Конкурс в ДБР 2024Конкурс в ДБР 2024

Державне бюро розслідувань – ДБР тести 2024

Розпочніть on-line тест натиснувши кнопку:
Розпочати тестування
Наказом Державного бюро розслідувань від 14 лютого 2018 року № 13 (зі змінами за 2024 рік) затверджено порядок проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань.
Конкурс включає наступні етапи:
1) кваліфікаційний іспит;
2) психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа;
3) співбесіда.


Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань. Пропонований додаток містить перелік усіх – 2120 тестових питань 2024 року з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

ДБР
ДБР
ДБР

ДБР

ДБР

ДБР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного бюро розслідувань
«02» травня 2018 року № 55 (зі змінами за 2024 рік)

ПЕРЕЛІК
тестових питань для кваліфікаційного іспиту під час конкурсу для призначення на посади у центральному апараті Державного бюро розслідувань та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань

I.Конституція України
1. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?

2. Якою є форма державного устрою України?
3. На яку територію поширюється суверенітет України?
4. Яка форма правління в Україні?
5. Хто є носієм суверенітету в Україні?
6. Хто є єдиним джерелом влади в Україні?
7. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
8. В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні?
9. Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України?
10. Відповідно до Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю в Україні є:

[sociallocker id=1102][/sociallocker]

11. Яка мова є державною мовою в Україні?
12. Які із зазначених питань вирішує Конституційний Суд України?
13. Чи обмежує Конституція України використання власності?
14. Хто, відповідно до Конституції України, здійснює від імені народу право власника на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони?
15. Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено Конституцією України?
16. Що із зазначеного належить до державних символів України?
17. Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці?
18. Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно з Конституцією України?
19. Який рівень життя повинні забезпечити пенсії і інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, відповідно до Конституції України?
20. Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я?
21. Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я?
22. Які правові наслідки має незнання законів відповідно до Конституції України?
23. В якому порядку і розмірах, відповідно до Конституції України, кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори?
24. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?
25. Що НЕ належить до повноважень Верховної Ради України?
26. Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування мов в Україні?
27. Якими нормативно-правовими актами України визначається правовий режим власності в Україні?
28. Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання?
29. Який орган затверджує державний бюджет України?
30. Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України?
31. Повноваження Президента України стосовно актів Кабінету Міністрів:
32. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?
33. Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони діє:
34. Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України?
35. Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем’єр-міністр України?
36. Яким (якими) актом (актами) визначається (визначаються) повноваження Кабінету Міністрів України згідно з Конституцією України?
37. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції?
38. Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах компетенції?
39. Що із зазначеного забезпечують місцеві державні адміністрації на відповідній території, відповідно до Конституції України?
40. Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку?
41. Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням?
42. Який орган, відповідно до Конституції України, здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді?
43. Чи можуть в Україні діяти спеціалізовані суди відповідно до Конституції України?
44. Чи існує у системі судоустрою України найвищий суд?
45. Чи допускається в Україні створення особливих судів, відповідно до Конституції України?
46. Що з переліченого НЕ відноситься до конституційних засад судочинства в Україні?
47. Що з переліченого НЕ відноситься до конституційних засад судочинства в Україні?
48. Що з переліченого НЕ відноситься до конституційних засад судочинства в Україні?
49. Чим керуються судді при здійсненні правосуддя відповідно до Конституції України?
50. Хто із названих суб’єктів здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді відповідно до основних засад судочинства, встановлених Конституцією України?
51. Яким нормативно-правовим актом, відповідно до Конституції України, визначаються особливості місцевого самоврядування в містах Києві і Севастополі?
52. За чиєю ініціативою створюються будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, відповідно до Конституції України?
53. Що є елементами системи адміністративно-територіального устрою України?
54. Який статус відповідно до Конституції України має Верховна Рада Автономної Республіки Крим?
55. Управління якими видами майна належить до відання Автономної Республіки Крим?
56. Хто, відповідно до Конституції України, є суб’єктом місцевого самоврядування?
57. Хто відповідно до Конституції України управляє майном, що є у комунальній власності?
58. Можливість створення якого органу територіальної самоорганізації населення передбачено Конституцією України?
59. Чи може бути змінено територію України в межах існуючого кордону відповідно до Конституції України?
60. У яких випадках може бути узурпована державна влада?
61. На засадах її поділу на які складові здійснюється державна влада в Україні відповідно до Конституції України?
62. Як, відповідно до Конституції України, приймаються закони та інші нормативно-правові акти?
63. Якими із зазначеного є норми Конституції України?
64. Ким, згідно з Конституцією України, відшкодовується матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами, що згодом були визнані Конституційним Судом України неконституційними?
65. Чим із зазначеного є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, відповідно до Конституції України?
66. Ким, відповідно до Конституції України, набувається і реалізується право власності на землю?
67. На кого покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, відповідно до Конституції України?
68. На кого, згідно з Конституцією України, покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України?
69. Чи допускається, згідно з Конституцією України, розташування іноземних військових баз на території України?
70. Якими є права і свободи людини відповідно до Конституції України?
71. Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України?
72. У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи?
73. У якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними?
74. Протягом якого часу кожний затриманий має право оскаржити в суді своє затримання, відповідно до Конституції України?
75. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?
76. У якому із зазначених випадків, згідно з Конституцією України, може бути обмежене законом здійснення права на свободу світогляду і віросповідання?
77. Скільки суддів Конституційного Суду України призначає з’їзд суддів України
78. В порядку, визначеному яким актом, набувається право власності згідно із Конституцією України?
79. Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком вчинення суддею істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді?
80. Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна?
81. Що із зазначеного, відповідно до Конституції України, є наслідком неспроможності судді виконувати повноваження за станом здоров’я?
82. Яка праця НЕ вважається примусовою відповідно до Конституції України?
83. Використання чиєї праці забороняється на небезпечних для здоров’я роботах відповідно до Конституції України?
84. З досягненням якого віку суддя звільняється з посади відповідно до Конституції України?
85. Ким здійснюється призначення на посаду судді?
86. Хто призначає та звільняє з посади Голову Верховного Суду України?
87. Яку освіту, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді?
88. Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?
89. Який стаж професійної діяльності у сфері права, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді?
90. Який вік, відповідно до Конституції України, повинна мати особа, яку призначають на посаду судді?
91. З якою метою, згідно з Конституцією України, в Україні діє адвокатура?
92. Хто, згідно з Конституцією України, зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?
93. Чи можна притягнути особу двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення?
94. Який характер, згідно з Конституцією України, має юридична відповідальність особи?
95. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню?
96. Чи зобов’язана особа доводити свою невинуватість у вчиненні злочину?
97. Якими мовами повинна володіти особа, яку призначають на посаду судді?
98. Якою, відповідно до Конституції України, є роль припущень під час обвинувачення особи у вчиненні злочину?
99. Яким, відповідно до Конституції України, є правове значення сумнівів щодо доведеності вини особи?
100. Скільки часу, відповідно до Конституції України, має проживати в Україні громадянин України, якого призначають на посаду судді?
101. Які, згідно з Конституцією України, правові наслідки відмови особи давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів?
102. Хто із зазначених осіб має право на захист згідно з Конституцією України?
103. Ким, згідно з Конституцією України, вноситься подання Президенту України про призначення судді на посаду?
104. Хто повинен виконувати обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України?
105. Хто повинен виконувати обов’язок шанувати державні символи України?
106. На підставі чого, згідно з Конституцією України, громадяни України відбувають військову службу?
107. Чи може бути обмежене, згідно з Конституцією України, вільне волевиявлення виборців під час виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
108. Чи допускається референдум щодо законопроекту з питань амністії?
109. За яких умов народний депутат України може бути притягнений до кримінальної відповідальності?
110. Для чого вимагається згода Верховної Ради України?
111. Якими є наслідки набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України?
112. Якою, відповідно до Конституції України, є процедура оголошення стану війни?
113. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України?
114. До чиїх повноважень належить затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України та Збройних сил України?
115. Хто може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади?
116. На який період часу зберігається звання Президента України?
117. Чим визначаються основні обов’язки громадянина?
118. Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний устрій України?
119. Якими нормативно-правовими актами визначається організація і діяльність органів прокуратури?
120. Гарантом чого є Президент України, відповідно до Конституції України?
121. Яким актом оголошується амністія в Україні?
122. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?
123. Ким є Президент України за Конституцією України?
124. До чиєї компетенції за Конституцією України належить здійснення помилування?
125. Хто за Конституцією України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України?
126. Якими правами і свободами, згідно з Конституцією України, користуються іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах?
127. Який строк повноважень Генерального прокурора України згідно з Конституцією України?
128. Чи допускається, згідно з Конституцією України, делегування функцій судів іншим органам?
129. Які органи, згідно з Конституцією України, здійснюють правосуддя в Україні?
130. На які правовідносини, згідно з Конституцією України, поширюється юрисдикція судів?
131. Чи бере народ безпосередньо участь у здійсненні правосуддя згідно з Конституцією України?
132. Як, згідно з Конституцією України, суди ухвалюють рішення в Україні?
133. За якими принципами, згідно з Конституцією України, в Україні будується судоустрій?
134. Хто може здійснювати вплив на суддю згідно з Конституцією України?
135. Без чиєї згоди, згідно з Конституцією України, суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?
136. Протягом якого часу судді обіймають посади згідно з Конституцією України?
137. У якому із зазначених випадків повноваження судді припиняються згідно з Конституцією України ?
138. У якому із зазначених випадків повноваження судді припиняються згідно з Конституцією України?
139. Які обмеження покладаються на суддів згідно з Конституцією України?
140. Ким, згідно з Конституцією України, здійснюється призначення на посаду судді?
141. Який орган, згідно з Конституцією України, діє для вирішення питань внутрішньої діяльності судів?
142. До відання якого органу, згідно з Конституцією України, належить прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності?
143. Яку спрямованість економіки забезпечує держава згідно з Конституцією України?
144. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?
145. Яким органом, згідно з Конституцією України, є Рада національної безпеки і оборони України?
146. Яке право має кожний громадянин по відношенню до природних об’єктів права власності народу, згідно з Конституцією України?
147. Чи є чинними нормативні акти, прийняті до набуття чинності Конституцією України?
148. Яким нормативно-правовим актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України?
149. Від імені кого була прийнята Конституція України?
150. Яке державне свято закріплено Конституцією України?
151. Якого віку на день призначення має досягти громадянин України, щоб бути призначеним суддею Конституційного Суду України?
152. По досягненню якого віку, згідно з Конституцією України, громадянин України може бути призначений на посаду судді?
153. Які нормативні акти ухвалює Конституційний Суд України щодо офіційного тлумачення законів України?
154. Вивченню яких мов сприяє держава, відповідно до Конституції України?
155. Чим забезпечується, згідно з Конституцією України, рівність прав чоловіка та жінки?
156. Якою є мета об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації, відповідно до Конституції України?
157. До якого виду служби згідно з Конституцією України громадяни користуються рівним правом доступу?
158. На чому ґрунтується шлюб, відповідно до Конституції України?
159. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?
160. Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій?
161. Чи зобов’язані, відповідно до Конституції України, повнолітні діти піклуватися про своїх батьків?
162. Що із зазначеного державою охороняється відповідно до Конституції України?
163. Який із зазначених видів свободи творчості не гарантується громадянам Конституцією України?
164. Чи можна, відповідно до Конституції України, використовувати або поширювати результати інтелектуальної, творчої діяльності без згоди громадянина, якому вони належать?
165. Збереження яких історичних пам’яток та інших об’єктів забезпечує держава згідно з Конституцією України?
166. Хто, згідно з Конституцією України, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?
167. Яке значення, згідно з Конституцією України, мають рішення Конституційного суду України?
168. Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного суду України?
169. До якого органу і ким може бути поданий законопроект про внесення змін до Конституції України?
170. З якого дня втрачають чинність правові акти, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?
171. Хто має право на страйк згідно з Конституцією України?
172. Яким органом, згідно з Конституцією України, можуть встановлюватися обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій?
173. Які наслідки має відставка Прем’єр-міністра України, згідно з Конституцією України?
174. Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою, згідно з Конституцією України?
175. Чи зобов’язана держава, згідно з Конституцією України, піклуватися про збереження генофонду Українського народу?
176. Чи допускає Конституція України можливість цензури в Україні?
177. Чи допускає Конституція України примушування особи до здійснення дій або виконання обов’язків, не передбачених законодавством?
178. Як визначається в Конституції України малий Державний Герб України?
179. Якою кількістю голосів народних депутатів має прийматися закон про порядок використання державних символів, згідно з Конституцією України?
180. Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ?
181. До настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей згідно з Конституцією України?
182. З якою періодичністю громадяни мають подавати декларації про свій майновий стан та доходи згідно з Конституцією України?
183. За яких умов, згідно з Конституцією України, проголошується всеукраїнський референдум?
184. Яким чином, згідно з Конституцією України, має вирішуватися питання про зміну території України?
185. Коли проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України згідно з Конституцією України?
186. Яким актом, згідно з Конституцією України, визначаються повноваження народних депутатів?
187. Який громадянин, згідно з Конституцією України, не може бути обраний до Верховної Ради України?
188. З якого моменту Конституція України визначає початок повноважень народного депутата України?
189. Чи несуть, згідно з Конституцією України, народні депутати України юридичну відповідальність за висловлювання на засіданні Верховної Ради України?
190. Хто, згідно з Конституцією України, має відкривати перше засідання Верховної Ради України?
191. Як, згідно з Конституцією України, формується коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України?
192. За чиєю пропозицією, згідно з Конституцією України, може розглядатися Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України?
193. В якому порядку, за загальним правилом, Верховна Рада України приймає закони та інші правові акти?
194. Кому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?
195. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина згідно з Конституцією України?
196. Хто, згідно з Конституцією України, приводить до присяги Президента України?
197. Чи дозволяється, згідно з Конституцією України, підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
198. На підставі чого, згідно з Конституцією України, гарантується звернення особи до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина?
199. Як, згідно з Конституцією України, можуть встановлюватися привілеї та обмеження громадян?
200. У яких випадках, відповідно до Конституції України, допускається втручання в особисте і сімейне життя людини?
201. Яким чином, згідно з Конституцією України, враховуються релігійні переконання громадянина у разі якщо вони суперечать виконанню військового обов’язку?
202. Чи може, згідно з Конституцією України, громадянин України бути виданий іншій державі?
203. За чиїм рішенням, згідно з Конституцією України, може бути застосована конфіскація майна?
204. Як, згідно з Конституцією України, захищається право на своєчасне одержання винагороди за працю?
205. Чи існує , згідно з Конституцією України, обов’язок брати участь у страйку?
206. Чи можлива, відповідно до Конституції України, заборона страйку?
207. Чи є допустимим відповідно до Конституції України насильство над дитиною?
208. Яким чином, відповідно до Конституції України, кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань?
209. Чи можуть бути, згідно з Конституцією України, використані для обвинувачення докази, одержані незаконним шляхом?
210. Ким, відповідно до Конституції України, відшкодовується матеріальна і моральна шкода, завдана безпідставним засудженням у разі скасування вироку суду як неправосудного?
211. Чи всіма правами людини і громадянина користується засуджений Відповідно до Конституції України?
212. Ким схвалюється, відповідно до Конституції України, рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України?
213. Яке значення для слідства і суду мають висновки тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України відповідно до Конституції України?
214. Якими нормативно-правовими актами, відповідно до Конституції України, може встановлюватися порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України?
215. Якою є, відповідно до Конституції України, основна функція центрального банку держави – Національного банку України?
216. Хто, відповідно до Конституції України, входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою?
217. Які наслідки для Президента України має скоєння ним державної зради, згідно з Конституцією України?
218. Хто, відповідно до Конституції України, входить за посадою до складу Вищої ради правосуддя?
219. Скільки разів Верховна Рада України одного скликання може змінювати одні й ті самі положення Конституції України?
220. Ким затверджується законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?
221. Хто призначає всеукраїнський референдум для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?
222. Чим гарантується право на соціальний захист згідно з Конституцією України?
223. З якими умовами можуть встановлюватися, згідно з Конституцією України, окремі обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного або надзвичайного стану?
224. Кому, згідно з Конституцією України, гарантується захист від незаконного звільнення?
225. Яке основне національне багатство перебуває під особливою охороною держави згідно з Конституцією України?
226. З якого моменту, згідно з Конституцією України, громадянин має право користуватися правовою допомогою захисника?
227. Хто, згідно з Конституцією України, надає попередній дозвіл на утворення профспілки?
228. Від чийого імені, згідно з Конституцією України, здійснюється контроль за використанням коштів Державного бюджету України Рахунковою палатою?
229. Яким чином, згідно з Конституцією України, обирається на посаду та звільняється з посади Голова Верховного Суду?
230. Зі скількох членів складається Вища рада правосуддя, згідно з Конституцією України?
231. Що, згідно з Конституцією України, забезпечує держава стосовно судді та його оточення?
232. Чи встановлено Конституцією України особливі вимоги до судді спеціалізованого суду?
233. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?
234. Хто, відповідно до Конституції України, входить до складу Кабінету Міністрів України?
235. Чи допускається укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
236. Чи здійснюється відповідно до Конституції України цензура?
237. Яку благодійницьку діяльність заохочує і підтримує держава, відповідно до Конституції України?
238. Яким чином, відповідно до Конституції України, гарантується право громадян, які належать до національних меншин, вивчати рідну мову?
239. Коли, згідно з Конституцією України, Закон набирає чинності?
240. В який спосіб, згідно з Конституцією України, особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію?
241. Куди, згідно з Конституцією України, має право звертатися особа за захистом своїх прав і свобод після використання всіх національних засобів правового захисту, окрім міжнародних судових установ?
242. У якому порядку закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, відповідно до Конституції, мають бути доведені до відома населення?
243. Якщо закон чи інший нормативно-правовий акт, що визначає права і обов’язки громадян, не був доведений до відома населення у порядку, встановленому законом, які це має наслідки згідно з Конституцією України?
244. Хто, відповідно до Конституції України, затверджує рішення про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України?
245. До чиїх повноважень, відповідно до Конституції України, належить встановлення і зміна меж районів і міст, найменування і перейменування населених пунктів?
246. Хто, відповідно до Конституції України, приймає рішення про визнання іноземних держав?
247. Хто, відповідно до Конституції України, призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах?
248. Хто, відповідно до Конституції України, присвоює вищі спеціальні звання і класні чини?
249. Хто приймає рішення про припинення громадянства України?
250. Коли набуває чинності відставка Президента України?
251. Як має бути встановлена, згідно з Конституцією України, неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я?
252. На що із зазначеного, згідно з Конституцією України, уповноважений Президент України?
253. Чим, згідно з Конституцією України, керується Кабінет Міністрів України у своїй діяльності?
254. Як зобов’язані діяти, згідно з Конституцією України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?
255. Кому, відповідно до Конституції України, має бути негайно повідомлено про арешт чи затримання особи?
256. В якому порядку створюється Верховною Радою України тимчасова слідча комісія?
257. За умови дотримання якої вимоги, згідно з Конституцією України, людина має право на вільний розвиток своєї особистості?
258. Чи може бути громадянин України позбавлений громадянства?
259. Чи може громадянин України, згідно з Конституцією України, бути позбавлений права змінити громадянство?
260. Чи може людина, згідно з Конституцією України, бути піддана медичним дослідам?
261. В якому порядку, за загальним правилом, особа може триматися під вартою, згідно з Конституцією України?
262. Якщо у разі нагальної необхідності запобігти злочинові уповноважені на те законом органи застосували до особи тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід, то ким і протягом якого строку, згідно з Конституцією України, має бути перевірена його обґрунтованість?
263. Чи допускається, згідно з Конституцією України, проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду?
264. Чи допускає Конституція України використання конфіденційної інформації про особу без її згоди?
265. Чи має право громадянин, згідно з Конституцією України, ознайомитися в установах і організаціях з відомостями про себе?
266. Чи може, згідно з Конституцією України, громадянин України бути позбавлений права повернутися в Україну?
267. Що включає, згідно з Конституцією України, право на свободу світогляду і віросповідання?
268. Що, згідно з Конституцією України, є метою участі громадян у професійних спілках?
269. Хто, згідно з Конституцією України, може бути членом політичної партії?
270. Ким, згідно з Конституцією України, призначається Міністр оборони України?
271. Ким, згідно з Конституцією України, здійснюється заборона діяльності об’єднання громадян?
272. Кого, згідно з Конституцією України, громадяни мають завчасно сповістити про проведення мирних зібрань?
273. Яким органом, згідно з Конституцією України, можуть бути встановлені обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій?
274. Коли, згідно з Конституцією України, закон набирає чинності?
275. В яких формах може здійснюватися, відповідно до Конституції України, право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів?
276. Чи має право або обов’язок особа, відповідно до Конституції України, захищати життя і здоров’я інших людей?
277. В яких випадках, відповідно до Конституції України, нормативно-правові акти мають зворотну дію в часі?
278. Про що, відповідно до Конституції України, передусім має бути невідкладно повідомлено особі у разі її затримання уповноваженими посадовими особами?
279. У якому значенні використовується термін «законодавство» у Конституції України та в законодавстві України?
280. Яким категоріям осіб, згідно з Конституцією України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України?
281. Що означає положення Конституції України, відповідно до якої «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом»?
282. Яку релігію українська держава може визнати обов’язковою, згідно з Конституцією України?
283. Де, відповідно до Конституції України, не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій?
284. Коли, відповідно до Конституції України, громадяни мають сповістити уповноважені органи про організацію та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій?
285. Яке з названих в Конституції України прав людини не належить до переліку прав та свобод, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року?
286. За яких умов, згідно з Конституцією України, можливе примусове відчуження об’єктів права приватної власності з наступним відшкодуванням їх вартості?
287. Яке місце (за юридичною силою) в ієрархії нормативно-правових актів посідають Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція і закони України?
288. З якого дня набула чинності Конституція України?
289. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
290. Протягом якого часу кожний затриманий має право оскаржити в суді своє затримання, відповідно до Конституції України?
291. Хто, згідно з Конституцією України, зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?
292. Що відповідно до Конституції України є головним обов’язком держави?
293. Що визначає зміст та спрямованість держави відповідно до Конституції України?
294. На яких засадах ґрунтується правовий порядок в Україні з позиції громадянина?
295. У чому полягає значення норм Конституції України як норм прямої дії?
296. За яких умов можливе укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
297. Які чинні міжнародні договори стають частиною національного законодавства?
298. Чи може громадянин України бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство?
299. Чи мають закони та інші нормативно-правові акти зворотну дію в часі?
300. Хто повинен відшкодовувати матеріальну та моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням, у разі скасування вироку суду як неправосудного?
301. Що відбувається, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання затриманій особі не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою?
302. Чи допустимі межі права людини на розвиток своєї особистості?
303. У яких випадках допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку, окрім як за вмотивованим рішенням суду?
304. Чи допускається відповідно до Конституції України збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди?
305. Щодо якого кола осіб особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення відповідно до Конституції України?
306. Чи можуть бути обмежені конституційні права та свободи людини і громадянина?
307. Яким є зміст гарантування рівності прав чоловіків та жінок за Конституцією України?
308. Яким є зміст права на життя за Конституцією України?
309. Що є змістом права на повагу до гідності людини за Конституцією України?
310. Чи допустиме за Конституцією України збирання та використання інформації про особу без її згоди?
311. Чи встановлено Конституцією України обмеження участі у громадських об’єднаннях?
312. Чи встановлено Конституцією України обмеження щодо права на мирні зібрання?
313. Визначте зв’язок юридичної відповідальності з дією законів у часі за Конституцією України.
314. Яким є зміст права на правову (правничу) допомогу за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
315. Яким є зміст презумпції невинуватості за Конституцією України?
316. Чи встановлено Конституцією України обмеження прав засудженого?
317. Щодо яких законопроектів відповідно до Конституції України не допускається проведення референдуму?
318. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?
319. Яка категорія громадян України не має права голосу на виборах і референдумах?
320. В які останні місяці строку повноважень Верховної Ради України або Президента України не можуть бути достроково припинені Президентом України повноваження Верховної Ради України?
321. В якому порядку Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії?
322. Кому із перелічених суб’єктів належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України?
323. На вимогу якого із названих суб’єктів Голова Верховної Ради України скликає позачергову сесію Верховної Ради України?
324. Чи несуть відповідальність народні депутати України за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах?
325. Який порядок набрання чинності законом визначено у частині п’ятій статті 94 Конституції України?
326. За яким із перелічених суб’єктів Конституція України закріпила повноваження зі здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?
327. З якого часу відповідно до Конституції України починаються повноваження народних депутатів України?
328. Якою властивістю характеризуються висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій?
329. Чи може (вправі) Президент України передавати свої повноваження іншим особам або органам?
330. Які з перелічених, на основі та на виконання Конституції і законів України, Президент України видає підзаконні акти, що є обов’язковими до виконання на території України?
331. Чи користується Президент України правом недоторканності?
332. Визначте, які з перелічених повноважень відповідно до Конституції України покладаються на Президента України?
333. Вкажіть, що із названого є підставою для усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до Конституції України?
334. Якою найменшою кількістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України ініціюється питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?
335. За наявності підстав, якою найменшою кількістю голосів від конституційного складу Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України?
336. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України на кого покладається виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?
337. Кому відповідно до Конституції України підконтрольний і підзвітний Кабінет Міністрів України в межах, передбачених Конституцією України?
338. Ким відповідно до Конституції України призначається Міністр оборони України?
339. Що із переліченого має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України?
340. Ким і за чиїм поданням здійснюється призначення на посаду судді за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
341. Без згоди якого органу державної влади суддя не може бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
342. Хто із перерахованих осіб входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
343. На яких принципах організовано судоустрій в Україні за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
344. Який орган є найвищим судом у системі судоустрою відповідно до Конституції України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
345. Ким і за яких умов, визначених Конституцією України, може бути застосована конфіскація майна?
346. Чи бере народ безпосередньо участь у здійсненні правосуддя за Конституцією України (в редакції від 2 червня 2016 року)?
347. Які з перелічених засад судочинства Конституція України (в редакції від 2 червня 2016 року) відносить до основних?
348. Яка мінімальна кількість народних депутатів України вправі звернутися до Конституційного Суду України, щоб він прийняв до розгляду питання конституційності акта Президента України?
349. З яких питань за зверненням Кабінету Міністрів України Конституційний Суд України дає висновки?
350. Який правовий статус Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України?
351. Якими актами вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України?
352. Якою є юридична сила рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах повноважень, визначених законом?
353. До компетенції яких із перелічених органів місцевого самоврядування та органів державної влади належить організація управління районами в містах?
354. Яку юридичну форму мають обов’язкові до виконання на відповідній території акти органів місцевого самоврядування?
355. Яка мінімальна кількість народних депутатів України має право подати до парламенту законопроект про внесення змін до Конституції України?
356. Який принцип гарантованості конституційних прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів закріплює Конституція України?
357. З якого моменту, згідно з Конституцією України, громадянин має право користуватися правовою допомогою захисника?
358. Якими є права і свободи людини відповідно до Конституції України?
359. Хто, згідно з Конституцією України, зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?
360. Що є головним обов’язком держави відповідно до Конституції України?
361. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню?

II.Закон України «Про державну службу»
362. На яких із зазначених осіб поширюється дія Закону України «Про державну службу»?
363. Яким законом регулюється правовий статус державних службовців, що працюють в органах Державного бюро розслідувань?
364. Яка особа із вказаних у переліку НЕ може вступити на державну службу в Україні відповідно до Закону України «Про державну службу»?
365. Що із наведеного належить до основних обов’язків державних службовців, які визначені в Законі України «Про державну службу»?
366. Як зобов’язаний діяти державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
367. Що з наведеного нижче НЕ належить до основних прав державних службовців, які визначені у Законі України «Про державну службу»?
368. Які особи із наведених у переліку НЕ можуть вступити на державну службу відповідно до Закону України «Про державну службу»?
369. Який із зазначених документів НЕ повинна подавати до конкурсної комісії особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
370. Ким приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби категорії «А» відповідно до Закону України «Про державну службу»?
371. Протягом якого строку з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу можуть бути подані документи для участі в конкурсі на посади державної служби?
372. Що НЕ належить до обмежень щодо призначення на посаду державної служби, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
373. Протягом якого строку може тривати випробування при прийнятті на посаду державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»?
374. Протягом якого строку може тривати стажування особи, яка претендує на посаду державної служби, в іншому державному органі або за кордоном, відповідно до Закону України «Про державну службу»?
375. Яке невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків є підставою для відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків відповідно до Закону України «Про державну службу»?
376. Чи припиняється державна служба після досягнення державним службовцем 65-річного віку?
377. Що із зазначеного НЕ належить до підстав припинення державної служби?
378. Які наслідки настають у разі відмови особи від складення Присяги державного службовця?
379. Кому відповідно до Закону України «Про державну службу» може бути оскаржено державним службовцем категорій “Б” і “В” рішення про накладення дисциплінарного стягнення?
380. Які з названих принципів НЕ є принципами державної служби?

III.Антикорупційне законодавство
381. Яким нормативним актом затверджено Антикорупційну стратегію?
382. Що означає потенційний конфлікт інтересів згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
383. Хто із зазначених осіб для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюється до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
384. На яких із зазначених у переліку осіб НЕ поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
385. З якого моменту Національне агентство з питань запобігання корупції є правомочним, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
386. Який орган визначає засади антикорупційної політики (Антикорупційну стратегію) України, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
387. Де саме оприлюднюється національна доповідь щодо реалізації антикорупційної політики, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
388. Які з вказаних відносин охоплюються поняттям «пряме підпорядкування», згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
389. Хто із зазначених у переліку осіб, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», належить до близьких осіб особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
390. Які види юридичної відповідальності згідно із Законом України «Про запобігання корупції» можуть настати за вчинення корупційного правопорушення?
391. Що означає поняття «неправомірна вигода» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
392. Чим правопорушення, пов’язані з корупцією, відрізняються від корупційних правопорушень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
393. Що означає суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
394. Які із перелічених державних органів належать до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
395. Хто із зазначених осіб згідно з Законом України «Про запобігання корупції» належить до виборних осіб?
396. Ким утворюється Національне агентство з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
397. Скільки членів входить до складу Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
398. Строком на скільки років призначаються на посаду члени Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
399. Ким може бути здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
400. Повноваженням якого органу є проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції в Україні, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
401. Яким державним органом визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
402. Коли Верховна Рада України проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
403. Який державний орган розглядає та схвалює проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
404. Подарунок (що відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність) якої вартості може прийняти посадова особа Державного бюро розслідувань одноразово, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
405. Подарунки (що відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність) якої вартості може прийняти посадова особа Державного бюро розслідувань від однієї особи (групи осіб) протягом року, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
406. Що саме визнається подарунком згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
407. На які подарунки НЕ поширюється передбачене Законом України «Про запобігання корупції» обмеження щодо їхньої вартості
408. Яким визнається рішення, прийняте посадовою особою Державного бюро розслідувань на користь особи, від якої вона чи її близька особа отримали подарунок, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
409. Яким, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», є наслідок прийняття посадовою особою Державного бюро розслідувань рішення на користь особи, від якої вона чи її близька особа отримали подарунок?
410. Протягом якого терміну орган або посадова особа надсилає до Національного агентства з питань запобігання корупції копію прийнятого рішення про скасування рішення посадової або службової особи на користь особи, від якої вона чи її близькі отримали подарунок, або рішення суду про визнання незаконним такого рішення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
411. На яких осіб НЕ поширюються передбачені Законом України «Про запобігання корупції» обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?
412. Не пізніше якого терміну посадова особа Державного бюро розслідувань, яка виявила у своєму службовому приміщенні майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, зобов’язана письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
413. До якого органу має право письмово звернутися особа, яка сумнівається у можливості одержання подарунка, для отримання консультації з цього питання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
414. Яким видом оплачуваної діяльності НЕ забороняється згідно із Законом України «Про запобігання корупції» займатися посадовій особі Державного бюро розслідувань?
415. Протягом якого терміну після звільнення колишній посадовій особі Державного бюро розслідувань згідно із Законом України «Про запобігання корупції» забороняється представляти інтереси третіх осіб у справах, в яких іншою стороною є Державне бюро розслідувань?
416. Протягом якого терміну у разі виникнення обставин, що порушують обмеження спільної роботи близьких осіб, посадова особа Державного бюро розслідувань вживає заходів щодо їх усунення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
417. На яких осіб НЕ поширюються обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
418. Який орган повинна повідомити особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів у випадку перебування її на посаді, що НЕ передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
419. Протягом якого терміну посадова або службова особа органів прокуратури повинна повідомити безпосереднього керівника про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів з моменту, коли вона дізналася чи повинна була дізнатися про його наявність, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
420. Протягом якого терміну після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосередній керівник приймає рішення щодо його врегулювання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
421. Протягом якого терміну Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального або потенційного конфлікту інтересів, роз’яснює їй порядок дій щодо його врегулювання, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
422. До якого органу зобов’язана звернутися за роз’ясненням особа у разі існування сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
423. В який спосіб здійснюється зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
424. В якому випадку застосовується усунення від виконання завдання як один зі способів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
425. Що із зазначеного є формою зовнішнього контролю за здійсненням повноважень особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
426. Який із заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
427. Який із заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів може застосовуватися у випадку відсутності згоди особи на переведення або на позбавлення приватного інтересу, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
428. Чи позбавляє виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу, права брати участь у прийнятті рішення цим органом, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
429. В особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виник реальний конфлікт інтересів. Який захід його самостійного врегулювання вона може вжити, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
430. Протягом якого терміну заступник директора Державного бюро розслідувань зобов’язаний після призначення на посаду передати в управління іншій особі належне йому підприємство чи корпоративні права, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
431. Яким шляхом здійснюється передача посадовою особою Державного бюро розслідувань після призначення на посаду належного йому підприємства, яке за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
432. Який орган затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»
433. Чиї інтереси представляють особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
434. На яких осіб НЕ поширюються вимоги щодо політичної нейтральності, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
435. Що саме є змістом неупередженості як вимоги до етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
436. Які дії має вчинити посадова особа Державного бюро розслідувань у разі отримання для виконання незаконного рішення чи доручення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
437. Які дії мають вчинити виборні особи у разі отримання для виконання незаконного рішення чи доручення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
438. Яке правило НЕ визначено як вимога до етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у Законі України «Про запобігання корупції»?
439. Який Закон є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики?
440. Яким органом визначається порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
441. Яким органом визначається форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
442. На кого НЕ поширюються вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
443. Протягом якого терміну Національне агентство з питань запобігання корупції надає можливість суб’єкту декларування виправити виявлені ним помилки у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
444. До якого числа і якого місяця суб’єкти декларування зобов’язані щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
445. У який термін суб’єкт декларування має письмово повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції у разі відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
446. Протягом якого терміну може здійснюватися повна перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
447. Який орган визначає порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
448. У чому полягає суттєва зміна у майновому стані суб’єкта декларування, що зобов’язує його письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
449. Декларації яких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підлягають обов’язковій повній перевірці згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
450. Здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування обмежується необхідністю додержання такого законодавства:
451. Хто саме здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їхньої сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
452. Який орган формує та веде Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
453. Який орган здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
454. Передбачені яким саме Законом правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи можуть бути застосовані правоохоронними органами до викривачів за наявності загрози їхньому життю, здоров’ю, житлу та майну?
455. В якому випадку підлягає розгляду анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
456. Ким визнається особа, яка за наявності обґрунтованого переконання в тому, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою?
457. За яких умов може бути розголошена інформація про викривача, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
458. Яке дослідження проводиться з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах і проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
459. Яким органом здійснюється антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України?
460. Особа претендує на призначення главою дипломатичного представництва України у Республіці Польща. На кого у такому випадку покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
461. Особа претендує на призначення членом Центральної виборчої комісії. На кого у такому випадку покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
462. Якщо особа, яка ознайомилася з довідкою про результати проведення щодо неї спеціальної перевірки, НЕ погодилася з цими результатами, то в який спосіб вона може свою незгоду з результатами перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
463. Який орган може проводити за власною ініціативою у встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
464. Який орган здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
465. Щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у якій саме сфері здійснюється антикорупційна експертиза, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
466. Що саме є підставою для зупинення на строк до 10 днів процедури розгляду або прийняття проекту нормативно-правового акту, який перебуває на розгляді Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
467. Ким затверджується перелік посад з підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
468. На кого покладається організація проведення спеціальної перевірки, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
469. У який строк проводиться спеціальна перевірка, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
470. Який правовий наслідок має місце у випадку, якщо особа, яка претендує на зайняття посади, НЕ надала згоду на проведення щодо неї спеціальної перевірки, якщо така перевірка згідно із законодавством є обов’язковою, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
471. Яким органом затверджується Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на її проведення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
472. Яким органом проводиться спеціальна перевірка щодо наявності в особи корпоративних прав, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
473. Яким органом проводиться спеціальна перевірка щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
474. Протягом якого терміну подається інформація про результати спеціальної перевірки до органу, який надіслав запит про її проведення, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
475. Яке рішення повинна прийняти посадова особа, яка здійснює призначення (обрання) на посаду, у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які НЕ відповідають визначеним у законодавстві вимогам для зайняття посади, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
476. Ким є посадова особа юридичної особи, що призначається керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
477. Протягом якого терміну Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми) зобов’язаний повідомити керівника юридичної особи про виникнення обставин несумісності з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
478. Який орган повинен письмово повідомити керівник юридичної особи про звільнення Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
479. Протягом якого терміну керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про звільнення особи з посади Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
480. В якому випадку може бути достроково звільнений Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
481. Що повинен одночасно зробити Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми) у разі виникнення обставин несумісності, окрім повідомлення про це керівника юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
482. Що має передувати затвердженню антикорупційної програми юридичної особи згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
483. Яка особа НЕ може бути призначена на посаду Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
484. В якому режимі повинен перебувати текст антикорупційної програми юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
485. На державному підприємстві обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за звітний (фінансовий) рік становить сто мільйонів гривень. Чи підлягає обов’язковому затвердженню антикорупційна програма цього підприємства, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
486. До яких документів включаються положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
487. Чи може бути призначена Уповноваженим (особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми) особа, яка була звільнена з посади у державному органі у зв’язку з вчиненням правопорушення, пов’язаного з корупцією, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
488. В якому документі передбачається порядок призначення Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
489. Які особи можуть бути залучені для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
490. Хто із вказаних у переліку осіб забезпечує здійснення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
491. Який правовий статус має Уповноважений (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
492. Що має забезпечує керівник юридичної особи у випадку звільнення з посади Уповноваженого (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми), окрім письмового повідомлення про це Національному агентству з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
493. Хто може бути Уповноваженим (особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми), згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
494. Хто із вказаних осіб НЕ може бути суб’єктом корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
495. Вкажіть, які правові заходи можуть застосовуватися до юридичної особи у разі вчинення її уповноваженою особою злочину від імені та в інтересах юридичної особи, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
496. Вкажіть, які правові наслідки для особи має повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
497. Яким є порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
498. Де мають відображатися відомості щодо співпраці України з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
499. Яка обов’язкова вимога повинна дотримуватися при наданні компетентними органами України органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних із запобіганням і протидією корупції, згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
500. Вкажіть, які з наведених у переліку повноважень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» належать до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції?
501. Вкажіть, яка інформація НЕ має відображатися у щорічній національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
502. Вкажіть, що із наведеного має застосовуватися у разі, якщо міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством про запобігання і протидію корупції?
503. До повноважень якого державного органу належить забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
504. Ким здійснюються координація і надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків та реалізації заходів з їх усунення?
505. У який строк звільняються зі служби працівники Служби безпеки України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного злочину?
506. Кому повинен негайно доповісти співробітник Служби безпеки України у разі виникнення у нього конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень?
507. Який строк надається співробітникам Служби безпеки України, які опинились в умовах прямого підпорядкування близьким їм особам, для самостійного усунення такої ситуації?
508. Який правовий статус має Національне антикорупційне бюро України?
509. Які функції виконує Національне антикорупційне бюро України?
510. Які з наведених видів правопорушень підлягають розслідуванню і розкриттю Національним антикорупційним бюро України?
511. Хто є суб’єктами кримінальних корупційних правопорушень, яким протидіє Національне антикорупційне бюро України?
512. Що із зазначеного у переліку є завданням Національного антикорупційного бюро України?
513. Ким утворюється Національне антикорупційне бюро України?
514. Який із наведених переліків нормативно-правових актів становить правову основу діяльності Національного антикорупційного бюро України?
515. Що із наведеного у переліку НЕ належить до гарантій незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро України?
516. Чи допускається втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
517. Чи підлягають виконанню працівником Національного антикорупційного бюро України вказівки, вимоги, доручення, які стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і НЕ передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
518. Як, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», зобов’язаний діяти працівник Національного антикорупційного бюро України у разі отримання ним письмової вказівки, яка стосується питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і НЕ передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України?
519. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади директори територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
520. Що з наведеного у переліку НЕ входить до повноважень директора територіального управління Національного антикорупційного бюро України?
521. Хто із наведених у переліку належить до начальницького складу працівників Національного антикорупційного бюро України відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
522. Скількох представників, визначених Радою громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, включає його Директор до складу конкурсних комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у цьому бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
523. Хто визначає положення про конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, та регламент їх роботи, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
524. У який термін розміщується повідомлення на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України про оголошення конкурсу на зайняття посади у цьому бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
525. Дія яких із зазначених нормативно-правових актів поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
526. Які з наведених у переліку обмежень НЕ поширюються на працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
527. Яке з наведених у переліку обмежень поширюється на працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
528. Кому підпорядковуються підрозділи внутрішнього контролю, що діють у складі територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
529. Що саме передбачається робити з метою забезпечення взаємодії Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
530. На підставі якого документа здійснюється обмін оперативною інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Службою безпеки України щодо спільних заходів, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
531. Чим регулюються умови і порядок обміну інформацією між Національним антикорупційним бюро України та органами внутрішніх справ, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслідування, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
532. Чим регулюються умови і порядок обміну інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Службою безпеки України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
533. У який спосіб допускається передача оперативної інформації Національного антикорупційного бюро України органам внутрішніх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом на проведення досудового розслідування, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
534. Яким документом може регулюватися співпраця та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Антимонопольним комітетом України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
535. Яким документом може регулюватися співпраця та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
536. Що із зазначеного у переліку зобов’язаний здійснювати за зверненням Національного антикорупційного бюро України орган державного фінансового контролю, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
537. Чи зобов’язане Національне агентство з питань запобігання корупції передавати Національному антикорупційному бюро України одержувані при здійсненні контрольних функцій відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
538. Ким здійснюється контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
539. Скільки разів на рік Директор Національного антикорупційного бюро України зобов’язаний подавати Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України?
540. Ким готується висновок на звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
541. Ким проводяться відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Національного антикорупційного бюро України, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
542. Яка періодичність проведення відкритих для громадськості слухань на тему діяльності Національного антикорупційного бюро України, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
543. Яка періодичність проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
544. Скільки осіб входить до складу комісії зовнішнього контролю, яка проводить оцінку (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
545. Хто із зазначених у переліку осіб визначає одного з членів комісії зовнішнього контролю, яка проводить незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
546. Хто може стати членом комісії зовнішнього контролю, яка проводить незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
547. Ким заслуховується висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
548. Ким створюються підрозділи внутрішнього контролю у складі територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
549. Кого із зазначених осіб у переліку працівник Національного антикорупційного бюро України зобов’язаний негайно повідомити, якщо йому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
550. Вкажіть, кого повинен негайно повідомити підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України у разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Національного антикорупційного бюро України кримінального правопорушення, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
551. Хто затверджує положення, яким визначаються порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
552. Хто із наведених у переліку осіб належить до працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
553. Хто із наведених у переліку осіб проводить оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
554. Хто утворює конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
555. Що передбачає конкурс на зайняття посад у Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
556. Хто визначає кваліфікаційні вимоги до професійної придатності для зайняття певних посад у Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
557. Яка періодичність обов’язкового проходження підвищення кваліфікації працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
558. Дія якого Закону України поширюється на спеціалістів Національного антикорупційного бюро України, які НЕ мають спеціальних звань?
559. Ким визначається порядок складення присяги особами начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
560. Що з наведеного є перешкодою для призначення особи на посаду в Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
561. Який Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачено максимальний строк обов’язкового стажування в Національному антикорупційному бюро України встановлено для осіб, які пройшли конкурс на зайняття посади детектива, але НЕ мають необхідного досвіду роботи в державних органах?
562. Куди можуть відряджатися працівники Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
563. Які правові заходи можуть бути застосовані до працівника Національного антикорупційного бюро України, який повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника цього бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
564. Хто уповноважений розглядати питання застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
565. Хто затверджує положення про службове посвідчення працівника Національного антикорупційного бюро України та його зразок, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
566. Які із зазначених працівників Національного антикорупційного бюро України складають присягу відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
567. А) спеціалісти;
568. Що із наведеного переліку НЕ належить до обов’язків Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
569. А) здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень,
570. Що з наведеного у переліку належить до повноважень Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
571. За яких умов анонімні заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються Національним антикорупційним бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
572. Хто визначає порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
573. Яким законом України керується Національне антикорупційне бюро України при оприлюдненні та наданні інформації на запити?
574. Перед ким звітує Національне антикорупційне бюро України про свою діяльність кожні шість місяців, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
575. У який спосіб здійснюється оприлюднення звіту про діяльність Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
576. Із яких управлінь складається Національне антикорупційне бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
577. Яка кількість територіальних управлінь за загальним правилом може бути утворена у складі Національного антикорупційного бюро України за рішенням його Директора, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
578. Ким затверджується структура, штатна чисельність управлінь Національного антикорупційного бюро України та положення про них, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
579. Яка гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
580. Яка гранична чисельність начальницького складу центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
581. Ким призначається на посаду та звільняється з посади Директор Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
582. Який мінімальний стаж роботи в галузі права повинен мати кандидат на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
583. Яку освіту повинен мати кандидат на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
584. Відповідно до якого із зазначених Законів України кандидат на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України повинен пройти перевірку з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади?
585. На який строк призначається Директор Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
586. Скільки строків підряд одна й та сама особа може обіймати посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
587. Що із вказаного у переліку НЕ може бути підставою звільнення з посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
588. При досягненні якого віку Директор Національного антикорупційного бюро України повинен бути звільнений, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
589. Ким відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття посади визначаються кандидати на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
590. Скільки осіб має бути затверджено в складі комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, щоб вона вважалася повноважною, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
591. Скільки членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України має проголосувати за рішення, щоб воно вважалося прийнятим, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
592. Коли має оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Президента України інформація про час та місце проведення засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
593. Яку кількість кандидатів може відібрати комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України для внесення подання Президенту України щодо призначення одного із них на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
594. Протягом якого строку з дня внесення відповідного подання комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України Президент України призначає на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України одного з відібраних нею кандидатів, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
595. Протягом якого терміну з дня дострокового припинення повноважень (звільнення) Директора Національного антикорупційного бюро України повинна бути сформована комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
596. Яка кількість осіб входить до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
597. У який спосіб формується склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
598. Ким затверджуються положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України та порядок її формування, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
599. Скільки представників Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України входить до складу Дисциплінарної комісії цього бюро, згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України»?
600. З яких рівнів складається система фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
601. Хто із вказаних у переліку суб’єктів є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
602. Хто із вказаних у переліку суб’єктів є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
603. Хто із вказаних у переліку суб’єктів є суб’єктами державного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
604. В який строк суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомляти спеціально уповноваженому органу про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
605. Що є підставою для зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції суб’єктом первинного фінансового моніторингу, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
606. Стосовно яких клієнтів суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
607. В якому випадку суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
608. В якому випадку суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
609. Який вид юридичної відповідальності несуть посадові особи та інші працівники державних органів, Національного банку України за надання інформації спеціально уповноваженому органу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
610. Що є підставою для внесення юридичної чи фізичної особи до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
611. Який орган є спеціально уповноваженим органом, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
612. Який орган НЕ уповноважений здійснювати нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу?
613. Який орган забезпечує зняття з обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за їх зверненням у разі припинення ними відповідної діяльності, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
614. Який орган забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?
615. Що із вказаного у переліку відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» віднесено до завдань спеціально уповноваженого органу?
616. У яких випадках спеціально уповноважений орган подає до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України відповідні узагальнені матеріали та одержує від них інформацію про хід їх розгляду, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
617. З якою періодичністю спеціально уповноваженим органом проводиться узагальнення інформації про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в державі, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
618. Які умови і терміни проведення національної оцінки ризиків визначено у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
619. Якому органу спеціально уповноважений орган щороку подає звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
620. Який вид юридичної відповідальності НЕ передбачений для осіб, які винні у порушенні вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
621. Які наслідки передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», для юридичних осіб, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення?
622. Яка додаткова санкція може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу у разі вчинення ним двох і більше порушень вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
623. За чий рахунок відшкодовується шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок здійснення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
624. Як відповідно до Закону України «Про очищення влади» визначено термін «очищення влади (люстрація)»?
625. З якою метою відповідно до Закону України «Про очищення влади» здійснюється очищення влади (люстрація)?
626. Протягом якого строку з дня набрання чинності Законом України «Про очищення влади» заборонено обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), особам, які НЕ подали заяви, передбачені цим Законом?
627. Який орган формує та веде Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»?
628. Які дії повинен вчинити керівник органу, до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона відповідно до Закону України «Про очищення влади»?
629. До кого НЕ застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади»?
630. Хто із вказаних у переліку осіб НЕ має права вносити мотивоване клопотання до Президента України щодо незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), згідно із Законом України «Про очищення влади»?
631. Чи може до особи повторно застосовуватись одна і та сама заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади»?
632. Який із комітетів Верховної Ради України повинен погодити вмотивоване клопотання щодо незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), згідно із Законом України «Про очищення влади»?
633. Хто розглядає клопотання щодо незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), згідно із Законом України «Про очищення влади»?
634. Який орган уповноважений на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»?
635. За яких умов надається інформація з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу?
636. До кого можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при виконанні Закону України «Про очищення влади»?
637. Протягом якого строку після надходження електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України оприлюднюються відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену Законом України «Про очищення влади»?
638. До якого органу подається судове рішення щодо застосування передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади?
639. Куди вносяться відомості про прийняті рішення судів щодо застосування передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади?
640. В який строк подається заява про застосування (незастосування) передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади?
641. Протягом якого часу підлягає звільненню особа, що НЕ подала заяву про застосування (незастосування) передбаченої Законом України «Про очищення влади» заборони обіймати посади у встановлений цим Законом строк?
642. Хто має входити до складу дорадчого громадського органу з питань люстрації, який утворюється Міністерством юстиції України для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації)?
643. Ким затверджується Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано Положення Закону України «Про очищення влади», порядок його формування та ведення?
644. На кого покладається організація проведення передбаченої Законом України «Про очищення влади» перевірки щодо суддів?
645. На кого покладається організація проведення передбаченої Законом України «Про очищення влади» перевірки щодо членів Центральної виборчої комісії?
646. Протягом якого строку на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України розміщується повідомлення про початок проходження перевірки особою відповідно до Закону України «Про очищення влади»?
647. Де відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» оприлюднюється інформація про використання публічних коштів?
648. Яким є доступ до оприлюдненої інформації щодо використання публічних коштів, відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»?
649. Протягом якого строку відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» в режимі вільного доступу зберігається інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню?
650. Ким відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» визначається порядок оприлюднення інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку?
651. Яким вимогам мають відповідати відомості, що оприлюднюються згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів»?
652. Як визначено поняття «державна служба» у Законі України «Про державну службу»?
653. У якому порядку вирішуються спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації?
654. Що з наведеного у переліку НЕ належить до інформації з обмеженим доступом згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
655. Яка інформація визнається конфіденційною інформацією згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
656. Хто з наведених у переліку суб’єктів НЕ належить до суб’єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
657. Що з наведеного у переліку НЕ належить до обов’язків розпорядників інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
658. Що з наведеного у переліку має бути обов’язково зазначено у запиті на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
659. Протягом якого загального строку розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
660. На що із зазначеного має право розпорядник інформації, який НЕ володіє і НЕ зобов’язаний відповідно до його компетенції володіти інформацією, щодо якої відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» зроблено запит?
661. У якій формі надається відмова в задоволенні запиту на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
662. Яку особливу форму колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування визначено Законом України «Про звернення громадян»?
663. Якими є наслідки оформлення звернення без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян»?
664. Які звернення НЕ підлягають розгляду та вирішенню згідно із Законом України «Про звернення громадян»?
665. Протягом якого строку належить повернути заявнику звернення, оформлене без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян»?
666. Як Закон України «Про звернення громадян» вимагає діяти щодо звернень з питань, що НЕ входять до повноважень органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або посадової особи?
667. Чи стягується плата із заявників за розгляд звернень відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»?
668. Ким розглядаються звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни згідно із Законом України «Про звернення громадян»?
669. Які права НЕ має громадянин при розгляді заяви чи скарги, відповідно до Закону України «Про звернення громадян»?
670. Який загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, НЕ можна перевищувати відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»?
671. На підставі чого відповідно до Закону України «Про звернення громадян» витрати, зроблені у зв’язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина?
672. В який спосіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадянин звертається до Президента України з електронною петицією?
673. Що з наведеного у переліку обов’язково має містити електронна петиція відповідно до Закону України «Про звернення громадян»?

IV. Перелік тестових питань на знання ЗУ “Про Державне бюро розслідувань” – 102

 1. Державне бюро розслідувань відповідно до Закону України “Про Державне бюро розслідувань” є:
 • А) державний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань;
 • Б) державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань;
 • В) центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки;
 • Г) центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.
 1. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань закріплені:
 • А) Конституція України, Закон України «Про державне бюро розслідувань», Кримінальний, Кримінальний процесуальний кодекси України;
 • Б) Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Закон України «Про державне бюро розслідувань» та інші закони України, а також інші нормативно-правові акти, прийняті на їх основі;
 • В) Конституція України, Закони України «Про державне бюро розслідувань», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України»;
 • Г) Конституція України, Закон України «Про державне бюро розслідувань», відомчі накази та Інструкції, які не суперечать цьому Закону.
 1. Діяльність Державного бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
 • А) верховенства права, законності, справедливості, неупередженості, незалежності і персональної відповідальності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності і позапартійності, єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих повноважень;
 • Б) верховенства права, законності, поєднання гласних і негласних заходів;
 • В) верховенства права, законності, взаємодії з державними органами, населенням, неурядовими або громадськими організаціями;
 • Г) конспірації, конфіденційності, відповідності та адекватності використання оперативно-розшукових заходів ступеню суспільної небезпечності протиправної діяльності.
 1. Чи допускається незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань?
 • А) допускається лише у випадках, пов’язаних з необхідністю отримання оперативної інформації;
 • Б) допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
 • В) забороняється;
 • Г) допускається у випадках, визначених законом, і лише у зв’язку з оперативною необхідністю.
 1. Чи допускаються будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях?
 • А) допускаються лише у випадках, пов’язаних з необхідністю отримання оперативної інформації;
 • Б) допускаються у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
 • В) допускаються у випадках, визначених законом, і лише у зв’язку з оперативною необхідністю;
 • Г) не допускаються, є неправомірними і не підлягають виконанню.
 1. Як повинен діяти працівник Державного бюро розслідувань у разі отримання будь-якої вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямованих до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях?
 • А) невідкладно інформувати про це в письмовій формі Генерального прокурора України;
 • Б) інформувати відповідні державні органи про відомі факти та дані, що свідчать про втручання в діяльність Державного бюро розслідувань;
 • В) невідкладно інформувати про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань;
 • Г) врахувати дані вказівки, пропозиції, вимоги, доручення під час досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях.
 1. Що із зазначеного є одним із завдань Державного бюро розслідувань?
 • А) виявлення і розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище;
 • Б) запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 • В) проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо злочинів, вчинених будь-якими службовими особами;
 • Г) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння службових осіб, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.
 1. Чи відноситься до завдань Державного бюро розслідувань запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України?
 • А) так, відноситься, але тільки за дорученням Генерального прокурора України;
 • Б) ні, не відноситься;
 • В) так, відноситься;
 • Г) так, відноситься, але лише за згодою детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
 1. Що із зазначеного відноситься до завдань Державного бюро розслідувань?
 • А) отримання інформації про факти та обставини, що не мають ознак кримінального правопорушення, проте відповідно до законодавства України потребують перевірки;
 • Б) запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів;
 • В) виявлення, припинення і розслідування злочинів щодо розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрати документів чи матеріалів, що містять такі відомості;
 • Г) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.
 1. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 • А) організовує проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо злочинності в Україні;
 • Б) здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань протидії злочинності;
 • В) формує та реалізує державну політику у сфері протидії злочинності, розробляє проекти нормативно-правових актів з цих питань;
 • Г) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України.
 1. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 • А) забезпечення публічної безпеки і порядку;
 • Б) здійснювати інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, вживати заходів до їх усунення;
 • В) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
 • Г) здійснювати превентивні та профілактичні заходи під час проведення оперативно-розшукової діяльності та слідчих (розшукових) дій щодо злочинів, які віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань.
 1. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 • А) проводення пошукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності щодо виявлення та припинення злочинів;
 • Б) здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів;
 • В) супроводження негласного розслідування під час кримінального провадження;
 • Г) забезпечення здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження.
 1. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 • А) забезпечення діяльності правоохоронних органів та осіб, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності та негласним слідчим (розшуковим) діям на підставах, передбачених законодавством України;
 • Б) використання гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
 • В) здійснення конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочинів, у порядку, визначеному законодавством;
 • Г) проведення контррозвідувальні та розвідувальні заходи із залученням гласних і негласних штатних та позаштатних працівників для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро
 1. На працівників Державного бюро розслідувань, які здійснюють покладені на них обов`язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів поширюються права та обов`язки передбачені:
 • А) законами України «Про Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань»;
 • Б) Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України »Про оперативно-розшукову діяльність»;
 • В) Конституцією України, Законом України «Про Державне бюро розслідувань» і Кримінальним кодексом України;
 • Г) Законом України «Про Державне бюро розслідувань» і відомчими наказами та інструкціями.
 1. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 • А) надавати в межах, визначених законом, послуги з допомоги особам, які потребують її з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій;
 • Б) здійснювати оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії по забезпеченню публічної безпеки і порядку;
 • В) здійснювати пошукові, розвідувальні, контррозвідувальні заходи та слідчі (розшукові) дії з метою протидії злочинності;
 • Г) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі та негласні слідчі дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів.
 1. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 • А) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді, запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій;
 • Б) інформувати державні органи, політичні партії про відомі їм факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства або держави, а також про порушення законодавства, пов’язані зі службовою діяльністю посадових осіб;
 • В) безоплатно одержувати в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, за письмовими запитами, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у їх провадженні, інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
 • Г) співробітничати на оплатній основі з особами, що погодилися на умовах добровільності допомагати протидіяти злочинності.
 1. Протягом якого строку суб’єкти, яким адресовано письмовий запит Державного бюро розслідувань щодо надання інформації з обмеженим доступом, зобов’язані надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню?
 • А) невідкладно, а в разі неможливості – не пізніше 3-денного строку;
 • Б) протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше 10-денного строку;
 • В) протягом 10 днів, а в разі неможливості – не пізніше 30-денного строку;
 • Г) протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше 30-денного строку.
 1. За чиїм письмовим запитом Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи безоплатно отримують інформацію, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у їх провадженні?
 • А) керівника підрозділу Державного бюро розслідувань;
 • Б) слідчого Державного бюро розслідувань;
 • В) директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників;
 • Г) уповноважених посадових осіб Державного бюро розслідувань.
 1. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 • А) проводити операції з метою припинення злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;
 • Б) проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, взятих під варту;
 • В) здійснювати негласну оренду житла або іншого володіння фізичних і юридичних осіб під час оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих розшукових дій;
 • Г) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту режимних установ, а також у проведенні спеціальної перевірки з допуску до особливих робіт.
 1. Якими із зазначених повноважень користуються уповноважені посадові особи Державного бюро розслідувань з метою виконання покладених на них завдань?
 • А) здійснювати швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень;
 • Б) вживати заходи для припинення фізичними та юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;
 • В) сприяти забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості;
 • Г) здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймати рішення про затосування адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання.
 1. Що із зазначеного належить до повноважень Державного бюро розслідувань, які цей орган виконує відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції?
 • А) використовувати транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам, для проїзду до місця події, припинення злочину, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у його вчиненні;
 • Б) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати спеціальні обліки в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
 • В) вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, провадити діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;
 • Г) використовувати документи, які зашифровують відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів підрозділів Державного бюро розслідувань.
 1. Як здійснюється співпраця Державного бюро розслідувань та його уповноважених посадових осіб з фізичними особами?
 • А) з дотриманням вимог діючого законодавства;
 • Б) на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочуючи осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів;
 • В) на умовах, які передбачені контрактом між фізичною особою і Державним бюро розслідувань;
 • Г) на засадах відповідності та адекватності їх використання ступеню суспільної небезпечності протиправної діяльності.
 1. Чи розглядаються заяви та повідомлення про злочини, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) потерпілого або заявника, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань?
 • А) розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені;
 • Б) ні, не розглядаються;
 • В) розглядаються, якщо відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення злочину, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
 • Г) розглядаються лише в рамках оперативно-розшукових справ.
 1. Інші органи державної влади, отримавши інформацію про злочин, віднесений до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов`язані:
 • А) зобов’язані лише негайно повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань;
 • Б) зобов’язані невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань;
 • В) зобов’язані лише негайно повідомити про це працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або Національної поліції України;
 • Г) зобов’язані відмовити в отриманні такої інформації.
 1. Систему Державного бюро розслідувань складають:
 • А) апарат, регіональні підрозділи, підрозділи оперативного реагування;
 • Б) центральні органи управління, регіональні органи, підрозділи особливого призначення;
 • В) центральні органи управління Державного бюро розслідувань, територіальні органи, навчальні заклади із специфічними умовами навчання;
 • Г) центральний апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи.
 1. Які із названих підрозділів діють у складі Державного бюро розслідувань?
 • А) органи досудового розслідування, підрозділи оперативної служби та спеціального призначення;
 • Б) слідчі, оперативні та інші підрозділи;
 • В) детективи та розвідувальні підрозділи;
 • Г) оперативно-технічні підрозділи та підрозділи внутрішньої безпеки.
 1. Хто із названих суб’єктів затверджує організаційну структуру Державного бюро розслідувань?
 • А) Директор Державного бюро розслідувань;
 • Б) Директор Державного бюро розслідувань за погодженням із Кабінетом Міністрів України;
 • В) Кабінет Міністрів України;
 • Г) Директор Державного бюро розслідувань за погодженням із Радою громадського контролю при Державному бюро розслідувань.
 1. Якою є гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань?
 • А) 1 тисяча 500 осіб;
 • Б) 2 тисячі осіб;
 • В) 2 тисячі 500 осіб;
 • Г) 3 тисячі осіб.
 1. Де мають бути розташовані територіальні управління Державного бюро розслідувань?
 • А) у Львові, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Києві;
 • Б) в Івано-Франківську, Одесі, Вінниці, Херсоні, Полтаві, Києві;
 • В) у Хмельницькому, Харкові, Мелітополі, Краматорську, Києві;
 • Г) у Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську, Києві.
 1. Чи є територіальні органи Державного бюро розслідувань юридичними особами?
 • А) ні, вони не є юридичними особами;
 • Б) так, усі вони є юридичними особами;
 • В) лише окремі з них є юридичними особами;
 • Г) юридичною особою є тільки територіальний орган Державного бюро розслідувань з розташуванням в м. Києві.
 1. Хто здійснює керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань?
 • А) Керівник Державного бюро розслідувань;
 • Б) Директор Державного бюро розслідувань спільно із Радою громадського контролю при Державному бюро розслідувань;
 • В) Директор Державного бюро розслідувань та Директори територіальних органів;
 • Г) Директор Державного бюро розслідувань, який частину своїх повноважень реалізує спільно із першим заступником і заступником.
 1. Якого віку може бути Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) не молодше 25 років;
 • Б) не молодше 30 років;
 • В) не молодше 35 років;
 • Г) не молодше 40 років.
 1. Яку освіту повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • Б) вищу повну освіту;
 • В) вищу юридичну освіту;
 • Г) вищу юридичну освіту, отриману у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання.
 1. Який стаж роботи в галузі права повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) не менше п’яти років;
 • Б) не менше семи років;
 • В) не менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти);
 • Г) не менше одного року (після здобуття вищої юридичної освіти).
 1. Який досвід на керівних посадах повинен мати Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) не менше п’яти років;
 • Б) не менше семи років;
 • В) не менше десяти років;
 • Г) не менше одного року.
 1. Якою мовою повинен володіти Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) українською та англійскою мовою;
 • Б) державною та іноземною мовою;
 • В) державною мовою та однією з мов європейських країн;
 • Г) державною мовою.
 1. Чи може бути Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань членом політичної партії?
 • А) може бути членом політичної партії;
 • Б) може бути лише членом партії, яка входить в парламентську коаліцію;
 • В) не може бути членом жодної політичної партії;
 • Г) може бути лише членом політичної партії, організації, яка не заборонена законом або судом.
 1. На який строк призначається Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) на три роки;
 • Б) на п’ять років;
 • В) на сім років;
 • Г) на десять років.
 1. Ким призначається на посаду Директор Державного бюро розслідувань?
 • А) Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань;
 • Б) Прем’єр-міністром України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань;
 • В) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;
 • Г) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.
 1. Із досягненням якого віку припиняються повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) 45 років;
 • Б) 55 років;
 • В) 60 років;
 • Г) 65 років.
 1. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади перший заступник Директора Державного бюро розслідувань та заступник Директора Державного бюро розслідувань?
 • А) Директором Державного бюро розслідувань;
 • Б) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України;
 • В) Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії;
 • Г) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання конкурсної комісії.
 1. Яким документом визначені повноваження Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів і керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхніх заступників?
 • А) контрактом;
 • Б) відомчими наказами та інструкціями;
 • В) Кримінальним процесуальним кодексом України, законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Державне бюро розслідувань»;
 • Г) Законом України «Про Державне бюро розслідувань».
 1. Протягом якого терміну з дня призначення на посаду Директор Державного бюро розслідувань зобов’язаний підготувати стратегічну програму діяльності Державного бюро розслідувань?
 • А) не пізніше 10 днів;
 • Б) не пізніше 20 днів;
 • В) не пізніше 30 днів;
 • Г) не пізніше 45 днів.
 1. Хто виконує повноваження Директора Державного бюро розслідувань у разі його звільнення з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування?
 • А) перший заступник, але не довше ніж протягом року;
 • Б) протягом 60 днів перший заступник Директора Державного бюро розслідувань, а в подальшому – заступник Директора Державного бюро розслідувань і знову перший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслідувань;
 • В) перший заступник Директора Державного бюро розслідувань, крім періоду, коли він буде перебувати у відпустці;
 • Г) перший заступник Директора Державного бюро розслідувань – до призначення нового Директора Державного бюро розслідувань.
 1. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань?
 • А) Прем’єр-міністром України відповідно до подання конкурсної комісії;
 • В) Прем’єр-міністром України відповідно до подання Директора Державного бюро розслідувань;
 • В) Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії;
 • Г) Директором Державного бюро розслідувань.
 1. Протягом якого строку з дня призначення на посаду директор територіального органу Державного бюро розслідувань зобов’язаний підготувати річну програму діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань?
 • А) не пізніше 10 днів;
 • Б) не пізніше 20 днів;
 • В) не пізніше 30 днів;
 • Г) не пізніше 45 днів.
 1. Хто виконує обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень?
 • А) заступник, до того часу, доки не буде призначено нового керівника;
 • Б) заступник, а за наявності двох заступників – найбільш досвідчений заступник;
 • В) заступник, а за наявності двох заступників – найстарший за віком заступник;
 • Г) протягом 60 днів його заступник, а в подальшому – інший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового керівника.
 1. Хто виконує обов`язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань у разі відсутності його керівника та заступника?
 • А) найстарший за віком керівник підрозділу, що входить до складу цього підрозділу, а за відсутності у структурі підрозділу інших підрозділів – найстарший за віком службовець підрозділу;
 • Б) найбільш досвідчений керівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу), а за відсутності у структурі підрозділу (органу) інших підрозділів – найбільш досвідчений службовець підрозділу (органу);
 • В) найстарший за званням чи рангом керівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу);
 • Г) найстарший за віком працівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу).
 1. Які з названих працівників належать до працівників Державного бюро розслідувань?
 • А) які уклали контракт із Державним бюро розслідувань;
 • Б) особи начальницького складу Державного бюро розслідувань;
 • В) особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань;
 • Г) працівники, державні службовці, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань.
 1. Якою із названих видів є служба в Державному бюро розслідувань?
 • А) державною службою;
 • Б) військовою службою;
 • В) професійною службою;
 • Г) державною службою особливого характеру .
 1. Як зараховується час проходження служби в Державному бюро розслідувань?
 • А) до вислуги років;
 • Б) до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби;
 • В) до загального стажу роботи;
 • Г) до стажу роботи відповідно до закону.
 1. Які із названих осіб приймаються на службу до Державного бюро розслідувань?
 • А) громадяни України, які спроможні за своїми моральними якостями, професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки;
 • Б) особи, які спроможні за своїм особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки;
 • В) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки – на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом);
 • Г) особи за трудовим договором, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати завдання, які покладені на Державне бюро розслідувань.
 1. Ким затверджується порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців?
 • А) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання Директора Державного бюро розслідувань;
 • Б) Кабінетом Міністрів України;
 • В) Директором Державного бюро розслідувань самостійно;
 • Г) Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії.
 1. Чим регулюються трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань ?
 • А) законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами);
 • Б) законодавством України;
 • В) законом про Державне бюро розслідувань;
 • Г) відомчими наказами та інструкціями.
 1. Як часто працівники Державного бюро розслідувань проходять підвищення кваліфікації?
 • А) регулярно при призначені на посаду проходять обов’язкове підвищення кваліфікації;
 • Б) тільки керівники підрозділів регулярно, але не рідше одного разу на три роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації;
 • В) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації;
 • Г) не рідше одного разу на пять років проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
 1. Чи може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка за рішенням суду обмежена у цивільній дієздатності?
 • А) може бути призначена, якщо рішення суду не набрало законої сили;
 • Б) ні, не може бути призначена;
 • В) може бути призначена, якщо вона визнана судом осудною;
 • Г) може бути призначена, але не на керівну посаду.
 1. Яка із зазначених осіб не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань?
 • А) особа, яка мала судимість за вчинення злочину;
 • Б) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення;
 • В) особа, яка має судимість за вчинення злочину, або яка протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • Г) особа, яка має близьких осіб, які мають судимість за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину.
 1. В якому із зазначених випадків особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань?
 • А) якщо вона працюватиме разом з іншим членом сім’ї;
 • Б) якщо вона має близьких їй осіб, які працюють в інших правоохоронних, судових чи контролюючих органах на керівних посадах;
 • В) якщо вона має близьких їй осіб, які займаються підприємницькою діяльністю;
 • Г) якщо вона матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам.
 1. Чи може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка не пройшла спеціальну перевірку?
 • А) може бути призначена, якщо спеціальна перевірка ще не закінчилась;
 • Б) ні, не може бути призначена;
 • В) може бути призначена, якщо результати спеціальної перевірки оскаржуються в суді;
 • Г) може бути призначена за рішенням Директора Державного бюро розслідувань, узгодженим з конкурсною комісією.
 1. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань бути членами і брати участь у створенні чи діяльності політичних партій?
 • А) мають право, але лише у вільний від роботи час;
 • Б) ні, не мають такого права;
 • В) мають право, але лише на безоплатній основі;
 • Г) мають право, якщо їх службова діяльність не пересікається з діяльністю політичних партій.
 1. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань бути повіреними третіх осіб у справах Державного бюро розслідувань?
 • А) мають право, але лише у цивільних справах;
 • Б) мають право, але лише у кримінальному проваджені;
 • В) ні, не мають такого права;
 • Г) мають право, але лише в адміністративних справах.
 1. Чи мають право працівники Державного бюро розслідувань використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах?
 • А) мають таке право лише з метою виявлення, припинення та розслідування злочинів;
 • Б) мають таке право лише у випадках, які передбачені законодавством;
 • В) мають таке право лише з метою здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань;
 • Г) ні, не мають такого права.
 1. Чи повідомляється особа при призначенні на посаду у Державне бюро розслідувань про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя?
 • А) ні, особа повинна знати про це, оскільки всі закони доводяться до відома населення;
 • Б) повідомляється, про це зазначається в контракті;
 • В) повідомляється, але закон не встановлює форму такого повідомлення;
 • Г) повідомляється лише при призначенні на керівну посаду.
 1. Як повинен діяти працівник Державного бюро розслідувань у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень?
 • А) повідомити письмово у триденний строк Національне агентство з питань запобігання корупції;
 • Б) звернутися за роз’ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • В) негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника;
 • Г) подати заяву на звільнення або переведення на іншу посаду.
 1. Як повинен діяти керівник у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівником Державного бюро розслідувань?
 • А) негайно повідомити місцевий орган Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • Б) звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • В) звільнити або перевести на іншу посаду працівника Державного бюро розслідувань;
 • Г) зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.
 1. Протягом якого строку проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю?
 • А) від шести місяців до одного року;
 • Б) від одного до шести місяців;
 • В) від трьох місяців до одного року;
 • Г) від двох тижнів до шести місяців.
 1. Чи дозволяється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України?
 • А) дозволяється лише з дозволу Кабінету Міністрів України;
 • Б) ні, забороняється;
 • В) дозволяється лише з метою виявлення, припинення та розслідування злочинів;
 • Г) дозволяється у випадках, передбачених законодавством.
 1. Чи дозволяється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань в межах проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України ?
 • А) дозволяється;
 • Б) ні, забороняється;
 • В) дозволяється лише з дозволу Кабінету Міністрів України;
 • Г) дозволяється лише для проведення науково-технічної діяльності.
 1. Хто із зазначених суб’єктів має право втручатися в законну діяльність Державного бюро розслідувань ?
 • А) адвокати у передбачених законами випадках;
 • Б) представники громадськості у передбачених законами випадках;
 • В) члени політичних партій у передбачених законами випадках;
 • Г) уповноважені посадові особи державних органів у передбачених законами випадках.
 1. Чи допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання працівників Державного бюро розслідувань та членів їхніх сімей?
 • А) допускається з дозволу суду;
 • Б) ні, не допускається;
 • В) допускається лише з дозволу самого працівника Державного бюро розслідування;
 • Г) допускається лише у передбачених законом випадках.
 1. Де тримають працівника Державного бюро розслідувань у разі затримання?
 • А) у спеціальних приміщеннях слідчих ізоляторів;
 • Б) в установах для попереднього ув’язнення;
 • В) в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб;
 • Г) в установах для попереднього ув’язнення Слуби безпеки України.
 1. Чи перебувають під захистом держави особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Державному бюро розслідувань у виконанні покладених на нього завдань?
 • А) ні, не перебувають;
 • Б) так, перебувають постійно;
 • В) перебувають, але лише особи, які надають допомогу на договірних засадах, при оформленні письмової угоди;
 • Г) перебувають, але лише під час виконання завдань Державного бюро розслідувань.
 1. Чи може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності працівник Державного бюро розслідувань за повідомлення ним про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань?
 • А) так, може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності;
 • Б) так, може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, але лише за провокування іншого працівника до вчинення протиправних дій;
 • В) ні, не може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, якщо вина особи буде доведена судом;
 • Г) ні, не може бути звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
 1. Чи може бути притягнутий до відповідальності працівник Державного бюро розслідувань за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину іншим працівником Державного бюро розслідувань?
 • А) так, повинен бути притягнутий до відповідальності;
 • Б) ні, не може бути притягнутий до відповідальності;
 • В) так, може бути притягнутий до відповідальності, але тільки у разі завідомо неправдивого повідомлення про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину;
 • Г) так, може бути притягнутий до відповідальності, але тільки у разі завідомо неправдивого повідомлення про вчинення корупційного злочину.
 1. Чи дозволяється посадовим особам Державного бюро розслідувань розголошувати відомості про працівників Державного бюро розслідувань, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань?
 • А) так, дозволяється розголошувати такі відомості;
 • Б) ні, забороняється розголошувати такі відомості;
 • В) так, дозволяється розголошувати такі відомості, але лише за їх згодою;
 • Г) так, дозволяється розголошувати такі відомості, але лише з дозволу керівника Державного бюро розслідування.
 1. З чого складається заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань?
 • А) з посадового окладу, доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, премії, доплати за особливі умови;
 • Б) з посадового окладу, доплати за вислугу років, доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця, доплати за особливі умови;
 • В) з посадового окладу, доплати за вислугу років, доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;
 • Г) тільки з посадового окладу.
 1. Чи поновлює Державне бюро розслідувань порушені працівником Державного бюро розслідувань під час виконання ним своїх службових обов’язків права чи свободи людини або громадянина та чи відшкодовує завдану матеріальну і моральну шкоду?
 • А) Державне бюро розслідувань не поновлює порушені права чи свободи і не відшкодовує завдану матеріальну і моральну шкоду;
 • Б) Державне бюро розслідувань у межах своєї компетенції вживає заходів із поновлення порушених прав чи свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди;
 • В) завдана матеріальна шкода відшкодовується за рахунок державного бюджету;
 • Г) винні особи самостійно поновлюють порушені права і свободи людини чи громадянина і за їх рахунок відшкодовується завдана матеріальна і моральна шкода.
 1. Чи можуть працівники Державного бюро розслідувань в межах своїх повноважень самостійно приймати рішення?
 • А) не мають права приймати рішення, не узгодивши його з безпосереднім керівником;
 • Б) не мають права приймати рішення, не узгодивши його з Директором Державного бюро розслідувань, чи директором територіального органу Державного бюро розслідувань ;
 • В) самостійно приймають рішення, але тільки в межах кримінального провадження;
 • Г) самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень.
 1. Чи передбачаються в штатних розписах центральних апаратів державних органів посади осіб, до функціональних обов’язків яких належить здійснення взаємодії з Державним бюро розслідувань?
 • А) не передбачаються;
 • Б) передбачаються;
 • В) передбачаються лише в органах Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України;
 • Г) передбачаються лише в контролюючих органах.
 1. Як здійснюється обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро України, органами внутрішніх справ, органами Національної поліції, Службою безпеки України та з іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність?
 • А) за вказівкою керівника Державного бюро розслідувань;
 • Б) за письмовим запитом працівника Державного бюро розслідувань;
 • В) за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів;
 • Г) за дорученням слідчого.
 1. В якому порядку дозволяється передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань іншим державним органам?
 • А) тільки за вказівкою керівників зацікавлених підрозділів;
 • Б) тільки за письмовою згодою працівників відповідних органів;
 • В) тільки за запитом відповідних органів;
 • Г) тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Державного бюро розслідувань.
 1. Що із зазначеного зобов`язані робити Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні з метою запобігання та протидії злочинам, віднесеним до підслідності Державного бюро розслідувань відповідно до Закону України “Про Державне бюро розслідувань”?
 • А) інформувати Державне бюро розслідувань про відомості, які їм стали відомі під час здійснення контрольних функцій та аналізу оперативно-значимої інформації;
 • Б) передавати Державному бюро розслідувань одержані під час здійснення контрольних функцій та аналізу інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про злочини або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування злочинів;
 • В) виконувати письмові доручення Державного бюро розслідувань;
 • Г) спільно з працівниками Державного бюро розслідувань здійснювати аналіз інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про злочини або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування злочинів.
 1. Про що інформує Директор Державного бюро розслідувань Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України?
 • А) про основні питаня діяльності Державного бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання покладених на них завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина;
 • Б) про підготовлені проекти нормативно-правових актів, які необхідно схвалити Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;
 • В) про кількість виявлених, розслідуваних та направлених до суду кримінальних проваджень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;
 • Г) про питання кадрової політики Державного бюро розслідувань та його підрозділів.
 1. В який строк Директор Державного бюро розслідувань подає звіт Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України про діяльність Державного бюро розслідувань?
 • А) щороку до 1 січня;
 • Б) кожних півроку;
 • В) щороку до 1 квітня;
 • Г) раз в квартал.
 1. Протягом якого строку Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань розглядає для надання висновку наданий їй звіт Державного бюро розслідувань?
 • А) невідкладно;
 • Б) протягом 3 днів з дня надання;
 • В) протягом 5 днів з дня надання;
 • Г) протягом 10 днів з дня надання.
 1. Кому підпорядковуються підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?
 • А) безпосередньо Кабінету Міністрів України;
 • Б) безпосередньо Директору Державного бюро розслідувань;
 • В) безпосередньо Раді громадського контролю при Державному бюро розслідувань;
 • Г) безпосередньо Генеральному прокурору України.
 1. Які із зазначених обов’язків має підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?
 • А) виявлення правопорушень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;
 • Б) запобігання вчиненню правопорушень працівниками правоохоронних органів згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;
 • В) розслідування кримінальних правопорушень, які вчиняються працівниками Державного бюро розслідувань;
 • Г) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».
 1. Чи наділені підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань обов’язком проводити з особами психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та проходження служби в Державному бюро розслідувань?
 • А) ні, не наділені;
 • Б) так, наділені, але лише у виняткових випадках;
 • В) так, наділені;
 • Г) ні, не наділені, а лише виступають ініціаторами його проведення.
 1. Чи є обов’язком підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань вжиття заходів щодо захисту працівників Державного бюро розслідувань, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Державного бюро розслідувань ?
 • А) ні, не є обов’язком;
 • Б) так, є обов’язком;
 • В) ні, є обов’язком лише вчасно інформувати інші підрозділи правоохоронних органів, до повноважень яких це відноситься;
 • Г) ні, є обов’язком лише з’ясовувати, чи не є ця інформація завідомо неправдивою.
 1. Чи віднесено до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань консультування працівників Державного бюро розслідувань щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру ?
 • А) ні, до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань консультування працівників Державного бюро розслідувань з цих питань не віднесено;
 • Б) так, до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань віднесено консультування працівників Державного бюро розслідувань з цих питань;
 • В) ні, до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань віднесено консультування працівників Державного бюро розслідувань лише з юридичних, але не етичних питань;
 • Г) так, але до обов’язків підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань віднесено консультування працівників Державного бюро розслідувань лише щодо конфлікту інтересів.
 1. Чи є обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, щодо причетності працівників Державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень?
 • А) ні, не є обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань перевірка цієї інформації;
 • Б) ні, обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань є перевірка лише інформації про протиправні діяння осіб чи груп осіб, які готують чи вчиняють злочини, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;
 • В) так, є обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань перевірка цієї інформації;
 • Г) так, але обов’язком підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань є перевірка лише інформації, яка надходить від осіб, які конфіденційно співробітничають з підрозділом внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.
 1. Які із зазначених обов’язків має підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань?
 • А) здійснення контролю за дотриманням суддями правил етичної поведінки;
 • Б) проведення перевірок працівників Національного антикорпційного бюро України на доброчесність та моніторинг способу їх життя спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції;
 • В) проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на призначення на вищі державні посади;
 • Г) проведення перевірок працівників Державного бюро розслідувань на доброчесність та моніторинг способу їх життя.
 1. Кого із зазначених суб’єктів має негайно повідомити підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань у разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Державного бюро розслідувань злочину?
 • А) Директора Державного бюро розслідувань;
 • Б) Генерального прокурора України чи його заступника;
 • В) Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань;
 • Г) Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань.
 1. Для чого утворюється Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань?
 • А) з метою проведення дисциплінарного розслідування щодо працівників Державного бюро розслідувань;
 • Б) з метою розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Державного бюро розслідувань;
 • В) з метою розгляду кадрових питань;
 • Г) з метою підготовки матеріалів для проведення атестації працівників Державного бюро розслідувань.
 1. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення, прийняте Дисциплінарною комісією Державного бюро розслідувань може бути оскаржене:
 • А) Директору Державного бюро розслідувань;
 • Б) Генеральному прокурору України;
 • В) до суду;
 • Г) Раді громадського контролю при Державному бюро розслідувань.
 1. Коли працівники Державного бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа?
 • А) до вступу на службу до Державного бюро розслідувань, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби в Державному бюро розслідувань;
 • Б) під час розгляду питань застосування до них дисциплінарних стягнень;
 • В) при призначенні на керівні посади Державного бюро розслідувань;
 • Г) під час перевірки працівника Державного бюро розслідувань щодо вчинення ним правопорушень.
 1. Чи є результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади?
 • А) так, є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади;
 • Б) так, є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, якщо така інформація підтверджується іншими фактами;
 • В) так, є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, якщо особа письмово підтверджує ці результати;
 • Г) ні, не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.
 1. Як Державне бюро розслідувань інформує суспільство про свою діяльність?
 • А) через представників Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань;
 • Б) через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах;
 • В) через прес-службу Державного бюро розслідувань;
 • Г) через офіційні видання.
 1. Чи може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Державного бюро розслідувань, його компетенції та основних напрямів діяльності?
 • А) так, може бути обмежено у випадках, передбачених законом;
 • Б) так, може бути частково обмежено;
 • В) ні, не може бути обмежено;
 • Г) так, може бути обмежено доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності Державного бюро розслідувань.
 1. З якою метою утворюється Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань?
 • А) для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;
 • Б) для інформування громадськості про діяльність Державного бюро розслідувань;
 • В) для здійснення контролю за дотриманням працівниками Державного бюро розслідувань правил етичної поведінки;
 • Г) для участі в проведенні службових розслідувань та перевірок на доброчесність працівників Державного бюро розслідувань.
 1. Хто із зазначених осіб не може входити до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань?
 • А) особи, які мають судимість за вчинення злочину; особи, за рішенням суду визнані недієздатними чи обмежено дієздатними; особи, які не пройшли спеціальну перевірку;
 • Б) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років; особи, близькі особи яких були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років;
 • В) народні депутати України; особи, які мають судимість за вчинення злочину; особи, за рішенням суду визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
 • Г) особи, які не є громадянами України; працівники контролюючих органів.
 1. Хто із названих суб’єктів здійснює нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування?
 • А) слідчий суддя;
 • Б) Директор Державного бюро розслідувань;
 • В) Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
 • Г) Генеральний прокурор України безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.

V.Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні
776. Чи виключає відмова прокурора в погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії повторного звернення слідчого?
777. Як слід діяти слідчому у випадку остаточної відмови прокурора в погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
778. Чи повинен слідчий самостійно проводити негласні слідчі (розшукові) дії, дозвіл на проведення яких він отримав від слідчого судді?
779. Який документ має бути доданий до доручення слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
780. Чи може оперативний підрозділ передоручити виконання доручення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії іншим оперативним підрозділам?
781. Кому може бути доручена негласна слідча (розшукова) дія – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
782. Які дії повинен вчинити керівник органу, якому доручено виконання негласної слідчої (розшукової) дії, якщо доручення не вдається виконати в строк?
783. Ким здійснюється контроль за дотриманням строків і повноти виконання доручення слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
784. Ким складається протокол про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів)?
785. Від чого залежить періодичність складання протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів)?
786. Як має діяти слідчий (уповноважений оперативний підрозділ), якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується в цьому кримінальному провадженні?
787. Чи можуть бути до протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії (або її етапів) долучені додатки?
788. Хто може бути запрошений до участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії як спеціаліст?
789. Які реквізити, крім грифу секретності та номера примірника, повинні мати матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
790. Коли повинно бути здійснене повідомлення особи, конституційні права якої були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваного, його захисника, про таке обмеження (про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії)?

VI.Міжнародні конвенції
791. Які заходи має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції стосовно судових органів та органів прокуратури відповідно до цієї Конвенції?
792. відмивання коштів має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?
793. У чому полягає взаємна правова допомога держав – учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?
794. Якою може бути відповідальність юридичних осіб згідно з нормами Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції?
795. Що є метою діяльності Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)?
796. Як називається угода, визнана національним законодавством, відповідно до якої сторони погоджуються передати спір для винесення рішення арбітром, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
797. Чим є умисне обіцяння, пропонування чи надання будь-якою особою прямо або опосередковано будь-якої неправомірної переваги арбітру, який здійснює свої функції відповідно до арбітражного законодавства держави, що є Стороною Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, для нього особисто чи для інших осіб, з метою заохочення його до виконання чи невиконання своїх функцій, згідно з нормами цього Протоколу?
798. Як називається особа, яка діє як член колегіального органу, що має визначити вину обвинуваченої особи у ході судового процесу, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
799. Який термін позовної давності для компенсації заподіяної шкоди, завданої внаслідок корупційної дії, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
800. Яку відповідальність передбачено у випадках, коли у заподіянні шкоди внаслідок однієї і тієї самої корупційної дії винні кілька відповідачів, згідно з положеннями Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
801. Що може охоплювати компенсація за шкоду, заподіяну внаслідок корупційних дій, відповідно до норм Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
802. Кого уповноважено відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією на здійснення контролю за її виконанням сторонами?
803. У яких випадках дозволяється зменшення чи відмова у компенсації за заподіяну шкоду відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
804. Якими вважаються угоди чи їхні положення, що передбачають корупцію, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
805. Чим визнається умисне вчинене під час здійснення підприємницької діяльності вимагання чи одержання прямо чи опосередковано будь-якими особами, які обіймають керівні посади у приватних підприємствах або працюють на них у будь-якій якості, будь-якої неправомірної переваги чи обіцянки такої вигоди для них особисто чи для інших осіб або прийняття пропозиції чи обіцянки отримання такої переваги з метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм повноважень на порушення їхніх обов’язків, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
806. В яке із наведених понять включаються прокурори як посадові особи згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
807. Що НЕ є перешкодою для здійснення заходів зі збирання доказів, ідентифікації та арешту засобів та доходів, отриманих від корупції, з метою їх подальшої конфіскації, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
808. Хто здійснює контроль за виконанням Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
809. Що включають в себе ефективні, адекватні та стримуючі кримінальні або некримінальні санкції і заходи, призначення яких кожна сторона має забезпечувати юридичним особам, притягнутим до відповідальності, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією?
810. Чим буде визнано піддання особи катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
811. У яких випадках можливе обмеження права НЕ бути підданому нелюдському чи такому, що принижує гідність, покаранню, передбачене ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за скоєння особливо тяжкого злочину?
812. Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя, захищеного Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
813. У яких випадках можливе обмеження права на свободу та особисту недоторканність, передбачене ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
814. У яких випадках можливе обмеження права на справедливий суд, передбачене ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
815. За яких обставин можливе застосування катувань до затриманого за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення?
816. У яких випадках можливе обмеження права особи НЕ бути підданою поводженню, що принижує гідність?
817. До якого моменту вважається невинуватою особа, яку звинувачено у скоєнні кримінального правопорушення відповідно до ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
818. Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод?
819. Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
820. Що з наведеного може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, з огляду на зміст ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
821. Які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, з огляду на зміст процесуальних гарантій ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
822. На кого поширюється право мирно володіти своїм майном, захищене Першим протоколом до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
823. Що означає загальна заборона дискримінації, встановлена Протоколом № 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
824. Що з наведеного згідно з українським законодавством є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, стосовно якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
825. Як саме мають застосовувати суди Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини?
826. Чи підлягають виконанню остаточні рішення Європейського суду з прав людини в Україні?
827. За чий рахунок здійснюється виконання рішення Європейського суду з прав людини?
828. Як називається особа, за заявою якої Європейським судом з прав людини постановлено рішення, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?
829. В який строк з моменту набуття рішенням статусу остаточного має бути здійснена виплата стягувачеві відшкодування, за винятком випадків, коли строк передбачений у рішенні, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»?
830. Коли набуває статусу остаточного рішення палати Європейського суду з прав людини?
831. Яке право НЕ входить до переліку прав, якими щонайменше наділений обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
832. Який строк передбачено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод для подання заяви до Європейського суду з прав людини?
833. Хто має право подання заяви до Європейського суду з прав людини?
834. На які питання тлумачення і застосування поширюється юрисдикція Європейського суду з прав людини?
835. У зв’язку із якими правопорушеннями, що караються за законами запитуючої Сторони та запитуваної Сторони здійснюється видача правопорушників відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?
836. Яка власність може бути вилучена та передана на прохання запитуючої Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?
837. Який термін НЕ може перевищувати тимчасовий арешт правопорушника за запитом Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року?

VII.Кодекс України про адміністративні правопорушення
838. Який вид юридичної відповідальності НЕ настає у разі вчинення особою правопорушення, пов’язаного з корупцією?
839. Якого віку має досягти особа на момент вчинення адміністративного правопорушення, щоб підлягати адміністративній відповідальності?
840. Що із зазначеного відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення не є видом адміністративного стягнення?
841. Яким чином може застосовуватися конфіскація відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
842. Кому передається у власність конфіскований предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
843. На якій підставі передається у власність конфіскований предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
844. На який строк призначається стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, коли його спеціально передбачено в санкції статті Особливої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення?
845. Протягом якого строку за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути накладено адміністративне стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
846. Протягом якого строку може бути накладено адміністративне стягнення у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення?
847. У якому із зазначених випадків особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
848. За які види іншої оплачуваної діяльності спеціальних суб’єктів не встановлюється адміністративна відповідальність за ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
849. Яка умова порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації передбачена частиною 2 статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
850. Який із наведених переліків суб’єктів порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення) є правильним?
851. Які види санкцій передбачені за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення)?
852. Які види санкцій передбачені за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків згідно із статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
853. За яке із зазначених порушень вимог фінансового контролю НЕ встановлена відповідальність згідно зі статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
854. Що означає реальний конфлікт інтересів, відповідальність за який передбачена згідно зі статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
855. Які види санкцій передбачені за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів згідно зі статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення?
856. Щодо яких осіб стаття 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за невжиття заходів щодо протидії корупції?
857. Які органи (посадові особи) відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
858. Для кого із зазначених суб’єктів є обов’язковою участь у розгляді справи судом при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією?
859. У скількох екземплярах складається протокол про адміністративне правопорушення?
860. У який строк з моменту складення протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, разом з іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
861. До якого місцевого суду, за загальним правилом, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення, надсилається протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?
862. До якого органу, згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення, надсилається протокол про вчинення адміністративного правопорушення у разі вчинення адміністративного корупційного правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду?
863. Упродовж якого часу має бути проведено доставлення порушника згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення?
864. Яким документом оформляється адміністративне затримання особи?
865. Хто із зазначених органів або посадових осіб НЕ має права проводити адміністративне затримання?
866. Визначте максимальний термін, протягом якого, за загальним правилом, може тривати адміністративне затримання особи згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення?
867. Яким із зазначених документів НЕ підтверджуються повноваження адвоката на участь у розгляді справи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
868. Який документ обов’язково додається до ордера адвоката для участі у розгляді справи про адміністративне правопорушення?
869. Яким документом, наданим Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються повноваження адвоката, який здійснює безоплатну правову допомогу?
870. Яким органом (посадовою особою) призначається експерт відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
871. Протягом якого строку, за загальним правилом, розглядається справа про адміністративне правопорушення?
872. Не пізніше якого часу до дня розгляду справи в суді вручається повістка особі, яка притягується до адміністративної відповідальності?
873. Як співвідносяться строки адміністративного арешту та адміністративного затримання, якщо його було застосовано до особи?
874. Який із зазначених документів не є одним із видів постанов у справі про адміністративне правопорушення?
875. З якого моменту, за загальним правилом, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення, підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення?
876. У який строк з дня набрання законної сили постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення направляється відповідному органу чи особі для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної
877. відповідальності, усунення її згідно із законодавством від
878. виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а
879. також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього
880. правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення?
881. Яким органом (посадовою особою) постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання?
882. Яким органом (посадовою особою) виконується постанова про адміністративний арешт?
883. На який термін може відстрочити виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту орган (посадова особа) за наявності обставин, що ускладнюють виконання або роблять її виконання неможливим?
884. В якому випадку, за загальним правилом, встановленим Кодексом України про адміністративні правопорушення, не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення?
885. Яким органом (посадовою) особою вирішуються питання, пов’язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення?
886. Не більше скількох годин на день повнолітні особи можуть залучатися до виконання громадських робіт?

VIII.Кримінальний процесуальний кодекс України
887. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом»?
888. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права»?
889. Чим має характеризуватися діяльність прокурора при здійсненні повноважень у кримінальному провадженні?
890. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кримінальне провадження підлягає негайному закриттю, якщо стане відомо, що по тому самому обвинуваченню існує вирок суду, який набрав законної сили»?
891. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кожен має право захищати усіма засобами, що не заборонені законом, свою людську гідність, права, свободи та інтереси, порушені під час здійснення кримінального провадження»?
892. Нормативний зміст якої засади, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначає таке положення: «Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини»?
893. Хто з перелічених осіб може бути захисником у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
894. Чи має право свідок у кримінальному провадженні відмовитися давати показання?
895. Чи уповноважений прокурор затвердити обвинувальний акт?
896. Хто з названих осіб забезпечує проведення досудового розслідування у розумні строки?
897. Що НЕ визначено загальною засадою кримінального провадження, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
898. Скільки захисників одного обвинуваченого одночасно можуть брати участь у судовому розгляді, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
899. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, то яким судом здійснюється кримінальне провадження?
900. На кого покладається обов’язок застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
901. В який спосіб залучається слідчим, прокурором законний представник підозрюваного, обвинуваченого?
902. Яким документом підтверджуються повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
903. Яким судом здійснюється кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
904. Хто з названих осіб належить до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення?
905. Хто з названих осіб НЕ належить до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення?
906. Чиїми повноваженнями користується співробітник оперативного підрозділу під час виконання доручень слідчого, прокурора, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
907. Чи мають право співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою?
908. Що з названого НЕ створює підстав для відводу прокурора у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
909. Що з названого НЕ створює підстав для відводу захисника, представника у кримінальному провадженні?
910. Коли може бути заявлена заява про відвід прокурора, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
911. Хто вирішує питання про відвід слідчого під час досудового розслідування?
912. Яка особа, незалежно від її участі у кримінальному провадженні, має право оскаржити судове рішення в апеляційному порядку?
913. Що із названого НЕ є джерелом доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
914. За якої з названих умов доказ визнається допустимим, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
915. Коли суд вирішує питання допустимості доказів за відсутності даних щодо очевидної недопустимості доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
916. Який із доказів має наперед встановлену силу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
917. На кого покладається обов’язок доказування розміру процесуальних витрат, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
918. За якої умови доказ визнається належним, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
919. Яким способом сторона захисту НЕ уповноважена здійснювати збирання доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
920. Який з названих учасників кримінального провадження зобов’язаний давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду в установленому у Кримінальному процесуальному кодексі України порядку?
921. Хто з названих осіб НЕ наділений повноваженнями здійснювати оцінку доказів у кримінальному проваджені?
922. За якої з названих ситуацій показання з чужих слів НЕ можуть бути визнані судом допустимим доказом, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
923. Яким чином слідчий здійснює оцінку доказів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
924. Що з названого НЕ може ґрунтуватися на доказах, визнаних судом недопустимими, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
925. Що повинна зробити сторона кримінального провадження у разі втрати наданого їй законним володільцем документа?
926. Протягом якого часу документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження?
927. Яким з названих органів визначається порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
928. Що з названого є процесуальними джерелами доказів , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
929. Що зобов’язана зробити особа, яка проводить допит, у разі заяви підозрюваного про відмову відповідати на запитання, давати показання?
930. Що, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, зобов’язані зробити слідчий, прокурор у разі проникнення до житла особи у невідкладних випадках без ухвали слідчого судді?
931. В якому порядку здійснюється примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
932. Ким приймається рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
933. У яких випадках прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений приймати процесуальне рішення?
934. В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам?
935. В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений повідомляти особі про підозру?
936. В яких випадках прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений скасовувати постанови слідчих?
937. В якому порядку прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений починати досудове розслідування?
938. Які процесуальні заходи можуть бути вжиті керівником органу прокуратури в разі неефективного здійснення прокурором нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування?
939. Чи уповноважений прокурор, здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування?
940. Чи уповноважений прокурор затвердити обвинувальний акт?
941. Протягом якого часу після подання заяви про кримінальне правопорушення слідчий, прокурор зобов’язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
942. Кому надсилається копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження?
943. Згідно з якими положеннями проводиться процесуальна дія відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України?
944. Як має діяти слідчий, якому із заяви, повідомлення, інших джерел стало відомо про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції?
945. Ким здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення?
946. Що із названого прокурор зобов’язаний під розписку надати підозрюваному, його захиснику, законному представнику?
947. В якому порядку проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю?
948. В якому із названих випадків повідомляти про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру уповноважений виключно прокурор?
949. Які дії повинен вчинити прокурор, коли встановить на стадії досудового розслідування підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності?
950. Чи уповноважений прокурор звільнити від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення?
951. Коли прокурор зобов’язаний з’ясувати думку потерпілого при звільненні підозрюваного від кримінальної відповідальності?
952. Який з названих документів НЕ є процесуальним рішенням у кримінальному провадженні?
953. В якій формі приймається судове рішення у кримінальному провадженні?
954. Обов’язковою для виконання ким є постанова слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, прийнята в межах компетенції згідно із законом?
955. На підставі якого процесуального рішення здійснюється освідування особи у кримінальному провадженні?
956. За якої умови текст показань може не вноситися до відповідного протоколу, коли допит фіксується за допомогою технічних засобів?
957. З чого складається протокол, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
958. Яким є наслідок внесення клопотання учасника процесуальної дії у кримінальному провадженні про застосування технічних засобів?
959. Чи мають право учасники судового провадження отримати копію запису судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
960. Ким підписується журнал судового засідання, що ведеться секретарем судового засідання, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
961. З яких частин складається постанова слідчого?
962. Ким складається реєстр матеріалів досудового розслідування?
963. В якій формі приймається рішення слідчого, прокурора?
964. Чим з названого є обвинувальний акт?
965. Де можуть фіксуватися процесуальні дії під час кримінального провадження?
966. В якому документі зазначається про фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів?
967. Хто приймає рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею?
968. Що НЕ повинен містити Реєстр матеріалів досудового розслідування?
969. Вимогам до позовів, які пред’являються у порядку якого виду судочинства повинні відповідати форма та зміст позовної заяви у кримінальному провадженні?
970. Яке рішення приймає суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову?
971. Кому належить право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення?
972. Яке рішення щодо цивільного позову приймає суд у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення?
973. Хто з названих осіб НЕ належить до суб’єктів, які уповноважені пред’являти позов у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
974. Яка вимога НЕ може бути предметом цивільного позову у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
975. З якого часу виникає право на пред’явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
976. З якого моменту особа набуває статусу цивільного позивача у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
977. З якого моменту НЕ може бути пред’явлений цивільний позов у кримінальному провадженні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
978. Де встановлено вимоги щодо форми та змісту позовної заяви у кримінальному провадженні?
979. За чий рахунок відшкодовується шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює досудове розслідування, прокуратури, суду, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
980. В який спосіб слідчий залучає законного представника цивільного позивача до участі у кримінальному провадженні?
981. Що доводить прокурор перед слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження?
982. Що з названого належить до заходів забезпечення кримінального провадження?
983. В який спосіб особа викликається до прокурора у кримінальному провадженні?
984. На підставі якого акту слідчим суддею здійснюється відсторонення від посади Директора Національного антикорупційного бюро України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
985. В який строк прокурор у кримінальному провадженні подає до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна?
986. В який строк прокурором виконується ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні?
987. За рішенням якого з названих суб’єктів може бути накладено попередній арешт на майно у кримінальному провадженні?
988. В якому випадку прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна?
989. В який строк розглядається слідчим суддею під час досудового розслідування клопотання прокурора про здійснення приводу?
990. На підставі якого акту під час досудового розслідування тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено?
991. Протягом якого часу з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду?
992. Що із названого НЕ належить до заходів забезпечення кримінального провадження?
993. Ким і в якому порядку застосовуються запобіжні заходи під час досудового розслідування?
994. Як має діяти слідчий суддя, суд, якщо він встановить, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 Кримінального процесуального кодексу України?
995. З якого моменту втрачає законну силу ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу під час досудового розслідування?
996. Якщо справа перебуває у провадженні суду, то хто здійснює контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання?
997. В який строк прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має подати клопотання про продовження строку тримання під вартою під час досудового розслідування?
998. За чиїм клопотанням може бути продовжений у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом?
999. Що є метою застосування запобіжного заходу під час досудового розслідування?
1000. За чиїм клопотанням вирішується слідчим суддею під час досудового розслідування питання про звернення застави в дохід держави?
1001. За участю якої з названих осіб слідчий суддя під час досудового розслідування здійснює розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу?
1002. Яким є сукупний строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину під час досудового розслідування?
1003. В якому порядку застосовуються запобіжні заходи під час досудового розслідування?
1004. Ким застосовуються запобіжні заходи під час судового провадження?
1005. До якої з названих осіб може бути застосований домашній арешт?
1006. Ким визначається розмір застави, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1007. Протягом якого строку копія клопотання про застосування запобіжних заходів та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1008. Протягом якого строку розглядається клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1009. Коли вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України?
1010. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України хто зобов’язаний прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення?
1011. У якій формі здійснюється розслідування злочинів до передачі справи до суду, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1012. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
1013. З якого моменту, за загальним правилом, вважаються поданими заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення?
1014. Якщо кримінальне правопорушення вчинено за межами України, то хто визначає місце проведення досудового розслідування?
1015. Хто затверджує Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1016. Коли розпочинається досудове розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України?
1017. Як повинен діяти слідчий, якому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесено до його компетенції?
1018. В якому із названих випадків провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням?
1019. В якому з названих випадків детективи Національного антикорупційного бюро України у будь-якому разі здійснюють досудове розслідування зловживання владою або службовим становищем?
1020. Ким розслідується злочин у сфері службової діяльності, вчинений службовою особою Національного антикорупційного бюро України, у разі його виявлення підрозділом внутрішнього контролю цього Бюро?
1021. Хто вирішує спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України?
1022. В якому з названих випадків одержання неправомірної вигоди розслідується детективами Національного антикорупційного бюро України?
1023. В який строк вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?
1024. Чи може бути оскаржене рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування?
1025. В який строк вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про продовження строків досудового розслідування?
1026. Чи мають право слідчий, прокурор провадити слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування?
1027. Коли мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату складання повідомлення про підозру?
1028. Що з названого НЕ є формою закінчення досудового розслідування?
1029. Які матеріали досудових розслідувань НЕ можуть бути об’єднані в одному провадженні?
1030. В якому з названих випадків матеріали досудового розслідування НЕ можуть бути виділені в окреме провадження?
1031. Хто вирішує спори про підслідність, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1032. В який строк слідчий, прокурор зобов’язані розглянути клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій?
1033. Скільки речей пред’являється при пред’явленні речей для впізнання, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1034. У якій кількості пред’являються трупи людей при пред’явленні трупа для впізнання?
1035. На підставі чого проводиться обшук?
1036. Якою є дозволена тривалість допиту, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1037. Якою є дозволена загальна тривалість допиту малолітньої або неповнолітньої особи, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1038. Який порядок видачі трупа після проведення судово-медичної експертизи?
1039. На підставі чого здійснюється ексгумація трупа, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1040. Яка слідча дія може бути проведена до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР?
1041. Що складає слідчий, прокурор за результатом проведення слідчого експерименту?
1042. Яку відповідальність передбачено за завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1043. Що НЕ має права робити експерт, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1044. Хто з названих осіб НЕ може бути потерпілим, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1045. На підставі чого здійснюється тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1046. При проведенні якої з названих слідчих дій участь понятих є обов’язковою, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1047. Які наслідки заявлення клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1048. В якому з названих випадків проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути здійснено слідчим, прокурором без дозволу слідчого судді?
1049. На підставі чого слідчий має право здійснювати огляд і виїмку кореспонденції?
1050. Що зобов’язаний зробити слідчий (прокурор) у випадку отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення?
1051. Винесення яких питань НЕ допускається на вирішення експерта, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1052. Що має право зробити експерт, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, у випадку недостатності або неповноти представлених матеріалів, що виключає можливість повного та об’єктивного дослідження?
1053. В якому випадку експерт, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, може відмовитися від давання висновку по експертизі, призначеній за дорученням слідчого судді або суду?
1054. Що має право зробити експерт, якщо під час проведення експертного дослідження виявлені відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження, але з приводу них не були поставлені питання?
1055. Що з названого є підставою для проведення освідування підозрюваного, свідка, потерпілого?
1056. У якому з названих випадків слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого, прокурора про обшук житла?
1057. Чи може проводитися слідчий експеримент (на досудовому розслідуванні) без участі понятих?
1058. Що має право зробити слідчий суддя під час розгляду клопотання сторони захисту про проведення експертизи?
1059. За якої із названих умов, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування може бути проведений в судовому засіданні?
1060. Що із названого характеризує особливості пред’явлення особи для впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису?
1061. Що із зазначеного характеризує порядок здійснення обшуку особи?
1062. Яку кількість незаінтересованих осіб (понятих) зобов’язаний запросити слідчий, прокурор для проведення відповідної слідчої (розшукової) дії?
1063. У присутності кого із названих осіб проводиться допит малолітньої або неповнолітньої особи?
1064. Разом з якими іншими особами пред’являється особі, яка впізнає, особа, яка підлягає впізнанню?
1065. За умови зображення якої кількості осіб на матеріалах відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, такі матеріали можуть бути пред’явлені для впізнання?
1066. Яке із наведених тверджень щодо проведення пред’явлення для впізнання за фотознімками є НЕправильним?
1067. Яке із наведених тверджень щодо проведення пред’явлення речей для впізнання є НЕправильним?
1068. Яке із наведених тверджень щодо проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування є НЕправильним?
1069. Яке із наведених тверджень щодо проведення слідчих (розшукових) дій є НЕправильним?
1070. Право скільки разів проникнути до житла чи іншого володіння особи надає ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи?
1071. З яких частин складається протокол, в якому фіксуються хід і результати проведення процесуальної дії, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1072. Який докуменет складає слідчий, прокурор, коли він приймає процесуальне рішення про призначення судової експертизи?
1073. З якою метою проводиться слідчий експеримент, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1074. Яке з наведених тверджень щодо проведення допиту є НЕправильним?
1075. В якому порядку здійснюється примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи?
1076. В який строк розглядається у суді клопотання про обшук?
1077. Стосовно кого з названих осіб може бути здійснене освідування?
1078. Яке з наведених тверджень щодо проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи є НЕправильним?
1079. При проведенні яких слідчих дій участь понятих є обов’язковою?
1080. Хто з названих осіб може бути долучений до участі в слідчому експерименті?
1081. Яке з наведених тверджень щодо проведення допиту є НЕправильним?
1082. Яке з наведених тверджень щодо одночасного допиту двох чи більше осіб є НЕправильним?
1083. Завданням якого виду експертизи є встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту?
1084. Понад скільки годин на день у цілому не може продовжуватися допит?
1085. У якій слідчій дії обов’язково бере участь судово-медичний експерт?
1086. складається за результатами освідування особи, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1087. Для допиту в яких з названих випадків може бути проведено виїзне судове засідання під час досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1088. Протягом якого часу з моменту отримання клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчий суддя зобов’язаний його розглянути?
1089. Хто з названих суб’єктів уповноважений приймати рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину?
1090. Протягом якого часу з моменту припинення негласних слідчих (розшукових) дій протоколи про їх проведення передаються прокурору , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1091. Після чого вважається скасованим арешт, накладений на кореспонденцію особи , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1092. У якій із названих форм НЕ може проводитися контроль за вчиненням злочину як вид негласної слідчої (розшукової) дії відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1093. За якої з названих підстав проводяться негласні слідчі (розшукові) дії?
1094. Хто з названих суб’єктів має право проводити негласні слідчі (розшукові) дії?
1095. Заборонити проведення або припинити подальше проведення яких негласних слідчих (розшукових) дій має право прокурор?
1096. Прийняти рішення про проведення якої негласної слідчої (розшукової) дії може виключно прокурор?
1097. В якому з названих випадків прокурором може бути продовжений строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії?
1098. В яких із названих випадків слідчий суддя приймає рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
1099. Які дії має вчинити прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, отримавши клопотання слідчого до слідчого судді про проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
1100. За чиїм рішенням може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді негласна слідча (розшукова) дія?
1101. Кому передаються протоколи з додатками за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
1102. Ким із названих суб’єктів письмово повідомляються особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про таке обмеження?
1103. Хто з названих осіб зобов’язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування?
1104. Що з названого є різновидом втручання у приватне спілкування?
1105. Який з названих документів надає слідчому право здійснювати огляд і виїмку кореспонденції?
1106. На кого з названих суб’єктів покладається зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?
1107. Ким вживаються заходи для збереження інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів?
1108. Яка з названих негласних слідчих (розшукових) дій може бути розпочата до постановлення ухвали слідчим суддею?
1109. Про що письмово повідомляються особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій?
1110. Протягом якого часу письмово повідомляються особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про таке обмеження?
1111. На підставі якого з названих документів інформація, отримана в результаті негласної слідчої (розшукової) дії, про ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, може бути використана в іншому провадженні?
1112. У якому з названих випадків НЕ може здійснюватися обов’язкове повідомлення про підозру?
1113. Ким складається письмове повідомлення про підозру?
1114. Хто наділений повноваженням повідомляти про підозру народному депутату України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1115. За якої із вказаних умов досудове розслідування може бути зупинено, якщо підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні?
1116. Що має зробити прокурор, якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення досудового розслідування стосуються не всіх?
1117. За наявності якої обставини досудове розслідування НЕ може бути зупинено?
1118. Ким вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про відновлення досудового розслідування?
1119. Чи допускається проведення слідчих (розшукових) дій після зупинення досудового розслідування?
1120. Кому надсилається копія постанови прокурора про зупинення досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1121. Яким документом зупиняється досудове розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1122. За наявності якої із перелічених підстав може бути зупинене досудове розслідування після повідомлення особі про підозру?
1123. В якому із названих випадків відновлюється досудове розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1124. В якому із названих випадків строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців?
1125. На який строк може бути продовжено досудове розслідування злочину, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження?
1126. За якої із названих умов може бути продовжений строк досудового слідства?
1127. В який строк слідчим вручається підозрюваному та його захиснику копія клопотання про продовження строку досудового слідства?
1128. Письмові заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування від кого з названих осіб слідчий, прокурор зобов’язаний подати керівнику прокуратури для розгляду разом з таким клопотанням?
1129. Яка з цих ситуацій НЕ є підставою для закриття кримінального провадження?
1130. Хто, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, підписує обвинувальний акт?
1131. Яким є наслідок прийняття прокурором рішення про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного?
1132. В якому із названих випадків слідчий уповноважений прийняти постанову про закриття кримінального провадження?
1133. Чи є рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення?
1134. Кому надсилається копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження?
1135. Ким може бути скасована постанова слідчого про закриття кримінального провадження?
1136. Що з названого зобов’язаний зробити прокурор перед направленням до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності?
1137. Який із зазначених документів повинен бути доданий до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності?
1138. В якому із зазначених випадків слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження?
1139. Які дії має вчинити прокурор, отримавши згоду підозрюваного на звільнення від кримінальної відповідальності?
1140. Кому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, надаються копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування?
1141. Що повинен зробити суд, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України?
1142. В якому із зазначених випадків, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю?
1143. Який з названих документів НЕ додається до обвинувального акта до початку судового розгляду?
1144. Кого з названих осіб прокурор (або слідчий за дорученням прокурора) НЕ повідомляє про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів?
1145. Який час надається сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ?
1146. Чию думку зобов’язаний з’ясувати суд щодо можливості звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності?
1147. Ким здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення?
1148. Які з названих відомостей НЕ містить обвинувальний акт?
1149. На підставі якого з названих документів здійснюється спеціальне досудове розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1150. Що повинен довести слідчий, прокурор під час розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування?
1151. Хто з названих осіб уповноважений звернутися до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1152. Щодо якої категорії осіб НЕ може здійснюватися спеціальне досудове розслідування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1153. Що з названого уповноважений оскаржити слідчий, який здійснює розслідування кримінального правопорушення, під час досудового розслідування?
1154. Хто з названих осіб може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність прокурора у кримінальному провадженні?
1155. Протягом якого строку повинна подаватися письмова скарга слідчого на рішення прокурора?
1156. Кому подається скарга слідчого на рішення прокурора під час досудового розслідування?
1157. Протягом якого строку прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга слідчого на рішення прокурора, зобов’язаний розглянути цю скаргу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1158. Кому, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, надсилає своє рішення прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга слідчого на рішення прокурора?
1159. Яке з наведених рішень може прийняти прокурор вищого рівня за наслідками розгляду скарги слідчого на рішення прокурора, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1160. Чи може бути оскаржене рішення прокурора вищого рівня за результатами вирішення скарги слідчого на бездіяльність прокурора?
1161. Як повинен вчинити прокурор вищого рівня за результатами розгляду скарги слідчого на дії чи бездіяльність прокурора, у разі визнання незаконним вчинення такої дії?
1162. Які правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування?
1163. Яку ухвалу слідчого судді НЕ може бути оскаржено під час досудового розслідування в апеляційному порядку?
1164. Яке з названих рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня?
1165. Хто з названих осіб може брати участь у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, без оформлення відповідного допуску до державної таємниці?
1166. За яким з названих процесуальних рішень здійснюється надання учаснику кримінального провадження доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв під час досудового розслідування?
1167. Якому учаснику кримінального провадження НЕ заборонено робити виписки з матеріалів кримінального провадження, що містять державну таємницю, під час ознайомлення з ними?
1168. Хто з названих осіб має право ознайомитися зі змістом виписки, зробленої особою з матеріалів досудового розслідування, що містять державну таємницю?
1169. У якій формі приймаються рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв, що зберігаються у кримінальному провадженні?
1170. Кому дозволяється робити виписки з матеріалів кримінального провадження, які містять державну таємницю?
1171. Чи дозволяється захисникам та законним представникам підозрюваного чи обвинуваченого робити копії з матеріалів, які містять державну таємницю?
1172. Протягом якого часу після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд призначає підготовче судове засідання?
1173. Відповідно до кримінального процесуального кодексу України суд не пізніше п’яти днів з дня надходження обвинувального акта призначає підготовче судове засідання. В якому порядку він проводить таке засідання?
1174. Кого суд НЕ викликає у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні?
1175. Яке рішення суд НЕ має права прийняти у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні?
1176. Коли суд має право прийняти рішення про повернення прокурору обвинувального акта, який не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України?
1177. Чи здійснюється повне фіксування технічними засобами при проведенні підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні?
1178. Куди суд направляє обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у випадку встановлення у підготовчому судовому засіданні непідсудності кримінального провадження?
1179. Яку з названих ухвал, прийнятих у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні, може бути оскаржено в апеляційному порядку?
1180. Яка дія НЕ виконується судом у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні з метою підготовки до судового розгляду?
1181. Що з названого має право зробити суд під час підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні за клопотанням учасників судового провадження?
1182. Чи може автоматично вважатися продовженим під час підготовчого судового засідання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, якщо відсутні відповідні клопотання сторін кримінального провадження?
1183. Протягом якого строку має бути призначений судовий розгляд кримінального провадження за наслідками підготовчого судового засідання?
1184. Що повинен зробити головуючий у кримінальному провадженні після призначення справи до судового розгляду?
1185. Кому головуючий повинен забезпечити можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження після призначення справи до судового розгляду, якщо вони про це заявлять клопотання?
1186. Які дії вчиняє суд, якщо в судове засідання у кримінальному провадженні не прибув за повідомленням прокурор?
1187. Які дії суду у випадку, коли в судове засідання у кримінальному провадженні не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник та від нього не надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності і обвинувачений чи цивільний відповідач повністю не визнав пред’явлений позов?
1188. Які дії суду у випадку, коли обвинувачений вперше порушує порядок у залі судового засідання або не підкоряється розпорядженням головуючого у судовому засіданні?
1189. Хто під час судового провадження приймає рішення про об’єднання чи виділення матеріалів кримінального провадження?
1190. За якої умови НЕ може здійснюватися дистанційне судове провадження у кримінальному провадженні?
1191. Які повноваження суду щодо розгляду питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акту, за відсутності клопотань сторони обвинувачення або захисту?
1192. Чи продовжується судовий розгляд у кримінальному провадженні після постановлення судом ухвали про доручення проведення експертизи?
1193. Чи продовжується судовий розгляд у разі прийняття судом рішення про проведення органом досудового розслідування певних слідчих (розшукових) дій?
1194. Що з названого прокурор НЕ може зробити під час судового розгляду у кримінальному провадженні?
1195. За чиїм клопотанням може бути скорочений або продовжений строк, на який суд відкладає судовий розгляд, у разі зміни прокурором обвинувачення?
1196. За чиїм клопотанням може бути продовжений строк, на який суд відкладає судовий розгляд, у разі задоволення клопотання прокурора про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням?
1197. З якої стадії повинно бути розпочате судове провадження після закінчення встановленого судом строку, необхідного для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення?
1198. За чиїм клопотанням свідок може бути допитаний повторно в тому самому або наступному судовому засіданні щодо розгляду кримінального провадження?
1199. На що із названого суд НЕ має права під час допиту свідків у кримінальному провадженні?
1200. На що із названого головуючий НЕ має права перед допитом потерпілого у кримінальному провадженні?
1201. Чи має право суд ставити запитання сторонам чи іншим учасникам кримінального провадження у разі заявлення клопотань про доповнення судового розгляду?
1202. Чи мають право учасники судового провадження у кримінальному провадженні при огляді на місці звертати увагу суду на те, що, на їхню думку, може мати доказове значення?
1203. Протягом якого строку має бути проведений і завершений судовий розгляд кримінального провадження?
1204. У якому з названих випадків може бути обмежена головуючим кількість присутніх у залі судового засідання при розгляді кримінального провадження?
1205. За чиїм клопотанням суд має право під час судового розгляду кримінального провадження своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого?
1206. Яке розпорядження стосовно свідків має дати головуючий перед початком судового розгляду кримінального провадження?
1207. З чого починається судовий розгляд кримінального провадження?
1208. Хто першим допитує обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження?
1209. Хто першим допитує свідка обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження?
1210. Що із названого не може зробити прокурор під час судового розгляду кримінального провадження?
1211. На який строк, за загальним правилом, суд відкладає судовий розгляд у разі зміни обвинувачення прокурором, для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення?
1212. З дотриманням правил допиту якого з наведених учасників кримінального провадження проводиться допит потерпілого?
1213. Якщо в результаті судового розгляду прокурор, крім випадку, коли ним є Генеральний прокурор, дійде переконання, що необхідно відмовитися від підтримання державного обвинувачення, змінити його, висунути додаткове обвинувачення або розпочати провадження щодо юридичної особи, то з ким із названих осіб він повинен погодити відповідні процесуальні документи?
1214. Коли суд надає обвинуваченому останнє слово?
1215. Що складає прокурор, дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити в суді?
1216. Який процесуальний документ складає прокурор у випадку відмови від підтримання державного обвинувачення?
1217. Хто з названих осіб не може виступати у судових дебатах, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1218. Що має робити суд, якщо під час судових дебатів у кримінальному провадженні виникне потреба подати нові докази?
1219. Чи може суд, за загальним правилом, обмежити тривалість виступу учасника судових дебатів у кримінальному провадженні?
1220. Чи дозволено ставити запитання обвинуваченому під час його останнього слова?
1221. Чи має право хто-небудь, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд, перебувати у нарадчій кімнаті під час ухвалення вироку?
1222. Які дії суду після оголошення судових дебатів закінченими у кримінальному провадженні?
1223. Що, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, відбувається із судовим розглядом, якщо під час судового засідання суддю замінює запасний суддя?
1224. Яке рішення суд приймає у випадку, якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання?
1225. На кого , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, покладається обов’язок забезпечити прибуття в суд перекладача (за винятком залучення його судом), свідка, спеціаліста або експерта?
1226. Які заходи відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, вживаються до винної особи у випадку неповаги до суду?
1227. Хто, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, зобов’язаний надати учасникам судового провадження доступ до матеріалів, отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду?
1228. В якому порядку здійснюється нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи, , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1229. Яким процесуальним рішенням, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, визначається обсяг доказів, які будуть досліджуватися під час судового розгляду, та порядок їх дослідження?
1230. Кому належить право останньої репліки в судових дебатах , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1231. В якому із названих випадків суд вправі перервати нараду в нарадчій кімнаті , відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1232. В якому порядку ухвалюється судове рішення у кримінальному провадженні?
1233. Хто роз’яснює судове рішення у кримінальному провадженні, яке є незрозумілим?
1234. За чиєю (чиїм) заявою (зверненням) суд роз’яснює своє рішення у кримінальному проваджені, якщо воно є незрозумілим?
1235. Протягом якого часу суд розглядає заяву про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні?
1236. Протягом якого часу особі, що звернулася із відповідною заявою, надсилається копія ухвали про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні?
1237. Ким може бути оскаржено в апеляційному порядку ухвалу про роз’яснення судового рішення у кримінальному провадженні або відмову у його роз’ясненні?
1238. У якій формі викладається судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення по суті?
1239. Чи має право суд у кримінальному провадженні виправити за власною ініціативою допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від набрання судовим рішенням законної сили?
1240. Чи може бути оскарженою ухвала суду про внесення виправлень, описок і очевидних арифметичних помилок у судове рішення у кримінальному провадженні?
1241. В якій формі суд, який ухвалив судове рішення у кримінальному провадженні, що є незрозумілим, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення роз’яснює своє рішення, не змінюючи його зміст?
1242. Чи має право суд з урахуванням особи та обставин, встановлених під час кримінального провадження, при засудженні до обмеження волі звільнити обвинуваченого з-під варти?
1243. Якщо обвинуваченого, що тримається під вартою, засуджено до арешту чи позбавлення волі, чи може суд змінити йому запобіжний захід до набрання вироком законної сили на такий, що не пов’язаний з триманням під вартою, та звільнити такого обвинуваченого з-під варти?
1244. Що з названого НЕ зазначається в резолютивній частині вироку у разі визнання особи винуватою?
1245. Якщо судове рішення у кримінальному провадженні ухвалюється в нарадчій кімнаті, де відповідні питання вирішуються за результатами наради суддів шляхом голосування, то чи мають право судді утримуватись при голосуванні?
1246. З яких частин складається вирок суду?
1247. Протягом якого строку у кримінальному провадженні повинен бути складений повний текст ухвали, якщо суд у зв’язку з необхідністю значного часу для його підготовки обмежився складанням і проголошенням лише резолютивної частини?
1248. В якому із названих випадків при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження ухвалюється виправдувальний вирок?
1249. У який строк оголошуються ухвали, постановлені в судовому засіданні у кримінальному провадженні?
1250. В якому порядку подається апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді?
1251. Що з названого повинна зробити особа, яка подає апеляційну скаргу, якщо вона НЕ бажає брати участь в апеляційному розгляді в кримінальному провадженні?
1252. На кого з названих осіб не поширюється обов’язок додати до апеляційної скарги у кримінальному провадженні її копії?
1253. Через який час суд першої інстанції надсилає отримані апеляційні скарги разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції?
1254. Хто з названих суб’єктів може постановити ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху у кримінальному провадженні?
1255. Які наслідки НЕ усунення особою у кримінальному провадженні в установлений судом строк недоліків апеляційної скарги, яку залишено без руху?
1256. Які наслідки подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді?
1257. В якому з названих випадків обвинувачений підлягає обов’язковому виклику для участі в апеляційному розгляді?
1258. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони кримінального провадження, то хто першим висловлює доводи у судових дебатах?
1259. Що з названого має право зробити апеляційний суд за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді?
1260. Які рішення за наслідками розгляду касаційної скарги по суті постановляє у кримінальному провадженні суд касаційної інстанції?
1261. В якому порядку подається касаційна скарга у кримінальному провадженні?
1262. Яке з названих рішень приймає суд касаційної інстанції після надходження у кримінальному провадженні касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів, з яких вбачається, що підстав для задоволення скарги немає?
1263. Протягом якого часу з моменту проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні на нього може бути подана касаційна скарга?
1264. Яке рішення постановляє суд касаційної інстанції, якщо у кримінальному провадженні касаційна скарга подана після закінчення строку касаційного оскарження й особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення?
1265. Протягом якого часу з дня надходження касаційної скарги у кримінальному провадженні суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження, якщо немає підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного провадження?
1266. В якому з названих випадків суд касаційної інстанції у кримінальному провадженні вправі вийти за межі касаційних вимог?
1267. В якому складі, за загальним правилом, здійснюється кримінальне провадження в касаційному порядку колегією суддів Кримінального касаційного суду Верховного Суду?
1268. В якому з названих випадків суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення у кримінальному провадженні за результатами письмового провадження?
1269. В якому з названих випадків судом касаційної інстанції може бути скасовано обвинувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної інстанції, ухвалу суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції у зв’язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання або в інший спосіб погіршити становище засудженого?
1270. Який з перелічених пунктів НЕ є підставою для скасування або зміни судового рішення у кримінальному провадженні судом касаційної інстанції?
1271. Якими є вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, у кримінальному провадженні?
1272. З яких частин складається постанова суду касаційної інстанції у кримінальному провадженні?
1273. Хто з перелічених учасників кримінального провадження НЕ має права на подачу касаційної скарги?
1274. Протягом якого строку особі, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, надсилається копія ухвали про відкриття касаційного провадження?
1275. Що із наведеного НЕ має права робити суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги у кримінальному провадженні?
1276. Хто з перелічених учасників кримінального провадження НЕ має права на подачу заперечення до касаційної скарги?
1277. Протягом якого строку копія ухвали про залишення касаційної скарги без руху надсилається особі, яка подала касаційну скаргу, у кримінальному провадженні?
1278. Коли особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право відмовитися від неї?
1279. Коли особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право змінити та/або доповнити її?
1280. Чи має право суд касаційної інстанції у кримінальному провадженні досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу?
1281. Як має діяти суд касаційної інстанції, якщо задоволення касаційної скарги у кримінальному провадженні дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги?
1282. Що із зазначеного НЕ повинне містити заперечення на касаційну скаргу у кримінальному провадженні?
1283. У який строк після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження направляються до суду першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної інстанції?
1284. Хто з перелічених учасників кримінального провадження не має права на подачу касаційної скарги?
1285. Протягом якого строку може бути подано заяву про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими або виключними обставинами?
1286. Яким строком обмежується перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за наявності обставин, що підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення?
1287. Чи має право особа, яка відмовилась від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, повторно звертатись до суду з такою самою заявою з тих самих підстав?
1288. Протягом якого строку з дня надходження заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні суд повинен її розглянути?
1289. Чи допускається перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні у разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження?
1290. Які наслідки неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні?
1291. В який строк після надходження до суду заяви про перегляд судового рішення у кримінальному провадженні за нововиявленими обставинами суддя повинен прийняти рішення про його відкриття?
1292. Чи повинен суд обов’язково досліджувати докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, якщо вони не оспорюються?
1293. Чи є неправильність перекладу висновку і пояснень експерта підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні?
1294. Яка з названих обставин НЕ є підставою для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні?
1295. У який момент може ініціюватися укладення угоди у кримінальному провадженні?
1296. За ініціативою кого з названих осіб може бути укладена угода про визнання винуватості?
1297. В якому провадженні НЕ може бути укладена угода про визнання винуватості?
1298. Що із названого НЕ зазначаються в угоді про визнання винуватості?
1299. Протягом якого строку може бути подано клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості, у разі невиконання угоди?
1300. Хто має право звернутися до суду, який затвердив угоду про визнання винуватості, з клопотанням про скасування вироку у разі її невиконання?
1301. Чи допускається повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні у разі відмови суду її затвердити?
1302. До якого суду подається заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1303. За заявою (зверненням) кого із названих суб’єктів можуть бути відновлені втрачені матеріали кримінального провадження?
1304. Хто з названих суб’єктів має право подати заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження виключно з метою реабілітації обвинуваченого, який помер?
1305. До якого суду подається заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1306. Що із наведеного обов’язково повинно бути зазначено в заяві про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1307. Що із наведеного НЕ потрібно зазначати у заяві про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1308. Що з наведеного додається до заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1309. Яке судове рішення постановляє суд, якщо у заяві не зазначено мету відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або відомості, необхідні для їх відновлення?
1310. В якому із зазначених випадків суд постановляє ухвалу про залишення заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження без руху?
1311. Яких заходів вживає суд, одержавши заяву про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1312. Як діє суд під час судового розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1313. Які документи використовує суд під час судового розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1314. Яке рішення постановляє суд за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
1315. В якій частині суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження на підставі зібраних і перевірених матеріалів?
1316. Що робить суд своєю ухвалою за недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження?
1317. Яким є строк зберігання матеріалів кримінального провадження для вирішення заяви про їх відновлення?
1318. Щодо якої з названих осіб НЕ застосовується особливий порядок кримінального провадження?
1319. Щодо якої з названих службових осіб правоохоронного органу може бути здійснено відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження?
1320. В якому порядку здійснюється кримінальне провадження стосовно суддів Верховного Суду в суді першої інстанції (крім кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі)?
1321. В якому порядку здійснюється кримінальне провадження стосовно осіб, обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, в апеляційному порядку?
1322. Хто з названих осіб НЕ належить до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження?
1323. Яка з наведених посадових осіб належить до окремої категорії, стосовно якої кримінальне провадження здійснюється в особливому порядку?
1324. Ким, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, здійснюється письмове повідомлення про підозру Генеральному прокурору?
1325. Ким, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, здійснюється письмове повідомлення про підозру Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України?
1326. Без згоди якого органу, відповідно до Конституції України, судді не може бути обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом?
1327. Про що із зазначеного обов’язково інформуються органи адвокатського самоврядування, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1328. Ким здійснюється повідомлення про підозру помічнику-консультанту народного депутата України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1329. Ким повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України?
1330. Без згоди якого органу, відповідно до Конституції України, суддю Конституційного Суду України не може бути затримано до винесення обвинувального вироку судом?
1331. За клопотанням кого з названих суб’єктів суд може ухвалити рішення про проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду?
1332. Ким із названих суб’єктів здійснюється тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя?
1333. Ким із названих суб’єктів здійснюється відсторонення від посади Директора Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні?
1334. Хто з названих суб’єктів уповноважений звернутися у встановленому законом порядку з клопотанням про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину?
1335. За клопотанням якого з названих суб’єктів здійснюється продовження строку відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції у ході кримінального провадження?
1336. Чи може бути здійснене продовження строку відсторонення від посади депутата місцевої ради?
1337. Ким здійснюється повідомлення про підозру кандидату у народні депутати України?
1338. Ким із названих осіб здійснюється повідомлення про підозру депутату місцевої ради?
1339. Кого із названих суб’єктів слідчий чи інша службова особа, яка збирається проводити обшук робочого приміщення адвоката, повинен завчасно повідомити про це?
1340. В який строк може мати місце розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років, у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого від відбування покарання?
1341. В який строк може мати місце розгляд повторного клопотання з цього самого питання щодо неповнолітніх засуджених у разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням?
1342. Який з названих суб’єктів є Центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування?
1343. Протягом якого строку з дати надходження запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу до безпосереднього виконавця він має бути виконаний?
1344. Який з названих суб’єктів є Центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підсудних, засуджених у кримінальних провадженнях під час судового провадження або виконання вироку?
1345. До якого слідчого судді звертається прокурор за дорученням або зверненням Центрального органу України з клопотанням про екстрадиційний арешт особи після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про її видачу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1346. Який з названих суб’єктів має повідомляти, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, відповідна регіональна прокуратура про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави, який вчинив злочин за межами України?
1347. В який строк надсилаються до Національного антикорупційного бюро України матеріали щодо фінансових та корупційних кримінальних правопорушень, які Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України отримали в рамках надання міжнародної правової допомоги, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1348. Протягом якого строку Центральний орган України повертає всі матеріали відповідному органу України у разі відмови в направленні запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1349. Хто із названих суб’єктів НЕ може бути суб’єктом передачі Генеральній прокуратурі України клопотання про екстрадицію ?
1350. Протягом якого строку повинна бути здійснена екстрадиційна перевірка, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1351. Як дозволяється розпорядитися майном, що конфісковане на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1352. Як довго може тривати екстрадиційний арешт, який застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі?
1353. Якими, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, є дії щодо відомостей, які містяться в матеріалах, отриманих у межах міжнародного співробітництва органами іноземної держави за процедурою, передбаченою законодавством запитуваної держави, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи?
1354. Яка з наведених вимог НЕ встановлена у Кримінальному процесуальному кодексі України для передачі в межах міжнародного співробітництва запитуючій стороні відомостей, що віднесені до державної таємниці?
1355. Через який із наведених державних органів уповноважений орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентного органу запитуваної сторони за відсутності міжнародного договору з відповідною державою, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1356. Як здійснюється виклик особи, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на території України, на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1357. Протягом якого строку може триматися під вартою на території України особа, щодо якої буде направлений запит про перейняття кримінального провадження, за клопотанням компетентного органу іншої держави, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України?
1358. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України хто зобов’язаний прийняти та зареєструвати заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення?

IX.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
1359. Чи є Україна стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1360. Яке місце Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у системі українського законодавства?
1361. Які суди в Україні при розгляді справ повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практику Європейського суду з прав людини як джерело права?
1362. Як відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод оцінюється затримання особи за відсутності підстав чи обставин, що прямо визначені в Конвенції?
1363. Кому належить право на життя відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1364. Чи передбачає ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження цього права?
1365. Які з перелічених гарантій, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, НЕ підлягають жодним обмеженням і НЕ допускають жодних винятків?
1366. Яке з перелічених прав НЕ гарантовано Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1367. Яке з перелічених прав гарантовано Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1368. Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод?
1369. Яким з перелічених осіб заборонене листування з Європейським судом з прав людини?
1370. Яким з перелічених осіб може бути тимчасово обмежено право на листування з Європейським судом з прав людини?
1371. Чи може бути піддано цензурі листування з Європейським судом з прав людини осіб, засуджених до позбавлення волі?
1372. Скарга якого з наведених суб’єктів проти України є неприйнятною у Європейському Суді з прав людини?
1373. Стосовно яких категорій осіб згідно зі ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава може запроваджувати законні обмеження реалізації передбаченого в ній права на свободу мирних зібрань та свободу об’єднань з іншими особами?
1374. Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає як обставину, за якої особа має право на шлюб?
1375. на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може підлягати законним обмеженням з метою підтримання авторитету та безсторонності суду?
1376. У яких випадках застосування смертної кари НЕ є порушенням ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 6 і 13 до неї?
1377. Що з наведеного НЕ відноситься до випадків виключно необхідного застосування сили, яке передбачене у ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як виняток із загального правила заборони позбавлення життя?
1378. А) Захист будь-якої особи від незаконного насильства;
1379. Кому гарантується захист права на життя відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1380. Яким є право на свободу та недоторканність згідно зі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основних свобод?
1381. До якого виду роботи (видів діяльності) може бути віднесена «робота чи служба, що є частиною звичайних громадських обов’язків» відповідно до змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1382. До якого виду роботи (видів діяльності) може бути віднесена «служба, що вимагається замість обов’язкової військової служби» відповідно до змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1383. Яке з перелічених прав НЕ захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1384. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1385. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1386. Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги фізичних осіб на порушення державами їх зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1387. До якого моменту вважається невинуватою особа, яку звинувачено у скоєнні кримінального правопорушення, відповідно до змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1388. Чи передбачає ст. 8 «Право на повагу до особистого чи сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження закріплених в ній прав?
1389. Що з наведеного належить до процесуальних прав, які має кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення?
1390. Чи вправі держава на підставі ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нав’язувати населенню певну релігію або переконання?
1391. Чи може держава, згідно зі ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обмежувати свободу сповідувати релігію або переконання з метою захисту авторитету та безсторонності суду?
1392. Як Європейський Суд з прав людини тлумачить термін «закон» у виразі «обмеження встановлені законом», що використовується у тексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»?
1393. В який спосіб може бути реалізоване право людини на сповідування релігії чи переконань?
1394. Що з наведеного є складовою права на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1395. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1396. Що з наведеного є складовими права на свободу пересування?
1397. Хто наділений правом на свободу пересування відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1398. Яка мета обмеження права на свободу пересування НЕ може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1399. Яка мета обмеження права на свободу пересування може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1400. В якому з варіантів правильно сформульовано випадок правомірного позбавлення свободи відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1401. Який з наведених випадків є прикладом правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканість в сенсі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод»?
1402. Яка з наведених обставин затримання неповнолітніх закріплена у ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1403. Яка з зазначених обставин є законною підставою для арешту чи затримання особи, що «здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу» (відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1404. Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1405. Яке з названих прав забезпечує затриманій особі стаття 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1406. Що означає принцип презумпції невинуватості, передбачений § 2 статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1407. Яке з перелічених нижче прав обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення НЕ передбачене статтею 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1408. Що є складовою права на свободу вираження поглядів?
1409. Чи є збирання доказів судом за власною ініціативою порушенням права на справедливий судовий розгляд (згідно зі ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1410. Який із перерахованих нижче критеріїв є одним з тих, якими Європейський суд з прав людини керується при визначенні рівня незалежності судового органу відповідно до статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1411. Як визначає Європейський суд з прав людини строк, протягом якого повинна бути звільнена з-під варти особа, виправдана у скоєнні злочину?
1412. Чи існує у держави обов’язок, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, повідомляти про місцезнаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами?
1413. Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі обґрунтованої підозри, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду?
1414. Чи визнає Конвенція про захист прав людини обов’язковим тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі підозри у скоєнні тяжкого злочину?
1415. В якому разі прослуховування телефонних переговорів особи органами держави буде вважатися втручанням в право на повагу до приватного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1416. Яка з наведених ситуацій позбавлення свободи, передбачена у ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, належить до випадків правомірного позбавлення свободи?
1417. Чи мають право державні органи, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, втручатися в процес прозелітизму, тобто у відносини у зв’язку з наверненням осіб до певної релігії?
1418. Чи може держава визначати легітимний спосіб сповідування релігії: одноособово чи спільно з іншими?
1419. Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 1 Протоколу 1 «Захист права власності» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час війни або іншої суспільної небезпеки?
1420. Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час війни або іншої суспільної небезпеки?
1421. В яких випадках держава може застосовувати обмеження ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені?
1422. В яких випадках держава може застосовувати обмеження ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені?
1423. В яких випадках держава може застосовувати обмеження до ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені?
1424. Який спеціальний Закон України регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти України?
1425. Чи вважається дискримінацією обмеження державою політичної діяльності іноземців, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1426. Чи може держава втручатися у рішення особи про зміну своєї релігії, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1427. Чи мають релігійні організації (зокрема, церкви) право на звернення до Європейського суду з прав людини про порушення щодо них прав за ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1428. Яка мета обмеження права на свободу вираження поглядів НЕ може бути підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 «Право на свободу вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1429. Яка мета обмеження права на свободу вираження поглядів є підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 «Право на свободу вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
1430. Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою НЕ розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
1431. Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою НЕ розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
1432. Яка мета виключно необхідного застосування сили є підставою НЕ розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно до ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод?
1433. Що з наведеного належить до складової права на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод)?
1434. На яких умовах може бути обмежено право НЕ бути підданому катуванню або нелюдському поводженню (ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1435. Яка з наведених цілей НЕ може бути легітимною метою обмеження права на свободу думки, совісті та релігії згідно зі статтею 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1436. На кого з перелічених осіб НЕ поширюються загальні гарантії захисту свободи вираження поглядів, що передбачені ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1437. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження права НЕ бути підданому катуванню?
1438. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження права НЕ бути підданому принижуючому гідність поводженню?
1439. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження права НЕ бути підданому нелюдському поводженню?
1440. Який орган Ради Європи здійснює нагляд за виконанням державами рішень Європейського суду з прав людини, в яких встановлено порушення зобов’язань держав за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1441. На які види робіт чи занять НЕ поширюється поняття «примусова чи обов’язкова праця»?
1442. У яких випадках застосування смертної кари НЕ є порушенням ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 6 і 13 до неї?
1443. Що з переліченого НЕ належить до заходів, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини мають застосовуватись до початку будь-якого позбавлення волі і незалежно від правового режиму такого позбавлення волі?
1444. За яких умов тримання особи під вартою на досудовій стадії протягом 5 років та 8 місяців може бути визнане як таке, що НЕ становить порушення ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1445. Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод?
1446. Яка з наведених цілей НЕ може бути легітимною метою обмеження права на свободу мирних зібрань згідно зі статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1447. Що з наведеного, згідно з українським законодавством, є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1448. Що з наведеного, згідно з українським законодавством, є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1449. Чи дозволяє Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод застосування до особи тримання під вартою як запобіжний захід на підставі припущення органів слідства, що ця особа буде переховуватись від органів досудового слідства або суду?
1450. Яка з наведених обставин НЕ може бути підставою для обмеження публічності судового розгляду (обмеження доступу преси та публіки) відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1451. Як слід визначати (кваліфікувати) примусове перебування психічнохворої особи у лікарні закритого типу на підставі судового рішення відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
1452. Яка з названих категорій осіб має найнижчий рівень захисту від критики чи висловлювання оцінок та суджень про неї, які вона вважає критичними відповідно до тлумачень ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейським судом з прав людини,?
1453. Якою є юридична сила протоколів до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1454. З якого моменту набрала чинності для України Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (визначте загальний принцип)?
1455. З яких джерел фінансується виконання рішення Європейського Суду з прав людини, яким визнано порушення Україною прав людини?
1456. На що поширюється право на вільні вибори, закріплене у ст. 3 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1457. Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1458. Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1459. Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1460. Що з наведеного може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1461. Яка з наведених обставин може бути підставою надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1462. Яка з наведених обставин, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути підставою надання безоплатної допомоги перекладача особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення?
1463. Виходячи зі змісту процесуальних гарантій ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення?
1464. Виходячи зі змісту процесуальних гарантій ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, перед ким має негайно постати кожен, кого заарештовано або затримано?
1465. Як слід розуміти термін «інформація» у тексті ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів»?
1466. Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1467. Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1468. Що з наведеного належить до обставин, що допускають можливість застосування катувань до затриманого чи заарештованого?
1469. Що з наведеного належить до обставин, що допускають можливість застосування нелюдського поводження до особи, що відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі?
1470. Чи має значення факт державної реєстрації установчих документів релігійної організації для того, щоб вона користувалася правами ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1471. Чи вправі держава, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, заборонити носити релігійне вбрання вчителям державних загальноосвітніх навчальних закладів?
1472. Яка з названих цілей НЕ може бути підставою обмеження права сповідання релігії або переконання?
1473. На кому лежить обов’язок знати місце знаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами, згідно зі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1474. Які рішення Європейського Суду з прав людини є обов’язковими для виконання Україною?
1475. Які зобов’язання виникають у держави відповідно до ст. 2 «Право на освіту» Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1476. Які з наведених прав та свобод людини, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей?
1477. Які з наведених прав та свобод людини, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей?
1478. За яких умов при розгляді справи Європейський суд з прав людини може змінювати свої попередні правові позиції (тлумачення)?
1479. Як працює Європейський Суд з прав людини (тобто якою є організаційна модель його роботи)?
1480. Яка з зазначених умов має існувати для забезпечення правомірності затримання бродяги відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1481. Яке з наведених положень НЕ належить до об’єктивних факторів, що вказують на позбавлення волі, за змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1482. Що є підставою вважати законним обмеження свободи особи для запобігання поширенню інфекційних захворювань відповідно до статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1483. Яка з категорій осіб вважається «алкоголіками» для цілей законного затримання відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1484. Як Європейський суд з прав людини тлумачить термін «негайно» в контексті поінформованості особи про підстави її арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти неї, що передбачено статтею 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1485. Коли починається період, який слід брати до уваги при визначенні строку тримання під вартою в очікуванні суду відповідно до статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1486. Що з наведеного НЕ може бути підставою для відмови у заміні тримання під вартою (як запобіжного заходу) на заставу, виходячи з практики Європейського Суду з прав людини?
1487. Якою із наведених гарантій, відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод може бути обумовлене звільнення особи з-під варти під час кримінального провадження?
1488. Яка з перерахованих нижче обставин може бути підставою для відмови у звільненні затриманої особи під заставу (згідно зі змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1489. Яка з наведених обставин є правомірним обмеженням права на доступ до суду (§ 1 ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1490. Якою має бути юридична оцінка втручання в право на приватне життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) в разі зберігання державою персональних даних осіб, які були присутні під час затримання підозрюваного у скоєнні злочинів, пов’язаних з тероризмом?
1491. Чи несе за загальним правилом держава відповідальність за дії офіційно призначеного представника (адвоката) особи, що обвинувачується у вчиненні злочину, відповідно до статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1492. Чи суперечить принципу «заснованності на законних підставах» автоматичне продовження терміну повноважень суддів на невизначений термін після закінчення встановленого терміну та відкладення їх повторного призначення, відповідно до статті 6 § 1 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1493. Що з наведеного є порушенням права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1494. Яка з наведених умов може бути підставою для вступу прокурора у цивільний процес на стороні одного із учасників (фізичної особи) виходячи зі ст.6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав і основоположних свобод?
1495. Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі підозри органів слідства, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду?
1496. Як Європейський суд з прав людини оцінює випадки застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на невизначений період?
1497. Що з наведеного може бути свідченням того, що особа «позбавлена волі» (в розумінні ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1498. Яка з наведених обставин НЕ може визнаватись належною для обґрунтування застосування тримання під вартою як запобіжного заходу до обвинуваченого у вчиненні злочину?
1499. Чи передбачає право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) гарантії надання учасникам будь-якого судового розгляду безоплатної правової допомоги?
1500. Що з наведеного може визнаватися належною підставою для судового рішення про заміну особистого зобов’язання на тримання під вартою (виходячи зі стандартів ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1501. Чи може особа претендувати на статус жертви порушення її права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) яке, на її думку, мало місце протягом провадження, якщо за результатами такого провадження її було виправдано або справу було закрито?
1502. Що з наведеного належить до складових права обвинуваченого на ефективну участь у судовому розгляді справи щодо себе, яке Європейський суд з прав людини визнає обов’язковим елементом права на справедливий суд?
1503. Ризик повторного скоєння правопорушення національними судами часто визнається підставою для тримання підсудного під вартою. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини що з наведеного НЕ визнається підставою для обґрунтування наявності такого ризику?
1504. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, що з наведеного може бути підставою для відмови у заміні тримання під вартою (як запобіжний захід) на заставу?
1505. За яких умов вимога державних органів до особи відкрити свою релігію або релігійне переконання НЕ буде вважатись порушенням права на свободу думки, совісті та релігії (ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1506. Чи є абсолютним право батьків забезпечувати дітям освіту і навчання відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань, передбачене ст. 2 «Право на освіту» Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1507. Чи зобов’язана держава відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантувати право на альтернативну службу особам, які відмовляються від військової служби з приводу релігії або переконань?
1508. Яким чином, відповідно до ст. 15 «Відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може вирішуватися конфлікт між зобов’язаннями держави за Конвенцією та іншими міжнародними договорами?
1509. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якщо законом дозволяється альтернативна служба, то чи має право держава притягати до відповідальності осіб, які відмовляються від неї з приводу власних переконань?
1510. Чи може держава, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, застосовувати санкції за зміну особою своєї релігії?
1511. Чи відносить Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод право на сповідання переконань до права на свободу вираження поглядів?
1512. Чи може держава, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, змушувати особу змінювати свою релігію, або застосовувати санкції за зміну особою своєї релігії?
1513. Чи будь-які переконання підпадають під захист ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1514. Чи має Україна, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, гарантувати право на свободу думки, совісті і релігії іноземним громадянам, які перебувають під її юрисдикцією, але уряди яких НЕ гарантують таке право українцям?
1515. Одним з основоположних принципів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є принцип «Конвенція – живий інструмент». Як слід це розуміти?
1516. Яке з наведених прав може підлягати втручанню з боку держави «для забезпечення контролю за користуванням майном» виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколам до неї?
1517. Яке з наведених прав людини може підлягати обмеженням «в інтересах економічного добробуту країни», виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
1518. Чи є заборона листування ув’язнених в місцях позбавлення волі з членами їх сім’ї на підставі НЕ оприлюдненої відомчої інструкції порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1519. Яка з наведених категорій осіб НЕ підпадає під захист ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод»?
1520. Чи можна вважати позбавленням волі (за змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод») застосування до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, дисциплінарних заходів у вигляді поміщення в карцер, дисциплінарний ізолятор або аналогічні приміщення?
1521. Які з наведених ознак є доказами того, що особа «позбавлена волі» (за змістом ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»)?
1522. Як Європейський суд з прав людини визначає поводження з людиною, «яке, серед іншого, було умисним, застосовувалося кілька годин поспіль, спричинило або власне тілесні ушкодження або сильні фізичні та душевні страждання»?
1523. В якому разі буде визнано обов’язком держави повідомляти про місцезнаходження особи, яка зникла, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1524. Чи включає право на свободу об’єднання (ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) право набути державної реєстрації в якості юридичної особи?
1525. Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини яке з прав людини може бути порушене у випадку присутності студентів медичного університету під час пологів, якщо породілля згоди на це НЕ надавала?
1526. Виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених прав людини може підлягати обмеженням з метою «захисту конфіденційної інформації»?
1527. У який спосіб Європейський Суд з прав людини встановлює наявність у правовій системі країни системних вад, що стають причиною масових та однотипних за змістом порушень прав людини?
1528. Якою є позиція Європейського суду з прав людини щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі підозри, що вона буде переховуватись від органів досудового слідства або суду, і яка надала гарантії, що не втече?
1529. Що з наведеного належить до заходів загального характеру, які має виконувати Україна на підставі рішення Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення прав людини?
1530. Який текст рішення Європейського суду з прав людини має використовувати національний суд при посиланні на практику Європейського Суду з прав людини, відповідно до українського законодавства?
1531. Як слід оцінювати відмову особі у доступі до документів кримінального провадження щодо неї (матеріали кримінальної справи), виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1532. Яке з названих прав НЕ належить до мінімальних прав обвинуваченого згідно з принципами ст. 6 Конвенції про захист прав людини т основоположних свобод?
1533. Якщо до особи всупереч її волі застосовується медичне втручання, то яке з наведених прав людини може бути при цьому порушене з огляду на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини?
1534. Що з наведеного є обов’язковим елементом (елементами) судової перевірки можливості продовження застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (п. 4 ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1535. За якої умови письмові показання свідків (без їх допиту у суді) можуть бути визнані судом належним доказом у кримінальній справі, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
1536. Гарантією реалізації якого права є презумпція невинуватості, виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод?
1537. За яких умов порушенням права на справедливий суд буде визнаватися використання у судовому провадженні доказів, що були отримані з порушенням вимог національного закону, виходячи зі змісту статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1538. Яке з наведених визначень відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини щодо змісту права НЕ свідчити проти себе (в кримінальному процесі)?
1539. Виходячи зі стандартів статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими мають бути наслідки вимоги про екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї смертної кари?
1540. Чи поширюється дія ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» (в частині положень щодо недоторканності житла) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на будинок особи, що був збудований без отримання необхідних дозволів та НЕ має державної реєстрації?
1541. Чи поширюється дія ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на житлову нерухомість особи, яка знаходиться у її власності, але НЕ використовується для проживання?
1542. Яке з визначень розкриває зміст поняття «втручання відбувається відповідно до закону», яке Європейський Суд з прав людини використовує для визначення правомірності втручання держави в права людини (їх обмеження)?
1543. Щодо здійснення яких прав Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї забороняють дискримінацію?
1544. В якому з наведених випадків є ознаки видів поводження з людиною, що становлять порушення ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини і основних свобод?
1545. Яка з наведених обставин має бути визнана вирішальним доказом факту катування або нелюдського поводження у розумінні ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини і основних свобод?
1546. Яке з наведених нижче положень відбиває зміст поняття «підстави арешту і будь-яке обвинувачення», що використано у частині 2 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього»?
1547. Від яких конвенційних зобов’язань держава може відступити під час надзвичайної ситуації (виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи НЕ суперечать іншим її зобов’язанням згідно з міжнародним правом), відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1548. Яке з визначень найбільш точно передає тлумачення Європейським Судом з прав людини змісту принципу змагальності процесу як складової права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції)?
1549. Чи відповідає «принципу публічності проголошення судового рішення» (ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) оприлюднення повного тексту рішення касаційного суду шляхом його розміщення в загальнодоступній базі (реєстрі) судових рішень (без проголошення під час розгляду)?
1550. У чому відмінність між фактами та оціночними судженнями виходячи зі змісту ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
1551. Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що передбачена ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1552. Яка з наведених ознак дозволяє відмежувати катування від інших видів поводження, що заборонені відповідно до ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1553. Порушенням якого права буде визнано відмову уповноваженого державного адміністративного органу провести ефективне та ретельне розслідування заяви особи про факт її побиття під час перебування у слідчому ізоляторі, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1554. Яке з наступних тверджень щодо можливості позбавлення життя людського ембріону відображає базовий підхід Європейського Суду з прав людини у справах щодо проведення аборту (ст. 2 «Право на життя» Конвенції)?
1555. Яке з прав, що підлягають захисту на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, порушується у випадку звільнення за прогул (відсутність на робочому місці протягом дня) працівника, який брав участь у пікеті проти затримок виплати заробітної плати?
1556. Чи є катуванням примусове годування особи, що перебуває у слідчому ізоляторі і оголосила голодування, виходячи зі стандартів ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1557. Виходячи зі стандартів ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими мають бути наслідки заяви про екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї катувань чи нелюдського поводження?
1558. Як має оцінюватись відсутність у законодавстві зобов’язань держави щодо повідомлення особи про застосування щодо неї таємного спостереження (перевірка кореспонденції тощо) після завершення відповідних заходів, виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
1559. Чи може оцінюватись як підневільний стан перебування особи (на підставі вироку суду) в установі позбавлення волі, яку НЕ можна залишати і де існує обов’язкове залучення до праці, виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
1560. Що з наведеного відповідає змісту ст. 7 «Ніякого покарання без закону» і НЕ становить порушення прав людини?
1561. За яких умов присутність студентів-медиків під час пологів у пологовому відділенні лікарні НЕ буде становити порушення права на приватність породіллі (ст. 8 «Повага до приватного та сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1562. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що обмеження прав людини (в тих випадках, коли це можливо) на національному рівні має відбуватися «відповідно до закону». Як в таких випадках слід тлумачити термін «закон»?
1563. Які з наведених видів приміщень підпадають під захист як «житло» (за змістом положень щодо поваги до житла у ст. 8 «Право на повагу до приватного та сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»)?
1564. Що означає принцип автономного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини?
1565. Чи може особа, згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, подати заяву про порушення державою її індивідуальної релігії (тобто релігії, яку сповідує лише ця особа)?
1566. Якою є сучасна практика Європейського суду з прав людини щодо права на евтаназію в контексті ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1567. Чому захист, що передбачений ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» поширюється і на зображення особи?
1568. Чи має держава обов’язок забезпечувати безкоштовну правову допомогу у кожному спорі, що стосується «цивільних прав» відповідно до ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1569. Яке формулювання відображає спосіб імплементації в Конституції України наступного положення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «кожен, кого заарештовано або затримано, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку»?
1570. Яке з наведених тверджень НЕ належить до тверджень про факти, виходячи зі змісту ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
1571. Чи може сама лише можливість перетину кордону підозрюваним у скоєнні злочину бути достатньою підставою для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи зі змісту ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини?
1572. Якщо у разі конфлікту між двома релігійними організаціями національний суд винесе рішення про заборону однієї з них, то чи може ця заборона бути визнана Європейським судом з прав людини як порушення державою свого обов’язку бути безсторонньою?
1573. Чи буде вважатися дискримінацією вимога більш тривалого строку альтернативної, ніж військової служби відповідно до ст. 14 «Заборона дискримінації» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1574. Чи існують особливі вимоги до порядку розгляду судом клопотань учасників провадження, в яких вони ставлять питання про порушення прав людини, що захищені Конвенцією і мали місце на досудовій стадії і в процесі судового розгляду (відповідно до практики Європейського Суду з прав людини)?
1575. В якій із наведених ситуацій є порушення принципу рівності сторін судового провадження (ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини із основних свобод)?
1576. За яких умов призначення голови касаційного адміністративного суду органом державної виконавчої влади НЕ буде порушенням принципу незалежності суду, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
1577. Що з наведеного дозволяє визнавати допустимим доказом показання з чужих слів?
1578. В якій з наведених ситуацій НЕ порушується принцип презумпції невинуватості, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
1579. Що є умовою визнання упередженим судді, що до призначення на посаду судді працював в органах прокуратури, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
1580. Який з наведених органів відповідає критеріям «створеного відповідно до закону суду», що визначені у ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1581. Чи може держава нести відповідальність за неналежну якість правової допомоги (особі обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення) адвокатом, що призначений відповідно до гарантій ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
1582. Яка з наведених обставин може бути підставою для визнання обов’язковості надання безоплатної правової допомоги учасникам цивільного провадження, виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини?
1583. Що з наведеного може бути доказом несвавільного позбавлення волі (у розумінні п. 1 ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1584. Що з наведеного є неправомірним обмеженням права на доступ до суду (як елементу права на справедливий суд згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1585. Яка з наведених обставин НЕ належить до умов, за яких особа може бути позбавлена волі як «психічно хвора» (відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)?
1586. Які підстави (обставини) мають вирішальне значення для вирішення національним судом питання про можливість продовження тримання особи під вартою (у якості запобіжного заходу)?
1587. Чи є порушенням прав людини відмова державних органів у наданні дозволу на усиновлення дитини жінкою, яка перебувала у сталих одностатевих відносинах?
1588. Виходячи зі змісту ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини, чи має нести журналіст (працівник ЗМІ) відповідальність за оприлюднення інформації з обмеженим доступом, що має суспільний інтерес?
1589. Чи передбачає ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження цього права?
1590. На кому лежить обов’язок знати місце знаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами, згідно зі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

X.Кримінальний кодекс України
1591. В якому випадку особа, що вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути за вироком суду звільнена від покарання?
1592. При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1593. При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1594. При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційний злочин) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1595. Яка мінімальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України?
1596. Яка максимальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України?
1597. Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1598. Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1599. Яке додаткове покарання може бути призначене особі у разі її звільнення від відбування покарання з випробуванням?
1600. Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засуджену у разі звільнення її від відбування покарання з випробуванням в порядку, передбаченому для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років?
1601. Які правові наслідки виникають, коли особу було засуджено за діяння, караність якого пізніше була усунена законом?
1602. Відповідно до ч. 2 ст. 75 Кримінального кодексу України суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено певний вид покарання, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. Який із названих видів покарання може бути узгоджений сторонами угоди?
1603. Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»?
1604. Яке з наведених діянь НЕ слід кваліфікувати за ст. 334 Кримінального кодексу України «Порушення правил міжнародних польотів»?
1605. У чому полягає суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 329 Кримінального кодексу України «Втрата документів, що містять державну таємницю»?
1606. За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність статтями Розділу XIV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
1607. Хто є суб’єктом злочину «Втрата документів, що містять державну таємницю» (ст. 329 Кримінального кодексу України)?
1608. Який із перелічених злочинів НЕ належить до злочинів проти забезпечення призову та мобілізації?
1609. За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
1610. За яке із зазначених діянь НЕ передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
1611. За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність у Розділі ХІV «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України?
1612. Який із зазначених способів втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією з референдуму їх повноважень, установлених законом, передбачено ч. 4 ст. 157 Кримінального кодексу України?
1613. Які діяння відносно виборчої документації передбачено ст. 158-2 Кримінального кодексу України «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму»?
1614. Яке діяння НЕ вважається порушенням таємниці голосування службовою особою з використанням службового становища?
1615. Який розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру в разі вважається великим відповідно до ст. 159-1 «Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму»?
1616. Які діяння службової особи не передбачено ст. 162 Кримінального кодексу України «Порушення недоторканності житла»?
1617. Які діяння, вчинені службовою особою, становлять злочин, передбачений ст. 168 Кримінального кодексу України «Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)»
1618. Які діяння не передбачено ст. 169 Кримінального кодексу України «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)»?
1619. Яка матеріальна шкода, завдана порушенням авторського права і суміжних прав службовою особою з використанням службового становища, вважається завданою в значному розмірі?
1620. Яка матеріальна шкода, завдана привласненням авторства на винахід службовою особою з використанням службового становища, вважається завданою у великому розмірі?
1621. Яка матеріальна шкода, завдана привласненням авторства на топографію інтегральної мікросхеми службовою особою з використанням службового становища, вважається завданою в особливо великому розмірі?
1622. Які діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, НЕ є кримінально караним порушення прав на об’єкти промислової власності, вчиненим?
1623. Що може бути предметом злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда»?
1624. Який суспільно небезпечний наслідок у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223-2 «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів»?
1625. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»?
1626. Який розмір бюджетних коштів згідно із приміткою до ст. 210 Кримінального кодексу України «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» є особливо великим при виданні нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону?
1627. За яке діяння НЕ передбачена кримінальна відповідальність статтями Розділу VІІ «Злочини у сфері господарської діяльності» Особливої частини Кримінального кодексу України?
1628. З якого дня особа визнається такою, що має судимість?
1629. З якого дня особа визнається такою, що НЕ має судимості?
1630. Який правовий статус мають особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і карність якого усунута законом?
1631. Коли особи, засуджені до основного покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади, визнаються такими, що НЕ мають судимості?
1632. Коли особи, засуджені до обмеження волі, визнаються такими, що НЕ мають судимості?
1633. Коли особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за тяжкі злочини, визнаються такими, що НЕ мають судимості, якщо вони?
1634. З якого дня обчислюються строки погашення?
1635. Чи допускається зняття судимості до закінчення визначених законом строків її погашення у випадку засудження особи за корупційні злочини?
1636. Після закінчення якої частини строку погашення судимості допускається допускається її зняття?
1637. Яким нормативно-правовим актом встановленопорядок зняття судимості?
1638. Що визнається співучастю у злочинів відповідно до Кримінального кодексу України?
1639. Хто із зазначених суб’єктів НЕ є співучасником у злочині?
1640. До якого виду співучасників злочину належить особа, яка забезпечувала фінансування злочинної діяльності організованої групи?
1641. Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є підбурювачем?
1642. Хто, відповідно до Кримінального кодексу України є пособником?
1643. До якого виду співучасників злочину належить особа, яка сприяла вчиненню злочину шляхом усунення перешкод?
1644. Яким співучасником визнається особа, яка заздалегідь НЕ обіцяла, але переховувала злочинця?
1645. Які дії відповідно до положень Кримінального кодексу України НЕ є співучастю у злочині?
1646. Який злочин, відповідно до ст. 28 Кримінального кодексу України, вважається таким, що його вчинила група осіб?
1647. Кому можуть ставитись у вину ознаки, що характеризують особу окремого співучасника?
1648. Яким чином вирішується питання про кримінальну відповідальність співучасників в разі вчинення виконавцем незакінченого злочину?
1649. За які злочини підлягає кримінальній відповідальності організатор організованої групи?
1650. За які злочини підлягають кримінальній відповідальності учасники організованої групи (за винятком організатора)?
1651. У якому із наведених випадків організатор, підбурювач чи пособник НЕ підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у злочині?
1652. Які кваліфікуючі ознаки передбачено ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»?
1653. В яких випадках крадіжка вважається вчиненою повторно?
1654. Хто може бути потерпілим у складі злочину «Вимагання»?
1655. Шкода в якому розмірі визнається значною, відповідно до ст. 197-1 Кримінального кодексу України «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво»?
1656. Які розміри привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 Кримінального кодексу України) вважаються великими?
1657. Який злочин Розділу VІ («Злочини проти власності») Особливої частини Кримінального кодексу України вчиняється шляхом зловживання довірою?
1658. У якому разі привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вважається вчиненим за попередньою змовою групою осіб?
1659. Яким чином буде вирішуватися питання про кримінальну відповідальність дипломатичного представника іноземної держави у разі здійснення ним фінансування дій на території України, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України)?
1660. Яку кваліфікуючу ознаку, що характеризує суб’єкта злочину, передбачено у ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)?
1661. За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 2 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України?
1662. За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України?
1663. Кваліфікований склад (склади) якого злочину (злочинів) передбаченого (передбачених) у Розділі І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України, містить кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину представником влади»?
1664. Хто є потерпілим від злочину, передбаченого ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України?
1665. Хто є суб’єктом провокації підкупу відповідно до ст. 370 Кримінального кодексу України?
1666. Підбурення до вчинення яких діянь передбачено у ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?
1667. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?
1668. Яким чином визначено суспільно небезпечне діяння у ст. 370 «Провокація підкупу»?
1669. Які суспільно небезпечні діяння передбачено у ч. 1 ст. 369-2 «Зловживання впливом»?
1670. Яким чином описано суспільно небезпечні діяння у ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України?
1671. Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч. 3 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України?
1672. Яку кваліфікуючу ознаку зловживання владою або службовим становищем передбачено у ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України?
1673. Яку мету вчинення злочину передбачено у ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»?
1674. Яким чином визначено істотну шкоду як ознаку, передбачену ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»?
1675. Всупереч чиїм інтересам має бути використано службовою особою владу чи службове становища, відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»?
1676. Де у Кримінальному кодексі України визначено поняття службової особи як суб’єкта злочину, передбаченого ст. 368 цього Кодексу?
1677. Яку кваліфікуючу ознаку містить ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України?
1678. Який склад злочину у сфері службової діяльності містить вказівку на дії, які явно виходять за межі прав і повноважень певного суб’єкта?
1679. Хто може бути суб’єктом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиції чи обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України»)?
1680. Коли вважається закінченим злочин, передбачений ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом» (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиції чи обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди)?
1681. Яку кваліфікуючу ознаку містить ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України?
1682. Кваліфікуючою ознакою якого з перелічених злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є погроза застосування насильства?
1683. Яка форма суспільно небезпечного діяння передбачена у складі злочину «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» (ст. 365 Кримінального кодексу України)?
1684. Настання яких наслідків необхідно для наявності складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» Кримінального кодексу України?
1685. Чиїм правам та інтересам завдається істотна шкода під час перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу відповідно до ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (вкажіть найбільш точну відповідь)?
1686. Що визнається істотною шкодою при перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу згідно із приміткою до ст. 364 Кримінального кодексу України?
1687. Хто із перелічених осіб є суб’єктом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 Кримінального кодексу України)?
1688. Яка з названих кваліфікуючих ознак НЕ передбачена у ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» Кримінального кодексу України?
1689. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення» (вкажіть найбільш повну відповідь)?
1690. Яка з названих дій НЕ передбачена ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України?
1691. Що належить до тяжких наслідків службового підроблення згідно із приміткою до ст. 364 Кримінального кодексу України?
1692. У якій формі вчиняється службове підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу України)?
1693. Хто є суб’єктом злочину «Декларування недостовірної інформації» (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?
1694. В якому з названих діянь виявляється декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?
1695. На який нормативно-правовий акт робиться посилання в примітці до ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України щодо визначення суб’єкта декларування недостовірної інформації?
1696. Хто з названих осіб НЕ може бути суб’єктом декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)?
1697. Яку з названих ознак прямо передбачено ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»?
1698. Яким чином визначено службову недбалість у ст. 367 Кримінального кодексу України?
1699. Яка з кваліфікуючих ознак названа в ч. 2 ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України?
1700. Якою є шкода, визначена відповідно до ч. 1 ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України?
1701. Як визначена істотна шкода, що спричинена службовою недбалістю (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України)?
1702. Яка з названих осіб НЕ може бути суб’єктом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України)?
1703. Яка неправомірна вигода визнається вигодою у значному розмірі згідно з п. 1 примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
1704. Яке із зазначених діянь НЕ передбачено у ч. 1 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
1705. В якому разі «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) вважається вчиненим повторно відповідно до примітки до ст. 354 Кримінального кодексу України?
1706. Яка неправомірна вигода вважається вигодою у великому розмірі згідно з п. 1 примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
1707. Яка неправомірна вигода вважається вигодою в особливо великому розмірі згідно з п. 1 примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
1708. Яка із вказаних ознак передбачена в ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України?
1709. Спричинення яких наслідків передбачено ч. 1 ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?
1710. До якої категорії суб’єктів злочину віднесено аудитора (якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій)?
1711. Який розмір істотної шкоди як ознаки зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України), передбачено у Кримінальному кодексі України?
1712. Де в Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «істотна шкода» як ознаки зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України)?
1713. У чому полягає зміст тяжких наслідків як ознаки кваліфікованого зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України)?
1714. До якої категорії суб’єктів злочину віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг експерта (під час виконання цих функцій)?
1715. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг незалежного посередника (під час виконання цих функцій)?
1716. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг третейського судді (під час виконання цих функцій)?
1717. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено нотаріуса, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій?
1718. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено оцінювача, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій?
1719. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено приватного виконавця, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій?
1720. Де у Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «тяжкі наслідки» як ознаки кваліфікованого складу злочину «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України)?
1721. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг арбітражного керуючого (під час виконання цих функцій)?
1722. До якої категорії суб’єктів злочинів віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг члена трудового арбітражу (під час виконання цих функцій)?
1723. Набуття якого мінімального розміру активів, законність підстав набуття якого не підтверджено доказами, утворює склад злочину, передбаченого ст. 368-2 «Незаконне збагачення» Кримінального кодексу України?
1724. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
1725. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 1, 2 ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
1726. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 3, 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
1727. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?
1728. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України?
1729. Який мінімальний розмір неправомірної вигоди передбачено у ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України?
1730. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»?
1731. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України?
1732. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 1, 2 ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»?
1733. Де в Кримінальному кодексі України передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, зазначений у частинах 3, 4 ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»?
1734. У якій відповіді вказано одну із загальних засад призначення покарання згідно зі ст. 65 Кримінального кодексу України?
1735. Чи може суд при призначенні покарання визнати пом’якшуючими обставини, які не зазначені в ч. 1 ст. 66 Кримінального кодексу України?
1736. В якій відповіді названо одну з обставин, що пом’якшують покарання, передбачену ст. 66 Кримінального кодексу України?
1737. Який варіант найбільш повно визначає обставини, які суд враховує при призначенні покарання за незакінчений злочин?
1738. Який із варіантів відповідей найбільш повно відображає обставини, які суд враховує при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті?
1739. Чи можуть до основного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною?
1740. В якому випадку засудженому за вчинення злочину може бути призначене покарання за сукупністю вироків?
1741. Як при складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків співвідносяться покарання у виді позбавлення волі та у виді громадських робіт?
1742. У якому випадку в Кримінальному кодексі України передбачено обчислення строків покарання у днях?
1743. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого в ст. 372 «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»?
1744. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 374 Кримінального кодексу України «Порушення права на захист»?
1745. Яким може бути мотив у складі злочину, передбаченого ч. 1 ст. 374 «Порушення права на захист»?
1746. Яка мета вчинення злочину, передбачена у ч. 1 ст. 376 «Втручання в діяльність судових органів» Кримінального кодексу України?
1747. Яку кваліфікуючу ознаку передбачено у ст. 379 «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя» Кримінального кодексу України?
1748. За відмову давати які показання особа не підлягає відповідальності за ст. 385 «Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків» Кримінального кодексу України?
1749. Яким може бути мотив вчинення злочину, передбаченого ст. 391 «Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань»?
1750. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого у ст. 393 «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Кримінального кодексу України?
1751. Який мотив може бути при вчиненні злочину, передбаченого в ст. 396 Кримінального кодексу України «Приховування злочину»?
1752. Яку кваліфікуючу ознаку передбачено в ст. 378 «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного» Кримінального кодексу України?
1753. Яку кваліфікуючу ознаку передбачено в ст. 381 «Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист», Кримінального кодексу України?
1754. Приховування якого злочину є караним відповідно до ст. 396 Кримінального кодексу України?
1755. Яким чином визначено підставу кримінальної відповідальності у ст. 2 Кримінального кодексу України?
1756. Що відповідно до ст. 1 Кримінального кодексу України є одним із його завдань?
1757. Коли особа вважається винуватою у вчиненні злочину?
1758. Яким (якими) нормативно-правовим актом (актами) визначається (визначаються) караність та інші кримінально-правові наслідки корупційного злочину?
1759. Чи підлягає громадянин України, який вчинив корупційний злочин за її межами, кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом України?
1760. Що є часом вчинення злочину згідно з Кримінальним кодексом України?
1761. Які особи можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності?
1762. В яких випадках в Україні можливе виконання вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи відповідно до ст. 10 Кримінального кодексу України?
1763. Яка з наведених нижче ознак є ознакою поняття злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України?
1764. Що з наведеного нижче є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?
1765. Яке діяння визначено у ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України як малозначне?
1766. Як відповідно до положень ст. 12 Кримінального кодексу України визначається ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого одночасно передбачене основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі?
1767. Яким злочином є діяння, що містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України?
1768. Готування до злочину якого ступеня тяжкості тягне за собою кримінальну відповідальність?
1769. З якою формою вини та видом умислу може вчинятися замах відповідно до ч. 1 ст. 15 Кримінального кодексу України?
1770. Яке діяння вчинила особа, яка виконала усі дії, що вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі?
1771. Яке діяння вчинила особа, яка з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця?
1772. Яким чином слід кваліфікувати діяння особи, яка усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця, але прийняла остаточне рішення про припинення за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин?
1773. Якщо особа добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, але фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину, то як слід кваліфікувати її поведінку?
1774. Як у Кримінальному кодексі України визначено поняття покарання?
1775. Яку мету покарання передбачено Кримінальним кодексом України?
1776. Який вид покарання НЕ належить до основних?
1777. Які із зазначених видів покарань є додатковими?
1778. Які із зазначених видів покарань відповідно до Кримінального кодексу України можуть застосовуватися як основні, так і додаткові?
1779. За вчинення якого злочину може бути призначене покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу?
1780. На який строк призначається покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України «Про очищення влади»?
1781. У чому полягають громадські роботи як вид покарання?
1782. Де відбувається покарання у виді виправних робіт?
1783. Чи може бути застосоване покарання у виді виправних робіт до прокурорів?
1784. На який строк може призначатися покарання у виді арешту згідно зі ст. 60 Кримінального кодексу України?
1785. На який строк згідно зі ст. 60 Кримінального кодексу України може призначатися покарання у виді арешту до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років?
1786. Чи може бути застосоване покарання у виді виправних робіт до суддів?
1787. До яких із зазначених категорій осіб не застосовується покарання у виді обмеження волі?
1788. У чому полягає покарання у виді позбавлення волі на певний строк відповідно до ст. 63 Кримінального кодексу України?
1789. Які межі покарання у виді позбавлення на певний строк встановлено для повнолітніх осіб у ст. 63 Кримінального кодексу України?
1790. Який розмір відрахувань із заробітку засудженого в доход держави може бути встановлено вироком суду при призначенні покарання у виді службового обмеження?
1791. Яким чином визначено поняття вини у Кримінальному кодексі України?
1792. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання?
1793. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання?
1794. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення?
1795. Як відповідно до Кримінального кодексу України називається вид вини, коли особа, яка вчинила злочин, не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити?
1796. У якій відповіді вказано один із видів необережності за Кримінальним кодексом України?
1797. Як згідно з Кримінальним кодексом України називається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу України?
1798. В яких випадках вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями Кримінального кодексу України, визнається повторним?
1799. Як у Кримінальному кодексі України визначено рецидив злочинів?
1800. У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з умов застосування якого є повне відшкодування завданих особою збитків або усунення нею заподіяної шкоди?
1801. У якій відповіді названо передбачений Кримінальним кодексом України вид звільнення особи від кримінальної відповідальності, однією з умов застосування якого є клопотання колективу підприємства, установи чи організації?
1802. Який орган держави може звільнити особу від кримінальної відповідальності за наявності передбачених законом підстав?
1803. Які правові наслідки настають у разі порушення особою передбачених Кримінальним кодексом України умов звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею цієї особи на поруки?
1804. Які правові наслідки настають у разі, якщо особа, яка була звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки, не виправдала довіру колективу або ухиляється від заходів виховного характеру, або порушує громадський порядок?
1805. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі?
1806. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин середньої тяжкості?
1807. При вчиненні яких злочинів особу не може бути звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності (оберіть найбільш повну відповідь)?
1808. На який вид звільнення особи від кримінальної відповідальності не поширюється обмеження щодо звільнення від неї особи, яка вчинила корупційний злочин?
1809. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі?
1810. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин?
1811. Який строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за особливо тяжкий злочин?
1812. Яким чином у Кримінальному кодексі України визначено поняття «суб’єкт злочину»?
1813. Яким чином у Кримінальному кодексі України визначено поняття «спеціальний суб’єкт злочину» (оберіть найбільш точну відповідь)?
1814. Яка особа може бути суб’єктом злочину відповідно до ст. 18 «Суб’єкт злочину» Кримінального кодексу України?
1815. Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані обмеженої осудності?
1816. Чи може суд застосувати до особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані неосудності, примусові заходи медичного характеру?
1817. Які правові наслідки виникають, коли особа, яка вчинила злочин у стані осудності, до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?
1818. Які заходи суд може застосувати до особи, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними?
1819. Чи підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними?
1820. Які правові наслідки визнання особи, яка злочин, обмежено осудною?
1821. Вчинення яких із зазначених злочинів є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру?
1822. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину невеликої тяжкості?
1823. Хто є уповноваженою особою юридичної особи згідно із приміткою до ст. 96-3 Кримінального кодексу України (оберіть повну відповідь)?
1824. В яких випадках злочини визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи (оберіть найбільш повну відповідь)?
1825. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою тяжкого злочину?
1826. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою особливо тяжкого злочину?
1827. Який строк давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правого характеру у разі вчинення її уповноваженою особою злочину середньої тяжкості?
1828. Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи?
1829. У якій відповіді правильно і вичерпно зазначено заходи кримінально-правового характеру, що можуть бути застосовані судом до юридичних осіб:
1830. Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи?
1831. Який захід кримінально-правового характеру може бути застосовано судом до юридичної особи лише як додатковий?
1832. Які із зазначених заходів кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до юридичної особи лише як основні?
1833. У якому розмірі судом встановлюється штраф для юридичної особи, якщо внаслідок вчинення злочину її уповноваженою особою було одержано неправомірну вигоду?
1834. Що таке конфіскація майна як захід кримінально-правового характеру, який застосовується до юридичної особи (оберіть найбільш точну відповідь)?
1835. Яка із названих ознак характеризує суб’єкта злочину?
1836. Що із зазначеного характеризує стан неосудності?
1837. Як визначаються законом кримінально-правові наслідки встановлення судом стану обмеженої осудності особи?
1838. Якими є кримінально-правові наслідки вчинення діяння, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (максимальний строк покарання – три роки позбавлення волі) 15-річним підлітком, який внаслідок розумової відсталості, НЕ пов’язаної із розладом психічної діяльності, не міг усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку вчиненого?
1839. В який момент особа, яку притягують до кримінальної відповідальності, має досягти віку, з якого може наставати така відповідальність?
1840. Яку особу із числа названих можна визнати службовою особою?
1841. На яких стадіях злочину можлива добровільна відмова від вчинення злочину відповідно до Кримінального кодексу України?
1842. Що є критерієм розмежування закінченого та незакінченого замаху на злочин згідно з положеннями Кримінального кодексу України?
1843. На якій стадії злочину відповідно до Кримінального кодексу України є можливою добровільна відмова пособника у злочині?
1844. Що визнається співучастю у злочині згідно зі ст. 26 Кримінального кодексу України?
1845. У чому відповідно до Кримінального кодексу України може полягати пособництво у вчиненні злочину?
1846. За яких умов згідно із Кримінальним кодексом України злочин визнається вчиненим групою осіб?
1847. Як кваліфікувати дії співучасника, в яких вбачаються ознаки і співвиконавця (ч. 2 ст. 27 Кримінального кодексу України), і підбурювача (ч. 4 ст. 27 Кримінального кодексу України)?
1848. Як впливає ознака, що характеризує особу окремого співучасника, на відповідальність іншого співучасника згідно з Кримінальним кодексом України?
1849. Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за один з яких особа була засуджена?
1850. Що саме згідно із Кримінальним кодексом України визнається сукупністю злочинів?
1851. Що саме згідно із Кримінальним кодексом України визнається одиничним продовжуваним злочином?
1852. Що саме згідно із Кримінальним кодексом України НЕ може утворювати рецидив злочинів як форму їх множинності?
1853. Суб’єкт вчинив два злочини, передбачені однією і тією ж статтею Особливої частини Кримінального кодексу України. Чи виключається можливість поєднання двох різних форм множинності злочинів, передбачених статтями 32–34 цього Кодексу, у такому випадку?
1854. Які з передбачених статтями 32–24 Кримінального кодексу України форм множинності злочинів виключають одна одну?
1855. Які форми множинності злочинів може утворити вчинення особою двох умисних злочинів, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких особа НЕ була засуджена?
1856. Що НЕ передбачено в Кримінальному кодексі України як обставина, яка виключає злочинність діяння?
1857. У чому полягає мета заподіяння шкоди при необхідній обороні відповідно до Кримінального кодексу України?
1858. У яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України перевищення меж необхідної оборони може потягнути кримінальну відповідальність?
1859. В яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду?
1860. В яких випадках відповідно до Кримінального кодексу України перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин, може потягнути кримінальну відповідальність?
1861. У чому відповідно до Кримінального кодексу України полягає безпосередня мета заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин?
1862. Заподіяння якої шкоди при крайній необхідності визнається правомірним?
1863. Як відповідно до Кримінального кодексу України враховується перевищення меж крайньої необхідності при вирішенні питання про кримінальну відповідальність особи?
1864. Як відповідно до Кримінального кодексу України вирішується питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала психічного примусу, за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам?
1865. Як враховувати при призначенні покарання вчинення злочину особою, яка виконувала спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?
1866. З якого моменту відповідно до Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 1999 року щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) настає кримінальна відповідальність?
1867. Яка сукупність наведених заходів кримінально-правового впливу охоплюється поняттям «Форми реалізації кримінальної відповідальності»?
1868. Якою є кримінально-правова природа спеціальної конфіскації, передбаченої Розділом XIV Загальної частини Кримінального кодексу України?
1869. Який із наведених заходів кримінально-правового характеру застосовується тільки в межах кримінальної відповідальності особи?
1870. Що є матеріальною підставою кримінальної відповідальності?
1871. Який із названих заходів відносять до заохочувальних заходів кримінально-правового впливу?
1872. Який із наведених заходів є заходом кримінально-правового впливу, що застосовується в межах кримінальної відповідальності особи?
1873. Чим за своїм змістом є кримінально-правовий компроміс?
1874. Яким суб’єктом здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність?
1875. Які ознаки у сукупності характеризують зміст звільнення від кримінальної відповідальності щодо особи, яка вчинила злочин?
1876. Вчинення якого злочину вперше уможливлює звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?
1877. На підставі яких джерел кримінального законодавства України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності?
1878. Вчинення якого злочину вперше є необхідною умовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям відповідно до Кримінального кодексу України?
1879. Який із наведених нижче видів звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених нормами Загальної частини Кримінального кодексу України, НЕ передбачає такої умови, як вчинення особою злочину вперше?
1880. Застосування якого з передбачених Кримінальним кодексом України видів звільнення від кримінальної відповідальності НЕ є обов’язком суду?
1881. Яку мету переслідує застосування покарання відповідно до Кримінального кодексу України?
1882. Які з названих видів покарань передбачені Кримінальним кодексом України?
1883. Яке з названих покарань відповідно до Кримінального кодексу України є додатковим?
1884. Які з названих покарань пов’язані із обмеженнями у свободі обрання місця проживання?
1885. Що з перерахованого відноситься до загальних засад призначення покарання?
1886. Яка із зазначених обставин НЕ є обставиною, що обтяжує покарання?
1887. У якому випадку суд при призначенні покарання може вийти за межі, встановлені санкцією статті (частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України?
1888. Яку із зазначених обставин відповідно до Кримінального кодексу України суд враховує при призначенні покарання за злочин, вчинений у співучасті?
1889. Якою є межа остаточного покарання, призначуваного за сукупністю злочинів при складанні покарань?
1890. В яких межах, згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України щодо призначення покарання за незакінчений злочин, може призначатися менш суворе основне покарання, обране судом із числа передбачених у санкції відповідної статті (частини статті) за замах на злочин?
1891. Чим за своєю природою є примусові заходи медичного характеру?
1892. До яких із названих категорій осіб згідно з Кримінальним кодексом України можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру?
1893. Що із зазначеного є видом примусових заходів медичного характеру?
1894. Яке рішення згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України з приводу практики застосування судами примусових заходів медичного характеру має прийняти суд при розгляді справи про злочин, вчинений у стані обмеженої осудності особою, яка потребує застосування до неї примусових заходів медичного характеру?
1895. Що із зазначеного згідно з Кримінальним кодексом України є підставою примусового лікування?
1896. У якому випадку відповідно до Кримінального кодексу України застосовується спеціальна конфіскація майна?
1897. Що із зазначеного є заходом кримінально-правового характеру, що може застосовуватися щодо юридичної особи?
1898. Що із зазначеного є заходом кримінально-правового характеру, що може застосовуватися щодо юридичної особи як додатковий захід?
1899. Які особливості передбачають Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (1985) та Рекомендація Ради Європи з проблем суспільної реакції на злочинність серед неповнолітніх (1987)?
1900. Які існують особливості заохочувальних заходів кримінально-правового впливу щодо неповнолітніх?
1901. Які види покарань відповідно до Кримінального кодексу України НЕ застосовуються до неповнолітніх?
1902. Чи застосовується відповідно до Кримінального кодексу України щодо неповнолітніх позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?
1903. Якому неповнолітньому згідно з Кримінальним кодексом України НЕ може бути призначене позбавлення волі?
1904. Укажіть максимальний строк позбавлення волі для неповнолітнього згідно із Кримінальним кодексом України?
1905. Якими згідно з Кримінальним кодексом України є строки погашення і зняття судимості для неповнолітніх?
1906. До яких категорій осіб згідно з Кримінальним кодексом України НЕ можуть застосовуватися ні громадські роботи, ні виправні роботи?
1907. Назвіть категорії осіб, до яких згідно з Кримінальним кодексом України НЕ застосовується довічне позбавлення волі?
1908. Чи може бути відповідно до закону переборений дипломатичний, президентський, депутатський, суддівський імунітет?
1909. Чи є відповідно до закону обмеженим час дії дипломатичного, президентського, депутатського, суддівського імунітету?
1910. За яких умов діяння, яке вчинив суб’єкт злочину, слід кваліфікувати як умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)?
1911. Який, з точки зору теоретичних правил кваліфікації злочину, варіант, зазначений нижче, є правильним, коли під час хуліганства було заподіяно смерть потерпілого з необережності?
1912. Згідно з правовою позицією Пленуму Верховного суду України, зазначеною у постанові №2 від 7 лютого 2003 року «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи», ким може бути визнаний замовник умисного вбивства (п. 11 ч. 2. ст. 115 Кримінального кодексу України), залежно від конкретних обставин справи?
1913. Яке з наведених нижче формулювань зазначене у статті 116 Кримінального кодексу України як умова визнання умисного вбивства вчиненим в стані сильного душевного хвилювання?
1914. Про яке саме умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, йдеться у диспозиції п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України?
1915. Який з зазначених елементів складу злочину є критерієм для відмежування вбивства через необережність від умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого?
1916. До якого виду тілесних ушкоджень за ступенем тяжкості Кримінальний кодекс України відносить тілесне ушкодження, яке НЕ є небезпечним для життя, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину?
1917. За якої умови завдання удару, побоїв, вчинення інших насильницьких дій утворюють склад злочину, передбаченого ст. 126 Кримінального кодексу України «Побої і мордування»?
1918. У чому може проявитися об’єктивна сторона «Катування» (ст. 127 Кримінального кодексу України)?
1919. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Зараження венеричною хворобою» (ст. 133 Кримінального кодексу України)?
1920. За яких умов злочин, передбачений ст. 135 Кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці», визнається закінченим злочином?
1921. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 136 Кримінального кодексу України «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані»?
1922. У чому може проявлятися об’єктивна сторона злочину «Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини» (ст. 143 Кримінального кодексу України)?
1923. Що є обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України у формі незаконного позбавлення волі?
1924. Що розуміється під поняттям «захоплення заручника» в контексті ст. 147 Кримінального кодексу України «Захоплення заручників»?
1925. Згідно з правовою позицією Пленуму Верховного суду України, сформульованою у його постанові №2 від 7 лютого 2003 року «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи», дії особи, яка вчинила злочин, передбачений ст. 147 Кримінального кодексу України і умисно вбила заручника, мають кваліфікуватися за ч. 2 цієї статті за ознакою спричинення тяжких наслідків і за п. 3 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чи можна вважати цю правову позицію правильною?
1926. У чому може виражатися об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»?
1927. Що виступає обов’язковою ознакою складу злочину «Експлуатація дітей» (ст. 150 Кримінального кодексу України)?
1928. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 150-1 Кримінального кодексу України «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом»?
1929. У чому полягає об’єктивна сторона злочину «Контрабанда» (ст. 201 Кримінального кодексу України)?
1930. Чи має значення для кваліфікації контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) вартість предметів, які переміщаються через державний кордон України?
1931. Контрабанду якого із зазначених предметів слід кваліфікувати за спеціальними нормами, передбаченими ст. 305 Кримінального кодексу України?
1932. Що із наведеного може бути предметом злочину «Контрабанда» відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України?
1933. Що із наведеного нижче переліку НЕ може вважатись незаконним переміщенням предметів поза митним контролем при вчиненні контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України)?
1934. Яке діяння є кримінально караним за змістом ст. 212 Кримінального кодексу України?
1935. Хто може бути суб’єктом злочину «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» (ст. 212 Кримінального кодексу України)?
1936. Які вчинені на території України діяння відповідно до ст. 209 Кримінального кодексу України можуть бути предикатними діяннями, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом?
1937. Особа одержала доходи злочинним шляхом, вчинивши певне предикатне діяння. Згодом ця ж особа вчиняє легалізацію (відмивання) одержаних доходів. Який варіант відповіді найбільш точно відображає особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації дій такої особи?
1938. Які форми вчинення злочину передбачає склад злочину «Бандитизм» (ст. 257 Кримінального кодексу України)
1939. Який із наведених варіантів найбільш точно характеризує кваліфікацію дії осіб, що організували озброєну банду (ст. 257 Кримінального кодексу України), але НЕ встигли здійснити жодного із запланованих нападів?
1940. Які особливості кваліфікації нападів, вчинених озброєною бандою (ст. 257 Кримінального кодексу України), відповідно до домінуючих правозастосовчих підходів?
1941. Який варіант відповіді найбільш точно відображає особливості озброєності банди (ст. 257 Кримінального кодексу України)?
1942. Як слід кваліфікувати дії особи, яка не була членом банди (ст. 257 Кримінального кодексу України), але брала безпосередню участь у вчинюваному нею нападі?
1943. Як слід кваліфікувати дії особи, яка незаконно придбала вогнепальну зброю (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) з метою її подальшого незаконного збуту (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)?
1944. Як слід кваліфікувати незаконне придбання бойової гранати?
1945. Як слід кваліфікувати перетворення гладкоствольної мисливської рушниці в обріз?
1946. Як слід кваліфікувати дії особи, яка незаконно виготовила вогнепальну зброю (ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України) з метою її подальшого незаконного збуту (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)?
1947. Як слід кваліфікувати використання працівником підприємства закріпленого за ним транспортного засобу?
1948. Як слід кваліфікувати незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 Кримінального кодексу України), поєднане із заподіянням потерпілому умисної середньої тяжкості тілесного ушкодження?
1949. Які діяння можуть визнаватись предикатними діяннями, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ст. 209 Кримінального кодексу України?
1950. З кого моменту шахрайство з фінансовими ресурсами без обтяжуючих обставин (ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України) вважається закінченим злочином?
1951. В якому з варіантів дії особи слід кваліфікувати як шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 Кримінального кодексу України)?
1952. Як слід кваліфікувати незаконне придбання патронів до гладкоствольної мисливської зброї?
1953. Як слід кваліфікувати таємне викрадення завідомо для винного несправної вогнепальної зброї?
1954. Як слід кваліфікувати таємне викрадення несправної вогнепальної зброї, яку винний помилково вважав справною?
1955. Як слід кваліфікувати таємне викрадення комплекту складових частин, деталей та вузлів, який дозволяє виготовити придатну для використання вогнепальну зброю?
1956. Хто є суб’єктом злочину «Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом» (ст. 286 Кримінального кодексу України)?
1957. Який варіант відповіді найбільш точно характеризує можливе ставлення винного до наслідків у вигляді шкоди життю або здоров’ю потерпілого при вчиненні злочину «Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом» (ст. 286 Кримінального кодексу України)
1958. Який варіант відповіді найбільш точно характеризує момент, з якого незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 Кримінального кодексу України), що перебуває в нерухомому стані, вважається закінченим злочином?
1959. Хто може бути звільненим від кримінальної відповідальності за злочин «Створення злочинної організації» (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) за умови добровільного повідомлення про створення злочинної організації чи участь в ній та активного сприяння її розкриттю?
1960. Від кримінальної відповідальності за який із зазначених злочинів особа за жодних умов НЕ може бути звільнена на підставі спеціального положення, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України?
1961. Хто може бути звільненим від кримінальної відповідальності за злочин «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» (ст. 260 Кримінального кодексу України) за умови добровільного виходу з такого формування та повідомлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування про його існування?
1962. Якою метою згідно із ст. 258 Кримінального кодексу України НЕ може характеризуватися терористичний акт?
1963. Якою метою згідно із ст. 258 Кримінального кодексу України НЕ може характеризуватися терористичний акт?
1964. Яке із зазначених діянь закон НЕ визнає окремим злочином проти громадської безпеки?
1965. З якими наслідками закон пов’язує кримінальну, а НЕ адміністративну, відповідальність за порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)?
1966. В якому із варіантів відповіді дії особи слід кваліфікувати як незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, що НЕ є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України)?
1967. Як слід кваліфікувати умисне вбивство особи під час незаконного заволодіння транспортним засобом?
1968. Заклики до яких дій, що загрожують громадському порядку, є кримінально караними?
1969. Які дії можуть бути проявами хуліганства без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин?
1970. Який із названих предметів є предметом особ¬ливо злісного хуліганства?
1971. У чому може проявлятися жорстоке поводження з тваринами як злочин згідно з Кримінальним кодексом України?
1972. Які з названих предметів віднесені Кримінальним кодексом України до порнографічних?
1973. У якому випадку згідно з роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України щодо застосування законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність така відповідальність повинна наставати?
1974. Які з названих проявів є проявами сутенерства як злочину?
1975. Які з названих дій охоплюються поняттям «незаконне придбання наркотичних засобів»?
1976. Які дії будуть утворювати збут психотропних речовин як кримінально каране діяння, відповідно до роз’яснення Пленуму Верховного Суду України у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів?
1977. Яка особа звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво наркотичних засобів без мети їх збуту?
1978. За якої із названих обставин незаконне введення наркотичних засобів в організм іншої особи визнається злочином?
1979. В якому із названих випадків рецепт на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин виписано із порушенням встановлених правил?
1980. Що саме із зазначеного охоплює поняття «тяжкі наслідки» як кваліфікуючу ознаку спонукання неповнолітніх до застосування допінгу?
1981. В якому із вказаних випадків заготівля радіоактивно забруднених продуктів харчування тягне кримінальну відповідальність
1982. За умови наявності яких наслідків несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 Кримінального кодексу України) визнається злочином?
1983. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, їх розповсюдження або збут» (ст. 361-1 Кримінального кодексу України)?
1984. Злочином з яким складом є основний склад злочину «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації» (ст. 361-2 Кримінального кодексу України)?
1985. Що із зазначеного виступає об’єктом злочину «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації» (ст. 362 Кримінального кодексу України)?
1986. За сукупності яких ознак зловживання владою або службовим становищем, передбачене ст. 364 Кримінального кодексу України, визнається злочином?
1987. Поняття яких саме службових осіб визначене у пункті 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України?
1988. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Декларування недостовірної інформації» (стаття 366-1 Кримінального кодексу України)?
1989. Якими є ознаки перевищення влади або службових повноважень, як вони визначені в постанові Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» від 26 грудня 2003 року №15?
1990. Якій сукупності ознак має відповідати діяння, щоби бути визнаним корупційним злочином?
1991. Які особи є суб’єктом злочину «Зловживання владою або слу-жбовим становищем» (стаття 364 Кримінального кодексу України)?
1992. Який із зазначених предметів є предметом злочину, передбаченого статтею 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом»?
1993. За яких обставин особа, яка здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування, відповідно до закону визнається службовою?
1994. За яких умов особі НЕ можна інкримінувати «Одержання неправомірної вигоди» (частина 1 статті 368 Кримінального кодексу України)?
1995. Яка із зазначених обставин передбачає незаконне збагачення особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, визначене у статті 368-2 Кримінального кодексу України?
1996. Чи можливе звільнення від кримінальної відповідальності за надання неправомірної вигоди за статтею 369 Кримінального кодексу України?
1997. Укажіть, які злочини вважаються корупційними злочинами відповідно до Кримінального кодексу України?
1998. Що із зазначеного є предметом злочину, передбаченого статтею 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
1999. Що із названого НЕ є обов’язковою ознакою злочину «Зло-вживання владою або службовим становищем» (стаття 364 Кримінального кодексу України)?
2000. Висловлення наміру про що саме слід розуміти у статті 368-3 і статті 368-4 Кримінального кодексу України під обіцянкою неправомірної вигоди?
2001. Хто може бути потерпілим у злочині «Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою» (ст. 371 Кримінального кодексу України)?
2002. Хто може бути суб’єктом злочину «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» (ст. 372 Кримінального кодексу України)?
2003. Що є моментом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, в контексті злочину, передбаченого ст. 372 Кримінального кодексу України, згідно з Рішенням Конституційного суду України №9-рп/99 від 27.10.1999 року (справа про депутатську недоторканість…)?
2004. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину «Примушування давати показання» (ст. 373 Кримінального кодексу України)?
2005. У чому може виражатись об’єктивна сторона «порушення права на захист» відповідно до змісту ст. 374 Кримінального кодексу України?
2006. Коли є закінченим злочином постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 Кримінального кодексу України)?
2007. За якої із вказаних умов діяння особи може бути кваліфіковане як посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 Кримінального кодексу України)?
2008. Яка з наведених нижче ознак є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони введення суду в оману, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України)?
2009. Яким злочином є за своїм складом «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації» (ст. 388 Кримінального кодексу України)?
2010. Що із зазначеного виступає основним безпосереднім об’єктом злочину «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи» (ст. 399 Кримінального кодексу України)?
2011. Який із названих злочинів НЕ належить до злочинів проти основ національної безпеки України?
2012. Що із названого є об’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»)?
2013. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»)?
2014. Що із названого є обов’язковим додатковим об’єктом злочину, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України?
2015. Що із названого є обов’язковим основним об’єктом злочину, передбаченого ст. 113 («Диверсія»)?
2016. У чому із зазначеного може виявлятися об’єктивна сторона диверсії?
2017. В якій із відповідей правильно названо злочин, що відноситься до злочинів проти основ національної безпеки України?
2018. Суб’єктом основних складів яких злочинів проти основ національної безпеки України є службова особа (крім представника влади)?
2019. Які із зазначених осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину «Посягання на життя державного чи громадського діяча»?
2020. В яких із вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки України передбачена відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих?
2021. Які із названих осіб підпадають під ознаки суб’єкта злочину «Шпигунство»?
2022. Які із названих діянь охоплюються поняттям «Посягання на життя» згідно із ст. 348 Кримінального кодексу України?
2023. Яка із названих осіб підпадає під ознаки суб’єкта злочину «Державна зрада»?
2024. Які дії є ознакою злочину «Державна зрада»?
2025. Яким ознакам повинні відповідати певні відомості для того, щоб бути визнаними державною таємницею, розголошення якої визнається злочином?
2026. В яких діях полягає шпигунство з об’єктивної сторони?
2027. Які з названих ознак є кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»)?
2028. За наругу над якими символами передбачена відповідальність у ст. 338 Кримінального кодексу України?
2029. За наругу над якими державними символами іноземної держави встановлена відповідальність у ст. 338 Кримінального кодексу України?
2030. За вчинення опору яким потерпілим передбачена відповідальність у ст. 342 Кримінального кодексу України?
2031. Які із названих ознак є ознаками об’єктивної сторони опору представникові влади згідно із ст. 342 Кримінального кодексу України?
2032. За яких із зазначених обставин настає кримінальна відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу?
2033. За яку погрозу щодо працівника правоохоронного органу встановлена відповідальність згідно із ст. 342 Кримінального кодексу України?
2034. Чим характеризується суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 344 Кримінального кодексу України («Втручання в діяльність державного діяча»)?
2035. У чому полягає перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради згідно зі ст. 351 Кримінального кодексу України?
2036. Якою є мета погрози або насильства щодо службової особи, за наявності якої настає кримінальна відповідальність згідно зі ст. 350 Кримінального кодексу України?
2037. За які дії, що вчиняються щодо майна, належного працівникові правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, передбачена відповідальність згідно зі ст. 345 Кримінального кодексу України?
2038. Який час вчинення опору члену громадського формування з охорони громадського порядку є обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 342 Кримінального кодексу України?
2039. Заподіяння яких наслідків є умовою застосування ст. 356 Кримінального кодексу України «Самоправство»?
2040. Коли вважається закінченим злочин «Захоплення державних або громадських будівель і споруд»?
2041. Відсутність ознак якого злочину є умовою застосування статті 355 Кримінального кодексу України «Примушування до виконання або невиконання цивільно-правових зобов’язань»?
2042. За умови вчинення яких дій «Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» є злочином?
2043. У чому полягає перешкоджання діяльності депутата місцевої ради згідно із ст. 351 Кримінального кодексу України?
2044. За які дії щодо заручника – представника влади або працівника правоохоронного органу – передбачена відповідальність у ст. 349 Кримінального кодексу України?
2045. З якою формою вини може бути вчинено замах на умисне вбивство осіб, зазначених у диспозиції ст. 348 Кримінального кодексу України згідно з Постановою Пленуму Верховного суду України від 26.06.1992 року «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів»?
2046. У чому відповідно до ст. 38 Кримінального кодексу України полягає безпосередня мета заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин?
2047. У чому може проявитися об’єктивна сторона «Катування» (ст. 127 Кримінального кодексу України)?
2048. Всупереч чиїм інтересам має бути використано службовою особою владу чи службове становища, відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»?
XI.Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
2049. Що не передбачено в Кримінальному кодексі України як обставина, яка виключає злочинність діяння?
2050. Що із зазначеного є формами дискримінації відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
2051. Які дії із вказаних нижче НЕ вважаються дискримінацією відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
2052. Які із названих суб’єктів є суб’єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?
2053. На що із вказаного нижче спрямована державна політика щодо запобігання та протидії дискримінації відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

XII.Закон України «Про оперативну-розшукову діяльність»

2054. Що із зазначеного належить до завдань оперативно-розшукової діяльності?
2055. Як визначається оперативно-розшукова діяльність відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2056. Який із зазначених принципів є принципом оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2057. Які із зазначених підрозділів НЕ належать до підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність?
2058. Чи дозволяється проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами інших міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, окрім тих, що визначені у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2059. Що із зазначеного НЕ є підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2060. Що із зазначеного НЕ є підставою для оперативно-розшукової діяльності?
2061. Де можуть міститися підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2062. Чи дозволяється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів за відсутності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2063. Чи відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виконання письмових доручень слідчого та вказівок прокурора?
2064. Як зобов’язаний діяти оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, у разі виявлення ознак злочину, відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2065. Як зобов’язаний діяти підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», у разі виявлення ознак злочину під час оперативно-розшукових заходів, що тривають, і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження?
2066. Як реалізуються права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2067. Як регулюються питання щодо проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2068. В якому порядку здійснюється прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які НЕ потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2069. На якій підставі проводяться аудіо-, відеоконтроль особи та спостереження за особою?
2070. В якому випадку заводиться оперативно-розшукова справа відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2071. Який документ складається про заведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2072. Чи дозволяється проведення оперативно-розшукових заходів без заведення оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2073. Який порядок ведення оперативно-розшукової справи на особу, яка переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2074. Протягом якого часу прокурор письмово повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2075. Чи можуть застосовуватися обмеження прав і свобод людини та юридичних осіб під час здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2076. З якою із зазначених цілей НЕ можуть проводитися оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини, згідно з вимогами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2077. Що зобов’язані зробити відповідні органи у разі, якщо причетність особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, НЕ підтвердилась, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2078. Що мають право одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, громадяни України та інші особи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2079. Чи дозволяється оприлюднювати або надавати інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2080. Протягом якого строку здійснюється ведення оперативно-розшукових справ щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2081. Протягом якого строку здійснюється ведення оперативно-розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2082. На який строк може бути продовжене ведення оперативно-розшукової справи Директором Державного бюро розслідувань за наявності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2083. З ким погоджується продовження строків ведення оперативно-розшукової справи до 12 місяців (крім оперативно-розшукової справи, в рамках якої проводяться заходи, що не потребують дозволу слідчого судді), відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2084. Коли починається обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2085. Коли закінчується обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2086. Що із зазначеного НЕ є підставою для закриття оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2087. Який документ складається про закриття оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2088. Який наслідок розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» в частині оперативно-розшукової справи щодо розшуку цих осіб?
2089. Який наслідок виявлення прокурором незаконно заведеної оперативно-розшукової справи передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2090. Протягом якого строку письмово повідомляється відповідний прокурор про закриття оперативно-розшукової справи згадно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2091. Протягом якого строку з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи прокурор перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі?
2092. Протягом якого строку проводиться знищення оперативно-розшукової справи після її закриття відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2093. Як використовуються матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2094. Для забезпечення безпеки яких із зазначених суб’єктів НЕ використовуються матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2095. Чи тягне за собою відповідальність розголошення особами, які залучаються до співробітництва з оперативними підрозділами, таємниці, що стала їм відома, згдно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2096. Кого із зазначених осіб забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2097. В якому із зазначених випадків, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», працівник оперативного підрозділу, який під час здійснення оперативно-розшукової діяльності заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави, НЕ несе відповідальність?
2098. Які із зазначених суб’єктів НЕ можуть здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2099. Чи наділені, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», прокурори відповідних місцевих прокуратур повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності?
2100. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності в яких саме оперативно-розшукових справах здійснюють прокурори відповідної місцевої прокуратури, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2101. Що із зазначеного НЕ належить до предмета прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2102. Що НЕ може вимагати прокурор при здійсненні перевірки додержання вимог законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2103. Чи має право прокурор у межах своєї компетенції входити в приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2104. Чи має право прокурор у межах своєї компетенції доручати керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2105. Чи має право прокурор у межах своєї компетенції отримувати пояснення чи показання щодо порушень вимог закону згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
2106. З якою метою прокурор дає письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»?

XIII.Загальна теорія права та держави
2107. У зв’язку з прийняттям нового нормативно-правового акта які наслідки настають для однопредметного акта, який діяв у часі раніше?
2108. Чи можуть Законом про Державний бюджет України вноситися зміни, зупинятися чи скасовуватися дія чинних законів України?
2109. У яких випадках органи місцевого самоврядування вправі скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни?
2110. В якому значенні в основному використовується у правовій системі термін «законодавство»?
2111. Що означає термін «дні», якщо він вживається у правових актах без застережень?
2112. Якщо останній день строку на вчинення відповідних дій органами влади припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то який день вважається днем його закінчення?
2113. Що таке «аналогія права»?
2114. Які правила застосовуються у разі суперечності між міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, і актом законодавства України?
2115. Яке друковане видання для оприлюднення актів Президента України відноситься до офіційними друкованими виданнями?
2116. Що таке нормативно-правовий акт?
2117. Що є метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову?
2118. В якій формі видаються акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру?
2119. Коли набувають чинності постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом?
2120. Ким і кому можуть бути оскаржені накази міністерства або їх окремі частини?

5/5 - (5 votes)

44 коментарі до “Державне бюро розслідувань – ДБР тести 2024

 1. Добридень, а давайте після того, як опублікують тести, розділимо їх між собою та напишемо відповіді всі разом.

 2. ВИ НЕЙМОВІРНІ!! ВЕЛИЧЕЗНЕ ВСІМ СПАСИБІ!! МОЖЛИВО ВСЕ ТАКИ ВСТИГНУ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ.

 3. помилка в питанні 49 (Конституція України). Правильна відповідь: Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

 4. Доброго дня, підкажіть а чому в онлайн тестуванні тільки питання по ЗУ “Про ДБР”, можливо якось пройти усі 2120 питань??? Це б дуже допомогло! Заздалегідь вдячний!!

 5. Подскажите, а что это за оболочка для пробного тестирования?
  Очень удачная! И + совместима с Андроидом, насколько я понял.

 6. Хотів подякувати за оновлення онлайн тестування!!!! Підкажіть якого розділу (розділів) згідно переліку
  тестових питань для кваліфікаційного іспиту на посади у ДБР на даний час там не вистачає???

 7. Помилка в питанні № 218. Правильна відповідь “Тільки Голова Верховного Суду України” відповідно до ст. 131 КУ.

  1. Виправили, вам потрібно очистити кеш веб-браузера, або відкрити сторінку в анонімній вкладці.

 8. Перепрошую, а від сьогодні не буде тестів у безкоштовному варіанті, тепер потрібно тільки купувати додаток?

  1. Вибачте, справа в тому, що деякі дуже ввічливі люди переконливо попросили нас прибрати з сайту цей матеріал.

 9. То тепер пройти онлайн тестування на 2120 питань на сайті неможливо? На іоs буде додаток?

  1. Сьогодні-завтра має вийти і додаток під iOS… наразі чекаю на його погодження в епл.

 10. І де гарантія, що придбавши додаток, знову “ввічливі люди” не попросять прибати матеріал?

  1. Мобільний додаток працює офлайн, тобто без необхідності підключення до мережі Інтернет. Таким чином, забезпечується повна автономність роботи додатка. Через Інтернет можуть приходити тільки оновлення і все.

 11. Дивна склалася ситуація, Вас запевнили що краще прибрати з сайту матеріал, який був у вільному доступі, а тепер він коштує 300 гривень у мобільному додатку, хоча від початку Ви самі закликали до того, щоб люди ділились відповідями для уникнення спекуляцій. Тож де правда?

  1. Ми і зараз закликаємо ділитися відповідями всіма доступними способами. На жаль наш сайт не може більше публікувати тести через певні обставини. Мобільний додаток – це програмне забезпечення яке дає можливість вивести підготовку на якісно новий рівень, завдяки корисному функціоналу. А програмне забезпечення, як відомо, потребує значних затрат на розробку та супровід.

 12. підкажіть будь ласка, чи будуть публікуватися відповіді на та блоки?! Дякую!

 13. вибачаюсь питання було стосовно 3 та 5 блоків відповідей, чи будуть вони публікуватися

  1. Ми вже відповідали, що у зв’язку з певними обставинами, на сайті публікувати більше не зможемо. Єдина можливість отримати відповіді – встановити мобільний додаток.

    1. Доброго дня, Сергій! А Ви можете поділитись зі мною наявними у Вас блоками відповідями щодо тестування до ДБР?

     1. Доброго дня, Олександр! А Ви можете поділитись зі мною наявними у Вас блоками відповідями щодо тестування до ДБР?

 14. Доброго дня! Чи буде розроблений напрямок №3 для навчального тестування в мобільному додатку, чи залишаться так як і є на даний час, лише відповіді?

 15. Доброго дня шановні розробники. Сподіваюся, що всі живи і здорові і додаток “Тест в Держбюро розслідувань” (Андороїд) доопрацьований працює стабільно і надійно .
  Чи враховані оновлені питання відповідно до рішення Комісії від 14 листопада ц. р. (протокол № 70) для проведення тестування?
  Планую завтра придбати додаток

  1. Доброго дня!
   Дякуємо за інтерес до нашого додатку!
   Так, і ми живі і здорові і додаток працює стабільно і надійно)
   Коментарів дійсно давно не було, але додаток купляють.
   Думаю, що якщо немає негативних відгуків це також добре.
   Ми якраз порівнюємо тести оприлюднених файлів з тими що в додатку.
   Хоча попередньо бачу що файли ті самі що були виставлені і раніше у травні 2018 на цій сторінці:
   https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/provedennya-konkursiv/konkurs-na-zajnyattya-posad-u-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan/konkurs-na-posadi-kerivnogo-skladu-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan
   а це нові, про які ви пишете:
   https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/provedennya-konkursiv/konkurs-na-zajnyattya-posad-u-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan/konkurs-na-44-posadi-kerivnikiv-pidrozdiliv-centralnogo-aparatu-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan
   Якщо буде потрібно, ми обов’язково оновимо додаток.
   Хай щастить!

 16. Доброго дня. А практичні завдання для дерслужбовців у Вас є? Якщо є, поділіться, будь ласка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *