тести з державної мови

Тести на рівень володіння державною мовою 2021

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» з 16 липня 2021 року стартує іспит на рівень володіння державною мовою. Призначення іспиту – визначити рівень володіння державною мовою осіб, які претендують на обрання чи призначення на посади, визначені частинами першою і другою статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
Розпочніть on-line тест (ДЕМО-версія) натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань для отримання сертифікату щодо рівня володіння державною мовою. Пропонований додаток містить перелік усіх тестових питань 2021 року з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

Володіння державною мовою

Володіння державною мовою

Володіння державною мовою

Володіння державною мовою

Володіння державною мовою

Володіння державною мовою

Володіння державною мовою

I. 1. Позначте рядок, у якому слова протилежні за значенням:

 • байдужий – чужий
 • агресивний – мирний
 • багатий – щедрий
 • енергійний – динамічний

I. 2. Позначте рядок, у якому всі слова близькі за значенням:

 • байдужий, млявий, діяльний, пасивний
 • будь-чий, чий-небудь, чийсь, інший
 • недолік, бар’єр, перепона, перешкода
 • необхідно, варто, доцільно, потрібно

I. 3. Позначте рядок, у якому всі слова близькі за значенням:

 • залежний, підпорядкований, підвідомчий, підвладний
 • ефективний, діловий, результативний, ефектний
 • освіта, грамота, просвіта, писемність
 • відповідати, відказувати, відмовляти, розповідати

I. 4. Позначте речення, у якому за змістом можливі обидва слова, наведені в дужках:

 • Промовець уникав (стандартних, стереотипних) висловів під час брифінгу.
 • На сайті адміністрації оновлено розклад руху (громадянського, громадського) транспорту.
 • Надто часто висновки аудиторії бувають хибними або (поверховими, поверхневими).
 • Програма висвітлює (дійові, дієві) напрями розвитку державної статистики.

I. 5. Позначте речення, у якому за змістом можливі обидва слова, наведені в дужках:

 • Документ обов’язково має містити (особистий, особовий) підпис.
 • Архітектор (наголосив, акцентував) на стислих термінах виконання проєкту.
 • Важливим чинником кар’єрного зростання є (здобуття, набуття) вищої освіти.
 • Результати роботи співробітників відділу були (ефективними, ефектними).

I. 6. Позначте речення, у якому за змістом можливі обидва слова, наведені в дужках:

 • За інформацією уряду, торік рівень інфляції (складав, становив) 4 %.
 • Державна символіка формувалася впродовж (століть, сторіч).
 • Комісія видала накази щодо виборчої (компанії, кампанії).
 • Дотримання карантинних обмежень перевіряють у (людних, людяних) місцях.

I. 7. Позначте речення, у якому правильно вжито всі слова та форми:

 • Пункти надання допомоги працюють круглодобово.
 • Пункти надання допомоги працюють круглу добу.
 • Пункти надання допомоги працюють цілодобово.
 • Пункти надання допомоги працюють цілу добу.

I. 8. Позначте речення, у якому правильно вжито всі слова та форми:

 • Листів на домашній адрес я уже не отримувала давно.
 • Листів на домашню адресу я уже не получала давно.
 • Листів на домашній адрес я вже не получала давно.
 • Листів на домашню адресу я вже не отримувала давно.

I. 9. Позначте рядок, у якому речення потребує виправлення:

 • Ураховуючи фактори ризику, вчені зробили акцент на вивченні різноманітних заходів для збільшення прибутку.
 • Досліджуючи сутність прибутку як економічної категорії, у середовищі фахівців виробилися єдині підходи.
 • Відходячи від керівництва господарством, власники бізнесу передають управління найманим менеджерам.
 • Виявляючи ощадливість, власники підприємств не витрачають власних доходів, а вкладають їх у виробництво.

I. 10. Позначте рядок, у якому речення потребує виправлення:

 • Ведучи мову про функції держави, більшість політологів пов’язує їх із діяльністю державних органів.
 • Аналізуючи досягнення розвинених країн, відзначаємо найбільш поширені практики планування майбутнього.
 • Усвідомлюючи значення конкурентоспроможності районів, влада використовує маркетингові технології.
 • Узагальнюючи досвід управління морськими портами країн світу, сформувалися два основні підходи.

I. 11. Позначте рядок, у якому речення потребує виправлення:

 • Вислухавши звіт доповідача, експерти констатували збільшення обсягів транзитних потоків через територію держави.
 • Заслухавши ідеї програмістів, представники компанії збільшили видатки на реалізацію інноваційних проєктів.
 • Допомагаючи одне одному, співробітники відділу зможуть підвищити показники ефективності.
 • Дякуючи талановитій молоді, цьогоріч багато перспективних проєктів запрацювало успішно.

I. 12. Позначте речення, яке правильно передає зміст прямої мови: Промовець зауважив: “Мені важливо знати, як моя робота вплине на розвиток подій”.

 • Промовець зауважив, що важливо знати, як моя робота вплине на розвиток подій.
 • Промовець зауважив, що йому важливо знати, як його робота вплине на розвиток подій.
 • На думку промовця, важливо знати, як моя робота вплине на розвиток подій.
 • Промовець зауважив, що мені важливо знати, як його робота вплине на розвиток подій.

I. 13. Позначте рядок, у якому речення потребує виправлення:

 • Познайомившись зі співробітниками офісу, зросли шанси на успішне завершення проєкту.
 • Усі працівники повинні подати інформацію про доходи, заповнивши відповідну декларацію.
 • Повернувшись до свого кабінету, я розпочав роботу над звітом.
 • Заслухавши відповідну рецензію, видавнича рада рекомендувала книгу до друку.

I. 14. Позначте речення, у якому порушено точність висловлювання:

 • Статті закону, які опрацював комітет, було включено до порядку денного засідання.
 • Відбудеться зустріч із заступником директора, якого призначили за результатами конкурсу.
 • Ми попросили членів комісії висловити пропозиції, які стосуються результатів перевірки.
 • Наказ містить інформацію про матеріальну допомогу, яку вам призначили.

I. 15. Позначте три вислови, які відповідають нормам культури мови:

 • запобігти помилкам
 • взяти слова назад
 • здобути освіту
 • порушити питання
 • набрати чинності
 • прийняти міри

I. 16. Позначте три вислови, які відповідають нормам культури мови:

 • переслідувати високу мету
 • схвалити звіт співробітників
 • здійснити фінансові операції
 • звернутися через необхідність
 • дивитися другими очима
 • вселити надію на покращення

I. 17. Позначте три речення, які потребують виправлення:

 • Оголошення, надруковане секретарем, прикріпилося на дошці.
 • Оголошення, надруковане секретарем, було прикріплене на дошці.
 • Секретар, який надрукував оголошення, прикріпив його на дошці.
 • Секретар, друкуючий оголошення, прикріпив його на дошці.
 • Надрукувавши оголошення, секретар прикріпив його на дошці.
 • Секретар, надрукувавший оголошення, прикріпив його на дошці.

I. 18. Позначте три речення, які потребують виправлення:

 • Вчасне подання декларації – це виконання норми закону з боку кожного державного службовця.
 • Державний службовець, подавший декларацію вчасно, виконав свій обов’язок.
 • Державний службовець, який подав декларацію вчасно, виконав норму закону.
 • Державний службовець, подаючий декларацію вчасно, виконує норму закону.
 • Подаючи декларацію вчасно, державний службовець виконує норму закону.
 • Подававши декларацію вчасно, державний службовець виконує норму закону.

I. 19. Позначте три доречні в офіційному мовленні формули відмови

 • Твою пропозицію щодо покращення роботи я проглянув, але не збираюсь втілювати.
 • Цього тижня, на жаль, ми не зможемо оцінити технічні характеристики автомобіля.
 • У мене немає часу на виконання таких складних завдань, за які не доплачують.
 • Ми не можемо підвищити кредитний ліміт без підтвердження платоспроможності.
 • Відповідаю на Ваш запит щодо виплати премій, їх не буде в цьому кварталі.
 • Шкода, але про проведення конкурсу на посаду не йтиметься у найближчі місяці.

I. 20. Позначте три вислови, які відповідають нормам культури мови:

 • висувати кандидатуру на посаду
 • укласти договір про співпрацю
 • подарувати пам’ятні сувеніри
 • конкурс на заміщення вільної вакансії
 • вжити заходів для вирішення проблеми
 • володіти на правах особистої власності

I. 21. Позначте три речення, які потребують виправлення:

 • Аспірант, який захистив дисертацію, отримує ступінь доктора філософії.
 • Захищавши дисертацію, аспірант отримує ступінь доктора філософії.
 • Після захисту дисертації аспірант отримує ступінь доктора філософії.
 • Захистивший дисертацію аспірант отримує ступінь доктора філософії.
 • Захистивши дисертацію, аспірант отримує ступінь доктора філософії.
 • Захищаючий дисертацію аспірант отримує ступінь доктора філософії.

I. 22. Позначте три словосполучення, які утворено правильно:

 • Глибокошановний Ярослав Ігорович!
 • Дорогий Григорію Омеляновичу!
 • Шановна Вікторіє Іванівно!
 • Шановна Валерія В’ячеславівна!
 • Вельмишановний пан Володимир!
 • Високоповажний Андрію Олеговичу!

I. 23. Позначте три словосполучення, які утворено правильно:

 • ознайомити із наказом Ляшук Ігора Петровича
 • повідомити про відсутність Марченка Івана Андрійовича
 • видати посвідчення Проценко Миколі Івановичу
 • видати премію Кашубі Юрію Вадимовичу
 • доручити справу Музикі Олегу Васильовичу
 • попередити про відповідальність Соловка Іллю Яковича

I. 24. Позначте три словосполучення, які утворено правильно:

 • призначити головою комісії Зубкову Олену Олександрівну
 • долучити до проєкту Куліш Євгена Аркадійовича
 • проголосувати на зборах за Хоменко Сергія Валерійовича
 • доручити створити комісію Сорокі Валерію Ігоревичу
 • оголосити про призначення Гуртової Юлії Сергіївни
 • підготувати наказ про призначення Журенко Марії Ігорівни

I. 25. Позначте три доречні в офіційному мовленні формули вибачення

 • Дуже-дуже перепрошую за спізнення на нараду, більше такого не повториться.
 • На жаль, змушені повідомити Вам, що не зможемо вчасно виконати замовлення.
 • Друже, хочу вибачитися щиро за сказані слова й свою поведінку.
 • Вибачаюся, але за порушення правил дорожнього руху необхідно сплатити штраф.
 • Перепрошуємо, але змушені нагадати про потребу сплатити членський внесок.
 • Прийміть мої вибачення через учорашній інцидент у приймальні.

I. 26. Позначте три доречні в офіційному мовленні формули прохання

 • Заохочуємо, дорогенькі, до співпраці за допомогою акцій.
 • Надішліть мені, будь ласка, тези з останньої наради.
 • Прошу надіслати на пошту доповідь, оформлену як презентація.
 • Хочемо попроситися до Вас у відділ і посісти високу посаду.
 • Будь ласочка, вибач мене за прикре непорозуміння між нами.
 • Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь.

I. 27. Позначте три вислови, які доречно використати в офіційному мовленні:

 • заявити позицію стосовно проблеми
 • ухвалити рішення щодо обговорюваного питання
 • оприлюднити перелік вільних вакансій
 • висловитися по зазначеній проблемі
 • домовитися із партнерами про співпрацю
 • заявити ради інтересів співпраці

I. 28. Позначте три речення, які потребують виправлення:

 • Працююча людина отримує заробітну плату.
 • Працюючи, людина отримує заробітну плату.
 • Людина, яка працює, отримує заробітну плату.
 • Людина працює й отримує заробітну плату.
 • Працювавши, людина отримує заробітну плату.
 • Працювавша людина отримує заробітну плату.

I. 29. Позначте три словосполучення, які утворено правильно:

 • ознайомити Дацюк Василя Петровича
 • повідомити про відсутність Марцинюка Миколи Валерійовича
 • видано Ігореві Петровичу Проценко
 • попередити Савченка Олега Мироновича
 • доручити Папугі Юрію Олеговичеві
 • преміювати Ковалева Андрія Івановича

I. 30. Позначте три доречні в офіційному мовленні формули вибачення:

 • Я щиро шкодую, що наша запланована зустріч не відбулася.
 • Хочу вибачитися за спізнення на нараду директорів банку.
 • Щиро просимо вибачення за зволікання з відповіддю.
 • Хочу сказати, що це не наша провина, через яку Ви не отримали вчасно відповіді на запит.
 • Ми вибачаємося через затримку оплати, яка сталася через збій програмного забезпечення.
 • Сподіваємось, Ви вибачите нам допущені помилки і невчасно виконані замовлення.

I. 31. Позначте три літери (від А до Е), на місці яких потрібно поставити розділові знаки:
Одесити плавають по світах, для них відкриті всі дива землі, неба (А) й моря, вони знають навіть про те (Б) чого ще немає на світі, а може (В) й не буде ніколи, вони чули всі мови, бачили всі кольори шкіри, вони безтурботно ходять по мальовничо-заплутаних вулицях свого міста (Г) не турбуючись про те, що десь у глибинах тих кораблів, що стоять на рейді, сплять африканці, японці, норвежці й турки. Вони закохані в свою незвичайність (Д) й у своє всезнання, то (Е) хто б міг їх здивувати? (За П. Загребельним).

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е

I. 32. Позначте три літери (від А до Е), на місці яких потрібно поставити розділові знаки:
Керувати в науці (А) найпопулярніше заняття. Немає іншої сфери діяльності (Б) де була б така концентрація людей (В) наділених керівними функціями. Кожен керівник повинен (Г) давати завдання, перевіряти виконання, критикувати, розв’язувати суперечки, підштовхувати вперед. Що вище піднімається людина (Д) по східцях керівництва, то менше лишається часу для науки, вже не кажучи (Е) про суто людське щоденне життя (за П. Загребельним).

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е

I. 33. Позначте три літери (від А до Е), на місці яких потрібно поставити розділові знаки:
Шановні добродії! Ми отримали Вашу пропозицію (А) та дякуємо Вам за неї. На жаль (Б) Ваша пропозиція не відповідає нашим інтересам (В) оскільки ціни на Вашу продукцію (Г) значно вищі (Д) за ціни інших фірм на подібні товари.
Вибачте (Е) але ми не можемо погодитися на Ваші умови.
З повагою…

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е

I. 34. Позначте три літери (від А до Е), на місці яких потрібно поставити розділові знаки:
Лист-вітання (А) це різновид листа (Б) в якому поздоровляємо колег (В) ділових партнерів, клієнтів (Г) чи інших осіб із нагоди певної події (Д) або успішного завершення справи (Е) тощо.

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е

I. 35. Доберіть до іншомовного слова “релевантний” український відповідник:

 • відповідний
 • творчий
 • звичайний
 • посилений
 • скасований
 • незалежний

I. 36. Доберіть до іншомовного слова “креативний” український відповідник:

 • відповідний
 • творчий
 • звичайний
 • посилений
 • скасований
 • незалежний

I. 37. Доберіть до іншомовного слова “ординарний” український відповідник:

 • відповідний
 • творчий
 • звичайний
 • посилений
 • скасований
 • незалежний

I. 38. Доберіть до іншомовного слова “інтенсивний” український відповідник:

 • відповідний
 • творчий
 • звичайний
 • посилений
 • скасований
 • незалежний

I. 39. Доберіть до іншомовного слова “коригувати” український відповідник:

 • виправляти
 • зосереджувати
 • узгоджувати
 • відшкодовувати
 • накопичувати
 • спрямовувати

I. 40. Доберіть до іншомовного слова “концентрувати” український відповідник:

 • виправляти
 • зосереджувати
 • узгоджувати
 • відшкодовувати
 • накопичувати
 • спрямовувати

I. 41. Доберіть до іншомовного слова “координувати” український відповідник:

 • виправляти
 • зосереджувати
 • узгоджувати
 • відшкодовувати
 • накопичувати
 • спрямовувати

I. 42. Доберіть до іншомовного слова “компенсувати” український відповідник:

 • виправляти
 • зосереджувати
 • узгоджувати
 • відшкодовувати
 • накопичувати
 • спрямовувати

I. 43. Доберіть до іншомовного слова “консенсус” український відповідник:

 • тотожність
 • байдужість
 • підпорядкування
 • випадок
 • спостереження
 • згода

I. 44. Доберіть до іншомовного слова “апатія” український відповідник:

 • тотожність
 • байдужість
 • підпорядкування
 • випадок
 • спостереження
 • згода

I. 45. Доберіть до іншомовного слова “субординація” український відповідник:

 • тотожність
 • байдужість
 • підпорядкування
 • випадок
 • спостереження
 • згода

I. 46. Доберіть до іншомовного слова “інцидент” український відповідник:

 • тотожність
 • байдужість
 • підпорядкування
 • випадок
 • спостереження
 • згода

I. 47. Доберіть до іншомовного слова “консолідувати” український відповідник:

 • започаткувати
 • об’єднати
 • обмежити
 • показати
 • знецінити
 • втілити

I. 48. Доберіть до іншомовного слова “реалізувати” український відповідник:

 • започаткувати
 • об’єднати
 • обмежити
 • показати
 • знецінити
 • втілити

I. 49. Доберіть до іншомовного слова “демонструвати” український відповідник:

 • започаткувати
 • об’єднати
 • обмежити
 • показати
 • знецінити
 • втілити

I. 50. Доберіть до іншомовного слова “девальвувати” український відповідник:

 • започаткувати
 • об’єднати
 • обмежити
 • показати
 • знецінити
 • втілити

I. 51. Поєднайте вислів “альфа й омега” з його значенням:

 • початок і кінець
 • символ перемоги
 • базова ідея
 • постійна небезпека
 • позитивна думка
 • прояв вдячності

I. 52. Поєднайте вислів “пальма першості” з його значенням:

 • початок і кінець
 • символ перемоги
 • базова ідея
 • постійна небезпека
 • позитивна думка
 • прояв вдячності

I. 53. Поєднайте вислів “наріжний камінь” з його значенням:

 • початок і кінець
 • символ перемоги
 • базова ідея
 • постійна небезпека
 • позитивна думка
 • прояв вдячності

I. 54. Поєднайте вислів “дамоклів меч” з його значенням:

 • початок і кінець
 • символ перемоги
 • базова ідея
 • постійна небезпека
 • позитивна думка
 • прояв вдячності

I. 55. Слово “вирішити” правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • проблему
 • рішення
 • угоду
 • підпис
 • потребу
 • зусилля

I. 56. Слово “ухвалити” правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • проблему
 • рішення
 • угоду
 • підпис
 • потребу
 • зусилля

I. 57. Слово “підписати” правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • проблему
 • захід
 • угоду
 • підпис
 • потребу
 • зусилля

I. 58. Слово “засвідчити” правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • проблему
 • захід
 • номер
 • підпис
 • потребу
 • зусилля

I. 59. Слово “текстовий, -а” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • варіант
 • більшість
 • синтез
 • захід
 • половина
 • власність

I. 60. Слово “переважний, -а” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • варіант
 • більшість
 • показник
 • виступ
 • половина
 • власність

I. 61. Слово “вищий, -а” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • варіант
 • більшість
 • показник
 • виступ
 • половина
 • власність

I. 62. Слово “публічний, -а” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • синтез
 • більшість
 • показник
 • виступ
 • половина
 • власність

I. 63. Слово “приймати” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • до уваги
 • товар
 • про участь
 • за честь
 • промову

I. 64. Слово “брати” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • до уваги
 • доповідь
 • про участь
 • заходи
 • промову

I. 65. Слово “доповідати” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • до уваги
 • доповідь
 • про участь
 • заходи
 • промову

I. 66. Слово “виголошувати” стилістично правильно поєднати у словосполучення зі словом:

 • до уваги
 • вітання
 • про участь
 • заходи
 • промову

I. 67. Яку мету мовлення має зразок тексту?
В Україні з глибокою стурбованістю сприйняли звістку про міжнародний інцидент. Такий розвиток подій викликає занепокоєння, оскільки це може мати непередбачувані наслідки.

 • підтвердити позицію
 • висловити застереження
 • засвідчити повагу
 • заперечити факт
 • дати доручення
 • передбачити можливість

I. 68. Яку мету мовлення має зразок тексту?
Україна й надалі притримується курсу на європейську інтеграцію, невід’ємною складовою якої є подальший розвиток і вдосконалення демократичних інститутів.

 • підтвердити позицію
 • висловити застереження
 • засвідчити повагу
 • заперечити факт
 • дати доручення
 • передбачити можливість

I. 69. Яку мету мовлення має зразок тексту?
МЗС України вважає, що ухвалений за результатами обговорення документ не відображає реальної ситуації в Україні

 • підтвердити позицію
 • висловити застереження
 • засвідчити повагу
 • заперечити факт
 • дати доручення
 • передбачити можливість

I. 70. Яку мету мовлення має зразок тексту?
Будь-коли будь-яка Сторона може в письмовій формі запропонувати внесення змін до цієї Угоди.

 • підтвердити позицію
 • висловити застереження
 • засвідчити повагу
 • заперечити факт
 • дати доручення
 • передбачити можливість

I. 71. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Коли ваша ласка, зателефонуйте мені завтра на роботу.

 • попросити
 • схвалити
 • застерегти
 • зауважити
 • доручити
 • заперечити

I. 72. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Гаряче вітаю вашу пропозицію.

 • попросити
 • схвалити
 • застерегти
 • зауважити
 • доручити
 • заперечити

I. 73. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Ви б не забували, що не ми для вас, а ви – для нас. Ви повинні обслуговувати!

 • попросити
 • схвалити
 • застерегти
 • зауважити
 • доручити
 • заперечити

I. 74. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Люди пересовують з місця на місце навіть гори, коли виникає потреба. Але я боюся, що сили нерівні…

 • попросити
 • схвалити
 • застерегти
 • зауважити
 • доручити
 • заперечити

I. 75. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Я сам винен. Не треба було передчасно розпитувати. Усе вже владналося…

 • виправдання
 • згода
 • знайомство
 • іронія
 • здивування
 • похвала

I. 76. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Ми з вами чудово порозумілися!

 • виправдання
 • згода
 • знайомство
 • іронія
 • здивування
 • похвала

I. 77. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Мене ви знаєте, – дозвольте запитати, як маю звертатися до вас.

 • виправдання
 • згода
 • знайомство
 • іронія
 • здивування
 • похвала

I. 78. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Ні, ви тільки погляньте на цього борця за справедливість!

 • виправдання
 • згода
 • знайомство
 • іронія
 • здивування
 • похвала

I. 79. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Молодець! З тебе може вийти хороший спортсмен.

 • схвалення
 • докір
 • вибачення
 • здивування
 • дозвіл
 • знайомство

I. 80. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Та що ти мені, мов першокласникові, вичитуєш такі лекції.

 • схвалення
 • докір
 • вибачення
 • здивування
 • дозвіл
 • знайомство

I. 81. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Даруйте. Мені треба обдумати все це.

 • схвалення
 • докір
 • вибачення
 • здивування
 • дозвіл
 • знайомство

I. 82. Установіть відповідність між зразком тексту та метою мовлення, яка відображена в ньому:
Просто не віриться. Невже він?

 • схвалення
 • докір
 • вибачення
 • здивування
 • дозвіл
 • знайомство

I. 83. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Призначити відповідальними за пожежну безпеку Іваненка Миколу Івановича у приміщенні офісу приватного підприємства “Зорі”.

 • Наказ
 • Лист-повідомлення
 • Довідка
 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Лист-прохання

I. 84. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Шановні колеги! Ми розпочали виробництво попередньо замовлених товарів і готові надіслати їх вам упродовж тижня.

 • Наказ
 • Лист-повідомлення
 • Довідка
 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Лист-прохання

I. 85. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Семенюк Сергій Якович навчається на III курсі філологічного факультету за спеціальністю “Українська мова та література”.

 • Наказ
 • Лист-повідомлення
 • Довідка
 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Лист-прохання

I. 86. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
За час роботи Кущ Іван Петрович проявив себе як відповідальний співробітник, який має хороші практичні навички і ґрунтовну теоретичну підготовку.

 • Наказ
 • Лист-повідомлення
 • Довідка
 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Лист-прохання

I. 87. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Після закінчення 11 класу вступив до Коледжу сервісу № 12 м. Києва за спеціальністю “Конструювання промислових виробів”.

 • Наказ
 • Лист-повідомлення
 • Довідка
 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Лист-прохання

I. 88. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Нас зацікавила Ваша продукція, тому ми будемо вдячні, якщо Ви надішлете нам ілюстрований каталог та докладну інформацію про знижки для оптових покупців.

 • Наказ
 • Лист-повідомлення
 • Довідка
 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Лист-прохання

I. 89. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Іваненко А. В. запропонувала членам кадрової комісії розглянути питання про оголошення конкурсного добору на посаду технічного редактора.

 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Договір
 • Протокол

I. 90. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Наказую затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ “Поліс” у новій редакції та ввести їх у дію з 01. 08. 2021 р.

 • Протокол
 • Автобіографія
 • Договір
 • Наказ

I. 91. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
За період перебування на посаді водія Іваненко О. В. зарекомендував себе як висококваліфікований фахівець. Жодної скарги від клієнтів не надходило.

 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Договір
 • Протокол

I. 92. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Після закінчення навчання влаштувалася на роботу в школу № 23 міста Києва вчителем фізики та математики, де пропрацювала упродовж 10 років.

 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Договір
 • Наказ

I. 93. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Освіта: вересень 2005 р. – червень 2009 р., Національна академія внутрішніх справ, (м. Київ), юридичний факультет, спеціальність “Правознавство”, диплом бакалавра (денна форма навчання).

 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Резюме
 • Протокол

I. 94. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Виконавець зобов’язується здійснювати перевірку внутрішніх документів замовника, їх візування та надавати допомогу щодо правильного оформлення відповідно до вимог законодавства.

 • Характеристика
 • Автобіографія
 • Договір
 • Протокол

I. 95. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Щур Валентина Петрівна перебувала на стажуванні в управлінні “Київметробуд” з 15.04.2008 р. до 15.05.2008 р.

 • Довідка
 • Наказ
 • Лист-прохання
 • Характеристика
 • Протокол
 • Лист-відповідь

I. 96. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Надати Саєнку Андрію Вікторовичу, старшому спеціалісту розрахункового відділу, відпустку з 01.02.2021 р. до 14.02.2021 р. за власним бажанням.

 • Довідка
 • Наказ
 • Лист-прохання
 • Характеристика
 • Протокол
 • Лист-відповідь

I. 97. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Нас зацікавила Ваша продукція, тому ми будемо вдячні, якщо Ви надішлете ілюстрований каталог та докладну інформацію про знижки для оптових покупців.

 • Довідка
 • Наказ
 • Лист-прохання
 • Характеристика
 • Протокол
 • Лист-відповідь

I. 98. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
Під час роботи Іваненко Олена Григорівна продемонструвала професіоналізм у догляді за пацієнтами, дотриманні санітарного режиму відділення та належного використання й обліку лікарських засобів.

 • Довідка
 • Наказ
 • Лист-прохання
 • Характеристика
 • Протокол
 • Лист-відповідь

I. 99. Установіть відповідність між назвою документа та зразком його тексту:
У відповідь на Ваш запит про приватне підприємство “Файно” повідомляємо, що ми мали позитивний досвід роботи з цією компанією, а тому можемо рекомендувати її Вам для співробітництва. 

 • Довідка
 • Наказ
 • Лист-відповідь
 • Характеристика
 • Протокол
 • Лист-прохання

I. 100. Позначте слово, яке можна поєднати за змістом зі словом “особовий, -а, -е”:

 • підпис
 • справа
 • життя
 • характер

19 коментарів до “Тести на рівень володіння державною мовою 2021

 1. можливо у питанні “II)5.” вірна відповідь не 1, а 2., оскільки слово “вклад” коректно вживати при грошових відносинах (на що нам натякає відповідь 3), а слово “внесок” навпаки вживається при підкресленні нематеріальних досягень. Дякуємо за сайт !

 2. Треба перевірити питання “ІІІ) 23”, а саме: чув, що “на” і “добраніч” пишеться все ж окремо. Але не буду стверджувати, я інтернет-знавець ..

 3. Тест 2 питання 21
  чому неправильно “відбудеться в кабінеті ” і првильно “внести в звіт”, бо на мій слух
  “внести в звіт”,звучить і вимовляється гірше ніж “внести У звіт”, і навпаки,
  “відбудеться в кабінеті ” звучить і вимовляється МИЛОЗВУЧНІШЕ ніж “відбудеться У кабінеті ” Наскільки розумію, првила, цей випадок не описують. Заздалегідь дякую.

  1. Мені взагалі не подобається форма щодо звіту. “До зввту”, а не “в/у звіи” – це і милозвучніше і логічніше

  1. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то вона береться в лапки, після неї ставиться кома (знак питання, знак оклику, три крапки) і тире. Слова автора пишуться з малої букви: «П», — а. «Хто творить розумну і добру людину — найкращий майстер», — таке було рішення стариків. – See more at: http://shkolyar.in.ua/pryama-mova5

 4. Складний прислівник «на добраніч» маємо писати окремо. Окремо і ніяк інакше! Ще можна сказати добраніч – це одне і теж, але пишеться простіше.

  Згідно з українським правописом, такі словосполучення — прийменники із незмінюваними словами в значенні іменників — пишуться окремо.

 5. Шістидесяти – правильно. Шестидесятьом – не правильно. Давальний відмінок – шІстидесятьом або шістидесяти.
  У аудиторії було тихо! Ви знущаетесь. На початку речення перед приголосним ставимо У, перед голосним В. А в поясненні написано просто на початку речення.
  По сигналізації теж не згоден. Ще є парочка відповідей, які викликають сумніви(((

 6. В мобільному додатку починаючи з 200 питання відповіді надаються на платній основі. У зв”язку з чим?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *