Без категорії

Тести на володіння комп’ютером

Тестування для перевірки рівня володіння персональним комп’ютером.
Користувач може проходити тестування необмежену кількість разів, натиснувши
Розпочати тестування

Перелік доступних тестів:
І. Операційна система Microsoft Windows XP
ІІ. OpenOffice.org

Кожен тест складається з 15-20 питань. На виконання тесту відводиться 15-20 хвилин.
До кожного питання пропонуються кілька варіантів відповіді, з яких один, або декілька правильні.

Операційна система Microsoft Windows XP

1

Чи можна перейменувати папку, яка містить файли?

 • Так, але тільки якщо файлів в папці не дуже багато 
 • Так, у будь-якому випадку 
 • Ні 
 • Так, але файли при цьому можуть бути знищені  

3

За допомогою пошукової системи можна знайти файл малюнка, якщо відомо:

 • Ім’я логічного диска, на якому він записаний 
 • Його зміст 
 • Його ім’я 
 • Його розмір  

5

Як задіяти (викликати) пошукову систему Windows?

 • Відкрити вікно папки «Мій комп’ютер» 
 • Клацнути правою кнопкою миші по значку «Мій комп’ютер» і в контекстному меню виконати команду «Знайти…» 
 • У Головному меню виконати команду «Знайти – Файли та папки …» 
 • Запустити програму «Провідник»  

6

Що відбувається під час перетягування лівою кнопкою миші файлу Лист.doc з папки D:\Документи в папку C:\Документи?

 • Переміщення, якщо натиснута клавіша клавіатури Shift 
 • Переміщення, якщо натиснута клавіша клавіатури Ctrl 
 • Переміщення 
 • Копіювання  

7

Що станеться, якщо по значку файлу клацнути правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду «Отправить – <буква диска>»

 • Копіювання файлу на диск
 • Переміщення файлу на диск
 • Архівування файлу
 • Видалення файлу  

8

Яким чином можна перейменувати файл?

 • Клацнути один раз на ім’я файлу, натиснути клавішу F6, ввести нове ім’я 
 • Клацнути по файлу правою кнопкою миші, вибрати команду «Перейменувати», ввести нове ім’я 
 • Зробити два послідовних одиночних клацання по імені файлу, ввести нове ім’я 
 • Клацнути один раз на ім’я файлу, натиснути клавішу F2, ввести нове ім’я 
 • Клацнути один раз на ім’я файлу, ввести нове ім’я  

9

Яка команда виводить на екран вікно «Запуск програми»

 • Пуск – Виконати (в класичному уявленні головного меню) 
 • Пуск – Програми – Запуск програми 
 • Пуск – Програми – Стандартні – Командний рядок 
 • Пуск – Відкрити  

11

Як можна запустити програму OpenOffice Writer?

 • «Пуск» – «Выполнить» – «writer» 
 • Скористатися відповідним пунктом у підменю «Програми» Головного меню 
 • Клацнути правою кнопкою миші по робочому столі, в контекстному меню виконати команду «Створити – Текстовий документ OpenDocument» 

12

До яких з нижче перелічених об’єктів можна встановити загальний мережевий доступ?

 • Диск 
 • Принтер 
 • Папка 
 • Файл  

13

З якої причини у вікні «Збереження» замість кнопки «Зберегти» доступна кнопка «Відкрити»

 • Збереження проводиться повторно 
 • Файлу встановлений атрибут «Тільки читання» 
 • Не вказано розширення файлу 
 • Виділена папка  

14

Для чого може використовуватися система пошуку файлів?

 • Для упорядкування їх розташування на дисках ПК 
 • Для пошуку конкретного файлу на дисках ПК 
 • Для пошуку всіх файлів певного типу 
 • Для відновлення видалених файлів  

16

Чи можна перемістити папку, яка містить файли?

 • Так, але файли при цьому можуть бути знищені 
 • Так, у будь-якому випадку 
 • Так, але тільки якщо файлів в папці не дуже багато 
 • Так, але файли необхідно буде перемістити окремо від папки  

17

Ви набираєте пароль для входу в систему і бачите замість символів вводяться великі точки чи зірочки. У чому причина?

 • Використовується невірна розкладка клавіатури 
 • Не налаштовані системні шрифти 
 • Обрана невірна схема кодування символів 
 • Це дія вірусу 
 • Для введення пароля це нормально  

18

При відкритті папок у програмі «Мій комп’ютер» кожна вкладена папка відкривається в новому вікні. Як за одну дію закрити всі папки? 

 • Закрити останню з відкритих папок, утримуючи Shift 
 • Закрити останню з відкритих папок, в цьому випадку закриються також всі відкриті перед нею папки 
 • Це зробити неможливо, папки закриваються тільки послідовно 
 • Закрити останню з відкритих папок, утримуючи Alt  

19

Як відновити файл з «Корзины» в довільну папку?

 • Клацнути правою кнопкою миші по файлу, вибрати «Відправити», вказати папку 
 • Клацнути правою кнопкою миші по файлу, вибрати «Відновити як», вказати папку 
 • Клацнути правою кнопкою миші по файлу, вибрати «Відновити», вказати папку 
 • Клацнути правою кнопкою миші по файлу, вибрати «Вирізати», а потім вставити його в іншу папку 
 • Файли з «Корзины» відновлюються тільки в ту папку, з якої були видалені  

20

Як відновити видалений файл?

 • Відкрити вікно папки «Корзина», виділити значок відновлюваного файлу, натиснути клавішу клавіатури Enter 
 • Відкрити вікно папки «Корзина», перетягнути значок відновлюваного файлу в потрібну папку 
 • Клацнути правою кнопкою миші по значку папки «Корзина» і в контекстному меню виконати команду «Очистить корзину» 
 • Відкрити вікно папки «Корзина», клацнути правою кнопкою миші по значку відновлюваного файлу і в контекстному меню виконати команду «Восстановить»  

21

Вкажіть правильну послідовність дій для встановлення загального доступу до Вашої папки

 • Клацнути правою кнопкою миші по значку «Моє мережне оточення», вибрати «Властивості», клацнути посилання «Мережева ідентифікація», на вкладці «Доступ» вказати папку, для якої встановлюється загальний доступ 
 • Відкрити «Провідник», клацнути правою кнопкою по значку папки, вибрати команду «Доступ та безпека …», перейти на вкладку «Доступ», включити пункт «відкрити загальний доступ до цієї папки» 
 • Відкрити «Провідник», клацнути правою кнопкою по значку папки, вибрати команду «Властивості», потім вкладку «Доступ», включити пункт «відкрити загальний доступ до цієї папки»  

22

Яка клавіша дозволяє переміститися на початок рядка?

 • Begin 
 • PageUp 
 • Esc 
 • Home 
 • Ins  

23

Які засоби Windows призначені для роботи з файлами?

 • Вікна папки «Мій комп’ютер» 
 • Панель завдань 
 • Програма «Провідник» 
 • Головне меню  

24

У разі «зависання» комп’ютера можна викликати «Диспетчер завдань». Якою комбінацією клавіш він викликається

 • Alt + Ctrl + Esc 
 • Ctrl + Shift + Esc 
 • Alt + Ctrl + Shift 
 • Alt + Ctrl + Enter  

25

Як можна видалити файл?

 • Перетягнути значок файлу на значок папки «Корзина» 
 • Виділити значок файлу, натиснути клавішу клавіатури Back Space 
 • Перетягнути значок файлу на панель завдань 
 • Виділити значок файлу, натиснути клавішу клавіатури Delete  

26

Для яких цілей використовується режим сканування в антивірусних програмах?

 • Для періодичної перевірки файлів комп’ютера 
 • Для блокування можливості проникнення вірусів з Інтернету 
 • Для перевірки всіх файлів, що відкриваються 
 • Для перевірки всіх файлів, що надходять на комп’ютер  

27

Чи можуть інші користувачі скопіювати або перемістити файл по локальній мережі з вашого комп’ютера на свій комп’ютер?

 • Ні 
 • Так, але тільки якщо на вашому комп’ютері встановлений відповідний тип доступу 
 • Так, але лише якщо на комп’ютері іншого користувача встановлений відповідний тип доступу 
 • Так, завжди  

28

Що означають підкреслені букви в меню?

 • Місце, куди треба цілитися мишкою для виклику меню 
 • Меню можна викликати, натиснувши на клавіатурі букву, яка підкреслена 
 • Меню можна викликати, утримуючи Ctrl і натиснувши на клавіатурі букву, яка підкреслена 
 • Меню можна викликати, утримуючи Alt і натиснувши на клавіатурі букву, яка підкреслена  

29

Як закрити «завислу» (що не відповідає на системні запити) програму?

 • Запустити програму «Провідник», видалити файл «завислу» програму з жорсткого диска 
 • Відкрити «Панель управління», зробити подвійне клацання по значку «Установка й видалення програм», видалити «завислу» програму 
 • Використати комбінацію клавіш Ctrl + Alt + Delete, натиснути кнопку «Диспетчер завдань», на вкладці «Додатки» вказати завислу програму, натиснути «Зняти задачу»  

30

Яку клавішу можна використовувати для введення великих (заголовних) букв?

 • Ctrl 
 • Shift 
 • Esc 
 • Alt  

31

Яку клавішу необхідно натиснути для видалення символу тексту праворуч від курсору?

 • BackSpace 
 • Esc 
 • Delete 
 • Enter  

32

Який пристрій ПК призначено для довготривалого зберігання інформації?

 • Материнська плата 
 • Накопичувач на жорстких магнітних дисках 
 • Центральний процесор  

34

Як називається область екрану, в якій знаходиться кнопка «Пуск»?

 • Рядок завдань 
 • Рядок управління 
 • Панель завдань 
 • Панель управління 
 • Головне меню 
 • Рядок стану 
 • Контекстне меню  

35

Де знаходиться “Панель швидкого запуску”?

 • На робочому столі 
 • «Пуск» – «Программы» – «Стандартные» 
 • В панелі завдань (задач), зазвичай справа від кнопки «Пуск» 
 • В головному меню операційної системи  

36

Вкажіть правильні твердження

 • Ім’я файлу повинно обов’язково бути з розширенням 
 • Довжина імені файлу може бути більшою за 8 символів 
 • Розширення файлу поміняти неможливо 
 • Ім’я файлу може містити символи “пробіл”  

37

Які дії дозволяє зробити пункт головного меню «Пуск – Виконати»?

 • Запустити програму 
 • Виконати антивірусну перевірку 
 • Відкрити файл 
 • Виконати перевірку дисків на наявність помилок 
 • Відкрити папку 
 • Відкрити ресурс Інтернет  

38

Що необхідно зробити для відкриття файлу?

 • Двічі клацнути правою кнопкою миші по значку файлу, що відкривається 
 • Двічі клацнути лівою кнопкою миші по значку файлу, що відкривається 

39

Можна скопіювати або перемістити файл по локальній мережі зі свого комп’ютера на інший комп’ютер?

 • Так, але тільки якщо на вашому комп’ютері встановлений відповідний тип доступу 
 • Так, але тільки якщо на іншому комп’ютері встановлений відповідний тип доступу 
 • Ні 
 • Так, завжди  

40

Як перемкнути розкладку клавіатури?

 • Клацнути в області індикаторів піктограму Мова, вибрати потрібну мову 
 • Натиснути «Alt» або «Ctrl» в залежності від налаштувань Windows 
 • Натиснути лівий «Alt + Shift» або «Ctrl + Shift» залежно від налаштувань Windows 
 • Натиснути клавішу «Num Lock» або «Scroll Lock» залежно від налаштувань Windows  

42

Що необхідно зробити для створення на Робочому столі ярлика папки?

 • По значку папки клацнути правою кнопкою миші, в контекстному меню виконати команду «Створити ярлик», перетягнути лівою кнопкою миші на Робочий стіл значок ярлика, утримуючи клавішу клавіатури Shift 
 • Перетягнути правою кнопкою миші на Робочий стіл значок папки, потім у контекстному меню виконати команду «Створити ярлик(и)» 
 • Перетягнути лівою кнопкою миші на Робочий стіл значок папки при натиснутій клавіші клавіатури Shift 
 • Перетягнути лівою кнопкою миші на Робочий стіл значок папки при нажатій кнопці клавіатури Ctrl  

43

Якою клавішею можна видалити символ ліворуч від курсору?

 • «Пробіл» 
 • BackSpace 
 • Insert 
 • Home 
 • Delete 
 • Tab  

51

Будь-які документи або програми, записані на диск, представляють собою окремі:

 • Біти 
 • Файли 
 • Пакети 
 • Сектори  

53

Який тип інформації містять файли з розширенням *. exe?

 • Довідкову інформацію 
 • Електронну таблицю Excel 
 • Текст, що обробляється програмою «Блокнот» 
 • Виконуваний код програми 
 • Документ Word  

56

Що таке процесор?

 • Мікросхема, що здійснює переробку інформації 
 • Мікросхема, що здійснює постійне зберігання інформації 
 • Мікросхема, що здійснює тимчасове зберігання інформації 
 • Мікросхема, що здійснює перетворення числової інформації в візуальну  

57

Як можна відкрити файл або папку?

 • Виділити значок і натиснути клавішу клавіатури Enter 
 • Двічі клацнути лівою кнопкою миші по значку файлу або папки 
 • Двічі клацнути правою кнопкою миші по значку файлу або папки 
 • Виділити значок і натиснути комбінацію клавіш клавіатури Alt + F4  

58

Що відбудеться при виборі команди «Вставити ярлик» контекстного меню папки?

 • Для поточної папки буде змінено фоновий малюнок 
 • У цій папці буде створено ярлик для скопійованого раніше об’єкта 
 • Буде створено ярлик для поточної папки (диска) на Робочому столі 
 • Буде змінено значок для поточної папки  

59

Як ввести велику літеру?

 • Натиснути клавішу CapsLock, потім натиснути клавішу з літерою 
 • Утримуючи клавішу Ctrl натиснути клавішу з літерою 
 • Утримуючи клавішу Alt натиснути клавішу з літерою 
 • Зробити подвійне клацання по клавіші з літерою 
 • Утримуючи клавішу Shift натиснути клавішу з літерою  

60

Як створити файл з розширенням txt, не запускаючи програму «Блокнот»

 • Зробити подвійне клацання по вільному місцю в папці, ввести ім’я файлу з розширенням txt 
 • Цього зробити неможливо 
 • Клацнути правою кнопкою миші по вільному місцю в папці, вибрати команду «Створити – Текстовий документ»  

61

Вкажіть способи запуску програми

 • Зробити подвійне клацання по Робочому столу, вибрати програму 
 • Клацнути правою кнопкою миші по панелі завдань, вибрати пункт «Програми», вибрати програму 
 • Використовувати команду «Пуск – Виконати», ввести повне ім’я виконуваного файлу програми, натиснути Enter 
 • У «Головному меню» вибрати пункт «Програми», вибрати програму 
 • Зробити подвійне клацання по ярлику програми на Робочому столі 
 • Перетягнути значок виконавчого файлу програми на Робочий стіл або на Панель завдань 
 • У програмі «Провідник» знайти виконуваний файл програми і зробити по ньому подвійне клацання  

62

Як побачити ресурси іншого комп’ютера, знаючи його мережеве ім’я?

 • Запустити «Провідник», в рядку «Адреса» ввести \ \ та ім’я комп’ютера 
 • Використовувати меню «Пуск – Виконати», ввести ім’я комп’ютера, натиснути Enter 
 • Вибрати команду «Пуск – Знайти – Комп’ютер», ввести ім’я комп’ютера, натиснути «Знайти», потім зробити по значку знайденого комп’ютера подвійне клацання 
 • Використовувати меню «Пуск – Виконати», ввести \ \ та ім’я комп’ютера, натиснути Enter 
 • Клацнути правою кнопкою миші по значку «Моє мережне оточення», вибрати команду «Пошук комп’ютерів», ввести ім’я комп’ютера, натиснути «Знайти», потім зробити по значку знайденого комп’ютера подвійне клацання  

63

Як створити папку на логічному диску D:?

 • Відкрити вікно диска D:, клацнути у вікні правою кнопкою миші, в контекстному меню вибрати команду «Створити – папку», ввести з клавіатури ім’я папки, натиснути на Enter 
 • Відкрити вікно диска D:, виділити будь-яку наявну папку, натиснути клавішу клавіатури F2, ввести з клавіатури ім’я папки, натиснути на Enter 
 • Відкрити вікно папки «Мій комп’ютер», виділити значок диска D:, клацнути правою кнопкою миші, в контекстному меню виконати команду «Створити – папку», ввести з клавіатури ім’я папки, натиснути на Enter  

65

Проводиться пошук файлу «Лист». Для якої мети слід використовувати елемент «Пошук в:» в діалозі пошуку Windows?

 • Для вибору типу файлу 
 • Для вибору розміру файлу 
 • Для вибору папки, в якій буде проводитись пошук 
 • Для вибору дати створення файлу  

66

Виберіть вірне твердження

 • Оперативна пам’ять зберігає інформацію, що обробляється в даний момент часу 
 • Оперативна пам’ять зберігає інформацію, необхідну для включення комп’ютера 
 • Оперативна пам’ять зберігає інформацію, з якою не закінчили роботу при попередньому включенні комп’ютера 
 • Оперативна пам’ять зберігає інформацію, необхідну для завантаження операційної системи  

67

Як за допомогою клавіатури запустити довідку у стандартній програмі Windows?

 • Натиснути F10 
 • Натиснути Ctrl + S 
 • Натиснути Ctrl+H 
 • Натиснути F1 
 • Надрукувати «help», утримуючи при цьому клавішу Ctrl  

68

Якими способами можна в «Провіднику» помістити виділений об’єкт у «Буфер обміну»?

 • Натиснути клавішу F5 
 • Натиснути комбінацію клавіш CTRL + C 
 • Вибрати команду «Копіювати» контекстного меню об’єкта 
 • Натиснути комбінацію клавіш CTRL + V  

69

Для диска D: вашого комп’ютера встановлений доступ по локальній мережі в режимі «Читання». Які дії з локальної мережі з вашими папками і файлами можуть виконувати інші користувачі?

 • Перемістити папку з вашого комп’ютера на свій комп’ютер 
 • Копіювати папку з вашого комп’ютера на свій комп’ютер 
 • Копіювати папку зі свого комп’ютера на ваш комп’ютер 
 • Перемістити папку зі свого комп’ютера на ваш комп’ютер  

71

Для папки створено ярлик на «Робочому столі». Що станеться з папкою, якщо видалити її ярлик?

 • Нічого 
 • Папка буде теж вилучена 
 • Ярлик не можна видалити, поки не вилучена папка, для якої він створений 
 • Папка буде недоступна до перезавантаження комп’ютера  

72

Що станеться з папкою, якщо видалити її ярлик з робочого столу?

 • Папка видалиться до кошику (Корзины) разом з усім її вмістом 
 • Папка видалиться, вміст переміститься в іншу папку, яка обирається після видалення ярлика 
 • Нічого не відбудеться 
 • Папка видалиться назавжди  

73

Виберіть правильні твердження, які відносяться до пошуку в Windows

 • Файл можна знайти, якщо відома хоча б дата його зміни 
 • За допомогою засобів пошуку не можна шукати файли на дискетах 
 • Якщо ім’я файлу повністю невідомо, його не можливо знайти 
 • Якщо в полі «Де шукати» вказати «Мій комп’ютер», при пошуку будуть переглянуті всі диски, у тому числі компакт диск, що знаходиться в CD-ROM приводі  

74

Як перейменувати файл (папку)?

 • Клацнути правою кнопкою миші по значку файлу, в контекстному меню виконати команду «Перейменувати», ввести нове ім’я файлу, натиснути на Enter 
 • Виділити значок файлу, натиснути клавішу клавіатури Esc, ввести нове ім’я файлу, натиснути на Enter 
 • Виділити значок файлу, клацнути лівою кнопкою миші по імені файлу, ввести нове ім’я файлу, натиснути на Enter  

75

Основною одиницею виміру обсягу інформації є:

 • Буква 
 • Символ 
 • Байт 
 • Мегагерц  

76

Одноразовий клік правою кнопкою миші здійснює:

 • Відкриття файлу або папки 
 • Виклик контекстного меню 
 • Закінчення роботи Windows
 • Скасування попередньої команди  

77

Яким параметром можна охарактеризувати процесор?

 • Тактова частота 
 • Обсяг інформації, що зберігається 
 • Діапазон відтворюваних частот 
 • Розмір по діагоналі  

OpenOffice

1

Яка інсталяція OpenOffice.org дозволяє встановити лише деякі компоненти?

 • Повна 
 • Встановлювати лише окремі компонети неможливо 
 • Вибіркова  

2

Яка інсталяція OpenOffice.org займає більше дискового простору?

 • Повна 
 • Вибіркова  

3

Функція IF відноситься до категорії:

 • логічних функцій 
 • математичних функцій 
 • дати та часу 
 • статистичних функцій  

4

Яку кількість стовпчиків можливо сортувати одночасно?

 • Безліч 
 • 1  

5

Комбінація клавіш CTRL+U (гарячі клавіші) використовуються для:

 • Копіювати виділене 
 • Підкреслити виділений текст подвійною лінією 
 • Виділити все 
 • Не використовується 
 • Підкреслити виділений текст  

6

Для знаходження автосуми в OpenOffice.org Calc використовують:

 • функцію SUM 
 • функцію ABS 
 • функцію IF 
 • функцію END  

7

Яке буде значення комірки С1 (OpenOffice.org Calc), якщо в неї ввести формулу: =А1+В1 (де А1=10; В1=А1/2):

 • 15 
 • 10 
 • 25 
 • 20  

8

Calc входить до складу:

 • OpenOffice професійний 
 • OpenOffice базовий 
 • OpenOffice корпоративний 
 • OpenOffice  

9

Openoffice.org та Microsoft Office на одному комп’ютері:

 • постійно виникають помилки у роботі з документами 
 • Microsoft Windows блокує спроби інсталяції Openoffice.org 
 • працюють незалежно один від одного  

10

Комбінація клавіш Alt + Shift + Стрілка:

 • Переміщує курсор в останню комірку листа яка містить дані 
 • Переміщує курсор до лівого краю поточного діапазону даних 
 • Оптимізує ширину стовпця або висоту рядка 
 • Переміщує курсор до правого краю поточного діапазону даних  

11

OpenOffice дозволяється:

 • використовувати для будь-яких цілей — удома, в бізнесі, в освіті, в державних і муніципальних адміністраціях 
 • встановлювати його на будь-яку кількість комп’ютерів 
 • використовувати лише для некомерційних цілей 
 • встановлювати його на обмежену кількість комп’ютерів  

12

Яке розширення має бути у файлу текстового документа, щоб його можна було відкрити в Openoffece.org Writer?

 • .odt 
 • .docx 
 • .txt 
 • .doc  
 • .xls

13

Для чого використовується Шаблон в OpenOffice Writer? 

 • Шаблон використовується для заборони змін в документі 
 • Шаблон використовується для управління таблицями 
 • Шаблон використовується як основа для створення документів  

14

Яка комбінація клавіш викликає функцію “Орфографія та граматика”?

 • F1 
 • F5 
 • F7 
 • F3 
 • F6 
 • F2 
 • F4 
 • F8  

15

Які елементи використовуються для збереження файлу в іншому форматі в Openoffice.org Writer?

 • Ім’я файла 
 • Тип файла 
 • Автоматичне розширення  

16

Яке буде значення комірки С1 (OpenOffice.org Calc), якщо в неї ввести формулу: =sum(A1:B1)*2 (де А1=5; В1=А1*2):

 • 300 
 • 10 
 • 30 
 • 100  

17

Які документи формату Openoffice.org Writer можна відкрити в MS Word 2003?

 • Лише з розширенням .odt 
 • В Word 2003 не можна відкривати документи з розширеннями Writer 
 • Всі 
 • Лише з розширенням .ott  

18

Назвіть основну функцію елементу екрану Openoffice.org Writer “Смуга прокрутки”

 • відображення назви додатка і поточного документа 
 • містить кнопки команд, що найбільш часто використовуються 
 • містить довідкову інформацію про документ 
 • переміщення по документу  

19

Електронна таблиця – це:

 • прикладна програма для обробки кодів таблиць 
 • пристрій персонального комп’ютера, який керує його ресурсами в процесі обробки даних у табличній формі 
 • прикладна програма, яка призначена для оброки структурованих даних у вигляді таблиць 
 • системна програма, яка керує ресурсами персонального комп’ютера при обробці таблиць  

20

Для написання тексту по вертикалі необхідно:

 • вирівняти текст в форматі комірки 
 • вибрати направлення тексту в форматі комірки 
 • проставити знак $ 
 • об’єднати комірки  

21

Вираз 3(А1+В1):5(2В1-3А2) в електронній таблиці OpenOffice.org Calc має вигляд:

 • 3($А$1+$В$1)/(5(2$В$1-3$А$2)) 
 • 3*(А1+В1):5(2*В1-З*А2) 
 • 3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)) 
 • 3(А1+В1)/5(2В1-3А2)  

22

Що таке кегль шрифту?

 • тип шрифту 
 • зображення букви 
 • розмір висоти букви  

23

Комбінація клавіш CTRL + СТРІЛКА ВПРАВО:

 • Переміщує курсор в останню комірку листа яка містить дані 
 • Переміщує курсор в першу комірку листа (А1) 
 • Зменшує ширину поточного стовпця 
 • Переміщує курсор до правого краю поточного діапазону даних  

24

Для обчислення автосуми в OpenOffice.org Calc використовують:

 • функцію IF 
 • функцію ABS 
 • функцію SUM 
 • функцію END  

25

Комбінація клавіш CTRL+С (гарячі клавіші) використовуються для: 

 • Вирівняти абзац по правому краю 
 • Підкреслити виділений текст подвійною лінією 
 • Виділити текст курсивом 
 • Не використовується 
 • Копіювати виділене  

26

Яка комбінація клавіш викликає вікно “Друк”?

 • Ctrl+O 
 • Ctrl+Shift+S 
 • Ctrl+P 
 • Ctrl+F3 
 • Ctrl+S 
 • Ctrl+F4  

27

Що таке Колонтитул? 

 • Це область, розташована у верхньому або нижньому полі сторінок, текст якої повторюється на кожній сторінці документа 
 • Це область сторінки для виносок 
 • Це титульна сторінка документа  

28

Чи можлива різна орієнтація сторінок в одному документі OpenOffice Writer?

 • Так 
 • Ні  

29

Що можна зробити, використовуючи автофільтр:

 • заливку комірок кольором 
 • видалення даних 
 • сортування даних 
 • вибір даних по відповідному запиту  

30

Які підмодулі містить у собі модуль “Мова”?

 • Тезаурус 
 • Орфографія 
 • Словник 
 • Розстановка переносів  

31

Для збереження документа OpenOffice.org Calc в іншому форматі необхідно:

 • вибрати «Файл-Зберегти як» і змінити фільтр 
 • вибрати «Сервіс-Параметри-Завантаження/Збереження» 
 • змінити розширення файлу після збереження 
 • вибрати «Сервіс-Параметри- Open Office Calc»  

32

Електронна таблиця призначена для:

 • обробки переважно чисельних даних, структурованих за допомогою таблиць 
 • впорядкованого збереження та обробки значних масивів даних 
 • візуалізації структурних зв’язків між даними у таблицях 
 • редагування графічного відображення значних об’ємів інформації  

33

Кожна формула починається символом:

 • := 
 • :  

34

Складові OpenOffice:

 • Writer (текстовий процесор), Calc (електронні таблиці), CorelDraw (графічний редактор), Impress (система презентацій), Base (програма для роботи з базами даних), Math (редактор математичних формул), Quickstarter (забезпечення швидкого запуску). 
 • Writer (текстовий процесор), Calc (електронні таблиці), Draw (графічний редактор), Impress (система презентацій), Base (програма для роботи з базами даних), Math (редактор математичних формул), Quickstarter (забезпечення швидкого запуску). 
 • Writer (текстовий процесор), Calc (редактор математичних формул), Draw (графічний редактор), Impress (система презентацій), Base (програма для роботи з базами даних), Math (електронні таблиці), Quickstarter (забезпечення швидкого запуску). 
 • Writer (текстовий процесор), Calc (електронні таблиці), Draw (графічний редактор), PowerPoint (система презентацій), Base (програма для роботи з базами даних), Math (редактор математичних формул), Quickstarter (забезпечення швидкого запуску).  

35

Яку команду можна виконати для збережень файлу під іншим ім’ям?

 • Файл – Зберегти 
 • Файл – Зберегти як 
 • Файл – Надіслати 
 • Файл – Експорт  

36

Що встановлює обраний список в текстовому редакторі OpenOffice Writer 

 • Нумерацію строк виділених абзаців 
 • Нумерацію виділених абзаців 
 • Нумерацію слів виділених абзаців  

37

Комбінація клавіш Alt + Стрілка вгору:

 • Збільшує ширину поточного стовпця 
 • Переміщує курсор в останню комірку листа яка містить дані 
 • Зменшує висоту поточної комірки 
 • Оптимізує ширину стовпця або висоту рядка  

38

Комбінація клавіш CTRL + HOME:

 • Переміщує курсор в першу комірку листа (А1) 
 • Переміщує курсор в останню комірку листа яка містить дані 
 • Переміщує курсор до правого краю поточного діапазону даних 
 • Оптимізує ширину стовпця або висоту рядка  

39

Як можна перейти в режим створення і редагування колонтитулів Openoffice.org Writer? 

 • Виконати команду Вигляд – Схема документа 
 • Двічі клацнути лівою кнопкою миші по тексту в колонтитулі 
 • Виконати команду Формат – Сторінка – Верхній/Ніжній колонтитул 
 • Виконати команду Вигляд – Колонтитули  

40

Чи можливо вставити у колонтитули графічне зображення?

 • Так 
 • Ні  

41

Яка комбінація клавіш викликає функцію “Повторити”?

 • Ctrl+F3 
 • Ctrl+Z 
 • Ctrl+Shift+Y 
 • Ctrl+S 
 • Ctrl+O 
 • Ctrl+F4  

42

В формулі «=sum(A1;A5)» (OpenOffice.org Calc) будуть складатися комірки:

 • тільки А5 
 • тільки А1 
 • з А1 по А5 
 • тільки А1 та А5  

43

Знак долара ($) перед номером рядка або буквою стовпця, це:

 • ознака формули 
 • ознака грошової одиниці 
 • ознака абсолютного посилання 
 • ознака посилання на інший робочий лист  

44

Комбінація клавіш CTRL+X (гарячі клавіші) використовуються для:

 • Вирізати виділене 
 • Вирівняти абзац по лівому краю 
 • Виділити все 
 • Не використовується 
 • Вирівняти абзац по центру  

45

Для обрамлення частини таблиці в OpenOffice.org Calc необхідно скористатися:

 • намалювати вручну 
 • відповідною кнопкою на панелі інструментів 
 • Формат-Комірки-Обрамлення 
 • Формат-Стилі  

46

Які вбудовані Стилі сторінки існують в OpenOffice Writer? 

 • Перша сторінка 
 • Права сторінка 
 • Конверт 
 • Верхня сторінка 
 • Блокнот 
 • Базовий 
 • HTML 
 • Web документ 
 • Ліва сторінка  

47

Комбінація клавіш CTRL+R (гарячі клавіші) використовуються для:

 • Вирівняти абзац по лівому краю 
 • Вирівняти абзац по правому краю 
 • Не використовується 
 • Підкреслити виділений текст 
 • Вирівняти абзац по центру  

48

Що таке OpenOffice.org Calc?

 • текстовий редактор, призначений для обробки текстів 
 • пакет програм для підготовки презентацій 
 • програма обробки електроних таблиць 
 • інструмент для створення та обчислення математичних формул 
 • система управління табличними базами даних  

49

Назвіть основну функцію елементу екрану Openoffice.org Writer “Панелі інструментів”

 • містить основні групи команд Openoffice.org Writer 
 • містить кнопки команд, що найбільш часто використовуються 
 • відображає назву програми і поточного документа 
 • відображає відомості про документ і стан клавіш  

50

Чи можливо розділити таблицю в OpenOffice Writer?

 • Так 
 • Ні 
 • Залежно від таблиці  

51

Для створення кругової діаграми необхідно обрати:

 • діапазон діаграми 
 • варіант діаграми 
 • тип діаграми  

52

Яка комбінація клавіш викликає вікно “Зберегти як …”?

 • Ctrl+F3 
 • Ctrl+S 
 • Ctrl+P 
 • Ctrl+O 
 • Ctrl+F4 
 • Ctrl+Shift+S  

53

Яка комбінація клавіш викликає функцію “Відмінити останню дію”?

 • Ctrl+O 
 • Ctrl+F4 
 • Ctrl+Shift+S 
 • Ctrl+F3 
 • Ctrl+Z 
 • Ctrl+S  

54

Запис формули в електронній таблиці не може включати в себе:

 • текст 
 • числові вирази 
 • імена комірок 
 • символи арифметичних операцій  

55

Для знаходження автосуми в OpenOffice.org Calc використовують:

 • функцію ABS 
 • жодної із зазначених функцій 
 • функцію IF 
 • функцію SUB 
 • функцію END  

56

Для чого використовують знак $:

 • для абсолютної адресації комірок 
 • для задання діапазону комірок 
 • для відносної адресації комірок 
 • для написання формул  

57

Як виконати експорт документів в OpenOffice.org?

 • Файл -> Зберегти як 
 • Файл -> Експорт 
 • Експорт документів не передбачено 
 • Файл -> Зберегти  

58

Ім’я рядка електронної таблиці:

 • визначається користувачем 
 • визначається літерами латинського алфавіту 
 • визначається літерами російського алфавіту 
 • нумерується  

59

Які вкладки має діалогове вікно Вставити розділ? 

 • Виноски 
 • Тло 
 • Рядки 
 • Зміст 
 • Відступи 
 • Малюнки 
 • Таблиці 
 • Стовпчики 
 • Автофігури 
 • Розділ  

60

Комбінація клавіш CTRL+E (гарячі клавіші) використовуються для:

 • Підкреслити виділений текст подвійною лінією 
 • Не використовується 
 • Виділити все 
 • Копіювати виділене 
 • Вирівняти абзац по центру  

62

Чи можливо видалити номер лише на одній сторінці в текстовому редакторові Openoffice.org Writer? 

 • Не можливо 
 • Можливо, якщо документ поділено на розділи 
 • Можливо лише на першій сторінці 
 • Можливо на будь-якій сторінці  

63

Як вставити нумерацію сторінок в Openoffice.org Writer? 

 • Використовуючи команду Вставка – Номера сторінок 
 • Використовуючи панель інструментів: Елементи управління 
 • Використовуючи команду Вставка – Поля 
 • Використовуючи команду Файл – Параметри сторінки  

64

Обчислювальні формули у комірках електронної таблиці записуються:

 • за правилами прийнятими виключно для баз даних 
 • з використанням вбудованих функцій та за правилами запису виразів мов програмування 
 • за правилами прийнятими виключно для електронних таблиць 
 • у звичайному математичному вигляді  

65

Яка кількість символів в паролі для захисту документа OpenOffice.org:

 • більше 5 
 • менше 5  

66

Як змінити формат (А4, А3, Letter ….) паперу в Openoffice.org Writer?

 • Вставити – Поля – Додатково 
 • Файл – Створити 
 • Формат – Сторінка  

67

OpenOffice.org Impress це:

 • редактор математичних формул 
 • редактор презентацій 
 • система керування реляційними базами даних 
 • векторний графічний редактор  

68

Що означає неактивна кнопка ?

 • Документ вже збережено 
 • Невірно обрано формат для збереження документа 
 • Присутні орфографічні помилки, збереження неможливо  

69

Які параметри шрифту можна змінювати? 

 • розмір 
 • масштаб 
 • міжрядковий інтервал 
 • зображення 
 • інтервал меж словами 
 • вирівнювання 
 • стиль 
 • тип шрифту  

70

Комбінація клавіш CTRL + END:

 • Збільшує висоту поточної комірки 
 • Оптимізує ширину стовпця або висоту рядка 
 • Переміщує курсор в останню комірку листа яка містить дані 
 • Збільшує ширину поточного стовпця  

71

Для чого потрібні горизонтальні і вертикальні лінійки?

 • для форматування полів документа 
 • для естетичного оформлення вигляду документа 
 • для форматування відступів в абзаці 
 • для переміщення по документу  

72

Комбінація клавіш CTRL+L (гарячі клавіші) використовуються для:

 • Вирівняти абзац по лівому краю 
 • Виділити текст курсивом 
 • Не використовується 
 • Вирівняти абзац по правому краю 
 • Вирівняти абзац по центру  

73

У якому модулі Openoffice.org відкриється файл з розширенням *.doc ?

 • Openoffice.org Math 
 • Openoffice.org Calc 
 • Openoffice.org Writer 
 • Openoffice.org Base 
 • Openoffice.org Impress 
 • В жодному з перелічених  

74

У якому модулі Openoffice.org відкриється файл з розширенням *.docx ?

 • Openoffice.org Impress 
 • Openoffice.org Writer 
 • Openoffice.org Calc 
 • Ні у одному з перерахованих 
 • Openoffice.org Base 
 • Openoffice.org Math  

75

Виберіть властивості, які відносяться до пакету Openoffice.org:

 • працює лише з OC Linux 
 • відсутність ліцензійної плати 
 • англомовний інтерфейс 
 • інтерфейс користувача доступний на більш ніж 40 мовах  

76

Які дії потрібно виконати, щоб отримати відповідь на питання: «Скільки відсотків складає 25 від числа 93?»:

 • в комірці написати формулу «=25/93» 
 • в комірці написати формулу «=25/93» і вибрати відсотковий формат 
 • в комірці написати формулу «25/93» 
 • в комірці написати формулу «=25*100/93»  

77

Яка клавіша призначена для виклику підказки?

 • F1 
 • F5 
 • F9  

78

Чи можливе сортування за кількома параметрами?

 • Так 
 • Ні 
 • За певних умов  

79

Чи дозволяє Openoffice.org захищати документ паролем?

 • Ні 
 • Так 
 • Можна лише в деяких випадках  

80

Для виділення окремих комірок потрібно натиснути та утримувати клавішу:

 • Ctrl 
 • Shift 
 • Alt 
 • Tab  

81

Для чого призначена кнопка  ?

 • Встановлює пробіл 
 • Показує недруковані символи 
 • Робить м’який перенос  

82

Яке розширення за умовчанням використовується при збереженні файлу документа Calc при виконанні команди Зберегти як? 

 • .xls 
 • .rtf 
 • .xlt 
 • .ods  

83

Які типи даних можуть знаходитися в клітинці OpenOffice.org Calc:

 • формула 
 • тільки формула 
 • текст 
 • графік 
 • числове значення  

84

Відносна адресація комірок:

 • адреса комірки визначена відносно назви стовпчика 
 • адреса комірки визначена відносно назви рядка 
 • адреса комірки визначена відносно місця розташування  

85

Комбінація клавіш CTRL+I (гарячі клавіші) використовуються для:

 • Підкреслити виділений текст 
 • Вирізати виділене 
 • Виділити текст курсивом 
 • Не використовується 
 • Вирівняти абзац по центру  

86

У якому модулі OpenОffice.org відкриється файл з розширенням *.xls ?

 • Openoffice.org Base 
 • Openoffice.org Math 
 • Openoffice.org Writer 
 • Openoffice.org Impress 
 • Openoffice.org Calc 
 • Ні у одному з перерахованих  

87

Які дані неможливо використовувати при створенні діаграми?

 • Іншу діаграму 
 • Дві таблиці, які розташовані на одному листі 
 • Дві таблиці, які розташовані в різних книгах 
 • Дві таблиці, які розташовані на різних листах  

89

З яким розширенням зберігаються резервні копії в Openoffice.org?

 • .ORG 
 • .TMP 
 • .SAV 
 • .BAK  

91

Як зробити видимою таблицю без обрамлення в OpenOffice Writer? 

 • Таблиця – Виділити 
 • Таблиця – Координатна сітка 
 • Таблиця – Властивості таблиці  

92

Діапазон комірок пишуть через:

 • « – » 
 • « : » 
 • « , » 
 • « ; »  

93

Яку максимальну кількість рядків може містити робочий лист Calc?

 • 1024 
 • 1048576 
 • 10240 
 • 65536 
 • 10246 
 • 9216  

94

Які символи в OpenOffice.org Calc використовують як знак множення?

 • « ++ » 
 • « ^ » 
 • « х » 
 • « помножити » 
 • « * »  

95

Яка комбінація клавіш викликає вікно “Знайти та Замінити”?

 • Ctrl+Z 
 • Ctrl+O 
 • Ctrl+Shift+Y 
 • Ctrl+S 
 • Ctrl+F 
 • Ctrl+F4  

96

Яка формула буде отримана в OpenOffice.org Calc при копіюванні формули в комірку Е4 з комірки Е2 (Е2:=А2*С2):

 • =А4*С4 
 • =$A$2*$C$4 
 • =$A$4*C4 
 • =А2*С2  

97

OpenOffice.org Base це:

 • векторний графічний редактор 
 • система керування реляційними базами даних 
 • редактор презентацій 
 • редактор математичних формул  

98

OpenOffice Calc за своїми можливостями приблизно відповідає:

 • Microsoft Word 
 • Microsoft Excel 
 • Microsoft PowerPoint 
 • Microsoft Word + Excel 
 • CorelDraw  

100

Яке розширення за умовчанням використовується при збереженні файлу документа Writer при виконанні команди Зберегти як? 

 • .rtf 
 • .ott 
 • .docх 
 • .odt 
 • .doc 
 • .xls  

101

Комбінація клавіш Alt + Стрілка вправо:

 • Зменшує висоту поточної комірки 
 • Збільшує ширину поточного стовпця 
 • Зменшує ширину поточного стовпця 
 • Зменшує ширину поточної комірки  

102

Які дії є можливість виконувати з виділеними фрагментами тексту? 

 • Дзеркально відобразити 
 • Змінити шрифт 
 • Розділити текст 
 • Вирізати 
 • Копіювати 
 • Вставити 
 • Перемістити  

103

Активна комірка – це комірка:

 • для запису команд 
 • формула, в якій містяться посилання на зміст залежної комірки 
 • в якій виконується введення даних 
 • яка містить формулу, що включає в себе назву комірки, в якій виконується введення даних  

104

Інтервал Автозбереження документа в Openoffice.org встановлюється:

 • Файл – Зберегти як … 
 • Сервіс – Параметри – Завантаження/Збереження – Загальні 
 • Сервіс – Параметри – OpenOffice.org – Загальні 
 • Сервіс – Параметри – OpenOffice.org – Шляхи  

105

Макрос, це:

 • програмний об’єкт створення електронної пошти 
 • програмний об’єкт для перевірки орфографії 
 • програмний об’єкт, що при обробці «розгортається» в послідовність дій та/або команд 
 • комп’ютерний вірус 
 • компонент персонального комп’ютера  

106

Які властивості таблиці можливо задавати на вкладці “Вставка таблиці” в OpenOffice Writer? 

 • Заголовок 
 • Назва 
 • Обрамлення 
 • Розмір таблиці 
 • Об’єднання елементів таблиці 
 • Кількість елементів в таблиці 
 • Область заголовків стовпців 
 • Автоформат  

107

Для сортування в таблиці OpenOffice.org Calc потрібно:

 • вказати діапазон і вибрати пункт меню Дані-Сортування 
 • використати пункт меню Дані-Фільтр 
 • використати пункт меню Дані-Сортування 
 • вказати діапазон і вибрати кнопку «Сортування за … » на панелі інструментів;  

108

Для користувача комірка електронної таблиці ідентифікується:

 • адресою в оперативній пам’яті комп’ютера відведеної під комірку 
 • шляхом послідовного зазначення імені стовпцю та номеру рядка, на перехресті яких розташована комірка 
 • ім’ям, яке надав користувач довільно 
 • спеціальним кодовим словом  

109

Електронна таблиця – це:

 • сукупність поіменованих літерами латинського алфавіту рядків та нумерованих стовпців 
 • сукупність пронумерованих рядків та поіменованих буквами латинського алфавіту стовпців 
 • сукупність пронумерованих рядків та стовпців 
 • сукупність рядків та стовбців, поіменованих користувачем довільно  

110

Підкреслена буква в рядку меню означає:

 • команда активна 
 • відкриття каскадного меню 
 • запуск команди при натисненні з кнопкою Alt: 
 • команда не доступна  

111

Кожна формула в електронній таблиці починається з:

 • з необхідної операції 
 • назви функції 
 • А1  

112

Діаграма – це:

 • графік 
 • залежності 
 • наочний приклад зображення 
 • графічне зображення даних таблиці  

113

Яка комбінація клавіш викликає вікно “Автотекст”?

 • Ctrl+F3 
 • Ctrl+P 
 • Ctrl+Shift+S 
 • Ctrl+S 
 • Ctrl+F4 
 • Ctrl+O  

114

Яка комбінація клавіш викликає функцію “Таблиця”?

 • Ctrl+F4 
 • Ctrl+F12 
 • Ctrl+O 
 • Ctrl+Shift+Y 
 • Ctrl+S 
 • Ctrl+Z  

115

Яка комбінація клавіш викликає функцію “Зберегти”?

 • Ctrl+S 
 • Ctrl+F4 
 • Ctrl+Shift+S 
 • Ctrl+F3 
 • Ctrl+O 
 • Ctrl+P  

116

Що потрібно виправити, якщо в комірці з’явилася комірка ###:

 • ширину стовпчика 
 • назву комірки 
 • формат комірки 
 • висоту рядка  

117

Яким меню можна скористатися для створення елементу автотекста в текстовому редакторі Openoffice.org Writer? 

 • Файл 
 • Сервіс 
 • Вставити 
 • Редагування  

118

Ім’я назви файлу при створенні резервної копії в Openoffice.org:

 • задається користувачем 
 • зберігається оригінальна назва 
 • надається автоматично (довільно)  

119

Комбінація клавіш CTRL+A (гарячі клавіші) використовуються для: 

 • Не використовується 
 • Копіювати виділине 
 • виділити текст курсивом 
 • Копіювати виділине 
 • Виділити все  

120

Комбінація клавіш Alt + Стрілка вліво:

 • Зменшує висоту поточної комірки 
 • Зменшує ширину поточного стовпця 
 • Збільшує ширину поточного стовпця 
 • Збільшує висоту поточної комірки  

121

Можливість змінити шлях до резервної копії в Openoffice.org є через:

 • Сервіс – Параметри – OpenOffice.org – Шляхи 
 • Файл – Зберегти 
 • Це зробити неможливо 
 • Файл – Зберегти як …  

122

Діапазон комірок – це:

 • всі комірки одного стовпчика 
 • комірки одного рядка двух послідовних Аркушів 
 • прямокутник, який утворено на перетині виділених рядків та стовпчиків 
 • всі комірки одного рядка  

123

Як відкрити існуючий документ у Writer?

 • Клацнути по значку Відкрити на панелі інструментів Форм 
 • Вибрати Файл — Відкрити 
 • Застосувати поєднання клавіш Ctrl+o 
 • Застосувати поєднання клавіш Ctrl+v  

124

Якщо у клітинці з’явиться рядок символів решітки (##########), то це означає:

 • помилка в формулі 
 • стовпець недостатньо широкий для відображення числа у вибраному форматі 
 • формат даних не підтримується 
 • данні не збережено  

125

Назвіть основну функцію елементу екрану Openoffice.org Writer “Робоче поле”

 • тут відображаються параметри відкритого документа 
 • тут відображається документ для введення тексту і редагування 
 • тут відображається назва програми і поточного документа  

126

Що таке Автотекст? 

 • Запропоновані програмою варіанти заздалегідь збережених фрагментів тексту для швидкої вставки їх в документ 
 • Запропонований програмою варіант завершення слова при початку набору слова 
 • Запропонований програмою варіант заміни слова, набраного з помилкою  

127

Для зняття парольного захисту документа в OpenOffice.org потрібно:

 • При натисканні на Зберегти як … зняти відмітку Зберегти з паролем 
 • При відкритті документу зняти відмітку Зберегти з паролем 
 • Зняти пароль неможливо 
 • При натисканні на Зберегти зняти відмітку Зберегти з паролем  

128

Назвіть основну функцію елементу екрану Openoffice.org Writer “Рядок заголовка”

 • містить кнопки найбільш команд, що часто використовуються 
 • відображує назву програми і поточного документа 
 • відображує відомості про документ і стан клавіш 
 • відображує перший рядок документа для введення тексту і редагування  

129

Назвіть основну функцію елементу екрану Openoffice.org Writer “Рядок стану”

 • відображає кордони полів, положення табуляторів і параметри формату абзацу 
 • відображає кількість сторінок у документі, номер поточної сторінки, масштаб відображення, індикатор режиму вставки/заміни 
 • відображає зведення про кількість сторінок документа 
 • містить кнопки команд, що найбільш часто використовуються  

130

Комбінація клавіш CTRL+D (гарячі клавіші) використовуються для:

 • Підкреслити виділений текст 
 • Виділити все 
 • Не використовується 
 • Вирівняти абзац по центру 
 • Підкреслити виділений текст подвійною лінією  

131

Як можна створити порожній документ у Writer?

 • Клацанням по значку Вставка — Новий документ 
 • Натисненням клавіш Ctrl+n 
 • Клацанням по значку Створити, на панелі інструментів Стандартна 
 • Натисненням клавіш Ctrl+shift 
 • Клацанням по значку Файл — Відкрити – Новий документ 
 • Вибором Файл — Створити — Текстовий документ  

132

Які символи в OpenOffice.org Calc використовують як знак ділення?

 • « ¦ » 
 • « : » 
 • « \ » 
 • « / »  

133

Комбінація клавіш CTRL + СТРІЛКА ВЛІВО:

 • Оптимізує ширину стовпця або висоту рядка 
 • Зменшує ширину поточного стовпця 
 • Переміщує курсор до лівого краю поточного діапазону даних 
 • Переміщує курсор до правого краю поточного діапазону даних  

134

Назвіть основну функцію елементу екрану Openoffice.org Writer “Рядок меню”

 • містить кнопки команд, що часто використовуються 
 • містить групи команд Openoffice.org Writer 
 • містить відображення відомостей про документ і положення курсора  

135

Оберіть формулу для електронної таблиці Calc:

 • – А3*В8+12 
 • А3В8+12 
 • =А3*В8+12 
 • А1=А3*В8+12  

136

Як активізувати Панель формул?

 • потрібно клацнути по значку fx. на панелі Стандартна 
 • потрібно натиснути поєднання Ctrl+shift+f2 
 • потрібно натиснути клавішу F7 
 • потрібно натиснути клавішу F2 
 • правильно все, що викладено вище  

137

Які дії можливо виконати з виділеним фрагментом тексту? 

 • Змінити шрифт 
 • Дзеркально відобразити 
 • Вирізати 
 • Перемістити 
 • Вставити 
 • Розділити текст 
 • Копіювати  

138

Які бувають основні стилі шрифту?

 • звичайний 
 • звичайний курсив 
 • підкреслений 
 • напівжирний курсив 
 • перекреслений 
 • потовщений 
 • курсив 
 • жирний  

139

Які режими відображення документів є в OpenOffice Writer? 

 • Режим веб-сторінки 
 • Режим читання 
 • Розмітка друку 
 • Розмітка сторінки 
 • На весь екран  

140

Як активізувати Панель формул у Writer?

 • потрібно клацнути по значку fx. на панелі Стандартна 
 • потрібно натиснути клавішу F7 
 • потрібно натиснути клавішу F2 
 • потрібно натиснути поєднання Ctrl+Shift+F2 
 • всі варіанти відповідей є правильними  

141

OpenOffice.org Calc дозволяє: 

 • ведення табличних баз даних 
 • виконання розрахунків різного рівня складності 
 • створення текстових документів складної структури 
 • побудова динамічних графіків та даіграм 
 • упорядкування даних в таблиці шляхом сортування 
 • розробка HTML-сторінок  

142

Як використовується Масштаб у ширину в OpenOffice Writer?
 

 • Для зміни розміру таблиці 
 • Для зміни розміру малюнка 
 • Для зміни ширини символів та міжсимвольних інтервалів 
 • Для зміни масштабу відображення документа  

143

Які клавіші клавіатури використовуються для розділення одного абзацу на два в OpenOffice.org Writer? 

 • BackSpace (Пробіл) 
 • Ctrl + Enter 
 • Enter 
 • Shift + Enter  

144

Що встановлює обраний список в текстовому редакторі OpenOffice Writer 

 • Нумерацію слів виділених абзаців 
 • Нумерацію виділених абзаців 
 • Нумерацію строк виділених абзаців  

146

Комбінація клавіш Alt + Стрілка вниз:

 • Зменшує висоту поточної комірки 
 • Збільшує ширину поточного стовпця 
 • Зменшує ширину поточного стовпця 
 • Збільшує висоту поточної комірки  

2 коментарі до “Тести на володіння комп’ютером

 1. Тест володіння комп’ютером. OpenOffice п.97. (векторний графічний редактор ). Невірна відповідь. OpenOffice Base — застосунок з офісного пакету OpenOffice, починаючи з версії 2.0, який є модулем роботи з базами даних.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *