповідному органу ведення Реєстру;
 • регіональному органу адміністрування Реєстру;
 • будь-якому органу ведення Реєстру.
 • відповідному органу ведення Реєстру або регіональному органу адміністрування Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 26

Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Державного реєстру виборців є:

 • звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру органом ведення Реєстру;
 • подані в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
 • рішення розпорядника Реєстру;
 • подані в установленому порядку документи, які підтверджують набуття особою права голосу;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 27

Відомості, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, подаються:

 • в останній день місяця;
 • в перший день наступного місяця.
 • щомісяця до 5 числа;
 • щомісяця не раніше 5 числа;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 28

Подання з відомостями, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, подаються на:

 • паперових або електронних носіях;
 • паперових носіях;
 • електронних носіях.
 • паперових та електронних носіях;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 29

Відомості, зазначені в заяві особи щодо свого включення до Державного реєстру виборців та необхідні для внесення запису до Державного реєстру виборців:

 • перевіряються у разі необхідності шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.
 • підлягають обов’язковій перевірці шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 30

До відповідного органу ведення Державного реєстру виборців може звернутися із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатів у депутати місцевої ради:

 • місцева рада або депутат місцевої ради;
 • територіальна виборча комісія місцевих виборів;
 • місцева рада або територіальна виборча комісія місцевих виборів.
 • місцева рада;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 31

Підставою для видання наказу про знищення запису Державного реєстру виборців є:

 • рішення розпорядника Реєстру;
 • закінчення встановленого строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено.
 • смерть виборця або оголошення його померлим;
 • припинення громадянства України;
 • виявлення кратного включення виборця до Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 32

Електронна копія бази даних Державного реєстру виборців за письмовим зверненням політичної партії, яка має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, надається:

 • розпорядником Реєстру та регіональними органами адміністрування Реєстру;
 • розпорядником Реєстру;
 • органами ведення та регіональними органами адміністрування Реєстру.
 • розпорядником Реєстру та органами ведення Реєстру;
 • органами ведення Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 33

Захищеність Державного реєстру виборців означає:

 • доступність відомостей Реєстру лише в обсязі та порядку, встановлені законом;
 • забезпечення захисту бази даних Реєстру;
 • забезпечення постійного зберігання персональних даних Реєстру.
 • забезпечення ведення бази даних Реєстру в єдиному форматі;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 34

Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є:

 • юридична адреса військової частини (формування);
 • адреса дислокації військової частини (формування);
 • зареєстроване місце проживання та адреса житла відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
 • поштова адреса військової частини (формування);
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 35

У разі відмови у задоволенні заяви виборця щодо зміни виборчої адреси повідомлення про це надсилається на:

 • виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру чи на адресу, яку він просив визнати його виборчою адресою;
 • на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
 • виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку він просив визнати його виборчою адресою;
 • виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 36

У разі звернення політичної партії, яка має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру орган ведення Реєстру:

 • видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних Реєстру;
 • у разі необхідності уточнює персональні дані Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру внести відповідні зміни до персональних даних Реєстру;
 • уточнює персональні дані Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 37

Запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців може подаватися:

 • особисто в усній або письмовій формі
 • особисто в письмовій формі
 • через уповноважену ним особу
 • поштою
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 38

Особа може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців щодо свого включення до Державного реєстру виборців:

 • в усній або письмовій формі.
 • з письмовою заявою за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
 • з письмовою заявою довільної форми;
 • в усній формі;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 39

Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається:

 • відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця;
 • відповідно до документа, що посвідчує особу виборця.
 • відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 40

У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця:

 • як число та місяць народження виборця зазначається 31 грудня відповідного року;
 • до Реєстру заноситься службова відмітка про відсутність числа та місяця народження виборця;
 • як число та місяць народження виборця зазначається 1 січня відповідного року.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 41

До органів ведення Державного реєстру виборців щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть звернутися:

 • місцева рада , її виконавчий орган;
 • місцева рада, депутат місцевої ради;
 • місцева державна адміністрація.
 • депутат місцевої ради;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 42

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців, надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані його персональні дані:

 • у термін не більше одного місяця;
 • не пізніше ніж на третій робочий день.
 • не пізніш як на наступний робочий день;
 • не пізніш як на наступний день;
 • в термін не більше п’яти днів;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 43

Розпорядник Державного реєстру виборців уповноважений:

 • вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру;
 • надавати органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру;
 • здійснювати ведення системних класифікаторів.
 • забезпечувати взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 44

Уточнені списки виборців містять:

 • дату та місце народження виборця;
 • графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня;
 • відмітку стосовно виборця, який не буде голосувати за своєю виборчою адресою у зв’язку з його включенням до списку виборців на іншій виборчій дільниці.
 • виборчу адресу виборця (із зазначенням поштового індексу і країни проживання);
 • відмітку про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності);
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 45

Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців, є:

 • звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних.
 • звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
 • подані в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
 • рішення розпорядника Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 46

Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям:

 • не пізніш як за три дні до дня голосування на виборах чи референдумі, якщо інший строк не встановлено відповідним законом про вибори або референдуми;
 • не пізніш як за три дні до дня голосування на виборах чи референдумі;
 • у строк, встановлений відповідним законом про вибори або референдуми, але не пізніше як за три дні до дня голосування на виборах чи референдумі.
 • не пізніш як за два дні до дня голосування на виборах чи референдумі, якщо інший строк не встановлено відповідним законом про вибори або референдуми;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 47

Політична партія, яка має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, може звернутися із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру до:

 • органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються їх повноваження).
 • органу ведення Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
 • розпорядника Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
 • регіонального органу адміністрування Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
 • розпорядника Реєстру або органу ведення Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 48

Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Державного реєстру виборців:

 • розпорядником Реєстру;
 • керівником цього органу;
 • керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
 • регіональним органом адміністрування Реєстру.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 49

Використання персональних даних Державного реєстру виборців для цілей, не передбачених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, можливе:

 • на вимогу прокурора або за рішенням суду;
 • за рішенням розпорядника Реєстру або суду.
 • виключно за рішенням суду;
 • виключно за рішенням розпорядника Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 50

До некоректних відомостей Державного реєстру виборців віднесено:

 • запис про особу, визнану судом недієздатною;
 • взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця;
 • запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
 • запис про особу, громадянство України яких припинено.
 • запис про виборця, який помер;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 51

Виборець може звернутись з письмовим запитом щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців до:

 • органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою;
 • розпорядника Реєстру або будь-якого органу ведення Реєстру;
 • розпорядника Реєстру або органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.
 • будь якого органу ведення Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 52

Рішення, дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, що порушують вимоги Закону України “Про Державний реєстр виборців”, можуть бути оскаржені:

 • виключно до суду;
 • до органу, що його утворив, або суду.
 • до розпорядника Реєстру або суду;
 • до органу, що його утворив, або розпорядника Реєстру;
 • виключно до розпорядника Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 53

На підставі акта про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту керівник органу ведення Державного реєстру виборців приймає рішення про внесення відповідних змін до:

 • місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни;
 • виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни;
 • місця народження виборців (осіб), яких стосуються зміни.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 54

На етапі складання попередніх списків виборців відомості чергового періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців подаються органами, закладами, установами:

 • не пізніш як за два дні до дня виготовлення попередніх списків виборців.
 • не пізніш як за два дні до дня передачі попередніх списків виборців;
 • протягом десяти днів до дня передачі попередніх списків виборців;
 • за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 55

Для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України, народних депутатів України органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для:

 • звичайних та закордонних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань;
 • звичайних та закордонних виборчих дільниць;
 • звичайних та спеціальних виборчих дільниць;
 • звичайних виборчих дільниць.
 • виборчих дільниць усіх видів;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 56

У випадку звернення в установленому порядку виборця, в якого наявна достовірна інформація щодо невідповідностей чи неточностей в персональних даних інших осіб, орган ведення Державного реєстру виборців:

 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру внести відповідні зміни до персональних даних Реєстру.
 • у разі необхідності здійснює уточнення персональних даних Реєстру;
 • видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних Реєстру;
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 57

Публічний характер Державного реєстру виборців забезпечує:

 • доступність для кожного виборця виключно своїх персональних даних в обсязі та у спосіб, встановлені законом;
 • здійснення політичними партіями, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичними партіями, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України публічного контролю за веденням Реєстру.
 • загальну доступність персональних даних виборців;
 • доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та у спосіб, встановлені законом;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 58

Державний реєстр виборців це:

 • державна електронна інформаційна система, яка містить відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
 • автоматизований банк даних, створений для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;
 • автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;
 • автоматизована інформаційна система, призначена для зберігання, обробки даних про виборців та користування ними;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 59

Кожен виборець має право:

 • отримувати інформацію про кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають вказану ним виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;
 • звертатися в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 • оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру.
 • одержувати на платній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 60

Діями щодо ведення Державного реєстру виборців є:

 • візуальний та автоматизований контроль за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
 • організаційно-правова підготовка;
 • знищення запису Реєстру.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 61

Регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців:

 • не має доступу до відомостей Реєстру.
 • має доступ у режимі читання до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру;
 • має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
 • має доступ до статистичних відомостей Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 62

Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення персональних даних Реєстру надається відповідними органами, закладами, установами:

 • не пізніш як на наступний день після дня надходження запиту;
 • в строки, встановлені Законом України
 • в строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми;
 • невідкладно.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 63

Ідентифікаційними персональними даними виборця, які однозначно визначають його особу, є:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, місце народження.
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата народження;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, виборча адреса;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 64

Захист Державного реєстру виборців під час його ведення забезпечують:

 • розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії зі Службою безпеки України;
 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 • розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • органи ведення Реєстру у взаємодії з регіональними органами адміністрування Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 65

До заяви виборця про внесення змін до його персональних даних у Державному реєстрі виборців додаються:

 • документи, що підтверджують ці зміни, або належно засвідчені копії таких документів;
 • документи, що підтверджують ці зміни, або копії таких документів за умови пред’явлення органу ведення Реєстру їх оригіналів;
 • належно засвідчені копії документів, що підтверджують ці зміни.
 • документи, що підтверджують ці зміни, або копії таких документів;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 66

До службових персональних даних Державного реєстру виборців належать:

 • посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
 • номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 • номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
 • поштовий індекс;
 • дата набуття виборцем громадянства України;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 67

У разі отримання від дільничної виборчої комісії відомостей про виборців, включених чи виключених з уточненого списку виборців, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, орган ведення Державного реєстру виборців:

 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення до відповідної дільничної виборчої комісії.
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення безпосередньо до виборця;
 • виконує відповідні дії щодо ведення Реєстру;
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 68

Достовірність відомостей подання, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, засвідчується:

 • підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою;
 • підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування);
 • на кожному аркуші підписом працівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
 • на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою;
 • на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування);
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 69

Під час підготовки до виборів або референдумів персональні дані Державного реєстру виборців можуть використовуватися для:

 • надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території.
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • надання суб’єктам виборчого, референдумного процесу статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • складання списків виборців на виборчих дільницях;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 70

До основних засад ведення Державного реєстру виборців віднесено:

 • політичний плюралізм та багатопартійність;
 • повнота і достовірність відомостей;
 • вдосконалення системи проведення виборів;
 • законність і пріоритет прав людини.
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 71

Дії щодо ведення Державного реєстру виборців здійснюються:

 • у зв’язку із закінченням строку збереження запису про виборця;
 • на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру;
 • на підставі поданих в установленому порядку до органу ведення Реєстру документів.
 • на виконання рішення розпорядника Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 72

Відомості про виборців у списку зазначаються:

 • в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч;
 • в алфавітному порядку.
 • в порядку, зручному для проведення голосування;
 • так, щоб відомості про виборців з однаковим прізвищем у списку виборців були розміщені поруч;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 73

У попередньому списку виборців зазначаються:

 • місце народження виборця.
 • по батькові (за наявності) виборця;
 • рік народження (для виборців, яким 18 років виповнилося у рік проведення виборів, – дата народження);
 • виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
 • виборча адреса виборця (із зазначенням поштового індексу і країни проживання);
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 74

Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

 • кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.
 • кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій;
 • суб’єктів виборчого процесу,
 • кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 75

Фінансування діяльності щодо ведення та функціонування Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок:

 • лише коштів Державного бюджету України;
 • коштів Державного бюджету України, а також за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень;
 • лише за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
 • коштів Державного бюджету України або за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 76

Достовірність відомостей Державного реєстру виборців забезпечується:

 • наявністю в органах Реєстру інформації про необхідність внесення змін до бази даних Реєстру, своєчасністю її одержання;
 • здійсненням органами Реєстру перевірки поданих до них у встановленому порядку документів, а також інформації про встановлені законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.
 • наявністю в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, а також інформації про встановлені законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 77

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав звернення щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця:

 • вживає заходів, передбачених у разі звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру, зміни її персональних даних;
 • надсилає суб’єкту звернення повідомлення з роз’ясненням порядку звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру, зміни її персональних даних.
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 78

Особа, яка зверталася до органу ведення Державного реєстру виборців щодо включення себе чи інших осіб до Державного реєстру виборців, внесення змін до персональних даних Державного реєстру виборців або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Державного реєстру виборців стосовно свого звернення:

 • до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру, розпорядника Реєстру або суду;
 • до розпорядника Реєстру або суду.
 • виключно до суду;
 • до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру або суду;
 • до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру або розпорядника Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 79

До розпорядника Державного реєстру виборців може звернутися щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Державного реєстру виборців:

 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган.
 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади;
 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший орган виконавчої влади;
 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший орган виконавчої влади, територіальна виборча комісія місцевих виборів;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 80

Щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії розміщуються станом на останній день попереднього місяця відомості про:

 • кількість осіб, які втратили право голосу (померли, визнані недієздатними або громадянство України яких припинено) за останній рік у відповідних межах;
 • кількість виборців, включених до Реєстру, у розрізі регіонів України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.
 • кількість виборців, включених до Реєстру;
 • кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі;
 • кількість виборців, які набули право голосу за останній рік у відповідних межах;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 81

Якщо запит надісланий виборцем у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, цей орган;

 • повертає запит виборця з відповідними роз’ясненнями.
 • надсилає відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови;
 • надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті;
 • пересилає запит за належністю відповідному органу ведення Реєстру;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 82

Ідентифікаційними персональними даними виборця, які однозначно визначають його особу, є:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата народження;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, місце народження.
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, виборча адреса;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 83

Основними завданнями Державного реєстру виборців є:

 • складання списків виборців для проведення виборів та референдумів.
 • ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • первинне наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення;
І. Закон України Про Державний реєстр виборців 84

Державний реєстр виборців це:

 • автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
 • державна електронна інформаційна система, яка містить відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
 • автоматизований банк даних, створений для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
 • автоматизована інформаційна система, призначена для зберігання, обробки даних про виборців та користування ними
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 85

Визначте одну із основних засад ведення Державного реєстру виборців:

 • не публічний характер Реєстру
 • багатократність включення до Реєстру виборця
 • непостійне зберігання персональних даних Реєстру
 • захищеність Реєстру
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 86

Перелік документації, що ведеться АБ ОВР:

 • журнал обліку робіт та подій щодо експлуатації ІТС ОВР
 • журнал використання саморуйнівних наклейок
 • журнал вхідної документації
 • апаратний (технічний) журнал
 • журнал обліку користувачів
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 87

Про всі зафіксовані спроби несанкціонованого доступу робиться запис у:

 • ніде не фіксується
 • технічному (апаратному) журналі
 • журналі обліку робіт та подій щодо експлуатації ІТС ОВР
 • журналі обліку ключових документів та носіїв з конфіденційною інформацією АІТС ДРВ
 • журналі спроб несанкціонованого доступу
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 88

Працівники органів ведення Реєстру мають доступ до

 • всіх записів Реєстру в режимі читання, а також у режимі записування відповідно до наданих повноважень Службою розпорядника Реєстру
 • всіх записів Реєстру в режимі читання, а також у режимі записування стосовно персональних даних виборців, ВА яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цих органів
 • всіх записів Реєстру в режимі читання та записування
 • свого фрагменту бази даних АТІС ДРВ в режимі читання та записування
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 89

Форма ведення Реєстру:

 • реєстр ведеться в електронній формі з територіальними базами даних, які містять персональні дані усіх виборців України
 • реєстр ведеться в електронній формі з розподіленою базою даних до рівнів органів адміністрування
 • реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України
 • реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх громадян України
 • реєстр ведеться в паперовій та електронній формах без єдиної централізованої бази даних, яка містить персональні дані усіх виборців України
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 90

Адміністратор безпеки органу ведення Державного реєстру виборців (АБ ОВР):

 • здійснює адміністрування ОС та іншого ПЗ, що функціонує на АРМ ОВР, контролює відповідність налаштувань програмних та технічних засобів, а також контролює стан безпеки в ОВР (виконання користувачами вимог інструкцій та нормативних документів, здійснює аналіз системних журналів)
 • виконує роботи щодо профілактики обладнання ОВР, пожежної та охоронної сигналізації
 • здійснює загальний контроль за станом безпеки в ОВР (контролює виконання користувачами вимог інструкцій та нормативних документів, здійснює аналіз системних журналів)
 • АБ ОВР забезпечує безперебійне функціонування АРМ, телекомунікаційного обладнання, засобів КЗІ
 • контролює ведення документації КСЗІ ІТС ОВР
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 91

Комутаційна шафа ОВР вміщує:

 • модемне обладнання
 • WI-FI роутер
 • технічні засоби захисту інформації
 • кросове обладнання
 • блок безперебійного живлення
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 92

Відповідальний за ведення журналів КСЗІ:

 • адміністратор безпеки СРР
 • будь-який працівник відділу
 • адміністратор безпеки ОВР
 • працівник відділу, що визначений відповідним документом керівника органу ведення ДРВ
 • керівник органу ведення ДРВ
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 93

Який орган є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань захисту інформації?

 • Служба безпеки України
 • Служба розпорядника Державного реєстру виборців
 • Міністерство внутрішніх справ України
 • Кабінет Міністрів України
 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 94

У разі відсутності на роботі користувача Системи у зв’язку з відпусткою чи відрядженням, його ПАЗІ зберігається:

 • у відділі комплексної системи захисту інформації Реєстру СРР
 • у комутаційній шафі
 • у відділі адміністрування
 • у законвертованому вигляді (конверт скріплюється підписом користувача Системи) у сейфі або металевій шафі
 • у шухлядці робочого столу
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 95

Користувачі Системи несуть відповідальність за:

 • незаконне копіювання бази даних Реєстру чи її частин
 • збереження файлів та інформації з локального диску робочої станції на зовнішні носії
 • порушення правил доступу до бази даних Реєстру
 • порушення захисту Реєстру
 • доступ до Системи у неробочий час
 • порушення порядку використання інформації бази даних Реєстру
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 96

Хто встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру?

 • Розпорядник Державного реєстру виборців (Центральна виборча комісія)
 • регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців
 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України разом із Розпорядником Державного реєстру виборців
 • органи ведення Державного реєстру виборців
 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 97

Що видається замовнику експертизи комплексної системи захисту інформації Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України?

 • копія експертного висновку
 • атестат відповідності та експертний висновок
 • атестат відповідності
 • рішення експертної ради
 • копія атестату відповідності
 • експертний висновок
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 98

Адміністратор безпеки ОВР для виконання своїх обов’язків повинен

 • знати вимоги законодавства України та відомчу нормативну базу з питань захисту інформації в автоматизованих системах
 • мати навики щодо інсталяції системного програмного забезпечення та ремонту технічних засобів ІТС ОВР
 • знати положення проектної та експлуатаційної документації КСЗІ ІТС РР
 • знати структуру та принцип функціонування ІТС ОВР
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 99

Для забезпечення телекомунікаційного зв’язку приміщення відділів ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру обладнуються

 • не менш як двома телефонними лініями із резервуванням
 • не менш як двома телефонними лініями
 • не менш як трьома телефонними лініями
 • не менш як чотрима телефонними лініями
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 100

Строк виконання контролю працездатності телекомунікаційного обладнання та засобів КЗІ:

 • 1-й робочий день тижня
 • постійно
 • 1-й тиждень кварталу
 • у разі необхідності
 • 1-й день місяця
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 101

Виконавець контролю ведення документації КСЗІ ІТС ОВР:

 • керівник органу ведення ДРВ
 • керівник органу, яким утворено ОВР
 • працівник відділу, що визначений відповідним документом керівника органу ведення ДРВ
 • працівник відділу, що визначений відповідним документом органу, яким утворено ОВР
 • адмінстратор безпеки ОВР
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 102

Робочі місця працівників відділу ведення Реєстру та регіонального відділу адміністрування Реєстру розташовуються

 • у відповідності до діючих норм санітарних правил і норм
 • у спосіб, що унеможливлює ознайомлення сторонніх осіб з інформацією, яка виводиться на монітори працівників
 • у зручний для роботи спосіб
 • у спосіб, що унеможливлює ознайомлення інших працівників відділу з інформацією, яка виводиться на монітори
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 103

Хто визначає особу, яка виконує функції адміністратора безпеки органу ведення відповідно до вимог Інструкції адміністратора безпеки органу ведення Реєстру, затвердженої керівником Служби розпорядника Реєстру?

 • керівник відділу ведення Державного реєстру виборців
 • керівник органу, яким утворено орган ведення
 • керівник регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців
 • керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 104

Доступ до бази даних Реєстру користувача Системи забезпечується шляхом використання:

 • програмно-апаратного засобу ідентифікації (ПАЗІ) користувача Системи
 • індивідуального системного пароля користувача Системи
 • засобів ідентифікації, що визначаються окремими докуметами КСЗІ
 • індивідуального пароля доступу до ПАЗІ (ПІН-коду) користувача Системи
 • індивідуального системного імені користувача Системи
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 105

Керівник органу ведення Реєстру, керівник регіонального органу адміністрування Реєстру з метою дотримання та виконання вимог законодавства України забезпечують здійснення таких заходів щодо захисту інформації в Системі

 • контроль за функціонуванням технічного обладнання ОВР
 • виконання плану захисту інформації відповідного органу Реєстру, який затверджується керівником Служби розпорядника Реєстру
 • виконання заходів із забезпечення функціонування в органі ведення Реєстру, регіональному органі адміністрування Реєстру комплексної системи захисту інформації в Системі
 • контроль за функціонуванням засобів технічної безпеки ОВР
 • контроль за дотриманням працівниками відповідного органу Реєстру вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 106

Інформаційна-телекомунікаційна система органу ведення Реєстру призначена для

 • захисту даних, що передаються телекомунікаційною мережею, за допомогою технічних та програмних засобів
 • забезпечення функціонування локальної мережі ОВР
 • надання відомостей Реєстру в порядку здійснення виборцями публічного контролю за веденням Реєстру
 • ведення обліку виборців (читання, модифікація записів БД ДРВ) у межах визначених прав доступу до БД Реєстру
 • надання відомостей Реєстру органам в порядку використання Реєстру, передбаченого чинним законодавством
 • складання списків виборців для проведення виборів
 • забезпечення функціонування розподіленої мережі АІТС ДРВ
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 107

Порушення захисту Реєстру тягне за собою:

 • немає ніякої відповідальності
 • догану від СРР
 • адміністративно-кримінальну відповідальність
 • адміністративну, кримінальну та іншу юридичну відповідальність
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 108

Робочі приміщення відділу ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру є приміщеннями

 • з довільним доступом
 • з частково обмеженим доступом
 • з обмеженим доступом
 • з доступом, що визначається окремим документом
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 109

Для чого використовуються саморуйнівні контрольно-захисні наклейки?

 • для опечатування незадіяних інтерфейсних з’єднань обладнання АІТС ДРВ
 • для опечатування задіяних та незадіяних інтерфейсних з’єднань обладнання АІТС ДРВ
 • для опечатування всіх інтерфейсних з’єднань обладнання АІТС ДРВ, включаючи кабелі живлення
 • для опечатування задіяних інтерфейсних з’єднань обладнання АІТС ДРВ
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 110

Доступ до бази даних Реєстру в режимі читання здійснюється органом ведення Реєстру для:

 • візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру
 • перевірки зміни персональних даних виборця, зазначених у його заяві щодо зміни персональних даних
 • перевірки включення до Реєстру особи, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру
 • внесення змін до персональних даних Реєстру
 • знищення запису Реєстру
 • підготовки звернень до виборців з метою перевірки чи уточнення відомостей про них
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 111

Саморуйнівні контрольно-захисні наклейки

 • зберігаються у сейфі або металевій шафі органу Реєстру
 • отримуються працівником відділу ведення Реєстру у відділі адміністрування Реєстру
 • використовуються для опечатування незадіяних інтерфейсних з’єднань обладнання АІТС ДРВ
 • зберігаються у комутаційній шафі органу Реєстру
 • отримуються адміністратором безпеки відділу ведення Реєстру у відділі адміністрування Реєстру
 • використовуються для опечатування задіяних та незадіяних інтерфейсних з’єднань обладнання АІТС ДРВ
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 112

Зобов’язання АБ ОВР:

 • забезпечувати облік технічних засобів ІТС ОВР
 • оклеювати саморуйнівними контрольно-захисними наклейками задіяні та незадіяні порти, інтерфейси вводу та виводу обладнання ІТС ОВР, корпуси системних блоків та контролювати їх цілісність
 • слідкувати за всіма діями інших працівників ОВР
 • виконувати роботи щодо профілактики обладнання ОВР, пожежної та охоронної сигналізації
 • слідкувати за тим, щоб в АІТС ДРВ використовувалось лише програмно-апаратне забезпечення та обладнання, що мають дозвіл на експлуатацію
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 113

Вхід користувача Системи до бази даних Реєстру в режимі читання фіксується відповідними програмними засобами, якими реєструються:

 • значення параметрів доступу до бази даних Реєстру
 • дата доступу до бази даних Реєстру
 • особа користувача Системи
 • зміст дії щодо ведення Реєстру
 • дата та час доступу до бази даних Реєстру
 • логін та пароль користувача Системи
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 114

АБ ОВР має право:

 • вимагати від працівників ОВР виконання заходів плану захисту інформації та вимог чинних нормативних документів з питань технічного та криптографічного захисту інформації
 • в ОС на АРМ ІТС ОВР змінювати власника та права доступу до файлів, власником яких він не є
 • отримувати ПІН-код до ПАЗІ працівників ОВР для оновлення сертифікату
 • отримувати від Служби розпорядника ДРВ роз’яснення, у тому числі документальні, щодо порядку виконання своїх обов’язків
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 115

Виконавець контролю працездатності системи пожежної сигналізації приміщення, де розташоване ІТС ОВР:

 • адміністратор ОВР
 • керівник органу ведення ДРВ
 • представник МНС
 • працівник відділу, що визначений відповідним документом керівника органу ведення ДРВ
 • працівник відділу, що визначений відповідним документом органу
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 116

Адміністратор безпеки ОВР для виконання своїх обов’язків повинен

 • знати структуру та принцип функціонування ІТС РР
 • знати положення проектної та експлуатаційної документації КСЗІ ІТС ОВР
 • мати навики щодо інсталяції та налаштування системного програмного забезпечення, програмних та технічних засобів ІТС ОВР
 • знати вимоги законодавства України та відомчу нормативну базу з питань Державного реєстру виборців
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 117

Визначте одну із основних засад ведення Державного реєстру виборців:

 • непостійне зберігання персональних даних Реєстру
 • не публічний характер Реєстру
 • багатократність включення до Реєстру виборця
 • загальнодоступність Реєстру
 • захищеність Реєстру
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 118

Адміністратор безпеки органу ведення Державного реєстру виборців (АБ ОВР):

 • веде облік паролів та ключових даних користувачів ОВР
 • АБ ОВР забезпечує безперебійне функціонування АРМ, телекомунікаційного обладнання, засобів КЗІ
 • здійснює адміністрування ОС та іншого ПЗ, що функціонує на АРМ ОВР, контролює відповідність налаштувань програмних та технічних засобів, а також контролює стан безпеки в ОВР (виконання користувачами вимог інструкцій та нормативних документів, здійснює аналіз системних журналів)
 • контролює ведення документації КСЗІ ІТС ОВР
 • здійснює загальний контроль за станом безпеки в ОВР (контролює виконання користувачами вимог інструкцій та нормативних документів, здійснює аналіз системних журналів)
 • виконує роботи щодо профілактики обладнання ОВР, пожежної та охоронної сигналізації
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 119

Приміщення, якими забезпечуються відділи ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру, повинні бути:

 • обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації
 • оснащені електричною мережею, з урахуванням нормативів для комп’ютерного обладнання
 • обладнані системою автоматичного пожежогасіння
 • на вікнах повинні бути встановлені металеві решітки або захисні ролети (у разі розміщення приміщень на першому поверсі)
 • оснащені електричної мережею з резеруванням мінімальної потужності 2КВт
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 120

Приміщення, якими забезпечуються відділи ведення Реєстру та регіональних відділів адміністрування Реєстру, повинні бути:

 • обладнані системою автоматичного пожежогасіння
 • розташовані в одній будівлі
 • оснащені електричною мережею, з урахуванням нормативів для комп’ютерного обладнання
 • на вікнах повинні бути встановлені металеві решітки або захисні ролети
 • облаштовані охоронною системою сигналізації
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 121

У разі втрати, знищення, пошкодження, виходу з ладу ПАЗІ користувачем АІТС Реєстру керівник органу ведення Реєстру:

 • складає відповідний акт у двох примірниках, один з яких надсилається регіональному органу адміністрування Реєстру;
 • складає відповідний акт у двох примірниках, один з яких разом із зіпсованим ПАЗІ (при виході з ладу або пошкодженні) передається Центральній виборчій комісії;
 • невідкладно повідомляє про це Службу розпорядника Реєстру.
 • складає відповідний акт;
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 122

Облік усіх дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців здійснюється у таких формах:

 • автоматизована форма обліку дій щодо зміни бази даних Реєстру;
 • персоніфікована форма обліку дій щодо зміни бази даних Реєстру.
 • форма публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру;
 • електронна форма ведення Реєстру з єдиною централізованою базою даних;
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 123

Користувачі АІТС Реєстру мають доступ:

 • до всіх записів Реєстру в режимі читання;
 • до всіх записів Реєстру в режимі записування;
 • виключно в режимі читання та записування стосовно персональних даних виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу ведення Реєстру;
 • в режимі записування стосовно персональних даних виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу ведення Реєстру.
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 124

Електронний журнал системних подій ведеться:

 • автоматично програмними засобами АІТС Реєстру рівня розпорядника Реєстру;
 • працівниками органу ведення Реєстру за допомогою програмних засобів АІТС Реєстру;
 • автоматично програмними засобами АІТС Реєстру рівня органу ведення Реєстру.
 • працівниками Служби розпорядника Реєстру;
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 125

У разі тимчасової відсутності користувача АІТС Реєстру його ПАЗІ:

 • знаходиться на збереження у цього користувача АІТС Реєстру;
 • передається на зберігання регіональному органу адміністрування Реєстру;
 • передається розпоряднику Реєстру;
 • зберігається у законвертованому вигляді у сейфі або металевій шафі органу ведення Реєстру;
 • зберігається у законвертованому вигляді на робочому місці цього користувача АІТС Реєстру.
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 126

Для отримання доступу до бази даних Реєстру новопризначеними працівниками органу ведення Реєстру керівник відповідного органу ведення Реєстру невідкладно після призначення працівника:

 • інформує про це Центральну виборчу комісію та надсилає їй копію відповідного розпорядчого документа;
 • передає Службі розпорядника Реєстру анкету працівника органу ведення Реєстру.
 • інформує про це відповідний регіональний орган адміністрування Реєстру та надсилає йому копію відповідного розпорядчого документа;
 • заповнює в АІТС Реєстру картку користувача;
ІІ. КСЗІ ОВ ДРВ 127

Передача користувачем АІТС Реєстру засобів доступу до бази даних Реєстру іншим особам:

 • забороняється.
 • дозволяється;
 • дозволяється виключно за рішенням керівника органу ведення Реєстру;
 • дозволяється виключно за рішенням органу, що утворив орган ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 128

Дії щодо ведення Державного реєстру виборців здійснюються:

 • на виконання рішення розпорядника Реєстру;
 • у зв’язку із закінченням строку збереження запису про виборця;
 • на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру;
 • на підставі поданих в установленому порядку до органу ведення Реєстру документів.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 129

Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються в одномандатному виборчому окрузі:

 • відповідною обласною радою
 • відповідною територіальною виборчою комісією
 • Центральною виборчою комісією
 • радою відповідної об’єднаної територіальної громади
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 130

Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються в одномандатному виборчому окрузі:

 • відповідною обласною радою
 • відповідною територіальною виборчою комісією
 • Центральною виборчою комісією
 • радою відповідної об’єднаної територіальної громади
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 131

Виборча адреса виборця визначається за:

 • зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
 • зареєстрованим місцем перебування виборця відповідно до Закону України
 • місцем проживання виборця;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 132

Метою здійснення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців є забезпечення:

 • актуалізації бази даних Реєстру;
 • захисту бази даних Реєстру;
 • повноти і цілісності відомостей Реєстру;
 • однократності включення виборця до Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 133

Відомості про виборців у списку зазначаються:

 • в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч;
 • так, щоб відомості про виборців з однаковим прізвищем у списку виборців були розміщені поруч;
 • в алфавітному порядку.
 • в порядку, зручному для проведення голосування;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 134

При внесенні до Державного реєстру виборців дати народження виборця:

 • день місяця та місяць вказуються обов’язково двома цифрами, а рік – чотирма;
 • день місяця та місяць вказуються відповідно однією чи двома цифрами, а рік – двома;
 • день місяця, місяць та рік вказуються двома цифрами;
 • день місяця та місяць вказуються відповідно однією чи двома цифрами, а рік – чотирма.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 135

Звернення виборців до органів ведення Реєстру, крім поданих під час виборчого процесу чи процесу референдуму, розглядаються:

 • у строки, встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців»;
 • не пізніш як на наступний день після дня надходження звернення;
 • у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян»;
 • протягом п’яти днів з дня надходження звернення.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 136

Щодо місця народження виборців, народжених за межами сучасної території України:

 • зазначається сучасна назва країни, а інші дані вказуються згідно з документами;
 • зазначається сучасна назва країни та населеного пункту;
 • зазначається сучасна назва країни та суб’єкта федерації (для федеративних держав), а інші дані вказуються згідно з документами.
 • вказуються дані згідно з документами;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 137

У подвійних прізвищах, іменах, по батькові, які пишуться через дефіс:

 • перше слово зазначається з великої літери, друге – з малої без пропусків до та після дефісу;
 • кожне слово зазначається з великої літери з пропусками до та після дефісу;
 • кожне слово зазначається з великої літери без пропусків до та після дефісу;
 • перше слово зазначається з великої літери, друге – з малої з пропусками до та після дефісу.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 138

Відомості про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану, подаються:

 • будь-якому органу ведення Реєстру;
 • органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюється на територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборця;
 • органу ведення Реєстру за територіальним розташування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 139

У разі відмови у задоволенні заяви виборця щодо зміни виборчої адреси повідомлення про це надсилається на:

 • виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру чи на адресу, яку він просив визнати його виборчою адресою;
 • виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру;
 • на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.
 • виборчу адресу виборця відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку він просив визнати його виборчою адресою;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 140

У випадку звернення в установленому порядку виборця, в якого наявна достовірна інформація щодо невідповідностей чи неточностей в персональних даних інших осіб, орган ведення Державного реєстру виборців:

 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру;
 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру внести відповідні зміни до персональних даних Реєстру.
 • у разі необхідності здійснює уточнення персональних даних Реєстру;
 • видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 141

До службових персональних даних Державного реєстру виборців належать:

 • поштовий індекс;
 • дата набуття виборцем громадянства України;
 • посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
 • номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
 • номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 142

Наказ про виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців це:

 • розпорядчий документ.
 • нормативний акт;
 • нормативно-правовий акт;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 143

Вибори старости проводяться за:

 • мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості
 • пропорційною виборчою системою
 • мажоритарною виборчою системою відносної більшості
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 144

Належність громадянина до відповідної територіальної громади та його проживання на відповідній території визначається:

 • зареєстрованим місцем проживання
 • місцем народження
 • місцем перебування
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 145

Запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців може подаватися:

 • через уповноважену ним особу
 • особисто в письмовій формі
 • поштою
 • особисто в усній або письмовій формі
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 146

Особа може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців щодо свого включення до Державного реєстру виборців:

 • в усній або письмовій формі.
 • з письмовою заявою довільної форми;
 • з письмовою заявою за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
 • в усній формі;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 147

Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається:

 • відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України;
 • відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця;
 • відповідно до документа, що посвідчує особу виборця.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 148

Використання персональних даних Державного реєстру виборців для цілей, не передбачених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, можливе:

 • виключно за рішенням суду;
 • за рішенням розпорядника Реєстру або суду.
 • на вимогу прокурора або за рішенням суду;
 • виключно за рішенням розпорядника Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 149

До відповідного органу ведення Державного реєстру виборців може звернутися із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатів у депутати місцевої ради:

 • місцева рада;
 • територіальна виборча комісія місцевих виборів;
 • місцева рада або депутат місцевої ради;
 • місцева рада або територіальна виборча комісія місцевих виборів.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 150

Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є:

 • адреса дислокації військової частини (формування);
 • юридична адреса військової частини (формування);
 • зареєстроване місце проживання та адреса житла відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
 • поштова адреса військової частини (формування);
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 151

Подані до виборчих комісій звернення виборців щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця передаються:

 • відповідному органу ведення Реєстру;
 • регіональному органу адміністрування Реєстру;
 • відповідному органу ведення Реєстру або регіональному органу адміністрування Реєстру;
 • будь-якому органу ведення Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 152

Яким чином виборець може передати право голосу іншій особі?

 • шляхом передачі документа, що підтверджує особу та громадянство України виборця
 • забороняється передача права голосу іншій особі
 • шляхом надання у встановленому законом порядку довіреності іншій особі?
 • шляхом надання у встановленому законом порядку довіреності іншій особі та документа, що підтверджує особу та громадянство України виборця
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 153

За результатом розгляду заяви про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія

 • вносить зміни до попереднього списку виборців
 • приймає рішення про уточнення попереднього списку виборців
 • приймає рішення про передачу такої заяви органу ведення Державного реєстру виборців
 • передає таку заяву органу ведення Державного реєстру виборців без прийняття відповідного рішення
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 154

Електронна копія бази даних Державного реєстру виборців за письмовим зверненням політичної партії, яка має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, надається:

 • розпорядником Реєстру та органами ведення Реєстру;
 • органами ведення та регіональними органами адміністрування Реєстру.
 • розпорядником Реєстру та регіональними органами адміністрування Реєстру;
 • органами ведення Реєстру;
 • розпорядником Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 155

Якщо виборець, який звернувся до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою із заявою про тимчасову зміну місця голосування, виявився невключеним до Реєстру йому:

 • відмовляється у задоволенні заяви;
 • пропонується звернутися із заявою щодо свого включення до Реєстру до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.
 • інформується про надсилання заяви до органу ведення Реєстру за його виборчою адресою;
 • задовольняється заява із включенням до Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 156

Право голосу на виборах депутатів обласної ради мають:

 • громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України та проживають на території відповідних районів, міст обласного значення, що входять до складу цієї області в межах відповідного територіального виборчого округу
 • особи, які проживають в на території області в межах відповідного територіального виборчого округу
 • громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 157

Чергові вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост призначаються:

 • Верховною Радою Автономної Республіки Крим
 • Верховною Радою України
 • відповідною територіальною виборчою комісією
 • Центральною виборчою комісією
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 158

У разі відсутності в системному класифікаторі необхідного типу геоніму обирається:

 • порожнє значення та заноситься необхідний тип геоніму;
 • тип «вулиця»
 • тип «вулиця» або порожнє значення;
 • порожнє значення.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 159

За наявності назви вулиці та відсутності номера будинку в системних екранах замість номера будинку:

 • вноситься символ «–»
 • вносяться відомості щодо назви військової частини, гуртожитку тощо.
 • вноситься арабська цифра «0»
 • обирається порожнє значення;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 160

Заява щодо включення до Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі обліковується:

 • в день її надходження;
 • у термін не більше одного місяця від дня її надходження;
 • не пізніш як на наступний день після дня її надходження;
 • невідкладно.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 161

У разі відсутності у відомостях про виборця окремих даних (наприклад, прізвища, по батькові, дати народження тощо) до персональних даних виборця:

 • вноситься символ «0»;
 • вноситься символ «–»;
 • вноситься позначка «НД»;
 • будь-які позначки, символи не вносяться.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 162

До заяви особи щодо включення до Реєстру додається:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія свідоцтва про народження.
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а у разі неможливості – копія свідоцтва про народження;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 163

Суд при розгляді адміністративного позову про уточнення попереднього списку виборців звертається із запитом щодо уточнення відомостей про виборця до:

 • відповідної дільничної комісії
 • відповідного регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців
 • Центральної виборчої комісії
 • відповідного органу ведення Державного реєстру виборців
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 164

До органів ведення Державного реєстру виборців щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть звернутися:

 • місцева рада , її виконавчий орган;
 • місцева рада, депутат місцевої ради;
 • місцева державна адміністрація.
 • депутат місцевої ради;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 165

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають:

 • жителі відповідного села, селища, міста
 • громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу
 • громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 166

На підставі акта про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту керівник органу ведення Державного реєстру виборців приймає рішення про внесення відповідних змін до:

 • місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни;
 • місця народження виборців (осіб), яких стосуються зміни.
 • виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 167

Для отримання доступу до бази даних Реєстру новопризначеними працівниками органу ведення Реєстру керівник відповідного органу ведення Реєстру невідкладно після призначення працівника:

 • передає Службі розпорядника Реєстру анкету працівника органу ведення Реєстру.
 • заповнює в АІТС Реєстру облікову картку;
 • інформує про це Службу розпорядника Реєстру;
 • інформує про це відповідний регіональний орган адміністрування Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 168

При виявленні кратного включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру визначає запис про виборця, що підлягає збереженню, та зайві записи Реєстру, що підлягають знищенню:

 • за рішенням керівника регіонального органу адміністрування Реєстру.
 • за рішенням керівника органу ведення Реєстру;
 • на підставі відповіді на запит органу ведення Реєстру, наданої відповідним органом, закладом, установою;
 • за результатами візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 169

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав звернення щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця:

 • вживає заходів, передбачених у разі звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру, зміни її персональних даних;
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
 • надсилає суб’єкту звернення повідомлення з роз’ясненням порядку звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру, зміни її персональних даних.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 170

Розпорядник Державного реєстру виборців уповноважений:

 • забезпечувати взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно ведення Реєстру;
 • вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру;
 • здійснювати ведення системних класифікаторів.
 • надавати органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 171

Ідентифікаційними персональними даними виборця, які однозначно визначають його особу, є:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження, виборча адреса;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата народження;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, місце народження.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 172

Виконання у режимі записування дій щодо ведення Реєстру відповідно до наказу керівника органу ведення Реєстру здійснюється:

 • не пізніш як у триденний термін з дня видання наказу.
 • невідкладно, але не пізніш як на наступний робочий день після видання наказу;
 • до закінчення місяця, в якому видано наказ;
 • на наступний робочий день після видання наказу;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 173

Подання з відомостями, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, подаються на:

 • паперових та електронних носіях;
 • електронних носіях.
 • паперових або електронних носіях;
 • паперових носіях;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 174

У разі тимчасової відсутності користувача АІТС Реєстру його ПАЗІ:

 • зберігається у законвертованому вигляді на робочому місці цього користувача АІТС Реєстру.
 • передається на зберігання регіональному органу адміністрування Реєстру;
 • знаходиться на збереження у цього користувача АІТС Реєстру;
 • передається розпоряднику Реєстру;
 • зберігається у законвертованому вигляді у сейфі або металевій шафі органу ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 175

Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців передбачає:

 • перевірку відомостей про виборців, включених до Реєстру, а також відомостей, що підлягають внесенню до бази даних Реєстру;
 • перевірку службових персональних даних Реєстру.
 • перевірку лише відомостей про виборців, включених до Реєстру;
 • перевірку лише відомостей, що підлягають внесенню до бази даних Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 176

На етапі складання уточнених списків виборців відомості чергового періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців подаються органами, закладами, установами:

 • через десять днів з дня передачі попередніх списків виборців;
 • не пізніш як за одинадцять днів до дня передачі уточнених списків виборців;
 • за одинадцять днів до дня голосування;
 • не пізніш як за десять днів до дня передачі уточнених списків виборців;
 • за десять днів до дня голосування.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 177

Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям:

 • не пізніш як за три дні до дня голосування на виборах чи референдумі, якщо інший строк не встановлено відповідним законом про вибори або референдуми;
 • не пізніш як за два дні до дня голосування на виборах чи референдумі, якщо інший строк не встановлено відповідним законом про вибори або референдуми;
 • не пізніш як за три дні до дня голосування на виборах чи референдумі;
 • у строк, встановлений відповідним законом про вибори або референдуми, але не пізніше як за три дні до дня голосування на виборах чи референдумі.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 178

Посадові та службові особи органів Державного реєстру виборців несуть відповідальність за:

 • невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 • недостовірність поданих органу ведення Реєстру відомостей, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру;
 • використання політичною партією отриманої копії бази даних Реєстру для цілей, не передбачених Законом України
 • неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 179

Подання з відомостями про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру, обліковуються:

 • у журналі реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб).
 • виключно керівником органу ведення Реєстру у журналі реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб);
 • програмними засобами АІТС Реєстру;
 • програмними засобами АІТС Реєстру або у журналі реєстрації подань з відомостями про виборців (осіб);
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 180

Відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру, опрацьовуються органом ведення Реєстру:

 • до закінчення місяця, наступного за місяцем, в якому вони були подані;
 • у строки, встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців»;
 • до закінчення місяця, в якому вони були подані;
 • протягом десяти днів з дня їх надходження.
 • протягом п’яти днів з дня їх надходження;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 181

Коректність персональних даних Державного реєстру виборців забезпечується :

 • забороною внесення до бази даних Реєстру некоректних відомостей;
 • внесенням до бази даних Реєстру нових записів;
 • веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі;
 • знищенням або виправленням некоректних відомостей даними, підтвердженими відповідними документами.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 182

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається:

 • органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника;
 • органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування;
 • будь-яким органом ведення Реєстру;
 • лише органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 183

Документом, який є підставою для отримання виборчих бюлетенів на виборчий дільниці при проведенні голосування на місцевих виборів є

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 • тимчасове посвідчення громадянина України
 • паспорт громадянина України
 • посвідчення водія
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 184

Перелік обов’язкових реквізитів, які повинен містити наказ про виконання дій щодо ведення Державного реєстру виборців:

 • дату, номер, назву, змістовну частину, підпис.
 • дату, номер, змістовну частину;
 • дату, номер, назву;
 • дату, номер, назву, змістовну частину, підпис, позначку про виконання;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 185

Керівник органу ведення Державного реєстру виборців відмовляє у задоволенні заяви особи щодо включення виборця до Державного реєстру виборців:

 • якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
 • якщо перевіркою встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою;
 • якщо встановлено, що така особа включена до Реєстру;
 • якщо встановлено, що така особа не має зареєстрованого місця проживання.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 186

Особа, яка зверталася до органу ведення Державного реєстру виборців щодо включення себе чи інших осіб до Державного реєстру виборців, внесення змін до персональних даних Державного реєстру виборців або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Державного реєстру виборців стосовно свого звернення:

 • до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру або суду;
 • до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру або розпорядника Реєстру;
 • до розпорядника Реєстру або суду.
 • до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру, розпорядника Реєстру або суду;
 • виключно до суду;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 187

Користувачі АІТС Реєстру мають доступ:

 • в режимі записування стосовно персональних даних виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу ведення Реєстру.
 • до всіх записів Реєстру в режимі записування;
 • до всіх записів Реєстру в режимі читання;
 • виключно в режимі читання та записування стосовно персональних даних виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження відповідного органу ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 188

Уповноважити на подання заяви про внесення змін до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців може:

 • виборець, який постійно або тимчасово не здатний пересуватися самостійно;
 • виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно;
 • будь-який виборець.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 189

Витяг із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, виготовляється:

 • закладом охорони здоров’я
 • територіальною виборчою комісією
 • дільничною виборчою комісією
 • відповідним органом ведення Державного реєстру виборців
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 190

Передача попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії здійснюється:

 • у приміщенні, де розташований орган ведення Державного реєстру виборців
 • приміщенні дільничної виборчої комісії
 • на засіданні дільничної виборчої комісії
 • у робочому приміщенні органу ведення Державного реєстру виборців
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 191

Виборець має право ознайомитись із попереднім списком виборців:

 • у приміщенні дільничної виборчої комісії за його письмовим зверненням
 • у приміщенні дільничної виборчої комісії
 • у приміщенні відповідного органу ведення Державного реєстру виборців
 • у приміщенні дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення іменного запрошення
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 192

Виборець може звернутись з письмовим запитом щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців до:

 • розпорядника Реєстру або будь-якого органу ведення Реєстру;
 • органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою;
 • розпорядника Реєстру або органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою.
 • будь якого органу ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 193

У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців виборець може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

 • за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою статті 8 Закону України Про Державний реєстр виборців) – щодо прізвища, власних імен (усіх власних імен), по батькові осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою
 • за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою – щодо ідентифікаційних персональних даних усіх виборців за цією виборчою адресою або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;
 • за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою статті 8 Закону України Про Державний реєстр виборців) – щодо ідентифікаційних персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою
 • за вказаною у запиті виборчою адресою – кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою.
 • за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни – кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 194

Не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах:

 • особи, визнані судом недієздатними
 • військовослужбовці строкової служби
 • особи, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі
 • особи, що проживають за кордоном
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 195

Політична партія, яка має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, може звернутися із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру до:

 • органу ведення Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
 • розпорядника Реєстру або органу ведення Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
 • розпорядника Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
 • регіонального органу адміністрування Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються його повноваження);
 • органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру (стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються їх повноваження).
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 196

Працівник органу ведення Реєстру під час приймання заяви особи щодо включення до Реєстру перевіряє зазначені в ній відомості щодо:

 • їх відповідності даним документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
 • їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа, що посвідчує особу;
 • їх повноти та відповідності даним пред’явленого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • їх повноти;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 197

Повнота персональних даних Державного реєстру виборців забезпечується:

 • внесенням до бази даних Реєстру всіх передбачених законом відомостей про виборця.
 • внесенням до бази даних Реєстру двох і більше записів про виборця;
 • внесенням коректних відомостей про виборця;
 • внесенням до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 198

Виборець, який на день голосування перебуває за межами населеного пункту, де він проживає:

 • не бере участі у місцевих виборах, крім випадків, передбачених Законом України
 • бере участь у виборах на виборчій дільниці, на яку йому тимчасово змінено місце голосування
 • бере участь у виборах в населеному пункті, де він перебуває на день проведення виборів
 • не бере участі у місцевих виборах
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 199

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців, роздруковує та надсилає на виборчу адресу виборця такі персональні дані виборця:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця.
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності), службові персональні дані;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності);
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 200

Попередній список виборців має:

 • наскрізну нумерацію аркушів.
 • нумерацію виборців;
 • нумерацію виборців та аркушів;
 • наскрізні нумерацію виборців та аркушів;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 201

Дата складання подання з відомостями про виборців (осіб):

 • зазначається на всіх аркушах;
 • зазначається на його першому аркуші;
 • не зазначається.
 • зазначається на його останньому аркуші;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 202

До основних засад ведення Державного реєстру виборців віднесено:

 • законність і пріоритет прав людини.
 • повнота і достовірність відомостей;
 • вдосконалення системи проведення виборів;
 • політичний плюралізм та багатопартійність;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 203

Зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносяться на підставі:

 • рішення дільничної виборчої комісії
 • повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців
 • рішення суду
 • заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 204

У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця:

 • як число та місяць народження виборця зазначається 1 січня відповідного року.
 • до Реєстру заноситься службова відмітка про відсутність числа та місяця народження виборця;
 • як число та місяць народження виборця зазначається 31 грудня відповідного року;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 205

У разі відсутності відомостей про виборців (осіб) за відповідний період органи, заклади, установи:

 • по можливості до 5 числа місяця письмово повідомляють про це орган ведення Реєстру;
 • до 5 числа місяця письмово чи усно повідомляють про це орган ведення Реєстру.
 • до 5 числа місяця письмово повідомляють про це орган ведення Реєстру;
 • нічого не подають органу ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 206

Облік дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців здійснюється з метою:

 • забезпечення повноти і цілісності Реєстру.
 • забезпечення публічного характеру Реєстру;
 • забезпечення ведення Реєстру в електронній формі;
 • фіксації інформації про здійснення дій щодо зміни бази даних Реєстру та їх виконавців;
 • виявлення дій, що можуть призвести до порушень у роботі АІТС Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 207

Державний реєстр виборців це:

 • державна електронна інформаційна система, яка містить відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
 • автоматизована інформаційна система, призначена для зберігання, обробки даних про виборців та користування ними
 • автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
 • автоматизований банк даних, створений для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 208

До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються:

 • громадяни України, які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
 • особи, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
 • лише громадяни України, яким виповнилося 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру;
 • громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 209

Якщо у відомостях, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, керівник цього органу:

 • звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця внести зміни до його персональних даних;
 • видає наказ про внесення змін до персональних даних такого виборця;
 • звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних;
 • письмово повідомляє орган ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 210

Про уточнення попереднього списку виборців виборець може звернутись до:

 • органу ведення Державного реєстру виборців
 • регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців
 • дільничної виборчої комісії
 • Служби розпорядника Державного реєстру виборців
 • до суду
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 211

Коректність персональних даних Державного реєстру виборців забезпечується:

 • знищенням або виправленням некоректних відомостей даними, підтвердженими відповідними документами.
 • забороною внесення до бази даних Реєстру некоректних відомостей;
 • внесенням до бази даних Реєстру нових записів;
 • веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 212

У день голосування зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться:

 • зміни не вносяться
 • за рішенням суду
 • за заявою виборця про уточнення списку виборців
 • за повідомленням органу ведення Державного реєстру виборців
 • за рішенням дільничної виборчої комісії
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 213

Територіальні, одномандатні виборчі округи утворюються для організації виборів депутатів місцевих рад:

 • відповідними органами ведення Державного реєстру виборців
 • відповідними територіальними виборчими комісіями
 • Центральною виборчою комісією
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 214

Підставою реалізації виборцем свого права голосу на місцевих виборах є:

 • включення до списку виборців на виборчій дільниці
 • включення до Державного реєстру виборців
 • пред’явлення документа що посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання
 • прибуття на виборчу дільницю у день голосування
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 215

Відомості, зазначені в заяві особи щодо свого включення до Державного реєстру виборців та необхідні для внесення запису до Державного реєстру виборців:

 • перевіряються у разі необхідності шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.
 • підлягають обов’язковій перевірці шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 216

Відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру, подані під час виборчого процесу чи процесу референдуму, опрацьовуються органом ведення Реєстру:

 • у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян»;
 • до закінчення місяця, в якому вони були подані;
 • протягом десяти днів з дня їх надходження;
 • з урахуванням строків, встановлених для складання списків виборців.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 217

Керівник органу ведення Реєстру задовольняє заяву про тимчасову зміну місця голосування якщо особа:

 • має право голосу на відповідних виборах або референдумі, надала підтверджуючі документи та звернулася пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
 • має право голосу на відповідних виборах або референдумі, надала підтверджуючі документи та звернулася не пізніш як за п’ять днів до дня голосування;
 • має право голосу на відповідних виборах або референдумі та звернулася не пізніш як за п’ять днів до дня голосування без підтверджуючих документів.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 218

У разі отримання від дільничної виборчої комісії відомостей про виборців, включених чи виключених з уточненого списку виборців, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, орган ведення Державного реєстру виборців:

 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення до відповідної дільничної виборчої комісії.
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення безпосередньо до виборця;
 • виконує відповідні дії щодо ведення Реєстру;
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 219

Орган ведення Державного реєстру виборців у разі встановлення під час проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців факту неправомірного або кратного включення особи до Державного реєстру виборців:

 • видає наказ про знищення запису Реєстру;
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру;
 • вносить до відповідного запису службову відмітку про вибуття особи із зареєстрованого місця проживання.
 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру усунути неправомірне або кратне включення особи до Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 220

У разі звернення політичної партії, яка має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру орган ведення Реєстру:

 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру внести відповідні зміни до персональних даних Реєстру;
 • видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних Реєстру;
 • у разі необхідності уточнює персональні дані Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
 • уточнює персональні дані Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 221

Кожен виборець має право:

 • отримувати інформацію про кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають вказану ним виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;
 • звертатися в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 • одержувати на платній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру;
 • оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 222

Достовірність відомостей подання, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, засвідчується:

 • на кожному аркуші підписом працівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
 • підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою;
 • підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування);
 • на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою;
 • на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування);
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 223

Засвідчується підписом керівника органу ведення Державного реєстру виборців і скріплюється печаткою цього органу:

 • кожен примірник попереднього списку виборців на останньому аркуші;
 • один примірник попереднього списку виборців на останньому аркуші.
 • кожен примірник попереднього списку виборців на кожному аркуші;
 • один примірник попереднього списку виборців на кожному аркуші;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 224

Виборець має право звернутись із заявою про уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці до:

 • дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці
 • суду за місцезнаходженням спеціальної виборчої дільниці
 • будь-якого органу ведення Державного реєстру виборців
 • відповідного органу ведення Державного реєстру виборців
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 225

Якщо виборцю вже було змінено місце голосування, орган ведення Реєстру:

 • відмовляє виборцю у тимчасовій зміні місця голосування;
 • невідкладно повертає заяву такого виборця з роз’ясненням можливості повторного звернення після відкликання попередньої заяви;
 • задовольняє заяву.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 226

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву:

 • органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою;
 • будь-якому органу ведення Реєстру.
 • органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 227

До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:

 • населений пункт, в якому переважно проживає виборець.
 • відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно;
 • виборча адреса виборця;
 • місце народження виборця;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 228

Захищеність Державного реєстру виборців означає:

 • доступність відомостей Реєстру лише в обсязі та порядку, встановлені законом;
 • забезпечення ведення бази даних Реєстру в єдиному форматі;
 • забезпечення постійного зберігання персональних даних Реєстру.
 • забезпечення захисту бази даних Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 229

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців, надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані його персональні дані:

 • не пізніш як на наступний день;
 • у термін не більше одного місяця;
 • не пізніш як на наступний робочий день;
 • не пізніше ніж на третій робочий день.
 • в термін не більше п’яти днів;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 230

За умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї інформації, передбачається:

 • дисциплінарна відповідність;
 • кримінальна відповідальність;
 • адміністративна відповідальність;
 • матеріальна відповідальність.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 231

Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців включає:

 • щомісячні перевірки записів бази даних Реєстру тих виборців, виборча адреса яких визначена в межах території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру;
 • систематичні та вибіркові перевірки всіх записів бази даних Реєстру.
 • систематичні та вибіркові перевірки записів бази даних Реєстру тих виборців, виборча адреса яких визначена в межах території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 232

Основними завданнями Державного реєстру виборців є:

 • надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • первинне наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення;
 • ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • складання списків виборців для проведення виборів та референдумів.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 233

За підсумками вивчення обґрунтованості заяви виборця щодо зміни виборчої адреси (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру) керівник цього органу може прийняти таке рішення:

 • видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця;
 • звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця.
 • звернутися до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця;
 • відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 234

Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення персональних даних Реєстру надається відповідними органами, закладами, установами:

 • в строки, встановлені Законом України
 • не пізніш як на наступний день після дня надходження запиту;
 • невідкладно.
 • в строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 235

Повний перелік відомостей Реєстру, які є об’єктом візуального та автоматизованого контролю, включає:

 • ідентифікаційні персональні дані виборця;
 • ідентифікаційні персональні дані виборця, службові персональні дані.
 • ідентифікаційні персональні дані виборця, персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 • ідентифікаційні персональні дані виборця, персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця, службові персональні дані;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 236

Об’єктом візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців є такі відомості Реєстру:

 • ідентифікаційні персональні дані виборця;
 • ідентифікаційні персональні дані виборця, службові персональні дані.
 • ідентифікаційні персональні дані виборця, персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
 • ідентифікаційні персональні дані виборця, персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця, службові персональні дані;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 237

Облік усіх дій щодо зміни бази даних Державного реєстру виборців здійснюється у таких формах:

 • персоніфікована форма обліку дій щодо зміни бази даних Реєстру.
 • автоматизована форма обліку дій щодо зміни бази даних Реєстру;
 • електронна форма ведення Реєстру з єдиною централізованою базою даних;
 • форма публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 238

Дільнична виборча комісія при внесенні змін та уточнень до списку виборців на звичайній виборчій дільниці:

 • невідкладно передає відповідному органу ведення Державного реєстру виборців документи, що стали підставою для внесення змін до уточненого списку виборців
 • невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців
 • невідкладно повідомляє відповідну територіальну виборчу комісію про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців
 • невідкладно повідомляє Службу розпорядника Державного реєстру виборців про включення виборця до списку виборців або виключення зі списку виборців
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 239

Уточнений список виборців передається дільничній виборчій комісії не пізніш як:

 • за 10 днів до дня голосування
 • за 2 дні до дня голосування
 • за день до дня голосування
 • у день голосування
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 240

Регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців:

 • має доступ у режимі читання до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру;
 • має доступ до статистичних відомостей Реєстру;
 • має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
 • не має доступу до відомостей Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 241

Списки виборців на звичайних виборчих дільницях для проведення повторного голосування передаються відповідним дільничним виборчим комісіям:

 • не пізніш як за два дні до дня повторного голосування
 • не пізніш як за десять днів до повторного голосування
 • в день повторного голосування
 • не пізніш як за п’ять днів до повторного голосування
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 242

У разі кратного включення виборця до уточненого списку виборців орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення зобов’язаний невідкладно:

 • повідомити про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на виборчій дільниці
 • повідомити про це відповідну територіальну виборчу комісію, яка зобов’язана виключити такого виборця зі списку виборців на виборчій дільниці
 • виключити такого виборця зі списку виборців на відповідній виборчій дільниці
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 243

Щомісяця на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії розміщуються станом на останній день попереднього місяця відомості про:

 • кількість осіб, які втратили право голосу (померли, визнані недієздатними або громадянство України яких припинено) за останній рік у відповідних межах;
 • кількість виборців, які набули право голосу за останній рік у відповідних межах;
 • кількість виборців, включених до Реєстру;
 • кількість виборців у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також у закордонному виборчому окрузі;
 • кількість виборців, включених до Реєстру, у розрізі регіонів України, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 244

Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за:

 • мажоритарною виборчою системою відносної більшості
 • мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості
 • пропорційною виборчою системою
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 245

Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують:

 • секретар комісії
 • дві третини складу комісії
 • голова та секретар комісії
 • не менше трьох членів комісії одним з яких має бути голова, а в разі неможливості – заступник голови або секретар комісії
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 246

До некоректних відомостей Державного реєстру виборців віднесено:

 • запис про виборця, який помер;
 • запис про особу, визнану судом недієздатною;
 • взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця;
 • запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
 • запис про особу, громадянство України яких припинено.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 247

Для занесення до Реєстру такої категорії населеного пункту як селище використовується скорочення:

 • мала літера «с», дефіс, малі літери «щ, е» без пропусків до і після дефісу та без крапки в кінці.
 • мала літера «с», дефіс, малі літери «щ, е» з пропусками до і після дефісу та без крапки в кінці;
 • мала літера «с», дефіс, малі літери «щ, е» з пропусками до і після дефісу та з крапкою в кінці;
 • мала літера «с», дефіс, малі літери «щ, е» без пропусків до і після дефісу та з крапкою в кінці;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 248

У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця, який звернувся із запитом у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців, та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Державного реєстру виборців надсилає відповідь:

 • не пізніше шостого робочого дня після отримання запиту;
 • не пізніш як на наступний робочий день.
 • не пізніш як на наступний день;
 • не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту;
 • не пізніше п’ятого робочого дня після отримання запиту;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 249

Публічний характер Державного реєстру виборців забезпечує:

 • загальну доступність персональних даних виборців;
 • доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та у спосіб, встановлені законом;
 • доступність для кожного виборця виключно своїх персональних даних в обсязі та у спосіб, встановлені законом;
 • здійснення політичними партіями, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичними партіями, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України публічного контролю за веденням Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 250

До розпорядника Державного реєстру виборців може звернутися щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Державного реєстру виборців:

 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган.
 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади;
 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший орган виконавчої влади, територіальна виборча комісія місцевих виборів;
 • Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший орган виконавчої влади;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 251

Виборчий процес завершується:

 • на наступний день після дня голосування
 • на наступний день після дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів
 • через десять днів після дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів
 • через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 252

Повноваження територіальної чи дільничної виборчої комісії починаються з моменту:

 • складення присяги більшістю від її складу
 • складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу
 • початку її першого засідання
 • оприлюднення рішення про її утворення
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 253

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за:

 • мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості
 • пропорційною виборчою системою
 • мажоритарною виборчою системою відносної більшості
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 254

Повторні вибори депутатів (депутата) у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі призначаються:

 • відповідною територіальною виборчою комісією
 • радою відповідної об’єднаної територіальної громади
 • Центральною виборчою комісією
 • Верховною Радою Автономної Республіки Крим
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 255

Органи ведення Державного реєстру виборців надають необхідну статистичну інформацію у строк:

 • узгоджений з суб’єктом звернення та визначений ним у зверненні;
 • визначений у зверненні або узгоджений з суб’єктом звернення;
 • не пізніш як на наступний робочий день;
 • протягом двох днів з дня отримання звернення.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 256

Рішення, дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, що порушують вимоги Закону України “Про Державний реєстр виборців”, можуть бути оскаржені:

 • до органу, що його утворив, або суду.
 • виключно до суду;
 • до органу, що його утворив, або розпорядника Реєстру;
 • виключно до розпорядника Реєстру;
 • до розпорядника Реєстру або суду;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 257

У разі тривалої відсутності (понад три робочі дні) користувача АІТС Реєстру на роботі його ПАЗІ:

 • передається розпоряднику Реєстру;
 • зберігається у законвертованому вигляді на робочому місці цього користувача АІТС Реєстру.
 • зберігається у законвертованому вигляді у сейфі або металевій шафі органу ведення Реєстру;
 • передається на зберігання регіональному органу адміністрування Реєстру;
 • знаходиться на збереження у цього користувача АІТС Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 258

Якщо в номері будинку є літера, вона зазначається:

 • малою без пропуску від номера;
 • малою з пропуском від номера;
 • великою з пропуском від номера.
 • великою без пропуску від номера;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 259

Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Державного реєстру виборців:

 • керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
 • керівником цього органу;
 • регіональним органом адміністрування Реєстру.
 • розпорядником Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 260

Відомості, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, подаються:

 • в перший день наступного місяця.
 • в останній день місяця;
 • щомісяця до 5 числа;
 • щомісяця не раніше 5 числа;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 261

Фінансування діяльності щодо ведення та функціонування Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок:

 • лише коштів Державного бюджету України;
 • лише за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.
 • коштів Державного бюджету України, а також за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень;
 • коштів Державного бюджету України або за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 262

У разі відсутності у відомостях про виборця окремих даних (наприклад, прізвища, по батькові, дати народження тощо) до персональних даних виборця:

 • вноситься позначка «НД»
 • вноситься символ «-»;
 • вноситься символ «0»;
 • будь-які позначки, символи не вносяться.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 263

Уточнені списки виборців містять:

 • графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня;
 • виборчу адресу виборця (із зазначенням поштового індексу і країни проживання);
 • відмітку про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності);
 • дату та місце народження виборця;
 • відмітку стосовно виборця, який не буде голосувати за своєю виборчою адресою у зв’язку з його включенням до списку виборців на іншій виборчій дільниці.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 264

Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються:

 • звичайні виборчі дільниці, утворені на тимчасовій основі
 • спеціальні виборчі дільниці, утворені на постійній основі в установах виконання покарань
 • звичайні виборчі дільниці утворені на постійній основі
 • спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних закладах охорони здоров’я, утворені на постійній основі
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 265

Повідомлення про підсумки голосування та результати виборів в електронному вигляді передається територіальною виборчою комісією органу ведення Державного реєстру виборців для:

 • невідкладного надсилання регіональному органу адміністрування Державного реєстру виборців
 • передачі відповідним місцевим державним адміністраціям
 • невідкладного надсилання Центральній виборчій комісії
 • надсилання регіональному органу адміністрування Державного реєстру виборців та Центральній виборчій комісії
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 266

Заява щодо зміни виборчої адреси виборця є обґрунтованою, якщо:

 • до неї додано документи (копії документів), що підтверджують фактичне місце перебування виборця;
 • в ній наведено нову виборчу адресу;
 • в ній наведено обґрунтування зміни виборчої адреси;
 • до неї додані документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 267

Органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців:

 • щорічно;
 • щотижнево.
 • щоквартально;
 • щомісячно;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 268

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за:

 • мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості
 • мажоритарною виборчою системою відносної більшості
 • пропорційною виборчою системою
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 269

У разі подання заяви про внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі особою, уповноваженою на це виборцем, який постійно не здатний пересуватися самостійно, в журналі реєстрації звернень виборців (осіб) зазначається лише:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала заяву;
 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала заяву, адреса місця її перебування.
 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала заяву, адреса місця її проживання;
 • прізвище та ініціали особи, яка подала заяву, адреса місця її проживання;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 270

Достовірність відомостей Державного реєстру виборців забезпечується:

 • наявністю в органах Реєстру інформації про необхідність внесення змін до бази даних Реєстру, своєчасністю її одержання;
 • наявністю в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, а також інформації про встановлені законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру;
 • здійсненням органами Реєстру перевірки поданих до них у встановленому порядку документів, а також інформації про встановлені законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 271

Під час підготовки до виборів або референдумів персональні дані Державного реєстру виборців можуть використовуватися для:

 • складання списків виборців на виборчих дільницях;
 • надання суб’єктам виборчого, референдумного процесу статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 272

Органи ведення Державного реєстру виборців передають попередні списки виборців та іменні запрошення відповідним дільничним виборчим комісіям:

 • одразу після виготовлення списків та іменних запрошень
 • за 10 днів до дня виборів
 • за день до виборів
 • не пізніше як за 13 днів до дня виборів
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 273

На підставі відомостей про виборців – військовослужбовців строкової служби, які вибули з території дислокації військової частини (формування), керівник органу ведення Реєстру приймає рішення про:

 • внесення до персональних даних Реєстру службових відміток про їх вибуття з відповідної території (без внесення змін до виборчих адрес);
 • внесення змін до їх персональних даних у Реєстрі, визначивши виборчі адреси за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла.
 • зняття службових відміток про проходження ними строкової військової служби;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 274

Органи ведення Державного реєстру виборців передають попередні списки виборців:

 • дільничним виборчим комісіям
 • територіальним та дільничним виборчим комісіям
 • територіальним виборчим комісіям
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 275

Попередній список виборців надається для загального ознайомлення у дільничною виборчою комісією:

 • за день до голосування
 • за 10 днів до дня голосування
 • наступного дня після його отримання
 • за 13 днів до дня голосування
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 276

Механізм тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси застосовується під час проведення:

 • всеукраїнського референдуму.
 • виборів Президента України;
 • виборів народних депутатів України;
 • місцевих виборів;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 277

Персоніфікований облік дій щодо зміни бази даних Реєстру передбачає внесення до наказу керівника органу ведення Реєстру інформації в такому обсязі:

 • дата та час виконання дій щодо ведення Реєстру;
 • прізвище, ініціали виконавця, дата виконання дій щодо ведення Реєстру.
 • дата виконання дій щодо ведення Реєстру;
 • прізвище, ініціали виконавця, дата та час виконання дій щодо ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 278

Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Державного реєстру виборців є:

 • звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру органом ведення Реєстру;
 • подані в установленому порядку документи, які підтверджують набуття особою права голосу;
 • рішення розпорядника Реєстру;
 • подані в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 279

У попередньому списку виборців зазначаються:

 • по батькові (за наявності) виборця;
 • виборча адреса виборця (із зазначенням поштового індексу і країни проживання);
 • виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
 • місце народження виборця.
 • рік народження (для виборців, яким 18 років виповнилося у рік проведення виборів, – дата народження);
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 280

Перші вибори старости призначаються:

 • Центральною виборчою комісією
 • відповідною територіальною виборчою комісією
 • відповідною обласною радою
 • відповідною радою об’єднаної територіальної громади
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 281

Заява про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці може бути подана

 • не пізніш як за три дні до дня голосування
 • у день голосування
 • не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
 • не пізніш за день до дня голосування
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 282

Електронний журнал системних подій ведеться:

 • працівниками органу ведення Реєстру за допомогою програмних засобів АІТС Реєстру;
 • автоматично програмними засобами АІТС Реєстру рівня розпорядника Реєстру;
 • працівниками Служби розпорядника Реєстру;
 • автоматично програмними засобами АІТС Реєстру рівня органу ведення Реєстру.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 283

Запис, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, стосовно особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається протягом:

 • п’яти років після настання зазначених обставин.
 • одного року після внесення до Реєстру відповідної службової відмітки;
 • п’ятнадцяти років після внесення до Реєстру відповідної службової відмітки;
 • одного року після настання зазначених обставин;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 284

Заява про тимчасову зміну місця голосування розглядається органом ведення Реєстру:

 • не пізніше дня голосування;
 • у день надходження заяви;
 • невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму та не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування;
 • протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви.
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 285

Якщо запит надісланий виборцем у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, цей орган;

 • повертає запит виборця з відповідними роз’ясненнями.
 • надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті;
 • надсилає відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови;
 • пересилає запит за належністю відповідному органу ведення Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 286

Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців подається виборцем:

 • пізніш як за п’ять днів до дня голосування – до відповідної дільничної виборчої комісії
 • пізніш як за п’ять днів до дня голосування – до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців
 • не пізніш як за п’ять днів до дня голосування – до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії
 • не пізніш як за три дні до дня голосування – до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 287

Підставою для видання наказу про знищення запису Державного реєстру виборців є:

 • виявлення кратного включення виборця до Реєстру;
 • закінчення встановленого строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено.
 • рішення розпорядника Реєстру;
 • припинення громадянства України;
 • смерть виборця або оголошення його померлим;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 288

Кількість територіальних, одномандатних виборчих округів для організації виборів депутатів місцевих рад визначається:

 • територіальною виборчою комісією
 • Центральною виборчою комісією
 • Службою розпорядника Державного реєстру виборців
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 289

Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців, є:

 • звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних.
 • звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
 • подані в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
 • рішення розпорядника Реєстру;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 290

До заяви виборця про внесення змін до його персональних даних у Державному реєстрі виборців додаються:

 • належно засвідчені копії документів, що підтверджують ці зміни.
 • документи, що підтверджують ці зміни, або належно засвідчені копії таких документів;
 • документи, що підтверджують ці зміни, або копії таких документів;
 • документи, що підтверджують ці зміни, або копії таких документів за умови пред’явлення органу ведення Реєстру їх оригіналів;
ІІІ. Нормативно-правові акти ДРВ 291

На етапі складання попередніх списків виборців відомості чергового періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців подаються органами, закладами, установами:

 • не пізніш як за два дні до дня виготовлення попередніх списків виборців.
 • не пізніш як за два дні до дня передачі попередніх списків виборців;
 • протягом десяти днів до дня передачі попередніх списків виборців;
 • за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців;
IV. Робота в АІТС ДРВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 292

Кількість наказів керівника ВВ за зверненнями інших ВВ

 • Необмежено, якщо звернення надійшли від ВВ, в яких проводяться вибори
 • Залежить від кількості звернень
 • Не більше одного
 • Два
IV. Робота в АІТС ДРВ 293

Інструкцію користувача АІТС ДРВ можна отримати

 • Через меню Довідники системи
 • Скачавши її з головної сторінки порталу
 • Скачавши її з головної сторінки системи
IV. Робота в АІТС ДРВ 294

Запис про виборця має відмітку про вибуття. Надійшли відомості щодо смерті цього виборця. Чи необхідно їх вносити до Реєстру?

 • Така ситуація взагалі неможлива
 • Ні, тому що запис про виборця вже має статус недіючого. Це зміни зайві
 • Так, необхідно внести ці зміни обов’язково
 • Внесення відмітки про смерть можливе тільки тоді, якщо запис має статус діючого, тому такі зміни не пройдуть
IV. Робота в АІТС ДРВ 295

По яким типам відомостей можлива переадресація ?

 • 7.2 Вибули з установи покарань
 • 3.3, 3.4 Зареєстровані в АТО
 • 4.2 Змінено ПІБ
 • 7.1 Прибуття для вібування покарання
 • 4.1 Померли
 • 5.3 Вибули з в/ч
 • 3.1 Виповнилось 18 років
 • 5.1 Прибули у в/ч
 • 6.2 Скасовано недієздатність
IV. Робота в АІТС ДРВ 296

Чи можливо побачити історію змін за наказами знищеного запису про виборця?

 • Так, можливо. В розділі ”Знищені записи” екрану ”Швидкий пошук за ПІБ”
 • Ні. Ця інформація зберігається в БД АІТС, але передивится її неможливо
 • Так, можливо. В картці виборця в розділі ”Зміни за наказом” при умові, що знищений запис пов’язаний з існуючим записом в Реєстрі
 • Так, можливо. В картці знищеного виборця в розділі ”Зміни за наказом”
 • Так, можливо. В картці виборця в розділі ”Додаткові відомості”
 • Ні, ця інформація, на жаль, знищується разом із записом
IV. Робота в АІТС ДРВ 297

Ознака “Різні особи” під час опрацювання кратних включень проставляється:

 • коли терміново необхідно опрацювати рядок вхідної відомості
 • щоб вилучити обидва записи
 • коли обидва записи мають висновок “Залишити”
 • відділ адміністрування вказав на велику кількість кратників у ВВ
 • коли іншого варіанту немає
IV. Робота в АІТС ДРВ 298

Виборець – особа, що має право голосу. Які записи у Реєстрі відносяться до записів про виборців в залежності від значень службових даних – дата вибуття, дата смерті, дата встановлення недієздатності, дата вибуття з громадянства, НСП?

 • якщо вказана дата встановлення недієздатності та дата набуття громадянства
 • якщо вказана дата вибуття з виборчої адреси та дата скасування смерті
 • якщо перераховані службові дані відсутні
 • якщо вказана дата набуття громадянства та дата вибуття з виборчої адреси
 • якщо вказана дата вибуття з виборчої адреси та дата смерті
 • якщо вказана ознака НСП та інші дані відсутні
 • якщо вказана дата смерті та НСП
IV. Робота в АІТС ДРВ 299

Чи можливо встановити висновок “Звернення засобами АІТС [Прибуття з іншого ВВ]” в рядку ініціативної відомості 3.4?

 • Можна, якщо в екрані ”Переадресовані рядки відомостей інших ВВ” є рядок з цим виборцем
 • Ні. ІВ не працюють з виборцями, що належать іншому ВВ
 • Можна, якщо рядок відомості сформовано за переадресованим рядком іншого ВВ
 • Можна, якщо це погоджено іншим ВВ, до якого належить виборець
 • Можна в будь-якому випадку
 • Можна тільки в тому випадку, якщо виборець має відмітку про вибуття та не має відміток про смерть, недієзданість, припинення громадянства
 • Можна, якщо рядок відомості сформовано за переадресованим рядком іншого ВВ відомостей ”5.3 Вибули з в/ч” або ”7.2 Вибули з установи покарань”
IV. Робота в АІТС ДРВ 300

Скільки часу зберігається пошуковий запит та його результат у екрані “Пошук за атрибутами”?

 • Три робочі дні
 • 14 календарних днів
 • 30 календарних днів
 • Час зберігання необмежений
IV. Робота в АІТС ДРВ 301

Суб’єкти яких типів може створити ВВ самостійно?

 • В/Ч в межах території України
 • Орган виконання покарань
 • Орган МВС
 • Облік бездомних громадян
  НСП
 • Орган міністерства юстиції
 • Місцевий суд
IV. Робота в АІТС ДРВ 302

Переадресування рядків вхідних відомостей можливо за типом:

 • 3.3, 3.4 Зареєстровані в АТО
 • 4.1 Померлі
 • 4.2 Зміна ПІБ
 • 7.2 Вибули з установи покарань
 • 5.3 Вибули з в/ч
 • 6.1 Визнані недієздатними
IV. Робота в АІТС ДРВ 303

РР формує доручення на:

 • знищення кратних включень
 • зміну виборчих адрес за зверненням ВВ
 • вилучення записів, термін зберігання яких збіг
 • вилучення записів про осіб, які не набули повноліття
 • вилучення записів про осіб, які за даними МВС ніде не зареєстровані
IV. Робота в АІТС ДРВ 304

Які повідомлення виборцю можна згенерувати за допомогою підсистеми формування звітів:

 • про приведення ВА виборця до його місця реєстрації
 • про зміни, які відбулися з даними виборця у реєстрі
 • про включення до ДРВ
 • про уточнення виборчої адреси
 • про виключення з ДРВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 305

Чому після проведення наказом КВВ переадресованого запису, він лишається у закладці “Нові переадресування” ?

 • запис про виборця був доданий у відомість не з відповідного екрану
 • ВВ, який зробив переадресування, відхилив його
 • звернення до РР не було зареєстровано у системі
 • в станах подій не зафіксовано факт опрацювання рядка
 • зміни за наказом не застосовані
IV. Робота в АІТС ДРВ 306

Заява щодо тимчасової зміни місця голосування

 • Дозволяє змінити виборчу адресу
 • Передбачає зміну виборчої дільниці, де голосуватиме виборець, за умови погодження з РР
 • Передбачає зміну виборчої дільниці, де голосуватиме виборець
 • Використовується винятково для виборців, які голосуватимуть закордоном
 • Дозволяє змінити виборчу адресу на конкретний виборчий процес
IV. Робота в АІТС ДРВ 307

Запис про виборця має відмітку про вибуття (статус – недіючий). Чи призведе внесення змін відомістю ”4.2 Змінено ПІБ” до зміни статусу запису на ”Діючий”?

 • Такі зміни внести неможливо, тому що зміна ПІБ повинна бути застосована до діючого запису
 • Так, будь-які зміни запису зі недіючим статусом призведуть до його зміни на діючий
 • Ні, зміна статусу на діючий в цьому випадку можлива тільки при зміні виборчої адреси
 • Ні, зміна статусу на діючий в цьому випадку можлива тільки при поновленні громадянства
 • Ні, тому що вибуття та зміна ПІБ розглядаються як окремі та незалежні події
IV. Робота в АІТС ДРВ 308

Під час опрацювання проектів наказів КВВ:

 • можна відхилити як увесь проект наказу загалом так і окремий його рядок
 • можна відхилити окремий рядок проекту
 • після формування проекту наказу, його відміна неможлива
 • можна відхилити цей проект наказу
IV. Робота в АІТС ДРВ 309

Перелік населених пунктів в яких відсутні виборці:

 • Заповнюється ВВ за повідомленням системи
 • Заповнюється під час проведення виборів для визначення НП, в яких вибори не проводяться
 • Заповнюється системою автоматично
 • Містить перелік НП, яких Верховна Рада України зняла з обліку
IV. Робота в АІТС ДРВ 310

Якщо під час проведення наказу керівника ВВ система попереджає про те, що можливе створення кратного включення, то необхідно:

 • у картці проекту наказу проставити ознаку “Різні особи” та виконати наказ, а уже у екрані кратних включень провести опрацювання кратників
 • провести аналіз вхідного документу, за яким відбувається включення нового виборця, та проставити відповідні висновки у картці проекту наказу керівника ВВ
 • відмінити проект наказу та відхилити відповідний рядок вхідної відомості чи заяву виборця
IV. Робота в АІТС ДРВ 311

Статистичні дані про кількість виборців поточного ВВ на головній сторінці:

 • є актуальними і відображають інформацію на поточний момент
 • оновлюються після проведення чергового наказу КВВ
 • є даними на початок дня
 • оновлюються після завершення поточного періоду поновлення
IV. Робота в АІТС ДРВ 312

ІВ дозволяє включити нового виборця у реєстр ?

 • так, якщо у рядку відомості проставити відповідний висновок
 • так, але тільки типу 3.4, 3.5
 • лише у день виборів за поданням відповідних виборчих дільниць
 • ні, ніколи
IV. Робота в АІТС ДРВ 313

Запис про особу має відмітку про смерть. Надійшли відомості щодо недієздатності цієї особи. Чи необхідно їх вносити до Реєстру?

 • Так, необхідно внести ці зміни обов’язково
 • Внесення відмітки про недієздатність можливе тільки тоді, якщо запис має статус діючого, тому такі зміни не пройдуть
 • Ні. Це зміни зайві, тому що запис вже має статус недіючого
 • Така ситуація взагалі неможлива
IV. Робота в АІТС ДРВ 314

Виборець має відмітку про смерть. Надійшло звернення іншого ВВ, що зміни його ВА. Можливі дії ВВ?

 • Всеодно, оскільки ВА виборця з відміткою про смерть не змінюється
 • Скасовує встановлення смерті виборцю
 • Погоджує звернення, проводячи відповідні зміни наказом КВВ
 • Агрументовано відмовляє у погодженні звернення
IV. Робота в АІТС ДРВ 315

Скільки можна завантажити відомостей періодичного поновлення одного типу в межах поточного періоду поновлення?

 • в період проведення виборів їх кількість не обмежується
 • їх кількість необмежена
 • одну
 • не більше п’яти
IV. Робота в АІТС ДРВ 316

Запис про виборця відомості 3.1 включається до Реєстру:

 • При проведенні відповідного наказу на включення запису до Реєстру
 • Автоматично в день, коли особі виповниться 18 років
 • Автоматично після завантаження відомості
 • За цим типом відомості можлива тільки зміна ВА
IV. Робота в АІТС ДРВ 317

Тип висновку “Відхилено запис” у рядку відомості 4.1 (Померли) із співставленим виборцем

 • Системою буде прийнято за умови відсутності помилок у протоколі перевірки
 • Системою збережено не буде
 • Системою буде прийнято за умови, що виборець діючий
 • Системою буде прийнято, якщо це ІВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 318

Опрацьовуючи рядок відомості 7.2 (вибули з установи покарань) можна

 • сформувати звернення до іншого ВВ (за попередньою адресою)
 • провести наказом КВВ вибуття виборця з ВА
 • переадресувати запис про виборця за адресою, вказаною як попередня
IV. Робота в АІТС ДРВ 319

Запис про виборця має відмітку про вибуття 12.12.2011. Чи буде застосовано зміни про смерть з датою події 01.03.2011?

 • Ні, тому що такі дії провести взагалі неможливо
 • Так, тому що вибуття та смерть розглядаються як окремі та незалежні події
 • Ні, тому що виборець вже має статус недіючого
 • Ні, тому що дата смерті повинна бути більшою за дату вибуття
IV. Робота в АІТС ДРВ 320

Чи обов’язково вказувати місцеву раду в місці народження виборця, народженого в межах України, при обробці рядка вхідної відомості?

 • Назва місцевої ради в МН не вказується, вона вказується тільки у виборчій адресі
 • Ні, не обов’язково. Це необхідно тільки у випадку, якщо в межах району існує кілька НП з однаковою назвою
 • Ні, не обов’язково. Це необхідно тільки у випадку, якщо в район або НП є ліквідованими
 • Так, обов’язково
 • Її не треба вказувати. Система сама визначить місцеву раду МН
IV. Робота в АІТС ДРВ 321

ВВ помилково вніс виборців до переліку можливих кратних включень. Яким чином видалити їх звідти?

 • Через звернення до РР
 • Через екран Візуальний контроль
 • Перемістити у Вічні дублі
 • Проставити висновок Вилучити одному із записів і дочекатись доручення РР
IV. Робота в АІТС ДРВ 322

Якщо у протоколі перевірки рядка вхідної відомості типу 4.2 повідомляється, що нове ім’я виборця відсутнє у довіднику імен, то:

 • повідомити РР про виявлену помилку
 • необхідно проставити “галочку” напроти цього імені у рядку вхідної відомості
 • відхилити рядок
 • додати це ім’я у довідник імен
 • змінити ім’я на таке, що є в довіднику імен
IV. Робота в АІТС ДРВ 323

Як змінити назву геоніму ?

 • за допомогою відомості про зміну геонімів/будинків та відповідне доручення РР
 • за допомогою відомості про зміну геонімів/будинків та відповідний наказ КВВ
 • через картку геоніму, відредагувавши його назву
 • створити новий геонім, ліквідувати старий і переселити з нього у новостворений усіх виборців
 • через картку геоніму, попередньо змінивши йому статус на “ліквідований”
IV. Робота в АІТС ДРВ 324

ВВ при МЗС переадресував ВВ в Україні запис про втрату громадянства виборцем. Дії “материкового” ВВ:

 • Відхилити переадресацію, оскільки такі зміни в даних виборця здійснює той ВВ, який завантажив відомість такого типу
 • Сформованою з переадресації ІВ про втрату громадянства провести відповідні зміни в даних виборця
 • Провести наказом втрату громадянства виборцем за умови отримання копій документів від ВВ при МЗС
 • Відхилити переадресацію, оскільки такі дані мають подаватися винятково органами МВС
IV. Робота в АІТС ДРВ 325

Якщо при опрацюванні рядка вхідної відомості у протоколі перевірки з’являється повідомлення про те, що виборець присутній в кратних включеннях, то:

 • необхідно терміново звернутися до РР для тимчасового вилучення виборця з переліку кратних включень
 • необхідно відхилити цей рядок, сформувати нову ІВ такого ж типу та внести відповідні зміни наказом керівника ВВ до персональних даних виборця
 • необхідно опрацювати відповідне кратне включення
 • можна не звертати увагу на це повідомлення і внести відповідні зміни наказом керівника ВВ до персональних даних виборця
IV. Робота в АІТС ДРВ 326

Проект наказу на знищення записів, термін зберігання яких збіг, формується автоматично системою. Якщо відмінити проект, то:

 • Записи буде знищено автоматично через 10 років
 • Записи буде включено в проект наказу в наступному місяці
 • Записи буде включено в проект наказу в наступний робочий день
 • Записи буде включено в проект наказу через 3 дні
 • Записи буде знищено автоматично через 5 років
 • Записи все одно буде знищено системою автоматично в день формування проекту наказу
IV. Робота в АІТС ДРВ 327

Яким чином можливо зняти (скасувати) відмітку про смерть із запису про особу в Реєстрі?

 • Заява на зміну ідентифікаційних даних
 • Скасування смерті неможливе, тому що записи про померлих одразу знищюються
 • Екран Реєстр виборців > Померлі, недієздатні, позбавлені громадянства та вибулі виборці
 • Ініціативна відомість 4.1
 • Картка виборця, розділ ”Додаткові відомості”
IV. Робота в АІТС ДРВ 328

Порожні відомості вносяться до системи у випадку коли:

 • суб’єкт подання відомостей відмовився подавати відомості періодичного поновлення у поточному місяці
 • суб’єкт подання відомостей підтверджує, що за поточний період поновлення змін відповідного типу у даних виборців не було зафіксовано
 • виявлено недостачу завантажених відомостей періодичного поновлення відносно їх встановленої планової кількості
IV. Робота в АІТС ДРВ 329

Запис про особу має відмітку про смерть 01.07.2011. Чи буде застосовано зміни щодо скасування смерті з датою події 01.02.2011?

 • Так, тому що події смерті та її скасування розглядаються як окремі та незалежні події
 • Ні, тому що такі зміни провести взагалі неможливо
 • Ні, тому що дата скасування смерті повинна бути більшою за дату смерті
 • Ні, тому що записи про померлих одразу ж знищюються та не зберігаються в Реєстрі
 • Зміни будуть застосовані завжди при будь-яких датах події смерті/скасування смерті
IV. Робота в АІТС ДРВ 330

Яким чином можливе внесення результату запиту по виборцю?

 • На картці запиту є можливість заватаження результату запиту по кожному виборцю з odt-файлу
 • На картці рядка вхідної відомості в полі ”Примітка”
 • На картці запиту в переліку виборці, що включені до запиту, є відповідне посилання, що відкриває вікно для внесення результату
 • Результати запиту ніде не вносяться та не зберігаються
 • Результат запиту по виборцю внести неможливо, можна внести тільки одну загальну відповідь на весь запит
 • На карці виборця в розділі ”Запити по виборцю”
IV. Робота в АІТС ДРВ 331

Орган місцевого самоврядування прийняв рішення щодо зміни нумерації будинку (або будинків). Яким чином відбувається внесення змін до виборчих адрес виборців, яких стосується це рішення?

 • Створити в адресному регістрі будинок з новим номером, змінити ВА виборців ініціативною відомістю, ліквідувати будинок з старим номером
 • Змінити номер будинку в адресному регістрі, ВА виборцям буде змінено системою автоматично
 • Створити в адресному регістрі будинок з новим номером, перенести виборців до нового будинку через екран ”Перелік виборців у будинку”, ліквідувати будинок з старим номером
 • Змінити номер будинку в адресному регістрі, на наступний день системою буде сформовано наказ на внесення змін до ВА виборців, провести наказ
 • Внести рішення ОМС в екран ”Реєстрація відомостей про зміни в геонімах/будинках”, в адресному регістрі змінити номер будинку на новий, сформувати та провести наказ на зміну ВА
 • Створити в адресному регістрі будинок з новим номером, змінити ВА виборців відомістю періодичного поновлення, ліквідувати будинок з старим номером
IV. Робота в АІТС ДРВ 332

Панель керування інтерактивним списком дозволяє:

 • робити скрін-шот (моментальний знімок) екрану
 • виконувати групування даних за вказаними колонками
 • маркувати кольором текст або фон комірки в залежності від заданих умов
 • керувати стилями відображення (зовнішнім виглядом) списку
 • приховувати обрані комірки
 • сортувати за будь-якою комбінацією колонок
IV. Робота в АІТС ДРВ 333

Яке співвідношення кількості записів та кількості виборців у базі даних Реєстру?

 • кількість записів може бути більше або менше кількості виборців в залежності від кількості померлих
 • кількість записів більше кількості виборців
 • кількість записів може бути більше або менше кількості виборців в залежності від кількості не громадян
 • кількість записів дорівнює кількості виборців
 • кількість записів менше кількості виборців
 • кількість записів може дорівнювати, бути більше або менше кількості виборців в залежності від кількості кратних включень
IV. Робота в АІТС ДРВ 334

Діями щодо ведення Державного реєстру виборців є:

 • знищення запису Реєстру.
 • організаційно-правова підготовка;
 • візуальний та автоматизований контроль за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;
IV. Робота в АІТС ДРВ 335

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців, надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані його персональні дані:

 • в термін не більше п’яти днів;
 • не пізніше ніж на третій робочий день.
 • у термін не більше одного місяця;
 • не пізніш як на наступний робочий день;
 • не пізніш як на наступний день;
IV. Робота в АІТС ДРВ 336

Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення персональних даних Реєстру надається відповідними органами, закладами, установами:

 • не пізніш як на наступний день після дня надходження запиту;
 • в строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми;
 • невідкладно.
 • в строки, встановлені Законом України
IV. Робота в АІТС ДРВ 337

У разі звернення політичної партії, яка має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців, із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру орган ведення Реєстру:

 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру внести відповідні зміни до персональних даних Реєстру;
 • видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних Реєстру;
 • уточнює персональні дані Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.
 • у разі необхідності уточнює персональні дані Реєстру шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ;
IV. Робота в АІТС ДРВ 338

Результат пошукового запиту про виборців у реєстрі зберігається лише в екрані:

 • “Реєстр виборців-пошук за атрибутами”
 • “Запити до суб’єктів подання відомостей”
 • “Реєстр виборців-швидкий пошук”
 • ніде не зберігається
IV. Робота в АІТС ДРВ 339

Відомості якого типу подає керівник відповідного органу ДМС:

 • 3.6 Громадянство припинено
 • 6.2 Скасовано недієздатність
 • 6.1 Визнані недієздатними
 • 4.1 Померли
 • 3.2 Набули громадянство України
 • 3.1 Виповнилось 18 років
 • 4.2 Змінено ПІБ
IV. Робота в АІТС ДРВ 340

“Вічні дублі” це:

 • перелік пар виборців, яким в екрані “Кратні включення” було проставлено ознаку “Різні особи”
 • пари кратних записів, створених поточним ВВ
 • виборці, яких РР визначив як кратними записами у реєстрі
 • записи про виборців у реєстрі, які за будь-яких умов будуть у переліку кратних включень
IV. Робота в АІТС ДРВ 341

Якщо на картці обставини зміни довідника ВД, що діє на постійній основі, проставлено висновок “Опрацьовано успішно (не потребує подання)”, то необхідно

 • Скористатися кнопкою Внести зміни
 • Відхилити кратку зміни
 • Проставити висновок Опрацьовано успішно (Для включення у проект)
 • Відхилити із зазначенням причини відхилення у полі Примітки
IV. Робота в АІТС ДРВ 342

Розділ “Однакова дільниця” на картці обставини щодо зміни ВД, яка діє на постійній основі, звертає увагу на те, що

 • існує інша дільниця з таким же номером, але тимчасово закрита
 • існує інша дільниця з таким же номером
 • уже проводились зміни за по цій дільниці і їх зміст можна переглянути
 • існують інші зареєстровані зміни, що стосуються тієї ж дільниці
IV. Робота в АІТС ДРВ 343

До кількості недієздатних враховуються записи про виборців:

 • що мають відмітку про недієздатність, не мають відмітки про припинення громадянства
 • що мають відмітку про недієздатність, не мають відмітки про смерть
 • що мають відмітку про недієздатність, не мають відміток про припинення громадянства та вибуття
 • що мають відмітку про недієздатність, не мають відмітки про вибуття
 • що мають відмітку про недієздатність, не мають відміток про смерть та припинення громадянства, незалежно від наявності відмітки про вибуття
 • що мають відмітку про недієздатність
IV. Робота в АІТС ДРВ 344

Ініціативна відомість:

 • створюється суб’єктом подання відомостей
 • завантажується під час періодичного поновлення
 • створюється РР за зверненням поточного ВВ
 • створюється поточним ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 345

Запис про новий виборчий процес вноситься до системи

 • ВВ у екрані Довідники -> Перелік виборів та референдумів
 • ВВ за дорученням РР у екрані Накази КВВ
 • ВВ у екрані Довідники -> Утворення виборів, референдумів
 • РР
IV. Робота в АІТС ДРВ 346

Опрацьовуючи рядок відомості 5.3 (вибули з в/ч) можна

 • сформувати звернення до іншого ВВ (за попередньою адресою)
 • переадресувати запис про виборця за адресою, вказаною як попередня
 • провести наказом КВВ вибуття виборця з ВА
IV. Робота в АІТС ДРВ 347

З рядків яких типів відомостей періодичного поновлення можна сформувати звернення засобами АІТС ?

 • 3.4 Зареєстровані в АТО
 • 6.2 Скасовано недієздатність
 • 5.1 Прибули у в/ч
 • 5.3 Вибули з в/ч
 • 3.1 Виповнилось 18 років
 • 7.1 Прибули в установи покарань
IV. Робота в АІТС ДРВ 348

Переадресування рядків вхідних відомостей можливо за типом:

 • 4.2 Зміна ПІБ
 • 4.1 Померлі
 • 5.3 Вибули з в/ч
 • 3.6 Громадянство припинено
 • 6.1 Визнані недієздатними
 • 3.3, 3.4 Зареєстровані в АТО
 • 9.3 МЗС громадянство припинено
 • 7.2 Вибули з установи покарань
IV. Робота в АІТС ДРВ 349

Екран “Знищені записи про виборців” містить перелік записів у реєстрі, підставою вилучення:

 • яких було помилкове їх внесення до системи за первинним наповненням
 • термін зберігання яких минув
 • яких стала відсутність у них зареєстрованого місця проживання
 • яких було усунення кратних включень
IV. Робота в АІТС ДРВ 350

Запис має дату зміни імені 19.12.2011. Чи відбудуться зміни даних виборця щодо його МН з датою події 17.12.2011?

 • Так, оскільки зміна імені та МН розглядаються як окремі та незалежні події
 • Ні, оскільки такі зміни треба проводити однією відомостю
 • Ні, оскільки дата події зміни МН менша від дати події щодо зміни імені
IV. Робота в АІТС ДРВ 351

При зміні категорії населеного пункту з “селище” на “село” на території іншого відділу ведення Вам необхідно внести зміни:

 • до ВА виборців, які прибували до Вашого відділу з території вказаного населеного пункту
 • до МН виборців, що народились в указаному населеному пункті
 • ніякі зміни не потрібні
 • до МН та ВА виборців, що народились в указаному населеному пункті
IV. Робота в АІТС ДРВ 352

Запис про виборця має відмітку про втрату громадянства. Та виявилось, що такі зміни були проведені помилково. Які дії ВВ?

 • Вилучає запис з реєстру і завантажує відомість про включення нового виборця
 • Керівник ВВ проводить відміну наказу щодо втрати громадянства
 • Відомостю 3.2 приводить до актуальності дані виборця у реєстрі
 • Проводить потрібні зміни в даних виборця заявою щодо зміни ідентифікаційних даних
IV. Робота в АІТС ДРВ 353

До кількості записів про померлих враховуються записи про виборців:

 • що мають відмітку про про смерть незалежно від наявності відміток про вибуття, недієздатність, припинення громадянства
 • що мають відмітку про про смерть та не мають відмітки про припинення громадянства
 • що мають відмітку про про смерть та не мають відміток про недієздатність, припинення громадянства
 • правильна відповідь відсутня
 • що мають відмітку про про смерть
 • що мають відмітку про про смерть та не мають відмітки про вибуття
IV. Робота в АІТС ДРВ 354

Відомість типу 4.2 Зміна ПІБ по виборцю, у якого стоїть відмітка про смерть

 • змінить ПІБ виборця та його статус у реєстрі на “діючий”
 • внесе зміни до ПІБ виборця у реєстрі
 • змінить ПІБ виборця та вимагатиме створення ІВ типу 4.1 для скасування дати смерті
 • буде відхилена
IV. Робота в АІТС ДРВ 355

Вилучення пари записів про виборців, які належать різним ВВ, із “Вічних дублів” проводиться

 • Розпорядником Реєстру та обома відділами ведення разом
 • Відділами ведення, яким належать записи про виборців разом
 • Розпорядником Реєстру
 • Відділами ведення, яким належать записи про виборців
IV. Робота в АІТС ДРВ 356

Запис про виборця має відмітку про вибуття і статус недіючий. Чи потрібно проводити наказом КВВ завантажену відомість про смерть?

 • Так, у будь-якому випадку
 • Ці зміни застосувати в принципі неможливо
 • Так, але лише у випадку коли відомості про смерть і зняття з реєстрації завантажено в одному періоді.
 • Ні, ці зміни зайві
IV. Робота в АІТС ДРВ 357

У відповідних екранах (де це можливо) було відібрано записи для формування запиту. Але чому вони відсутні в екрані Запити до суб’єктів подання відомостей?

 • Після відбору записів для запиту було закрито браузер
 • Записи можна буде додати до запиту раз в день після 16-00
 • Був здійснений вихід із системи
 • Відбувалось перезавантаження комп’ютера
 • Комп’ютер вимикався
IV. Робота в АІТС ДРВ 358

Екран “Неопрацьовані записи звернень засобами АІТС ДРВ поточного ВВ” містить інформацію про:

 • перелік рядків вх. відомостей чи заяв виборців поточного ВВ із висновком “прибуття з тер. іншого ВВ”, по яким ще не сформовано доручення РР
 • перелік неопрацьованих поточним ВВ звернень інших ВВ
 • перелік рядків вх. відомостей чи заяв виборців поточного ВВ із висновком “прибуття з тер. іншого ВВ”, по яким не проведено наказ керівника відповідного ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 359

До кількості виборців, що не мають виборчої адреси, враховуються записи про виборців:

 • що не мають відміток про смерть, припинення громадянства
 • що не мають відмітки про припинення громадянства
 • що не віднесені до будинку
 • що мають відмітку про вибуття
 • що не віднесені до дільниці
 • що мають відмітку про вибуття та не мають відміток про смерть, недієздатність, припинення громадянства
 • що не мають відміток про смерть, недієздатність, припинення громадянства
IV. Робота в АІТС ДРВ 360

Які повідомлення виборцю можна згенерувати за допомогою підсистеми формування звітів:

 • про зміни, які відбулися з даними виборця у реєстрі
 • про виключення з ДРВ
 • про уточнення виборчої адреси
 • про включення до ДРВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 361

Обставини змін довідника ВД, що діють на постійній основі, можуть формуватися:

 • автоматично системою у випадку змін АТО
 • автоматично системою у випадку змін в адресному регістрі
 • вручну працівником ВВ
 • РР за поданням ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 362

Коли зміни за обставиною створеною щодо ВД, які діють на постійній основі, будуть застосовані?

 • Після прийняття постанови ЦВК
 • Після натискання кнопки Внести зміни
 • Після проведення наказу КВВ
 • Після виконання доручення РР
IV. Робота в АІТС ДРВ 363

Заява виборця щодо зміни його ідентифікаційних даних у реєстрі дозволяє змінити:

 • ПІБ виборця
 • зняти відмітку про НСП
 • його ДН
 • змінити виборчу адресу
 • зняти з реєстрації
 • змінити дату смерті
 • встановити відмітку про НСП
 • проставити дату набуття громадянства
IV. Робота в АІТС ДРВ 364

Значення поля “Чисельність виборців” на картці зміни за обставиною ВД, що діють на постійній основі

 • нараховується автоматично, окрім спеціальних дільниць
 • нараховується автоматично
 • вноситься ВВ згідно даних постанови ЦВК №13 від 13.03.2012 року
 • формується системою після проведення чергової постанови ЦВК щодо змін ВД
IV. Робота в АІТС ДРВ 365

Екран “Вибулі з установ” містить перелік осіб, які вибули з установ відбування покарань чи завершили строкову службу:

 • та виявили бажання зареєструватися на території поточного ВВ
 • і щодо них тимчасово відсутнє доручення РР на зміну ВА
 • на території поточного ВВ
 • і попередня ВА або адреса реєстрації належала поточному ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 366

Яким чином можливо зняти ознаку НСП із запису про виборця?

 • Встановлення/зняття ознаки НСП можливе тільки за заявою виборця у виборчий період
 • В екрані Реєстр виборців > Померлі, недієздатні, позбавлені громадянства та вибулі виборці
 • Ініціативна відомість 10.1
 • Заява на щодо зміни ідентифікаційних даних
 • В картці виборця, розділ ”Додаткові відомості”
IV. Робота в АІТС ДРВ 367

У разі перевищення кількості виборців на ВД, що діє на постійній основі, більше 2500

 • ВВ самостійно може створити обставину для змін даної ВД
 • РР буде автоматично сформовано обставину щодо зміни поточної ВД
 • в екрані Облік обставин довідника ВД буде надана можливість формування відповідної обставини
 • РР за зверненням ВВ будесформовано обставину щодо зміни поточної ВД
IV. Робота в АІТС ДРВ 368

Де ведеться облік повернення відомості періодичного поновлення на доопрацювання суб’єкту?

 • В екрані Ведення Реєстру > Періодичне поновлення > Суб’єкти надання відомостей
 • Зараз такий облік не ведеться, тому що він був актуальний в період первинного уточнення Реєстру
 • На картці відомості періодичного поновлення
 • Такий облік в АІТС не ведеться
 • В екрані Ведення Реєстру > Періодичне поновлення > Вхідні відомості, закладка ”Облік повернення відомостей на доопрацювання суб’єкту”
IV. Робота в АІТС ДРВ 369

Вхідні відомості від суб’єкта подання завантажуються до системи:

 • у паперовому варіанті
 • у вигляді файла, сформованного ПЗ Checkform
 • у форматі Excel
 • у вигляді документу Word
 • у вигляді файла, сформованного ПЗ Checkform і попередньо завіреного РР
IV. Робота в АІТС ДРВ 370

Щоб виборець потрапив у списки для голосування на виборах, треба:

 • щоб він мав статус “діючий”
 • отримати від нього відповідну заяву
 • сформувати наказ керівника ВВ на включення виборця у списки
 • прив’язати будинок його ВА до відповідної ВД
IV. Робота в АІТС ДРВ 371

Відомість типу 4.2 Зміна ПІБ по виборцю, у якого стоїть відмітка про втрату громадянства

 • змінить ПІБ виборця та його статус у реєстрі на “діючий”
 • змінить ПІБ виборця та вимагатиме створення ІВ типу 6.2 для поновлення громадянства
 • буде відхилена
 • внесе зміни до ПІБ виборця у реєстрі
IV. Робота в АІТС ДРВ 372

ВВ, якому переадресовано рядок відомості іншого ВВ щодо смерті виборця

 • Відхиляє переадресацію, для того щоб інший ВВ міг забрати собі виборця і там вже встановити йому дату смерті
 • Переадресація за цим типом неможлива
 • Наказом КВВ проводить смерть виборця
 • Наказом КВВ проводить смерть виборця за умови переадресації з ВВ при МЗС
IV. Робота в АІТС ДРВ 373

Якщо на головній сторінці системи відсутнє повідомлення “Необхідно звернути увагу на”, то це означає що:

 • необхідно постійно оновлювати екран, щоб дочекатись появи цього повідомлення
 • необхідно працювати у звичайному режимі
 • робота у системі на сьогодні завершена
 • на поточний момент усі роботи відділом ведення у системі виконані і необхідно лиш чекати подальших вказівок від РР
IV. Робота в АІТС ДРВ 374

Панель керування інтерактивним списком дозволяє:

 • виводити графік в обрану комірку
 • змінювати кількість записів, що будуть виводитися
 • виконувати всі вказані вище дії
 • виводити на друк записи за визначеними критеріями
 • вибирати колонки, що будуть відображатися
 • виконувати фільтрацію за вказаними або за всіма колонками
 • об’єднувати колонки або записи за вказаною умовою
 • встановлювати форму курсору для кожної колонки
IV. Робота в АІТС ДРВ 375

Якщо в адміністративно-територіальному устрою України змінюється назва села за межами території Вашого відділу, то ці зміни:

 • вимагають зміни Вашим відділом ВА виборців, які народилися в цьому селі
 • автоматично будуть внесені АІТС в МН та ВА виборців, яких це стосується
 • не стосуються Вашого відділу
 • вимагають зміни Вашим відділом місця народження виборців, які народилися в цьому селі
 • вимагають зміни Вашим відділом ВА виборців, які зареєстровані в цьому селі
IV. Робота в АІТС ДРВ 376

Який граничний відсоток схожості персональних даних виборців при додавання їх у кратні записи через “Візуальний контроль” ?

 • 51%
 • відсутній, головне, що збігаються ПІБ та ДН виборців
 • 88%
 • 78%
IV. Робота в АІТС ДРВ 377

Провести наказ керівника ВВ можна:

 • тільки керівнику ВВ
 • тільки працівнику, вказаному як виконавець наказу
 • будь-якому працівнику ВВ, за умови, що проект наказу був зареєстрований керівником ВВ
 • за підписом двох працівників ВВ на картці проекту наказу
IV. Робота в АІТС ДРВ 378

Відхилити картку зміни за обставиною можна

 • у випадку помилкового вибору ВД, що діє на постійній основі
 • у випадку помилкового заведення картки щодо зміни ВД, що діє на постійній основі
 • відхиляти зміни забороняється
 • якщо зміни були враховані іншою осбставиною
IV. Робота в АІТС ДРВ 379

Відомість типу 4.2 Зміна ПІБ по виборцю, у якого стоїть відмітка про втрату громадянства

 • змінить ПІБ виборця та вимагатиме створення ІВ типу 3.2 для скасування втрати громадянства
 • внесе зміни до ПІБ виборця у реєстрі
 • буде відхилена
 • змінить ПІБ виборця та його статус у реєстрі на “діючий”
IV. Робота в АІТС ДРВ 380

У якому з екранів можна побачити перелік виборців, які відносяться до виборчих дільниць відповідного виборчого процесу:

 • “Реєстр виборців-швидкий пошук”
 • “Реєстр виборців-перегляд”
 • ”Реєстр виборців-пошук за атрибутами”
 • “Адресний регістр”
 • “Відомості про опрацювання списків виборців”
IV. Робота в АІТС ДРВ 381

ІВ дозволяє зареєструвати виборця на території свого ВВ, якщо він належить іншому ВВ ?

 • так, за окремим дорученням РР
 • так, якщо додати запис до ІВ через екран “Переадресовані рядки вхідних відомостей”
 • ні, ІВ не працює з виборцями, які належать іншим ВВ
 • так, але лише в день проведення виборів
 • так, завжди
IV. Робота в АІТС ДРВ 382

Виборець має відмітку про смерть. Надійшло звернення іншого ВВ, що зміни його ВА. Можливі дії ВВ?

 • Агрументовано відмовляє у погодженні звернення
 • Одразу скасовує смерть виборця
 • Всеодно, оскільки ВА виборця з відміткою про смерть не змінюється
 • Погоджує звернення, проводячи відповідні зміни наказом КВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 383

Коли по відомості 4.2 (Змінено ПІБ) можна включити виборця до Реєстру?

 • Обмежень для цього типу відомостей немає
 • Завжди, у випадку відсутності по цьому виборцю відомості на реєстрацію
 • По цій відомості включення нових виборців до Реєстру неможливе
 • Після 10-го числа поточного місяця
 • У будь-який день, та не раніше ніж за 7 днів до дати проведення виборів
IV. Робота в АІТС ДРВ 384

Контрольна дата події на картці рядка вхідної відомості означає:

 • дату останніх змін внесених до персональних даних виборця у реєстрі
 • дату останнього перегляду поточного рядка
 • дату змін персональних даних виборця у реєстрі, вказаних суб’єктом у його поданні
 • дату останнього збереження поточного рядка
 • дату останніх змін відповідного типу внесених до персональних даних виборця у реєстрі
IV. Робота в АІТС ДРВ 385

Що означає “червоний хрест” при відображенні статусу виборця?

 • Запис з відміткою про смерть
 • Запис з відміткою про смерть, вибуття, недієздатність
 • Некоректний запис про виборця
 • Запис з відміткою про вибуття
 • Запис з відміткою про недієздатність
 • Вилучений запис про виборця
 • Статус – недіючий
 • Знищений запис про виборця
 • Запис з відміткою про припинення громадянства
 • Запис з відміткою про смерть та вибуття
IV. Робота в АІТС ДРВ 386

До кількості виборців, що припинили громадянство, враховуються записи про виборців:

 • що мають відмітку про припинення громадянства, не мають відмітки про смерть, незалежно від від наявності відміток про вибуття та недієздатність
 • що мають відмітку про припинення громадянства та не мають відмітки про недієздатність
 • що мають відмітку про припинення громадянства та не мають відмітки про вибуття
 • що мають відмітку про припинення громадянства, не мають відміток про смерть, вибуття та недієздатність
 • що мають відмітку про припинення громадянства
IV. Робота в АІТС ДРВ 387

Поле “Опис меж ВД новий” на картці зміни ВД, що діють на постійній основі

 • Формується ВВ, у вигляді тексту затвердженого відповідним органом місцевої влади
 • Формується автоматично системою
 • Формується автоматично системою, але з можливостю редагування працівником ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 388

Інструкцію користувача АІТС ДРВ можна отримати

 • Скачавши її з головної сторінки порталу
 • Через меню Довідники системи
 • Скачавши її з головної сторінки системи
 • В інтернеті
IV. Робота в АІТС ДРВ 389

Кількість наказів керівника ВВ за зверненнями інших ВВ (в день)

 • Необмежено, якщо звернення надійшли від ВВ, в яких проводяться вибори
 • Не більше одного
 • Залежить від кількості звернень
 • Два
IV. Робота в АІТС ДРВ 390

Чи дозволяє система завантажити нову відомість періодичного поновлення після 10 числа поточного місяця?

 • Так, але винятково з ознакою виду відомості
 • Так, але лише під час виборчого процесу
 • Ні
 • Так
IV. Робота в АІТС ДРВ 391

Відомості якого типу подає керівник відділу РАЦС:

 • 3.1 Виповнилось 18 років
 • 6.1 Визнані недієздатними
 • 3.2 Набули громадянство України
 • 4.1 Померли
 • 3.6 Громадянство припинено
 • 4.2 Змінено ПІБ
 • 6.2 Скасовано недієздатність
IV. Робота в АІТС ДРВ 392

Який з видів пошуку дозволяє побачити усі вхідні документи по виборцю внесені до системи поточним ВВ?

 • “Реєстр виборців-пошук за атрибутами”
 • “Реєстр виборців-швидкий пошук”
 • “Реєстр виборців-перегляд”
 • “Адресний регістр-пошук –Україна”
IV. Робота в АІТС ДРВ 393

Де ВВ може переглянути кількість виборців на його території станом на поточний робочий день?

 • На бев порталі ДРВ – www.drv.gov.ua
 • Гугл крапка ком
 • У звіті № 199
 • На головній сторінці системи
 • У екрані Адресний регістр -> Кількість виборців у населених пунктах
IV. Робота в АІТС ДРВ 394

Якщо один із записів кратного включення належить ВВ МЗС, то:

 • необхідно залишити у реєстрі обидва записи
 • опрацювання кратного включення відбувається за загальною схемою
 • його треба лишити у реєстрі, а інший вилучити
 • РР формує доручення ВВ МЗС щодо вилучення їхнього запису з реєстру
IV. Робота в АІТС ДРВ 395

Як завести в системі новий суб’єкт подання військову частину?

 • заводити нові суб’єкти в/ч непотрібно
 • скористатися кнопкою “Додати” і заповнити відповідні реквізити
 • проставити дату ліквідації непотрібному суб’єкті, змінити йому тип на в/ч та очистити дату ліквідації
 • змінити тип іншому суб’єкту подання на в/ч
 • звернутися до РР
IV. Робота в АІТС ДРВ 396

28.12.2011 наказом КВВ проведено зняття виборця з реєстрації. Чи застосуються зміни від 26.12.2011 про втрату громадянства цього ж виборця?

 • Ні, бо дата зняття з реєстрації більша від дати припинення громадянства
 • Так, бо це різного типу події
 • Такі зміни проводити вже немає потреби
 • Так, якщо відомість на втрату громадянства була завантажена раніше
IV. Робота в АІТС ДРВ 397

Якщо один із записів кратного включення належить до ВВ ДРВ Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, то:

 • необхідно залишити у реєстрі обидва записи
 • опрацювання кратного включення відбувається за загальною схемою
 • його треба лишити у реєстрі, а інший вилучити
 • РР формує доручення ВВ МЗС щодо вилучення їхнього запису з реєстру
IV. Робота в АІТС ДРВ 398

Панель керування інтерактивним списком дозволяє:

 • виконувати експорт даних в ODT або DOC – файл
 • виконувати експорт даних в HTML – файл
 • зберігати налаштування списку для подальшого використання
 • виконувати експорт даних в PDF – файл
 • керувати стилями відображення (зовнішнім виглядом) списку
 • виконувати експорт даних в файл із розподілювачами (формат – CSV)
IV. Робота в АІТС ДРВ 399

При зміні назви сільської ради на території Вашого відділу ведення необхідно:

 • зміни будуть внесені АІТС автоматично
 • провести зміни МН для всіх виборців, що народились в населених пунктах цієї сільської ради
 • провести зміни ВА для виборців цієї сільської ради
 • зміни ВА та МН проводити треба у випадку, якщо в межах ради є кілька населених пунктів з однаковою назвою
 • змін ВА та МН проводити не потрібно
IV. Робота в АІТС ДРВ 400

До кількості записів про померлих враховуються записи про виборців:

 • правильна відповідь відсутня
 • що мають відмітку про смерть незалежно від наявності відміток про вибуття, недієздатність, припинення громадянства
 • що мають відмітку про смерть та не мають відміток про недієздатність, припинення громадянства
 • що мають відмітку про смерть та не мають відмітки про припинення громадянства
 • що мають відмітку про смерть
 • що мають відмітку про смерть та не мають відмітки про вибуття
IV. Робота в АІТС ДРВ 401

Запис про виборця має відмітку про вибуття 12.12.2011. Чи буде застосовано зміни про реєстрацію з датою події 12.12.2011?

 • Ні, тому що дата реєстрації повинна бути більшою за дату вибуття
 • Так, ці зміни будуть застосовані, але тільки у випадку зміни в межах відділу ведення
 • Так, тому що вибуття та реєстрація розглядаються як окремі та незалежні події
 • Так, ці зміни будуть застосовані, але тільки у випадку прибуття виборця з території іншого відділу
 • Так, вибуття/реєстрація однаковою датою дозволяється
 • Зміни будуть застосовані завжди при будь-яких датах події вибуття/реєстрації
IV. Робота в АІТС ДРВ 402

Робочий час в АІТС у день проведення голосування з місцевих виборів триває:

 • 07:00 – 23:00
 • 06:00 – 22:00
 • 06:00 – 23:00
 • 07:00 – 21:00
 • 07:00 – 19:00
IV. Робота в АІТС ДРВ 403

Чи дозволяє ІВ включити виборця (внести новий запис) до Реєстру?

 • так, якщо у рядку відомості проставити відповідний висновок
 • лише у день виборів за поданням відповідних виборчих дільниць
 • так, але тільки типу 3.4, 3.5
 • ні, ніколи
IV. Робота в АІТС ДРВ 404

Картки змін довідника ВД, що діють на постійній основі, можуть формуватися:

 • автоматично системою у випадку змін в адресному регістрі
 • автоматично системою у випадку змін АТО
 • вручну працівником ВВ
 • РР за поданням ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 405

Розділ “Однакові будинки” звертає увагу на те, що

 • на вказаній ВД деякі будинки внесено двічі
 • в адресному регістрі є будинки з однаковими номерами
 • необхідно змінити номери будинкам
 • існують інші зареєстровані зміни, що містять у побудинковому складі такі ж будинки
IV. Робота в АІТС ДРВ 406

МН виборця, народженого в межах сучасної території України, вноситься до системи:

 • згідно сучасного АТУ України, окрім тих випадків, коли НП МН був перейменований
 • згідно даних паспорта, але лише у випадку написання виборцем заяви
 • згідно сучасного АТУ України
 • згідно даних паспорта
IV. Робота в АІТС ДРВ 407

Закладка “Опрацьовані” екрану “Переадресовані рядки вхідних відомостей інших ВВ” містить

 • Усі рядки, по яким була або відмова у переадресації, або вони були внесені до ІВ
 • Рядки, які були внесені до ІВ з цього екрану
 • Тільки ті рядки, що були внесені до ІВ з цього екрану, і по яким був проведений наказ КВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 408

Відомість типу 3.6 (Громадянство припинено) по виборцю, у якого стоїть відмітка про смерть

 • Внесе зміни до службових персональних даних виборця у реєстрі
 • Внесе відповідні зміни та вимагатиме заведення відомості 4.1 для скасування відмітки про смерть
 • Буде відхилена
 • Призведе до зміни статусу виборця на Діючий
IV. Робота в АІТС ДРВ 409

Звернення КВВ до РР

 • не використовується у роботі ВВ
 • задіюється під час проведення виборів для невідкладних змін в персональних даних виборців у реєстрі
 • формується коли проставлено висновки “Залишити” та ознаки “Різні особи” при опрацюванні кратних включень
 • формується коли ВВ виявив осіб, записи про яких були помилково внесені до реєстру
IV. Робота в АІТС ДРВ 410

Панель керування інтерактивним списком дозволяє:

 • встановлювати форму курсору для кожної колонки
 • будувати графіки (діаграми) на основі даних списку
 • створювати агрегації за вибраними колонками
 • робити скрін-шот (моментальний знімок) екрану
 • переглядати дані в ретроспективі (на деякий час в минулому)
 • виконувати експорт даних в PDF – файл
IV. Робота в АІТС ДРВ 411

Запис про особу має відмітку про припинення громадянства 01.07.2011. Чи буде застосовано зміни щодо вибуття з датою події 01.02.2011?

 • Ні, тому що виборець вже має статус недіючого
 • Ні, тому що такі дії провести взагалі неможливо
 • Ні, тому що записи про негромадян одразу ж знищюються та не зберігаються в Реєстрі
 • Ні, тому що дата вибуття повинна бути більшою за дату припинення громадянства
 • Так, тому що вибуття та припинення громадянства розглядаються як окремі та незалежні події
IV. Робота в АІТС ДРВ 412

Чи обов’язково заповнювати реквізити в розділі “Відомості щодо наданих документів” при реєстрації запиту виборця до органа ведення Реєстру?

 • Ні, не обов’язково
 • Можна не вказувати, якщо заявника знайдено в Реєстрі, інакше – вказувати обов’язково
 • Якщо їх не вказати, то система автоматично буде встановлювати відмову у запиті. Тому треба вказувати обов’язково
 • Так, ці поля обв’язкові до заповнення
 • Можна не вказувати, якщо заявника не знайдено в Реєстрі, інакше – вказувати обов’язково
IV. Робота в АІТС ДРВ 413

До кількості виборців, що мають виборчу адресу, враховуються записи про виборців:

 • що не мають відміток про вибуття, смерть, недієздатність, припинення громадянства
 • що не мають відміток про припинення громадянства
 • що віднесені до будинку
 • що не мають відміток про вибуття
 • що не мають відміток про вибуття та смерть
 • що не мають відміток про вибуття, смерть, припинення громадянства
 • що віднесені до дільниці
 • що не мають відміток про смерть, недієздатність, припинення громадянства
IV. Робота в АІТС ДРВ 414

Через посилання в яких екранах можливо переглянути рядок (рядки) відомостей інших відділів ведення?

 • Розділ меню Ведення Реєстру > Періодичне поновлення > Перегляд документів інших ВВ
 • Картка рядка відомості, протокол перевірки рядка, при умові якщо знайдено особу з такимих ж ПІБ, ДН в інших відомостях
 • Швидкий пошук, розділ ”Вхідні відомості”
 • Картка виборця, розділ ”Додаткові відомості”
 • Швидкий пошук, розділ ”Вхідні відомості”, при умові, що рядок проведено назказом
 • Картка рядка відомості, протокол перевірки рядка
 • Це зробити неможливо. Відділу доступні тільки його відомості
 • Картка виборця, розділ ”Документи”
 • Картка відомості, розділ ”Документи інших ВВ”
 • Картка виборця, розділ ”Документи”, при умові, що рядок проведено назказом або відхилено
IV. Робота в АІТС ДРВ 415

Які атрибути обов’язкові до заповнення у швидкому пошуці ?

 • прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності)
 • прізвище, ім’я
 • вистачить прізвища
 • ПІБ
 • усі
IV. Робота в АІТС ДРВ 416

Звернення засобами АІТС можна сформувати, якщо:

 • отримано дозвіл від РР
 • співставлений виборець належить іншому ВВ
 • виборця не знайдено у реєстрі
 • після доручення РР
IV. Робота в АІТС ДРВ 417

Який звіт рівня ВВ надає інформацію про неопрацьовані документи, заяви, доручення:

 • нажаль, такий звіт відсутній
 • № 199
 • це звіт № 235, але він надає неактуальні дані
 • № 215
IV. Робота в АІТС ДРВ 418

Інсталяція системи на комп’ютері користувача виконує:

 • адміністратор безпеки
 • працівник відділу адміністрування
 • працівник ВВ
 • інсталяція непотрібна
 • працівник РР за попередньою заявкою
IV. Робота в АІТС ДРВ 419

У яку відомість додається запис про виборця після того, як відбулась його переадресація за типом відомості 5.3 ?

 • 5.1 Прибули у в/ч
 • 5.3 Вибули з в/ч
 • 3.4 Зареєстровані в АТО
 • 3.5 Зняті з реєстрації
IV. Робота в АІТС ДРВ 420

Прив’язка будинків до відповідної виборчої дільниці здійснюється:

 • через адресний регістр
 • РР за поданням відповідного ВВ
 • через підсистему звітів, а саме звіти № 241 та 435
 • за допомогою перенесення прив’язки з попередніх виборів
IV. Робота в АІТС ДРВ 421

Виборець “діючий” – це:

 • особа, що має право голосу
 • особа, що має право голосу та написала заяву з бажанням взяти участь у голосуванні
 • особа, яка має право голосу та виборчу адресу
 • особа, яка має право голосу, виборчу адресу та відсутня в екрані “Контроль достовірності даних”
IV. Робота в АІТС ДРВ 422

Діючому виборцю наказом КВВ помилково проставлено дату смерті. Як поновити статус виборця?

 • Відміною наказу (екран Аналіз відмов за наказами)
 • Заявою щодо включення виборця
 • Заявою щодо зміни ідентифікаційних даних (скасування смерті)
 • Відомостю 3.4 (включення виборця)
 • Відомостю 4.1 (скасування смерті)
IV. Робота в АІТС ДРВ 423

Яким чином видаляються записи про виборців, термін зберігання яких збіг ?

 • згідно доручення РР за зверненням поточного ВВ
 • згідно доручення РР, яке формується один раз наприкінці поточного періоду поновлення
 • згідно проекту наказу КВВ, яке формується кожен третій робочий день місяця
 • централізовано РР після закінчення встановленого їх терміну
IV. Робота в АІТС ДРВ 424

Запуск на виконання будь-якого із звітів “Наказ керівника ВВ…” означає, що після цього:

 • системою буде сформований елетронний файл, який містить інформацію про відповідні зміни, що внесені до персональних даних виборців
 • у системі будуть внесені відповідні зміни до персональних даних виборців
 • керівнику ВВ необхідно буде надіслати роздрукований та завізований звіт на адресу РР ДРВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 425

Хто вносить записи про виборців до кратних включень ?

 • ВВ через звіти № 381-385
 • ВВ через екран “Візуальний контроль”
 • система після внесення будь-яких змін у дані виборця в реєстрі, якщо після цього виявлено схожість з іншими даним виборця у реєстрі згідно встановлених критеріїв
 • ВВ через екран “Реєстр – Пошук за атрибутами”, якщо виявлено виборців з однаковими даними
IV. Робота в АІТС ДРВ 426

Екран “Відомості про опрацювання спиcків виборців” призначений для:

 • внесення даних про результати голосування на відповідній виборчій дільниці
 • аналізу отриманих від виборчих дільниць копій списків, за якими відбувалось голосування
 • внесення невідкладних змін у списки виборців на підставі перевірки їх відповідними виборчими комісіями
 • внесення інформації у реєстр про тих виборців, які взяли участь у голосуванні
IV. Робота в АІТС ДРВ 427

Якщо у протоколі перевірки рядка відомості присутнє повідомлення “Знайдено кілька осіб з такими ж ідент.даними (ПІБ, ДН)”, то:

 • необхідно відхилити цей рядок та вилучити зайвий про виборця з реєстру
 • автоматично формується запит до суб’єкта подання відомостей
 • проаналізвати дані знайдених виборців у реєстрі та співставити один із них
 • необхідно змінити ПІБ виборця у рядку вх. відомості так, щоб система знайшла лише один подібний запис у реєстрі
IV. Робота в АІТС ДРВ 428

Запис про особу має відмітку про смерть. Чи можливо внести зміни до його виборчої адреси та чи зміниться при цьому стан запису на “діючий”?

 • Зміни внести можна, стан запису не зміниться
 • Зміни внести можна, стан запису зміниться на ”діючий”
 • Такі зміни буде відхилено при проведенні наказу
 • Зміни до ВА можливо внести тільки до запису з відміткою про вибуття або до ”діючого” запису
 • Такі дії провести неможливо, АІТС це не дозволяє
 • Це колізія. Померлі не можуть змінювати ВА!
IV. Робота в АІТС ДРВ 429

Після проведення наказу керівника ВВ щодо внесення змін до персональних даних виборця під час проведення періодичного поновлення, необхідно:

 • в екрані “Стани подій” проставити нове значення кількості проведених наказів керівника ВВ
 • сформувати засобами системи відповідний звіт “Наказ керівника ВВ…”, роздрукувати його у двох екземлярах, завізувати їх та надіслати один з них на адресу РР
 • сформувати засобами системи відповідний звіт “Наказ керівника ВВ…”, роздрукувати та завізувати його
 • надіслати повідомлення виборцю про зміни, які відбулись з його даними у реєстрі
IV. Робота в АІТС ДРВ 430

Помилка “Даний виборець належить до іншого ВВ” в протоколі перевірки рядка відомості 3.4 означає:

 • Виборець належить іншому відділу ведення
 • Правильний варіант відповіді відсутній
 • Це не помилка, це попередження про те, що за цим рядком необхідно формувати зверення до іншого відділу ведення
 • Це ініціативна відомість, що сформована не за переадресованим рядком 5.3 або 7.2
 • В рядку відомості неправильно зазначено адресу реєстрації виборця
 • Цей рядок необхідно переадресувати іншому відділу ведення
 • Зміни за цим рядком можуть бути внесені тільки відділом, де зараз перебуває виборець
IV. Робота в АІТС ДРВ 431

Кратне включення виборця до Реєстру це:

 • кілька записів у Реєстрі з однаковими значеннями ідентифікаційних персональних даних та без відміток про вибуття та смерть
 • кілька записів у Реєстрі з однаковими значеннями ідентифікаційних персональних даних та без відмітки про скасування громадянства
 • кілька записів у Реєстрі з однаковими значеннями ідентифікаційних персональних даних
 • кілька записів у Реєстрі про одну і ту ж особу за однією виборчою адресою
 • кілька записів у Реєстрі про одну і ту ж особу
 • кілька записів у Реєстрі з однаковими значеннями ідентифікаційних персональних даних та однаковими виборчими адресами
IV. Робота в АІТС ДРВ 432

Чи можливо встановити висновок “Звернення засобами АІТС [Прибуття з іншого ВВ]” в рядку ініціативної відомості 3.4?

 • Можна, якщо рядок відомості сформовано за переадресованим рядком іншого ВВ відомостей ”5.3 Вибули з в/ч” або ”7.2 Вибули з установи покарань”
 • Можна, якщо в екрані ”Переадресовані рядки відомостей інших ВВ” є рядок з цим виборцем
 • Можна, якщо це погоджено іншим ВВ, до якого належить виборець
 • Ні. ІВ не працюють з виборцями, що належать іншому ВВ
 • Можна в будь-якому випадку
 • Можна, якщо рядок відомості сформовано за переадресованим рядком іншого ВВ
 • Можна тільки в тому випадку, якщо виборець має відмітку про вибуття та не має відміток про смерть, недієзданість, припинення громадянства
IV. Робота в АІТС ДРВ 433

Наказ керівника ВВ можна:

 • відмінити, за умови отримання відповідного доручення РР
 • роздрукувати та завізувати
 • відмінити
 • переглянути та проаналізувати зміст внесених змін
IV. Робота в АІТС ДРВ 434

В якому екрані за вказаними ПІБ можна знайти усі вхідні документи заведені до системи з такими даними?

 • Швидкий пошук
 • Рядки вхідних відомостей
 • Пошук за атрибутами
 • Аналіз розбіжностей в даних при співставленні
IV. Робота в АІТС ДРВ 435

Суб’єкти яких типів може створити відділ ведення самостійно?

 • Орган МВС
 • Орган виконання покарань
 • В/Ч в межах території України
 • Місцевий суд
 • Орган міністерства юстиції
 • Облік бездомних громадян
 • НСП
IV. Робота в АІТС ДРВ 436

Якщо записи про виборців потрапили у “вічні дублі”, то вилучити їх з цього переліку:

 • може лише керівник ВВ, який додав ці записи у даний перелік
 • може будь-який працівник ВВ, за умови що обидва записи належать поточному ВВ
 • може тільки РР
 • вилучення заборонено
IV. Робота в АІТС ДРВ 437

Виборча адреса виборця змінюється наказом КВВ після опрацювання

 • Доручення РР
 • Заяви щодо зміни виборчої адреси
 • Рядків відповідних типів вхідних відомостей періодичного поновлення
 • Заяви щодо тимчасової зміни місця голосування
 • Відомостей про зміни геонім/будинків
IV. Робота в АІТС ДРВ 438

“Ліквідований геонім” це:

 • У якого встановлено дату ліквідації (знищення)
 • Який відноситься до закритого (ліквідованого, знятого з обліку) населеного пункту
 • В якому відсутні записи про діючих виборців
 • Знищений запис про геонім
 • В якому знаходяться записи про виборців, що були знищені
IV. Робота в АІТС ДРВ 439

РР формує доручення та проекти наказів на:

 • зміну виборчих адрес за зверненням ВВ
 • знищення кратних включень
 • вилучення записів про осіб, які не набули повноліття
 • вилучення записів про осіб, які за даними МВС ніде не зареєстровані
 • вилучення записів, термін зберігання яких завершено
IV. Робота в АІТС ДРВ 440

В яких екранах можна побачити перелік виборців, які відносяться до виборчих дільниць відповідного виборчого процесу:

 • “Адресний регістр”
 • ”Реєстр виборців-пошук за атрибутами”
 • “Картка виборця”
 • “Відомості про опрацювання списків виборців”
 • “Реєстр виборців-швидкий пошук”
 • “Реєстр виборців-перегляд”
IV. Робота в АІТС ДРВ 441

Доручення РР:

 • провести виконання тільки тих його рядків, які не викликають зауважень у поточного ВВ
 • треба невідкладно опрацювати: сформувати проект наказу керівника ВВ і провести його виконання
 • можна розформувати, щоб внести необхідні зміни в персональні дані виборця
 • необхідно проаналізувати і у випадку виявлення неточностей – відхилити
IV. Робота в АІТС ДРВ 442

Чи може запис в Реєстрі одночасно мати відмітки про смерть, недієздатність, негромадянство, вибуття?

 • Ні, тому що записи про негромадян в Реєстрі не зберігаються
 • Ні, тому що АІТС не дозволяє такі дії
 • Ні, тому що записи про померлих знищюються
 • Це взагалі неможливо – нонсенс!
 • Так, але при умові внесення цих відміток в правильному хронологічному порядку
 • Так
IV. Робота в АІТС ДРВ 443

Якщо при опрацюванні заяви виборця щодо зміни його ВА виявлено, що виборець належить іншому ВВ, то:

 • звернутися до відповідного ВВ, щоб вони зняли з реєстрації виборця у своєму ВВ
 • видалити заяву та проінформувати виборця, щоб він звернувся у ВВ згідно ВА виборця у реєстрі
 • відхилити заяву на зміну ВА та внести до системи заяву на включення виборця
 • необхідно сформувати звернення засобами АІТС ДРВ до відповідного ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 444

Запис про особу має відмітку про припинення громадянства. Надійшли відомості щодо смерті цієї особи. Чи необхідно їх вносити до Реєстру?

 • Ні, тому що записи про негромадян одразу ж знищюються та не зберігаються в Реєстрі
 • Ні, тому що запис вже має статус недіючого. Це зміни зайві
 • Така ситуація взагалі неможлива
 • Внесення відмітки про смерть можливе тільки тоді, якщо запис має статус діючого, тому такі зміни не пройдуть
 • Так, необхідно внести ці зміни обов’язково
IV. Робота в АІТС ДРВ 445

Чи можливе встановлення висновку “Звернення засобами АІТС [Прибуття з іншого ВВ]” в рядку відомості періодичного поновлення 3.4, якщо запис про виборця в іншому ВВ не містить відмітки про вибуття?

 • Ні, запис про виборця обов’язково повинен мати відмітку про вибуття
 • Так, відмітка на це ніяк не впливає
 • Так, але при умові, що цей рядок переадресовано іншим ВВ за відомостями 5.3 або 7.2
 • Так, але при умові, що ідентифікаційні дані (ПІБ, ДН) повністью збігаються (не мають розбіжностей)
 • Так, але тільки після погодження іншого ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 446

Якщо після проведення наказу керівника ВВ, відповідні йому зміни персональних даних виборця у реєстрі не були застосовані, то цю ситуацію необхідно опрацювати в екрані:

 • аналіз розбіжностей в даних при співставленні
 • аналіз відмов за наказами
 • контроль достовірності даних
 • стани подій
IV. Робота в АІТС ДРВ 447

АІТС ДРВ це:

 • автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система“Державний реєстр виборців”
 • автоматизована інтелектуальна система “Державний реєстр виборців”
 • автономна інформаційно-телекомунікаційна система “Державний реєстр виборців”
 • автономна інтелектуально-телекомунікаційна система “Державний реєстр виборців”
IV. Робота в АІТС ДРВ 448

“Різні особи” (“Вічні дублі”) це:

 • пари кратних записів, створених поточним ВВ
 • виборці, яких РР визначив як кратними записами у реєстрі
 • перелік пар виборців, яким в екрані “Кратні включення” було проставлено ознаку “Різні особи”
 • записи про виборців у реєстрі, які за будь-яких умов будуть у переліку кратних включень
IV. Робота в АІТС ДРВ 449

У яких випадках ВВ самостійно заводить новий період поновлення?

 • Коли необхідно опрацювати рядки відомостей, в яких дати подій виходять за межі поточного періода поновлення
 • Ніколи
 • Коли на території ВВ відбуваються позачергові вибори і суб’єктами подаються відповідні відомості поновлення
 • Внесення нових періодів поновлення здійснює РР.
IV. Робота в АІТС ДРВ 450

Як виявити неопрацьовані рядки відомостей, про які є інформація у звіті №215 (Стан опрацювання відомостей періодичного поновлення та внесення відповідних змін до бази АІТС ДРВ)?

 • Звернутися до СРР, який і надіслав цей звіт
 • У екрані Оцінка стану справ та роботи ОВР, який доступний КВВ
 • Їх немає, оскільки 199 звіт порожній
 • Сформувати 199 звіт
IV. Робота в АІТС ДРВ 451

Екран “Облік відомостей при зміні геонімів/будинків” використовується для

 • внесення змін у виборчі адреси виборців під час додавання нових будинків/геонімів
 • внесення змін у виборчі адреси виборців під час зміни назва геонімів
 • внесення змін у виборчі адреси виборців під час зміни нумерації будинків
 • фіксації відсутності у будинках виборців
 • внесення змін у виборчі адреси виборців під час прив’язки до нових виборів
IV. Робота в АІТС ДРВ 452

Чи можливо побачити історію змін за наказами знищеного запису про виборця?

 • Так, можливо. В розділі ”Знищені записи” екрану ”Швидкий пошук за ПІБ”
 • Так, можливо. В картці виборця в розділі ”Зміни за наказом” при умові, що знищений запис пов’язаний з існуючим записом в Реєстрі
 • Ні. Ця інформація зберігається в БД АІТС, але передивится її неможливо
 • Ні, ця інформація, на жаль, знищується разом із записом
 • Так, можливо. В картці виборця в розділі ”Додаткові відомості”
 • Так, можливо. В картці знищеного запису в розділі ”Зміни за наказом”
IV. Робота в АІТС ДРВ 453

За яких умов можна розформувати подання щодо змін ВД на постійній основі?

 • Обмежень немає
 • У випадку відсутності погодження РР
 • У випадку відсутності реєстрації подання ЦВК
 • Якщо є подання такого ж типу, але ще не проведене постановою ЦВК
IV. Робота в АІТС ДРВ 454

Система може автоматично сформувати картку змін довідника ВД на постійній основі у випадках

 • зміна назви чи типу геоніму
 • зміни номеру будинку чи корпусу
 • ліквідація будинку
 • створення будинку
 • відновлення ліквідованого будинку
IV. Робота в АІТС ДРВ 455

Поле “Обгрунтування внесення змін” на картці зміни довідника ВД на постійній основі обов’язкове до заповнення

 • у випадку підготовки подання за зміною
 • завжди
 • у випадку відхилення зміни
 • поле не є обов’язковим
IV. Робота в АІТС ДРВ 456

У разі перевищення кількості виборців на ВД, що діє на постійній основі, більше 2500

 • в екрані Облік змін довідника ВД на постійній основі буде надана можливість реєстрації відповідної зміни
 • ВВ самостійно може зареєструвати картку зміни даної ВД
 • РР за зверненням ВВ буде зареєстровано картку зміну поточної ВД
 • РР буде автоматично зареєстровано картку зміну поточної ВД
IV. Робота в АІТС ДРВ 457

Щоб розблокувати рядок відомості, з якого було здійснено переадресацію, а іншим ВВ її відхилено, необхідно:

 • Через 24 години, з моменту відхилення переадресації, блокування знімається автоматично
 • На сторінці, з якої було здійснено переадресацію, натиснути Зберегти
 • Оновити сторінку рядка відомості, з якої було здіснено переадресацію
 • ВВ, який відхилив переадресацію, очищає причину відхилення переадресації
IV. Робота в АІТС ДРВ 458

Суб’єктів подання відомостей якого типу можна створити у відповідному екрані АІТС “Суб’єкти подання відомостей”?

 • Заклад обліку бездомних громадян
 • Місцевий суд
 • Орган ДМС
 • Орган виконання покарань
 • В/Ч в межах території України
 • Орган Міністерства юстиції України
 • НСП
IV. Робота в АІТС ДРВ 459

Чи можливо додавати у запит до суб’єктів надання відомостей рядки документів (відомості періодичного поновлення, заяви виборців), тобто робити запит за відомостями в документах?

 • Так, але тільки якщо заява або рядок відмості проведені наказом
 • Так, але тільки якщо рядок відомості або заява співставлені з виборцем із Реєстру
 • Ні
 • Так
IV. Робота в АІТС ДРВ 460

У яку відомість додається запис про виборця після того, як відбулась його переадресація за типом відомості 7.2 ?

 • 3.4 Зареєстровані в АТО
 • 7.1 Прибули для відбування покарання
 • 3.5 Зняті з реєстрації
 • 7.2 Вибули з установи покарань
IV. Робота в АІТС ДРВ 461

Значення поля “Чисельність виборців” на картці зміни ВД, що діє на постійній основі

 • нараховується автоматично, окрім спеціальних дільниць
 • формується системою після проведення чергової постанови ЦВК щодо змін ВД
 • нараховується автоматично
 • вноситься ВВ згідно даних постанови ЦВК №13 від 13.03.2012 року
IV. Робота в АІТС ДРВ 462

Де ВВ може переглянути кількість виборців на його території станом на поточний робочий день?

 • В картці відділу ведення в АІТС
 • На головній сторінці системи
 • На web-порталі ДРВ – www.drv.gov.ua
 • В екрані АІТС Адресний регістр -> Кількість виборців у населених пунктах
 • У звіті № 199
 • Гугл крапка ком
IV. Робота в АІТС ДРВ 463

Якщо на картці зміни довідника ВД, що діє на постійній основі, проставлено висновок “Опрацьовано успішно (не потребує подання)”, то необхідно

 • Відхилити картку зміни
 • Скористатися кнопкою Внести зміни
 • Проставити висновок Опрацьовано успішно (Для включення у проект)
 • Відхилити із зазначенням причини відхилення у полі Примітки
IV. Робота в АІТС ДРВ 464

Де можливо побачити динаміку змін кількості виборців на постійній виборчій дільниці?

 • У звіті №924 ”Відомості про звичайні виборчі дільниці на постійній основі”
 • На web-порталі ДРВ – www.drv.gov.ua
 • В екрані ”Картка дільниці на постійній основі”, натиснувши кнопку ”Динаміка змін”
 • Така можливість відсутня
 • В екрані ”Картка обліку зміни довідника ВД на постійній основі”, натиснувши кнопку ”Динаміка змін”
IV. Робота в АІТС ДРВ 465

Відхилити картку зміни ВД, яка діє на постійній основі, можна

 • у випадку помилкового вибору ВД, що діє на постійній основі
 • якщо зміни були враховані іншою карткою
 • у випадку помилкового заведення картки щодо зміни ВД, що діє на постійній основі
 • відхиляти зміни забороняється
IV. Робота в АІТС ДРВ 466

Розділ “Однакова дільниця” на картці зміни ВД, яка діє на постійній основі, звертає увагу на те, що

 • існує інша дільниця з таким же номером, але тимчасово закрита
 • існують інші зареєстровані зміни, що стосуються тієї ж дільниці
 • уже проводились зміни за по цій дільниці і їх зміст можна переглянути
 • існує інша дільниця з таким же номером
IV. Робота в АІТС ДРВ 467

Звичайний робочий день в АІТС триває:

 • 08:00 – 18:00
 • 07:00 – 20:00
 • 06:00 – 18:00
 • 06:00 – 21:00
 • 07:00 – 19:00
IV. Робота в АІТС ДРВ 468

Внесення змін до ВД, яка діє на постійній основі, за карткою відповідного типу зміни відбудеться після

 • виконання доручення РР
 • прийняття постанови ЦВК
 • натискання кнопки Внести зміни
 • проведення наказу КВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 469

Інструкцію користувача АІТС ДРВ можна отримати

 • Через посилання на головній сторінці АІТС ДРВ у форматі WEB
 • В інтернеті
 • Скачавши її з головної сторінки системи
 • Скачавши її з головної сторінки порталу
 • Через меню Довідники системи
IV. Робота в АІТС ДРВ 470

Результати якого тесту враховуються при обчисленні показника оцінювання роботи відділу ведення “1.10 Досвід кадрів”?

 • Операційна система Microsoft Windows XP
 • Закон України ”Про Державний реєстр виборців”
 • Робота в АІТС ДРВ
 • OpenOffice.org
 • Нормативно-правові акти ДРВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 471

Що оцінює показник методики розрахунку оцінки роботи ВВ ДРВ “1.1. Щоденне ознайомлення з повідомленнями на порталі та ефективність використання сайту portal.drv.gov.ua”?

 • частоту відвідування порталу Служби розпорядника Реєстру
 • ефективність використання порталу Служби розпорядника Реєстру
 • ознайомлення з інформаційними повідомленнями СРР, що публікуються на порталі в розділі «Інформаційний блок»
 • ознайомлення з всіма повідомленнями на порталі, в тому числі в розділі «Форум»
IV. Робота в АІТС ДРВ 472

Кому та в якому обсязі надається доступ для перегляду нарахованих балів за Методикою розрахунку оцінки роботи ВВ ДРВ?

 • Для відділів ведення за бажанням самого відділу за переліком показників, що залежать виключно від роботи відділу
 • Тільки для Служби розпорядника ДРВ
 • Для Служби розпорядника Реєстру за повним переліком показників з визначенням місць відділів в регіоні та по Україні
 • Для відділів адміністрування та відділів ведення за бажанням самого відділу в повному обсязі
 • Для відділів ведення, що отримали найкращі місця в регіоні в повному обсязі
 • Для відділів ведення, що отримали найнижчі місця в регіоні за бажанням самого відділу в повному обсязі
 • Для відділів адміністрування за переліком показників показників, що лише частково залежать від ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 473

Які складові використовуються при обчисленні показника оцінювання роботи відділу ведення “1.10 Досвід кадрів”?

 • Результати тестування за тестом ”Операційна система Microsoft Windows XP”
 • Кількість годин в АІТС для кожного працівника
 • Стаж кожного працівника
 • Коефіцієнт навичок виконання робіт за типами
 • Забезпечення щоденної роботи в АІТС
 • Результати тестування за тестом ”Робота в АІТС”
IV. Робота в АІТС ДРВ 474

Вкажіть правильні твердження щодо показника оцінювання роботи відділу ведення “1.6 Утримання можливих кратних включень, висновки “Залишити”- “Залишити” більше, ніж 14 днів з дати встановлення”

 • відображає оперативність опрацювання висновків по записах можливих кратних включень, один із яких має значення «Залишити»
 • утримання висновку «Залишити» – «Залишити» більше 15 днів зменшує оцінку на 3 бали
 • утримання висновку «Залишити» – «Залишити» більше 14 днів зменшує оцінку на 2 бали
 • відображає оперативність опрацювання висновків по записах можливих кратних включень із висновками «Залишити» – «Залишити»
IV. Робота в АІТС ДРВ 475

Результати яких тестувань використовуються для розрахунку оцінки роботи відділу ведення?

 • OpenOffice.org
 • Нормативно-правові акти ДРВ
 • Робота в АІТС ДРВ
 • Операційна система Microsoft Windows XP
 • Тест для керівників та адміністраторів безпеки ОВ ДРВ
 • Закон України ”Про Державний реєстр виборців”
 • Закон про вибори Народних депутатів України
IV. Робота в АІТС ДРВ 476

Якщо показник оцінювання роботи відділу ведення не має значення (порожнє або «-»), це означає:

 • відділ відмовився від обчислення цього показника
 • відділ не має доступу до перегляду значення цього показника
 • показник не розраховувався та не має впливу на загальну оцінку відділу
 • значення показника вважається = 0
 • сталася помилка при розрахунку
IV. Робота в АІТС ДРВ 477

За яких умов показник оцінювання роботи відділу ведення “1.8 Оперативність виконання доручень розпорядника Реєстру, оперативність опрацювання (встановлення) висновків в рядках вхідних відомостей періодичного поновлення та оперативність внесення змін до Реєстру” буде мати найвищий бал?

 • завантаження відомостей періодичного поновлення до 5 числа місяця
 • негайне опрацювання доручень РР протягом одного дня
 • опрацювання рядів відомостей періодичного поновлення до 20 числа місяця
 • проведення (внесення) змін до Реєстру протягом одного робочого дня
 • опрацювання рядів відомостей періодичного поновлення до 15 числа місяця
 • проведення (внесення) змін до Реєстру протягом 3 робочих днів
 • опрацювання доручень РР протягом 10 календарних днів
IV. Робота в АІТС ДРВ 478

По яких типам відомостей можливе переадресування?

 • 5.3 Вибули з в/ч
 • 4.2 Змінено ПІБ
 • 3.3, 3.4 Зареєстровані в АТО
 • 4.1 Померли
 • 7.1 Прибуття для вібування покарання
 • 7.2 Вибули з установи покарань
 • 5.1 Прибули у в/ч
 • 6.2 Скасовано недієздатність
 • 3.1 Виповнилось 18 років
IV. Робота в АІТС ДРВ 479

Побудинковий склад на картці зміни (що опрацьовується) ВД, які діють на постійній основі, містить перелік адрес, які

 • необхідно перевірити, оскільки вони належать іншій ВД
 • необхідно вилучити в адресному регістрі
 • складатимуть опис меж ВД
 • будуть вилучені з опису меж ВД
IV. Робота в АІТС ДРВ 480

Які типи проектів наказів формуються автоматично без участі працівників відділу ведення?

 • Знищення ст.15 п.5 (>5 років)
 • Зміни ВА при змінах в АТУУ
 • Внесення запису до Реєстру
 • Внесення змін до запису
 • Зміни ВА при змінах в геонімах/будинках
 • Зміни МН при змінах в АТУУ
 • Усунення кратних включень
IV. Робота в АІТС ДРВ 481

Хто є суб’єктом подання відомостей про громадян, яким виповниться 18 років?

 • керівник учбового закладу
 • керівник закордонної дипломатичної установи
 • керівник органу ДМС
 • голова місцевого органу самоврядування
 • командир військової частини
 • керівник установи виконання покарань
IV. Робота в АІТС ДРВ 482

Що відображає показник методики розрахунку оцінки роботи ВВ ДРВ “1.2 Невчасне завантаження відомостей періодичного поновлення (більше 5 днів)”?

 • вчасне завантаження та опрацювання відомостей періодичного поновлення
 • невчасне завантаження відомостей періодичного поновлення
 • оперативність завантаження відомостей періодичного поновлення
 • невчасне завантаження та опрацювання відомостей періодичного поновлення
 • оперативність опрацювання відомостей періодичного поновлення
IV. Робота в АІТС ДРВ 483

Чи можливо побачити деталізований перелік змін у побудинковому складі зміни довідника виборчих дільниць, що існують на постійній основі?

 • Так, натиснувши на кнопку ”Зміни в складі” на картці обліку зміни
 • Ні, це неможливо
 • Так, натиснувши на кнопку ”Зміни в складі” на картці обліку зміни, але тільки після внесення змін
 • Так, у звіті №941 ”Пропоновані зміни до довідника ВД на постійній основі, що будуть внесені постановою ЦВК”
IV. Робота в АІТС ДРВ 484

З якої причини в екрані “Звернення ВВ засобами АІТС ДРВ” може бути відсутня можливість формування проекту наказу (відсутня кнопка “Формувати проект наказу”)?

 • Зміни за цим типом звернень виконуються без наказу
 • Звернення ВВ засобами АІТС більше неактуальні, оскільки відмінені змінами в Закон про ДРВ від 9 грудня 2011 року № 4108-VI
 • Спочатку необхідно погодити звернення, після погодження можливість формування з’явиться
 • Вичерпано ліміт (не більше одного наказу за звернення ВВ засобами АІТС в день)
 • Такого бути не може. Можливість формування є завжди
 • Ці зміни повинен вносити інший відділ (відділ звернення)
IV. Робота в АІТС ДРВ 485

Вкажіть правильні твердження щодо показника оцінювання роботи відділу ведення “1.4 Навмисне створення дійсних кратних включень виборців”

 • не враховує створені кратні включення до 2012 року
 • враховує кількість створених можливих кратних включень
 • враховує кількість створених кратних включень, про які попереджала підсистема виявлення можливих кратних включень перед проведенням наказу на включення
 • звертає увагу відділів ведення на порушення при опрацюванні записів на включення та зміну ідентифікаційних даних
 • звертає увагу відділів ведення на порушення при опрацюванні записів на включення
IV. Робота в АІТС ДРВ 486

Якщо один із записів кратного включення належить до ВВ ДРВ Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, то:

 • необхідно залишити у реєстрі обидва записи
 • опрацюванням цих записів займається Служба розпорядника Реєстру
 • РР формує доручення ВВ МЗС щодо вилучення їхнього запису з реєстру
 • опрацювання кратного включення відбувається за загальною схемою
 • його треба лишити у реєстрі, а інший вилучити
IV. Робота в АІТС ДРВ 487

Вкажіть правильні твердження щодо показників оцінювання роботи відділу ведення:

 • мають однакову шкалу оцінювання від 0 до 12 балів
 • можуть бути розраховані незалежно від інших відділів
 • мають різну шкалу оцінювання від 0 до 12 балів
 • кожен з показників є залежним від інших показників
 • розраховуються з точністю до 6 знаків після коми
 • розраховуються з точністю до 8 знаків після коми
 • кожен з показників є незалежним від інших показників
 • не можуть бути розраховані незалежно від інших відділів
IV. Робота в АІТС ДРВ 488

Яким чином можливо зняти ознаку НСП із запису про виборця?

 • В екрані Реєстр виборців > Померлі, недієздатні, позбавлені громадянства та вибулі виборці
 • Заява щодо зміни ідентифікаційних даних
 • В картці виборця, розділ ”Додаткові відомості”
 • Ініціативна відомість 10.1
 • Встановлення/зняття ознаки НСП можливе тільки за заявою виборця у виборчий період
IV. Робота в АІТС ДРВ 489

Вкажіть правильні твердження щодо показника оцінювання роботи відділу ведення “1.5 Утримання можливих кратних включень, відсутність висновків більше, ніж 14 днів”

 • за кожний опрацьований протягом 15 днів запис зараховує 12 балів
 • призначений для відображення оперативності опрацювання висновків по записах можливих кратних включень
 • враховуються записи кратних включень, висновки по яких було встановлено у періоді розрахунку, або без висновку на поточний момент
 • враховуються всі записи кратних включень на поточний момент
 • за кожний опрацьований протягом 14 днів запис зараховує 12 балів
IV. Робота в АІТС ДРВ 490

Вкажіть правильні твердження щодо показника оцінювання роботи відділу ведення “1.2 Невчасне завантаження відомостей періодичного поновлення (більше 5 днів)”:

 • призначений для відображення невчасності завантаження відомостей періодичного поновлення
 • враховує подачу порожніх відомостей періодичного поновлення
 • призначений для відображення оперативності завантаження відомостей періодичного поновлення
 • враховує опрацьовані/неопрацьовані ряди відомостей періодичного поновлення
 • враховує тільки відомості періодичного поновлення із ознакою виду відомості «Періодичне поновлення»
 • не враховує опрацьовані/неопрацьовані ряди відомостей періодичного поновлення, враховується тільки факт невчасного їх завантаження
 • не враховує подачу порожніх відомостей періодичного поновлення
IV. Робота в АІТС ДРВ 491

Вкажіть правильні твердження щодо показника оцінювання роботи відділу ведення “1.3 Кількість помилок контролю на достовірність даних Реєстру”

 • враховує всі некоректності, що були виявлені підсистемою за попередній місяць
 • відображає оперативність опрацювання виявлених некоректностей в персональних даних виборців у Реєстрі, які зареєстровані на території, на яку поширюються повноваження органу ведення
 • відображає оперативність опрацювання виявлених некоректностей в персональних даних всіх виборців у Реєстрі
 • враховує всі некоректності, що були виявлені підсистемою за весь час
IV. Робота в АІТС ДРВ 492

Посадові та службові особи органів Державного реєстру виборців несуть відповідальність за:

 • невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, пов’язаних із забезпеченням повноти, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
 • використання політичною партією отриманої копії бази даних Реєстру для цілей, не передбачених Законом України
 • недостовірність поданих органу ведення Реєстру відомостей, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Реєстру;
 • неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
IV. Робота в АІТС ДРВ 493

Якщо у відомостях, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Державного реєстру виборців, керівник цього органу:

 • звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних;
 • звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця внести зміни до його персональних даних;
 • видає наказ про внесення змін до персональних даних такого виборця;
 • письмово повідомляє орган ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних.
IV. Робота в АІТС ДРВ 494

Регіональний орган адміністрування Державного реєстру виборців у разі підтвердження за результатами перевірки відомостей, наведених у скарзі на рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Державного реєстру виборців:

 • зобов’язує відповідний орган ведення Реєстру повторно розглянути звернення особи, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит;
 • подає встановлені відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для здійснення уточнення персональних даних Реєстру;
 • письмово повідомляє суб’єкта звернення із скаргою про необхідність повторного звернення у встановленому порядку до органу ведення Реєстру;
 • подає встановлені відомості про виборця (виборців) належному органу ведення Реєстру для виконання дій щодо ведення Реєстру;
IV. Робота в АІТС ДРВ 495

У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця, який звернувся із запитом у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Державного реєстру виборців, та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Державного реєстру виборців надсилає відповідь:

 • не пізніше шостого робочого дня після отримання запиту;
 • не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту;
 • не пізніш як на наступний день;
 • не пізніш як на наступний робочий день.
 • не пізніше п’ятого робочого дня після отримання запиту;
IV. Робота в АІТС ДРВ 496

До службових персональних даних Державного реєстру виборців належать:

 • поштовий індекс;
 • посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
 • дата набуття виборцем громадянства України;
 • номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
 • номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
IV. Робота в АІТС ДРВ 497

Орган ведення Державного реєстру виборців у разі встановлення під час проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців факту неправомірного або кратного включення особи до Державного реєстру виборців:

 • видає наказ про знищення запису Реєстру;
 • здійснює уточнення персональних даних Реєстру;
 • звертається до розпорядника Реєстру щодо надання доручення органові ведення Реєстру усунути неправомірне або кратне включення особи до Реєстру;
 • вносить до відповідного запису службову відмітку про вибуття особи із зареєстрованого місця проживання.
IV. Робота в АІТС ДРВ 498

Державний реєстр виборців це:

 • державна електронна інформаційна система, яка містить відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.
 • автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;
 • автоматизований банк даних, створений для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;
 • автоматизована інформаційна система, призначена для зберігання, обробки даних про виборців та користування ними;
IV. Робота в АІТС ДРВ 499

Подання з відомостями, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, подаються на:

 • паперових та електронних носіях;
 • паперових носіях;
 • електронних носіях.
 • паперових або електронних носіях;
IV. Робота в АІТС ДРВ 500

Достовірність відомостей подання, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення бази даних Державного реєстру виборців, засвідчується:

 • на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою;
 • підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою;
 • на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування);
 • підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування);
 • на кожному аркуші підписом працівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
IV. Робота в АІТС ДРВ 501

Дії щодо ведення Державного реєстру виборців здійснюються:

 • на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру;
 • на виконання рішення розпорядника Реєстру;
 • у зв’язку із закінченням строку збереження запису про виборця;
 • на підставі поданих в установленому порядку до органу ведення Реєстру документів.
IV. Робота в АІТС ДРВ 502

Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців, є:

 • подані в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
 • рішення розпорядника Реєстру;
 • звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни;
 • звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних.
IV. Робота в АІТС ДРВ 503

Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є:

 • поштова адреса військової частини (формування);
 • адреса дислокації військової частини (формування);
 • юридична адреса військової частини (формування);
 • зареєстроване місце проживання та адреса житла відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.
IV. Робота в АІТС ДРВ 504

Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав запит виборця щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців, роздруковує та надсилає на виборчу адресу виборця такі персональні дані виборця:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця.
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності), службові персональні дані;
 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата та місце народження виборця, його виборча адреса, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець, відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності);
IV. Робота в АІТС ДРВ 505

Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Державного реєстру виборців:

 • регіональним органом адміністрування Реєстру.
 • розпорядником Реєстру;
 • керівником цього органу;
 • керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
IV. Робота в АІТС ДРВ 506

Органи ведення Державного реєстру виборців надають необхідну статистичну інформацію у строк:

 • узгоджений з суб’єктом звернення та визначений ним у зверненні;
 • протягом двох днів з дня отримання звернення.
 • не пізніш як на наступний робочий день;
 • визначений у зверненні або узгоджений з суб’єктом звернення;
IV. Робота в АІТС ДРВ 507

Для чого призначена методика розрахунку оцінки роботи відділу ведення Державного реєстру виборців?

 • для працівників відділів ведення, що проводять аналіз роботи свого відділу
 • для розрахунку рейтингу відділів ведення
 • для працівників Служби розпорядника Реєстру, що проводять аналіз роботи відділів ведення
 • для працівників Служби розпорядника Реєстру, що проводять аналіз роботи відділів адміністрування
 • для працівників відділів адміністрування, що проводять аналіз роботи відділів ведення
 • вірна відповідь відсутня
IV. Робота в АІТС ДРВ 508

Яким чином видаляються записи про виборців, термін зберігання яких збіг ?

 • централізовано РР після закінчення встановленого їх терміну
 • згідно доручення РР, яке формується один раз наприкінці поточного періоду поновлення
 • згідно наказу КВВ, проект якого формується кожен третій робочий день місяця
 • згідно доручення РР за зверненням поточного ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 509

Вкажіть правильні твердження щодо показника оцінювання роботи відділу ведення “1.7 Створення відділом ведення кратних включень, що виявлені протягом періоду розрахунку (незалежно від дати їх створення)”

 • враховує кількість записів про виборців, що були включені відділом ведення до Реєстру, а пізніше були внесені до екрану «Різні особи»
 • враховуються кратні записи первинного формування Реєстру
 • не враховуються кратні включення створені до 01.01.2013р
 • не враховуються кратні записи первинного формування Реєстру
 • не враховуються кратні включення створені до 01.01.2012р
 • враховує кількість записів про виборців, що були включені відділом ведення до Реєстру, а пізніше були виявлені як кратні включення та були знищені
IV. Робота в АІТС ДРВ 510

Кому та в якому обсязі надається доступ для перегляду нарахованих балів за Методикою розрахунку оцінки роботи ВВ ДРВ?

 • Для відділів адміністрування за переліком показників, що лише частково залежать від ВВ
 • Для Служби розпорядника Реєстру за повним переліком показників з визначенням місць відділів в регіоні та по Україні
 • Для відділів ведення, що отримали найнижчі місця в регіоні за бажанням самого відділу в повному обсязі
 • Для відділів ведення, що отримали найкращі місця в регіоні в повному обсязі
 • Для відділів адміністрування та відділів ведення за бажанням самого відділу в повному обсязі
 • Для відділів ведення за бажанням самого відділу за переліком показників, що залежать виключно від роботи відділу
 • Тільки для Служби розпорядника ДРВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 511

Опрацьовуючи рядок відомості 7.2 (вибули з установи покарань) можна:

 • сформувати звернення до іншого ВВ (за попередньою адресою)
 • переадресувати запис про виборця за адресою, вказаною як попередня
 • провести наказом КВВ вибуття виборця з ВА
IV. Робота в АІТС ДРВ 512

Щоб розблокувати рядок відомості, з якого було здійснено переадресування, а іншим ВВ її відхилено, необхідно:

 • ВВ, що відхилив переадресування, очищає причину відхилення
 • На сторінці, з якої було здійснено переадресування, натиснути Зберегти
 • Оновити сторінку рядка відомості, з якої було здіснено переадресування
 • Через 24 години, з моменту відхилення переадресування, блокування знімається автоматично
IV. Робота в АІТС ДРВ 513

Інформаційний екран “Документи, подані відповідно до Постанов №1495 від 06.10.2014 та №415 від 29.04.2014” містить документи:

 • поточного ВВ, що стосуються (стосувалися) виборців поточного ВВ
 • іншіх ВВ, що стосуються (стосувалися) виборців поточного ВВ
 • іншіх ВВ, що стосуються (стосувалися) виборців поза межами ВВ
 • поточного ВВ, що стосуються (стосувалися) виборців поза межами ВВ
IV. Робота в АІТС ДРВ 514

Інструкцію користувача АІТС ДРВ можна отримати

 • В інтернеті
 • Скачавши її з головної сторінки системи
 • Скачавши її з головної сторінки порталу
 • Через меню Довідники системи
 • Електронною поштою за запитом до СРР
 • Через посилання на головній сторінці АІТС ДРВ у форматі WEB
IV. Робота в АІТС ДРВ 515

[АІТС ДРВ ГІС] Як відбувається редагування маркерів місця голосування (МГ) та місцезнаходження ДВК?

 • ALt+клік на потрібному маркері
 • маркери МГ та ДВК не редагуються
 • клік на потрібному маркері, потім натиснувши на ньому ліву кнопку миші та утримуючи її, перетягнути (перемістити) в потрібне місце
 • Ctrl+клік на потрібному маркері з одночасним його переміщенням
5/5 - (5 votes)

1 коментар до “Тести в державний реєстр виборців з відповідями 2024

 1. 181 та 211 Коректність персональних даних Державного реєстру виборців забезпечується. Здається в 211 помилка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *