іспит адвоката

Адвокатський іспит – відповіді 2024

Оновлені відповіді 2024 року для підготовки до кваліфікаційного екзамену адвоката, а також тести для стажистів. Порядок допуску до складення іспиту та методика оцінювання результатів для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні затверджений Національною Асоціацією адвокатів України (unba.org.ua). Плата за складення іспиту – три мінімальні заробітні плати, встановлені законом на день подання особою заяви про допуск до конкурсу.
Особам, які бажають скласти адвокатський іспит необхідно:
1. Згідно свого місця проживання обрати відповідну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;
2. Подати заяву довільній формі, додатково надавши згоду у письмовій формі на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей, та на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;
3. Не пізніше дня, що передує даті складення екзамену, внести плату за його склажання.
Усна частина:
[sociallocker id=1102][/sociallocker]

I. Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури та адвокатська діяльність

1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Адвокатура і судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані пам’ятки видатних адвокатів цих країн про адвокатські професії та ораторське мистецтва.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Історія української адвокатури. Судове представництво в Київській Русі у IX-XIII століттях та характерні риси цього представництва.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Створення професійної адвокатури в Україні, формування поняття “адвокат”. Пам’ятки права XIV-XVI століть. Вимоги до осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю у цей період.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Судова реформа 1864 року в Росії. Присяжні повірені в Україні. Повноваження Рад присяжних повірених. Принципи організації та діяльності адвокатури у 1864-1917 роках. Найбільш відомі адвокати цього періоду.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Адвокатура України у 1917-1922 роках. Організаційні форми адвокатської діяльності у цей період.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Адвокатура України у 1922-1931 роках. Керівні органи адвокатури та їх повноваження. Судова реформа 1922 року. Нормативні акти, що регулювали організацію та діяльність адвокатури України. Порядок набуття статусу адвоката у цей період.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Адвокатура України у період 1931-1939 років. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об’єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів і дисциплінарна відповідальність адвокатів у цей період.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у період 1939-1962 років. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів, нормативне регулювання. Дисциплінарна відповідальність адвокатів і порядок оскарження дисциплінарних стягнень у цей період.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Правове становище адвокатури України у період 1962-1980 років. Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження. Прийом і виключення із колегій адвокатів у цей період.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Адвокатура України у період 1980-1990 років. Нормативно-правові акти, що регулювали діяльність адвокатури. Створення Спілки адвокатів України. Органи адвокатського самоврядування у цей період.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Закон України «Про адвокатуру» 1991 року. Його підготовка, прийняття та введення в дію. Набуття статусу адвоката за цим Законом. Права і обов’язки адвоката, оплата праці та дисциплінарна відповідальність за Законом України «Про адвокатуру».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Завдання адвокатури згідно з Конституцією України. Нормативно- правові акти, що регулюють діяльність адвокатури у сучасний період. Положення про Раду адвокатів України. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Правила адвокатської етики, Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Організаційні форми діяльності адвокатів за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Правовий статус і реєстрація адвокатських об’єднань, адвокатських бюро та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Види адвокатської діяльності. Особливості виконання доручень у кримінальних провадженнях та цивільних справах: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару, обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом, можливості та підстави припинення виконання доручення та дострокове розірвання угоди про надання правової допомоги.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Структура органів адвокатського самоврядування за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Поняття адвокатської таємниці та гарантії адвокатської діяльності згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Форми реагування адвокатом на дії осіб, що посягають на втручання чи розкриття адвокатської таємниці та порушують гарантії адвокатської діяльності.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Система безоплатної правової допомоги громадянам в Україні. Роль адвокатури в ній. Первинна та вторинна безоплатна правова допомога. Порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних провадженнях.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Стажування, його мета та порядок проходження. Правовий статус стажиста адвоката. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Системи оплати праці адвокатів. Основні та додаткові підстави оплати праці адвоката. Оплата праці адвоката при достроковому припиненні виконання угоди про надання правової допомоги.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові підстави та види дисциплінарних стягнень. Умови і порядок порушення дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок і строки оскарження рішень про накладення дисциплінарних стягнень. Підстави зупинення та припинення адвокатської діяльності.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Акти Національної асоціації адвокатів: Положення про Раду адвокатів України, Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України, Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

II. Правила адвокатської етики

1. Основні принципи адвокатської етики. Дія Правил адвокатської етики за предметом, колом осіб та в часі.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Незалежність і професійна свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Конфіденційність. Обов’язок адвоката зберігати адвокатську таємницю.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Компетентність і добросовісність. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Повага до адвокатської професії. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Вимоги щодо рекламування діяльності адвокатів.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Етичні засади відносин адвоката з клієнтами. Підстави для надання адвокатом правової допомоги. Форма та зміст договору про надання правової допомоги
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги. Забезпечення підтвердження згоди клієнта на надання йому правової допомоги певним адвокатом.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі та хід виконання доручення.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Дотримання принципу законності на стадії прийняття та виконання доручення клієнта. Дотримання поваги до прав інших адвокатів на стадії прийняття доручення клієнта.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Гонорар та оплата фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення. Отримання невнесеного (недонесеного) гонорару.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Одностороннє розірвання клієнтом договору про надання правової допомоги. Одностороннє розірвання адвокатом договору про надання правової допомоги. Розірвання договору про надання правової допомоги за взаємною згодою адвоката і клієнта. Обов’язки адвоката при розірванні договору
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом – юридичною особою.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Етичні аспекти здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Етичні аспекти відносин адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування та адміністративної юрисдикції.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Етичні аспекти взаємин між адвокатами.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Адвокатське бюро, адвокатське об’єднання як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Органи адвокатського самоврядування як суб’єкти відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність за несплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

III. Конституційне право

1. Конституція України про діяльність адвокатури. Механізми реалізації цих конституційних положень. Конституційне право на правову допомогу.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Право громадян на працю. Правова допомога при захисті передбаченого Конституцією права на працю.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Конституційні гарантії захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Механізм правової допомоги, що може бути надана адвокатом при захисті цих прав.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної особі органами державної влади та місцевого самоврядування. Здійснення адвокатом представництва громадян у цих справах.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України. Провадження в справах у Конституційному Суді України.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства. Правовідносини, на які поширюється юрисдикція судів.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Право на житло згідно з Конституцією України. Надання адвокатом правової допомоги при захисті житлових прав.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Конституційне право на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та службових осіб.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Конституційні принципи статусу суддів. Умови призначення на посаду та підстави звільнення з посади суддів.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Право на освіту та охорону здоров’я. Надання адвокатом правової допомоги при порушені цих прав.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Соціальні права громадян України. Правова допомога адвоката при порушенні соціальних прав громадян.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють ці питання.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент України, його обрання. Повноваження Президента України.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Обов’язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов’язків.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про посилення захисту прав та свобод людини і громадянина».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Випадки обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Акти Кабінету Міністрів України, порядок їх прийняття та набрання ними чинності. Формування Кабінету Міністрів України, його повноваження.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Повноваження Прокуратури України відповідно до Конституції України, організація та порядок діяльності.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Захист прав і свобод людини судом. Принцип недоторканості у конституційному праві. Право на правову допомогу. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій та громадських організацій, згідно з Конституцією України.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Конституційні гарантії свободи вільного вираження поглядів, свободи совісті та мирних зібрань. Конституційні гарантії свободи пересування та політичних прав.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Основні положення конституційної реформи щодо здійснення представництва іншої особи в суді, а також захисту від кримінального обвинувачення виключно адвокатом. Незалежність адвокатури України
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

IV. Цивільне право

1. Загальні засади цивільних відносин (поняття, види та структура). Джерела цивільного права України. Дія актів цивільного законодавства у часі та просторі. Звичай. Аналогія права та аналогія закону
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Право на захист цивільних прав та інтересів.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи. Опіка та піклування. Органи опіки та піклування. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Види об’єктів цивільних прав. Поняття речі та їх класифікація. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Оборотоздатність об’єктів цивільного права
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Поняття та види правочинів. Принцип свободи договору. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Момент недійсності правочину. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Поняття і підстави представництва. Види представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Поняття строку та терміну. Визначення та обчислення строків. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист особистих немайнових прав.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності, ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття права власності. Набувальна давність. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Здійснення права спільної сумісної і спільної часткової власності. Припинення права на частку у спільному майні.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припинення права власності на землю. Право власності на житло.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст сервітуту. Припинення сервітуту.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Поняття права інтелектуальної власності. Суб’єкти і об’єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні. Загальні умови виконання зобов’язання. Підстави припинення зобов’язання.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зобов’язань.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови договору. Правові наслідки розірвання або зміни договору.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Постанови Пленуму Верховного Суду України, що стосуються питань відшкодування шкоди
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Поняття спадкування. Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона спадкового майна. Оформлення права на спадщину.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

V. Цивільне процесуальне право

1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Принципи цивільного процесуального права.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Докази та засоби доказування. Обов’язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Заходи процесуального примусу. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Види заходів процесуального примусу
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Сторони в цивільному процесі, їхні права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб. Адвокат як представник у цивільному процесі
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Пред’явлення позову. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги стороні з цих питань адвокатом.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування судового наказу. Судова практика
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування та оскарження заочного рішення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Заперечення на апеляційну скаргу. Методика складання апеляційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ в касаційному порядку».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в суді апеляційної і касаційної інстанцій, чим вони відрізняються від промови адвоката в суді першої інстанції в цивільній справі.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах. Судова практика Верховного Суду України (навести приклади конкретних рішень Верховного Суду України, якими вирішено питання неоднакового застосування судом (судами) касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Виконання судових рішень. Надання адвокатом правової допомоги сторонам на цій стадії.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

VI. Кримінальне право

1. Законодавство України про кримінальну відповідальність. Дія кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування злочину від проступку та діянь, що не являють собою суспільної небезпеки. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Покарання при незакінченому злочині
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Поняття вини та її форми. Поняття осудності та неосудності в кримінальному праві. Обмежена осудність. Примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування заходів. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Кримінальна відповідальність співучасників. Добровільна відмова співучасників
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Повторність, сукупність і рецидив злочинів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування покарання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Поняття покарання. Види покарань. Основні та додаткові покарання. Призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування строку попереднього ув’язнення. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Спеціальна конфіскація. Випадки застосування спеціальної конфіскації. Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб: їх види# підстави для застосування та підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально- правового характеру
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх»
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Злочини проти основ національної безпеки, їх кваліфікуючі ознаки.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Умисне вбивство. Погроза вбивством. Пленум Верховного Суду України про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Пленум Верховного Суду України про судову практику у справах про статеві злочини
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Злочини проти власності, їх кваліфікуючі ознаки та розмежування між ними. Пленум Верховного Суду України про судову практику у справах про злочини проти власності
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Злочини у сфері господарської діяльності, їх кваліфікуючі ознаки. Контрабанда. Фіктивне підприємництво. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Шахрайство з фінансовими ресурсами. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності»
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Злочини проти громадської безпеки, їх кваліфікуючі ознаки. Терористичний акт, втягнення у вчинення терористичного акту. Фінансування тероризму. Бандитизм та його відмінність від злочинів проти власності, скоєних організованою злочинною групою. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями»
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння транспортним засобом
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Хуліганство та його відмінність від злочинів проти здоров’я людини. Пленум Верховного Суду України про судову практику в справах про хуліганство
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та подібні дії, вчинені без мети збуту. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Поняття службової особи. Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно – правової форми. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Службове підроблення. Декларування недостовірної інформації. Службова недбалість
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Незаконне збагачення. Підкуп. Провокація підкупу. Зловживання впливом. Особливості захисту в таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Злочини проти правосуддя. Порушення права на захист. Невиконання судового рішення. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи, умисне знищення або пошкодження їх майна. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

VII. Кримінальне процесуальне право

1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії в просторі, часі та за колом осіб. Завдання кримінального провадження
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Загальні засади кримінального провадження. Верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, презумпція невинуватості, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя: нормативно-правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Порядок залучення захисника та підтвердження його повноважень на участь у кримінальному провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов’язки. Участь адвоката у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії, види та підстави їх проведення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Клопотання адвоката на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора на стадії досудового розслідування. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами. Визнання доказів недопустимими. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обов’язок доказування. Висновок експерта як джерело доказу у кримінальному провадженні. Права адвоката щодо збирання доказів. Оцінка доказів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Відводи. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. Заява про відвід та порядок вирішення питання про відвід. Наслідки відводу
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Заходи забезпечення кримінального провадження, їх види, загальні правила застосування. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Запобіжні заходи, їх види, мета і підстави застосування. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Положення щодо порядку скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Загальні положення закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. Звільнення особи від кримінальної відповідальності
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє (провадження)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Загальні положення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, їх особливості
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків та в суді присяжних. Участь адвоката у таких формах кримінальних проваджень
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому розгляді. Його права та обов’язки. Межі та процедура судового розгляду. Здійснення допиту під час судового розгляду. Судові дебати. Промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Право на апеляційне оскарження. Підстави, порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги. Методика складання адвокатом апеляційної скарги на судове рішення. Подання заперечень на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження. Участь адвоката у суді апеляційної інстанції
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Право на касаційне оскарження. Підстави, порядок і строки касаційного оскарження судових рішень. Вимоги до касаційної скарги. Методика складання адвокатом касаційної скарги. Подання заперечень на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Межі перегляду судом касаційної інстанції
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Перегляд судових рішень Верховним Судом України, право на звернення та підстави такого перегляду. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення Верховним судом України, строки та порядок її подання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, порядок і строки її подання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кримінальному провадженні. Ініціювання та укладення угоди, вимоги до її змісту. Участь адвоката при укладенні угод. Наслідки укладення та затвердження угоди. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: загальні засади, форми та обсяг. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

VIII. Господарське та господарське процесуальне право

1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяльності. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. Обмеження у здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Суб’єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб’єкта господарювання. Установчі документи. Печатки. Припинення суб’єкта господарювання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційна структура підприємства. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства. Майно підприємств. Об’єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державної реєстрації. Установчі документи. Статутний капітал та фонди господарського товариства. Припинення господарського товариства. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення виробничого кооперативу та припинення його діяльності. Членство у виробничому кооперативі
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Приватні підприємства. Поняття іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями. Фермерське господарство
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Поняття об’єднання підприємств. Види і організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Вихід учасника з об’єднання. Припинення об’єднання підприємств. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Громадянин як суб’єкт господарювання. Кредитні спілки. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Об’єкти прав інтелектуальної власності. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Законодавство про корпоративні права держави
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Господарські зобов’язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов’язань. Надання адвокатом правової допомоги суб’єктам господарювання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Загальний порядок та умови укладання господарських договорів. Істотні умови господарського договору. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. Галузі та види господарської діяльності. Спеціальний режим господарювання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб’єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори та види іноземних інвестицій. Правова допомога адвоката у цих сферах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Система господарських судів України, їх завдання і компетенція. Принципи господарського судочинства. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Форми судового процесу. Міжнародний комерційний арбітраж
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. Порядок пред’явлення претензії. Порядок і строки її розгляду. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів. Участь адвоката у таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Ціна позову. Подання зустрічного позову. Сторони і треті особи у судовому процесі, їх права та обов’язки. Представники сторін і третіх осіб у господарському суді. Судові витрати, їх склад та розподіл
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Поняття та види доказів у господарському процесі. Належність і допустимість доказів. Обов’язок доказування і подання доказів. Участь адвоката на цій стадії. Підстави звільнення від доказування
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Участь адвоката під час судового розгляду господарських спорів. Виконання рішень господарського суду. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Оскарження рішень та ухвал господарських судів в апеляційному та касаційному порядку. Строки, порядок і наслідки такого оскарження. Межі перегляду. Перегляд судових рішень Верховним судом України та за нововиявленими обставинами. Участь адвоката на цих стадіях господарського процесу
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

IX. Законодавство про працю

1. Конституційне право на працю. Основні трудові права працівника
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Регулювання трудових відносин. Законодавство про працю. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Колективний договір: сфера укладення, сторони, зміст, строк чинності та порядок укладення. Контроль за виконанням колективного договору. Спори, які виникають при його укладанні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат при розв’язанні таких спорів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Трудові спори, що випливають із трудових договорів. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Підстави припинення трудового договору. Підстави і порядок розірвання трудового договору. Трудові спори з цих питань. Правова допомога адвоката в таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації звільненим працівникам. Правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Робочий час та час відпочинку. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання. Участь адвоката у справах, що виникають при порушеннях прав, пов’язаних із відпусткою
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Оплата праці, її правове регулювання. Системи оплати праці. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Правова допомога адвоката при вирішенні спорів із цих питань
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників, межі такої відповідальності. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником та визначення її розміру. Надання адвокатом правової допомоги в таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строки і порядок їх застосування та зняття. Правова допомога адвоката в таких спорах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при прийомі на роботу і звільнення цієї категорії працівників. Надання адвокатом правової допомоги при порушенні прав цих працівників
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Індивідуальні трудові спори та органи, які їх розглядають. Позасудовий порядок і строки розгляду трудових спорів. Оскарження рішення комісії по трудових спорах. Правова допомога адвоката у вирішенні цих спорів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду. Зміст і форма позовної заяви. Здійснення адвокатом представництва у суді
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Охорона праці та її правове регулювання. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників. Правова допомога адвоката в цих справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Правові засади соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Правова допомога адвоката при розв’язанні таких спорів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Особливості застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років. Трудові спори з участю неповнолітніх. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав неповнолітніх
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори, що можуть виникати з цих питань. Правова допомога адвоката при розв’язанні таких спорів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Відрядження і його правове регулювання. Компенсації у зв’язку зі службовими відрядженнями. Документи, що надаються працівником на підтвердження вартості витрат по відрядженню
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Правове регулювання, права та гарантії діяльності професійних спілок, їх участь у захисті прав і представленні інтересів працівників при виникненні трудових спорів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Правове регулювання та особливості умов праці учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав даної категорії працівників
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх компетенція. Відповідальність за порушення законодавства про працю. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів”
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

X. Житлове право

1. Конституційне право на житло та допомога адвоката у вирішенні спорів, пов’язаних з питаннями житла.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом. Форма участі громадян в управлінні житловим фондом
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3.Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації цього права. Правова допомога адвоката у таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання жилих приміщень у будинках державної, комунальної і колективної власності. Правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Ордер на жиле приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним. Ведення таких справ адвокатом
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Договір наймання та оренди жилого приміщення, предмет договору, форма та порядок його укладання. Використовування житлових приміщень у будинках державної, комунальної та колективної власності. Провадження адвокатом справ цієї категорії
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Норма житлової площі при наданні громадянину житлового приміщення. Право на додаткову житлову площу окремих категорій громадян
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Плата за користування житловим приміщенням і комунальними послугами. Житлові субсидії. Правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Зміна договору наймання жилого приміщення в будинках державної, комунальної та колективної власності. Ведення таких справ адвокатом
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Підстави розірвання договору наймання житлового приміщення. Правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Порядок і підстави виселення із житлових приміщень. Спори, що виникають з таких питаннях, правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Виселення з наданням іншого жилого приміщення, виселення без надання іншого жилого приміщення, виселення у випадку визнання ордера недійсним. Правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Обмін жилих приміщень. Примусовий обмін жилих приміщень. Надання адвокатом допомоги у таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Бронювання жилого приміщення. Підстави та порядок оформлення бронювання. Ведення таких справ адвокатом
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Визнання особи такою, що втратила право використання жилим приміщенням. Надання правової допомоги в справах цієї категорії
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об’єкти приватизації. Порядок надання квартир (будинків) у власність громадянам. Правова допомога адвоката з цих питань
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Користування службовими жилими приміщеннями. Поняття службового жилого приміщення. Порядок надання службових жилих приміщень та оплата за їх використання. Порядок припинення користування службовим жилим приміщенням. Ведення таких справ адвокатом
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Використання житлових приміщень у гуртожитках. Порядок надання в користування приміщень у гуртожитках. Оплата за мешкання у гуртожитку. Правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Правове положення житлово-будівельних кооперативів. Право громадян на вступ до ЖБК і отримання в ньому жилого приміщення. Права та обов’язки члена ЖБК та членів його сім’ї. Виселення із будинків ЖБК. Правова допомога в таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Використання жилих приміщень у квартирах (будинках) приватного житлового фонду. Виселення членів сім’ї власника квартири (будинку). Правова допомога адвоката в цих справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Практика застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадянина на жиле приміщення. Правова допомога адвоката в таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Правова допомога адвоката в цих справах. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України»
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

XI. Сімейне право

1. Завдання Сімейного кодексу України
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Загальні принципи регулювання сімейних відносин
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів. Ведення адвокатом справ, що випливають із сімейних відносин
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Шлюб, його укладення і розірвання. Права та обов’язки подружжя. Ведення справ, пов’язаних з розірванням шлюбу.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок та правові наслідки. Спори, пов’язані з цими питаннями, юридична допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Особисті немайнові права і обов’язки подружжя. Пленум Верховного Суду України про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Право особистої власності подружжя. Спільна сумісна власність подружжя. Ведення адвокатом справ щодо поділу спільного майна подружжя.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Права та обов’язки подружжя з утримання один одного. Провадження адвокатом справ зі стягнення аліментів на утримання одного із подружжя
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладення, правове значення, внесення змін в умовах договору, розірвання. Визнання шлюбного договору недійсним. Використання адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Права та обов’язки матері, батька і дитини. Виявлення походження дитини
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Спори про визнання батьківства чи про оспорювання батьківства.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. Підстави позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом таких справ у суді
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Майнові права батьків та дітей. Роздільне майно батьків та дітей. Право загальної сумісної власності батьків та дітей
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Аліментні обов’язки батьків стосовно дітей. Порядок стягнення аліментів, розмір, участь батьків у додаткових витратах на дитину. Ведення адвокатом справ, які виникають із спорів про стягнення аліментів на неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних дітей.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення. Особи, які можуть стати усиновителями, правові наслідки усиновлення. Усиновлення дітей громадян України іноземними громадянами Правова допомога адвоката
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Недійсність усиновлення. Відміна усиновлення. Правові наслідки цих дій
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Правова допомога в таких справах.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Патронат над дітьми
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Допомога адвокатів і вирішення спорів про участь діда, баби, прабаби та прадіда, братів та сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Обов’язки з утримання інших членів сім’ї та родичів. Розмір аліментів, що стягується з інших членів сім’ї та родичів, строки їх стягнення. Правова допомога.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство

1. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від кримінального правопорушення. Правова допомога в адміністративних справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Адміністративне стягнення, його види. Накладення адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Поняття провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні правової допомоги
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Адміністративне затримання. Органи, які правомочні його здійснювати. Строки затримання. Відмежування від адміністративного арешту та затримання і арешту за кримінальним процесуальним законодавством. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України «Про національну поліцію». Ведення адвокатом справ, пов’язаних з адміністративним затриманням
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Постанова в справі про адміністративне правопорушення, її оскарження, роль у цьому адвоката. Судова практика
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Завдання адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Правова допомога у вирішенні справ в адміністративному суді
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Система адміністративних судів. України, їх компетенція щодо вирішення адміністративних справ. Підсудність адміністративних справ. Відводи. Судові виклики і повідомлення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Право на звернення до адміністративного суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в адміністративному процесі, їх права та обов’язки. Судові витрати. Фіксування адміністративного процесу
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Учасники адміністративного процесу, їх права і обов’язки. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Процесуальне представництво
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Докази в адміністративному процесі. Подання доказів. Обов’язок доказування. Підготовче провадження
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Судовий розгляд адміністративної справи. Судові рішення, порядок і строки їх оскарження. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень в адміністративних справах. Робота адвоката на цих стадіях адміністративного процесу. Судова практика
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ: у справах щодо оскарження нормативно-правових актів# у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби# у справах щодо уточнення списку виборців та оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій# у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України# у справах щодо обмеження реалізації права на мирні зібрання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
23. Особливості судового оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
24. Порядок оскарження рішення, дії або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму. Спеціальні строки оскарження
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
25. Особливості звернення до суду із заявою про уточнення списку виборців
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
26. Особливості судового оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум. Обчислення строків оскарження
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
27. Особливості судового оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
28. Особливості звернення до суду по справам, пов’язаним із виборами Президента України
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
29. Особливості оскарження судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
30. Особливості обчислення строків у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму та наслідки їх порушення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
31. Особливості провадження в судах адміністративної юрисдикції у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
32. Право обирати і бути обраним. Межі втручання держави у це право. (справа Суховецький проти України, Мельниченко проти України, Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, Py v.Franсe)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його учасники. Бюджетні призначення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків та кредитування бюджету
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Система оподаткування України
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Основні засади податкового законодавства України. Податковий кодекс України, його зміст і значення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Оподаткування прибутку підприємств.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші непрямі податки. Правова допомога суб’єктам оподаткування при веденні таких справ
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Податок на доходи фізичних осіб. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Надання правової допомоги громадянам – платникам податків
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Транспортний податок. Правова допомога при виникненні спору
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Правове регулювання місцевих податків і зборів.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Державне мито та судовий збір, їх нормативно-правове регулювання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Оподаткування адвокатської діяльності. Нормативно-правове регулювання та вдосконалення законодавства України з цього питання
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Відповідальність за порушення податкового законодавства
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких категоріях справ.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Законодавство України з питань державної митної справи та особливості його застосування. Митний кодекс України. Запобігання та протидія контрабанді. Правова допомога адвоката у справах про контрабанду
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких випадках.
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Відповідальність за порушення митного законодавства. Види стягнень за порушення митних правил. Компроміс у справі про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Загальні умови та підстави проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Випадки обов’язкового проведення аудиту. Використання аудиту в адвокатській діяльності
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його суть та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Правове становище органів державного казначейства і їх функції
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо).

1. Суб’єкти права власності на землю. їх права, обов’язки. Захист права власності на землю
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Право і види власності на землю. Спільна і сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Позбавлення права власності на землю і на право користування землею. Порядок розгляду спорів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ»
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги. Спори з цих питань і порядок їх вирішення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок. Розгляд спорів із цих питань
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Відшкодування збитків у зв’язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини, порядок їх розгляду
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Правове регулювання використання ядерної енергії і відповідальність за порушення у цій галузі
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Водокористування: суб’єкти, види і порядок. Відповідальність за порушення водного законодавства
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Відповідальність за порушення водного законодавства
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юридичний захист громадян, що проживають на цій території, їхні пільга, гарантії
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права і обов’язки користувачів надр. Плата за користування надрами
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична допомога у таких справах. Відповідальність за порушення законодавства про надра
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори з цих питань
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

XV. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

1. Роль і місце Конвенції в системі захисту прав та свобод людини в рамках української правової системи. Застосування Конвенції та практики ЄСПЛ в Україні
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
2. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право громадян України на звернення до конвенційних органів з захисту прав людини
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
3. Право на життя та позитивні зобов’язання держави. Заборона смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
4. Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
5. Заборона рабства та примусової праці (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
6. Право на свободу та особисту недоторканність. Свобода пересування (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
7. Право на справедливий судовий розгляд неупередженим судом (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
8. Заборона зворотної дії кримінального права (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
9. Право на повагу до приватного і сімейного життя (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
10. Свобода думки, совісті та релігії (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
11. Свобода вираження поглядів (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
12. Свобода мирних зібрань та об’єднання (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
13. Право на ефективний засіб захисту прав і свобод, гарантованих Конвенцією (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
14. Поняття дискримінації та його розвиток у практиці Європейського суду з прав людини (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
15. Захист прав власності Європейським судом з прав людини (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
16. Принцип NON BIS IN IDEM (заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те саме діяння) (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
17. Право на оскарження в кримінальних провадженнях. Відшкодування в разі незаконного засудження (навести приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
18. Право на освіту. Право на вільні вибори (привести приклад рішення ЄСПЛ в конкретній справі)
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
19. Порядок, умови та строки звернення до Європейського суду з прав людини. Критерії прийнятності скарги Європейським судом з прав людини та процедура її розгляду
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
20. Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення державою прав особи
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
21. Процедура дружнього врегулювання у справі, яка перебуває в провадженні Європейського суду з прав людини
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3
22. Рішення Європейського суду з прав людини та порядок їх виконання Україною
Відповідь 1Відповідь 2Відповідь 3

Письмова-частина

I. Складання цивільних процесуальних документів

II. Складання господарських процесуальних та адміністративних процесуальних документів

III. Складання кримінальних процесуальних документів та процесуальних документів щодо адміністративних правопорушень

ЭКЗАМЕН – программа устн.
Перейти
ЭКЗАМЕН – программа письм.
Перейти
ЭКЗАМЕН – Порядок доступу до адвокатського іспиту 2018.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПЛЕНУМИ

ЭКЗАМЕН – ПЛЕНУМИ – ПЛЕНУМИ ВСУ из программы.
Перейти
ЭКЗАМЕН – ПЛЕНУМИ – ПЛЕНУМИ ВСУ из программы список.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ

ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – про практику рзгляду трудових спорів.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – про практику застосування законодавства про працю.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – відшкодування моральної шкоди.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – Про судове рішення у господарській справі.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – про захист приватної власності.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – відшкодування шкоди в цив праві.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – практика про шлюб.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – Аліменти.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – ділова репутація.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – Інтелектуальна власність Госпорське право.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – порушення грошових зобовязань.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – Визнання правочинів недійсними господарськ.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – визнання правочинів недійсним цивільне право.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми ВСУ – Земельні правовідносини Господарський суд.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика

ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ЦПК – перегляд в апел порядку.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ЦПК – факти що мають юр значення.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ЦПК – розгляд скарг.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ЦПК – касац розгляд.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ЦКУ – банкрутство.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ЦПК – забезпечення позову.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – КУ- посилення захисту.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – Земельне.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – Житлове.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ЦКУ – спадкування.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – Трудове – завдання шкоди.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ГПК – найм майна.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – КУ-2.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – КУ-01.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ГПК – кредит.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ГПК – конкурентне законод.
Перейти
ПЛЕНУМИ – Пленуми – судова практика – ГПК – забезпечення позову.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 1. вариант

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 1. вариант – 1 гражд

1. вариант – 1 гражд – 1 Складання цив_льних процесуальних документ_в.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1.3 Заява у справ_ окремого провадження.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява щодо порушення умов договор_в позики або позички.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява щодо порушення умов договор_в л_зингу або найму (оренди).
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява у спор_, що виник _з майнових прав та обов’язк_в подружжя й _нших член_в с_м’ї.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про припинення (роз_рвання) окремих вид_в зобов’язань та в_дшкодування нанесених збитк_в (шкоди).
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про захист трудових прав.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про захист права власност_ та визнання права власност_ на майно.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про захист права власност_ на земельну д_лянку або права користування земельною д_лянкою.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про захист права _нтелектуальної власност_.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про захист житлових прав.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про в_дшкодування майнової та немайнової шкоди.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява з_ спору, що виникає _з спадкового права.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про захист особистих немайнових прав.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява з_ спору щодо забезпечення виконання зобов’язань.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява з_ спору, що виник _з особистих немайнових прав та обов’язк_в подружжя, батьк_в _ д_тей, _нших член_в с_.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява з_ спору за недогов_рними зобов’язаннями.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Заява про перегляд р_шення за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового р_шення Верховним Судом Украї.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Заява до Європейського суду з прав людини у цив_льн_й справ_.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Заява про забезпечення позову або заява про забезпечення доказ_в у цив_льн_й справ_.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Заява про перегляд заочного р_шення або заява про видачу судового наказу чи скасування судового наказу.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Апеляц_йна або касац_йна скарги на р_шення суду у цив_льн_й справ_.
Перейти
1. вариант – 1 гражд – 1 Позовна заява про визнання правочину нед_йсним.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 1. вариант – 1 хоз

1. вариант – 1 хоз – 1 Претенз_я з_ спору.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Позовна заява з_ спор_в.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Позовна заява про в_дшкодування збитк_в.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Позовна заява про в_дшкодування збитк_1.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Позовна заява про захист суб’єкт_в господарювання в_д недобросов_сної конкуренц_ї.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Позовна заява про захист права власност_ та _нших майнових прав суб’єкта господарювання.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Позовна заява про визнання господарського договору нед_йсним або про роз_рвання господарського зобов’язання.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Перел_к.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Позовна заява про в_дшкодування шкоди _ збитк_в, завданих п_дприємцем довк_ллю та законним _нтересам суб’єкт_в господа.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 ЗАЯВА ПРО ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Заява про перегляд р_шення адм_н_стративного суду за нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового р_шенн.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Заява про забезпечення доказ_в або заява про забезпечення адм_н_стративного позову.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Заява про в_дстрочення або розстрочення виконання.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Заява про в_дстрочку або розстрочку виконання р_шення господарського суду.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 В_дзив на позовну заяву у господарськ_й справ_.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Заява про перегляд р_шення господарського суду за нововиявленими обставинами.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 В_дзив на позовну заяву про скасування реєстрац_ї суб’єкта господарської д_яльност_.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Адм_н_стративний позов щодо оскарження р_шень.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Апеляц_йна або касац_йна скарга на р_шення господарського суду.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Адм_н_стративний позов про визнання нечинним акту ненормативного характеру.
Перейти
1. вариант – 1 хоз – 1 Адм_н_стративний позов щодо оскарження р_шен1.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 1. вариант – 1 угол

1. вариант – 1 угол – 1 Скарга на р_шення сл_дчого про в_дмову у задоволенн_ клопотання.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Скарга на безд_яльн_сть сл_дчого.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Клопотання про перегляд судового р_шення Верховним Судом України.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Скарга на постанову про закриття крим_нального провадження.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Клопотання про помилування.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Цив_льний позов у крим_нальному провадженн_.
Перейти
1. вариант – 1 угол – III.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Угода про примирення м_ж потерп_лим _ п_дозрюваним чи обвинуваченим.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Клопотання п_д час судового розгляду про залучення експерта або про допит св_дк_в.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Клопотання про визнання доказу недопустимим.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Клопотання п_д час досудового розсл_дування про зм_ну юридичної квал_ф_кац_ї або про закриття провад.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Клопотання в справ_ про адм_н_стративне правопорушення про переквал_ф_кац_ю д_яння або про призначен.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Касац_йна скарга на вирок суду.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Заява до Європейського суду з прав людини у крим_нальн_й справ_.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Зауваження на журнал судового зас_дання.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Заперечення на апеляц_йну скаргу в справ_ про адм_н_стративне правопорушення.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Заява потерп_лого про крим_нальне правопорушення.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Заперечення на апеляц_йну скаргу або касац_йну скаргу в крим_нальному провадженн_.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Заява про в_дв_д сл_дчому.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Апеляц_йна скарга на ухвалу сл_дчого судд_ про обрання запоб_жного заходу.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Апеляц_йна скарга на постанову суду в справ_ про адм_н_стративне правопорушення.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Апеляц_йна скарга на вирок суду або на ухвалу суду.
Перейти
1. вариант – 1 угол – 1 Клопотання п_д час п_дготовчого провадження про зм_ну п_дсудност_ або про зм_ну запоб.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 3. вариант

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 3. вариант – Rozdil-I

3. вариант – Rozdil-I – 22. Заява до ЕСПЛ у цивільній справі.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 9. Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов’язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 7. Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – Опис.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 8. Позовна заява зі спору щодо забезпечення виконання зобов’язань.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 6. Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 5. Позовна заява про захист особистих немайнових прав.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 4. Позовна заява про визнання правочину недійсним.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 3. Заява у справі окремого провадження.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 20. Касаційна скарга на рішення суду у цивільній справі.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 21. Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 21. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України у цивільній справі.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 20. Апеляційна скарга на рішення суду в цивільній справі.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 19. Позовна заява про захист трудових прав.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 2. Заява про скасування судового наказу.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 18. Позовна заява про захист права власності на земельну ділянку або права користування земельною ділянкою.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 17. Позовна заява про захист житлових прав (визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 16. Позовна заява у спорі, що виник із майнових прав та обов’язків подружжя й інших членів сім’ї.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 15. Позовна заява зі спору, що виник із особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших членів .
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 14. Позовна заява зі спору, що виникає із спадкового права.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 13. Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 12. Позовна заява зі спору за недоговірними зобов’язаннями.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 11. Позовна заява щодо порушення умов договорів позики або позички.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 10. Позовна заява щодо порушення умов договорів лізингу або найму (оренди).
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 2. Заява про перегляд заочного рішення.
Перейти
3. вариант – Rozdil-I – 1. Заява про забезпечення позову у цивільній справі.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 3. вариант – Rozdil-II

3. вариант – Rozdil-II – 4. Позовна заява про захист права власності та інших майнових прав суб’єкта господарювання.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 8. Претензія зі спору, що виник із договору перевезення.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 5. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання порушенням його майнових прав юридичними ос.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 7. Заява про визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 6. Позовна заява про розірвання господарського зобов’язання.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – Опис 2.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 9. Позовна заява зі спорів, повіязаних із захистом авторського права та суміжних прав.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 3. Відзив на позовну заяву про скасування реєстрації суб’єкта господарської діяльності.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 22. Заява про розстрочення виконання рішення в адміністративній справі.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 21. Заява про перегляд рішення адміністративного суду Верховним Судом України.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 2. Позовна заява про в_дшкодування шкоди _ збитк_в, завданих п_дприємцем довк_ллю та законним _нтересам суб’єкт_в господ.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 19. Заява про забезпечення адміністративного позову.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 18. Адміністративний позов про визнання нечинним акту ненормативного характеру.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 17. Адміністративний позов щодо оскарження бездіяльності виборчої комісії.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 16. Адміністративний позов щодо оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 15. Заява про розстрочку виконання рішення господарського суду.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 14. Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 13. Відзив на апеляційну скаргу на рішення господарського суду.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 12. Апеляційна скарга на рішення господарського суду.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 11. Відзив на позовну заяву у господарській справі.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 10. Позовна заява про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання неналежним виконанням господарського догов.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 1. Позовна заява про захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.
Перейти
3. вариант – Rozdil-II – 20. Апеляційна скарга на рішення адміністративного суду.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 3. вариант – Rozdil-III

3. вариант – Rozdil-III – 22. Заява до ЕСПЛ в кримінальній справі.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – Опис 3.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 9. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 8. Угода про примирення між потерпілим і підозрюваним чи.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 7. Скарга на рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотання (про проведення обшуку).
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 6. Клопотання про закриття кримінального провадження.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 5. Заява про відвід слідчому, судді або присяжному.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 4. Скарга на постанову про закриття кримінального провадження.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 3. Цивільний позов у кримінальному провадженні.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 2. Заява потерпілого про кримінальне правопорушення.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 20. Апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 19. Клопотання в справі про адміністративне правопорушення про призначення експертизи.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 18. Клопотання про помилування.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 17. Клопотання (заява) про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 15. Касаційна скарга на вирок суду.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 14. Апеляційна скарга на вирок суду або на ухвалу суду.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 16. Заперечення на апеляційну скаргу або касаційну скаргу в кримінальному.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 13. Зауваження на журнал судового засідання.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 11. Клопотання під час судового розгляду про допит свідка.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 12. Клопотання про визнання доказу недопустимим.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 10. Клопотання під час підготовчого провадження про зміну підсудності або.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 21. Заперечення на апеляційну скаргу в справі про адміністративне.
Перейти
3. вариант – Rozdil-III – 1. Скарга на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄР.
Перейти

ЕКЗАМЕН – ПИСЬМОВИЙ – 2024 р

 гражд 2024 !

2024 р – гражд 2024 ! – 43. заява про перегляд за нововиявленими обставинами.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 38. позовна заява про захист права користування земельною ділянкою.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 39. позовна заява про захист права власностi на земельну дiлянку.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 42. касаційна скарга на рішення у цивільній справі.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 44. заява про розстрочку виконання судового рішення в цивільній справі.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 37. позовна заява про захист житлових прав.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 41. апеляційна скарга на рішення у цивільній справі.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 36. позовна заява з майнових прав подружжя.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 35. позовна заява зі спорів, що виникають із особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших чл.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 34. позовна заява про стягнення алiментiв.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 40. позовна заява про захист трудових прав.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 32. позовна заява про визнання шлюбу недiйсним.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 33. позовна заява про розірвання шлюбу.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 30. позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 29. позовна заява зі спору за недоговірним зобовяз.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 24. позовна заява зі спору щодо забезпечення виконання зобов’язань.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 23. позовна заява про захист інтелект власн.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 22. позовна заява про захист права власності.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 21. позовна заява про захист особистих немайнових прав.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 26. позовна заява про порушення договору найму.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 27. позовна заява про порушення умов договору позики.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 20. позовна заява про визнання правочину недійсним.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 28. позовна заява про порушення умов договору позички.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 25. позовна заява про припинення договору.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 19. заява у справі окремого провадження.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 18. заява про скасування судового наказу.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 17. заява про видачу судового наказу.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 16. заява про перегляд заочного рішення.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 15. заява про забезпечення доказів у цив справі.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 31. позовна заява із спадкового права.
Перейти
2024 р – гражд 2024 ! – 14. заява про забезпечення позову у цив. справі.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 2024 р – угол 2024 !

2024 р – крим 2024 ! – 9. клопотання про зміну запобіжного заходу.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 8. клопотання про проведення слідчої дії.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 6. скарга на затримання.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 7. скарга на бездіяльність слідчого.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 5. скарга на постанову про закриття кримін. пров.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 47. адміністративний позов на постанову адміністративного органу у справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 48. апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 46. скарга щодо порушення порядку та строків адміністративного затримання.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 4. заява про злочин.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 11. апел. скарга на вирок суду.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 12. цивільний позов у крим. провадженні.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 13. касаційна скарга на вирок.
Перейти
2024 р – крим 2024 ! – 10. апел. скарга на ухвалу про трим. під вартою.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 2024 р – госп 2024 !

2024 р – госп 2024 ! – 61. касаційна скарга на рішення місцевого господарського суду та апеляційного суду.
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 60. апеляційна скарга на рішення господарського суду.
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 59. клопотання про призначення судової експертизи (у господарському судочинстві).
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 58. клопотання про витребування доказів (у господарському судочинстві).
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 57. позовна заява про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників юридичної особи.
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 56. позовна заява про розірвання госп. договору.
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 55. письмові пояснення до господарського суду.
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 45. клопотання в адмін. справі.
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 49. заперечення на апеляційну скаргу в адмін. справі.
Перейти
2024 р – госп 2024 ! – 54. клопотання про ознайомлення з матеріалами справи (у господарському судочинстві).
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 4. вариант

ПИСЬМЕННЫЙ – 4. вариант – процесуал_нi-документи-ЦПК-1.
Перейти
ПИСЬМЕННЫЙ – 4. вариант – процесуал_нi-документи-КПК-3.
Перейти
ПИСЬМЕННЫЙ – 4. вариант – процесуал_нi-документи-ГПК-КАСУ-2.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – Фабулы на вопрос 4

ПИСЬМЕННЫЙ – Фабулы на вопрос 4 – фабулы сокращен.
Перейти
ПИСЬМЕННЫЙ – Фабулы на вопрос 4 – фабулы.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 2. вариант

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 2. вариант – 2 гражд

2. вариант – 2 гражд – Заява ЄСПЛ_Погосян.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – Заперечення проти позову – за позовом Котової до Невмержицького _Янкович(1).
Перейти
2. вариант – 2 гражд – Відзив на позов (Кизима).
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 9 Позов про припинення зобовяз та відшкодув шкоди.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 8 позов щодо забезпечення виконання зобовязань.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 9 зустрічна позовна заява про визнання договору застави недійсним – Костюченко.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 2 Жукова (Заява про скасування судового наказу).
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 7 Позов про захист порушених авторських прав – Лесько.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 20 Апеляція.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 5 Позов про захист честі та гідності.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 4 Тарасов (визнання договору іпотеки недійсним).
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 21 Заява про перегляд за нововиявленими обставинами.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 2 Грушко заява про перегляд заочного рішення.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 6 про визнання права власності в порядку спадкування.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 3 ЗАЯВА про встановлення факту спільного проживання.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 19 позов про захист трудових прав.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 18 Позов про захист права власності на зем ділянку.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 17 Позов про визнання такою що втратила право користування.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 15 Позов по немайновим правам подружжя, дітей та ін.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 16 Позов Порицька.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 14 Позовна заява_спадкування_Нагорнева.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 12 Позов по недоговірним зобовязанням.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 11 Позовна заява про стягнення заборгованості за договором позики.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 10 Позов щодо порушення договору оренди.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 1 Заява про забезпечення позову.
Перейти
2. вариант – 2 гражд – 2 Заява про видучу наказу (аліменти).
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 2. вариант – 2 угол вариант 2

2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.22.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.6.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.9.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.4.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.5
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.3.2
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.8.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.3.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.7.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.21.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.20.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.19.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.13.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.18
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.2.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.15.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.17.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.14.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.12.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.16.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.11.2
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.11.1
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.1
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.10.
Перейти
2. вариант – 2 угол вариант 2 – 3.19.1.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 2. вариант – 2 хоз

2. вариант – 2 хоз – 9 Позов про захист авторського права.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 22 Заява про розстрочення КАС.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 3 відзив на позов про скасування.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 8 претензія.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 21 Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 20АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 7 Заявление-об-открытии-дела-о-банкротстве-от-должника.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 7 заява про банкрутство.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 19 Крівінюк Д – забезпечення позову.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 6 Позов ГРП про визнання умов недійсними.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 4 5 6.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 2 Позовна заява про відшкодування шкоди і збитків, завданих внаслідок порушення природоохоронного законодавства.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 17 Позов про оскарження рішення комісії з референдуму.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 14 Заява про перегляд за нововиявленими обставинами.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 15 заява про відстрочку.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 10 про стягнення суми боргу.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 11 Відзив.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 12 Апеляція.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 16 про визнання незаконним та нечинним нормативно-правового акту в частині.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 13 Відзив на апеляцію.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 10 Позов.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 10 відшкодування завданих збитків.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 1 про захист субєктів господарювання від недобросовісної конкуренції.
Перейти
2. вариант – 2 хоз – 18 Позов у новій редакції до Енергоатом по тендерам.
Перейти

ЭКЗАМЕН – ПИСЬМЕННЫЙ – 2. вариант – 2 угол

2. вариант – 2 угол – 22 Заява в ЄСПЛ.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 8 угода.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 7 Скарга на постанову про відмову у визнані потерпілим_Жебровська.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 9 Апеляція на ухвалу про обрання зз тримання під вартою.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 6 Клопотання до слідчого про допит свідка (реєстратор сервісного центру).
Перейти
2. вариант – 2 угол – 5 Заява про відвід суддів АС.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 21 заперечення на апеляцію по КУпАП.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 3 Цивільний позов.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 4 Скарга на постанову про закриття кп.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 20 апеляц по КУпАП.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 17 перегляд ВСУ.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 18 клоп про помилування.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 19 клопотання про експертизу.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 2 Заява про злочин щодо незаконного затримання.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 16 Заперечення на апеляційну скаргу.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 15 касуха Корінь.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 13 зауваження на журнал.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 12 про визнання доказу недопустимим.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 14 апеляція на вирок.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 11 допит свідка.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 10 Клопотання про заміну запобіжного заходу.
Перейти
2. вариант – 2 угол – 1 Скарга на невнесення в ЄДРСР.
Перейти

СТАЖУВАННЯ

стажування – Щоденник стажування.
Перейти
стажування – iнд_план стажування.
Перейти

стажування – курсы 2 медиация

стажування – курсы 2 медиация – IMG-f07343967672d229186e5a16205a422d-V.
Перейти
стажування – курсы 2 медиация – IMG-e34454485cb055a11a8f685223e22e42-V.
Перейти
стажування – курсы 2 медиация – IMG-d0dc1d2fe8a1ef06f4412b644299229a-V.
Перейти
стажування – курсы 2 медиация – IMG-9c6f35f60e0295c7412c62c9a6381804-V.
Перейти
стажування – курсы 2 медиация – IMG-6c0720c8bae9ecf09d58128a8d23d288-V.
Перейти
стажування – курсы 2 медиация – IMG-0f531f3689fc267c4bb41ece3ba8e50a-V.
Перейти

стажування – курсы 1

стажування – курсы 1 – План підвищення кваліфікації на рік (1)++.
Перейти
стажування – курсы 1 – Правила адв.етики.
Перейти
стажування – курсы 1 – реклама.
Перейти
стажування – курсы 1 – Ордер.
Перейти
стажування – курсы 1 – оновлені ВІДПОВІДІ НА ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 61 ПИТАННЯ 1.
Перейти
стажування – курсы 1 – Клопот про поверн заст.
Перейти
стажування – курсы 1 – Клопотання обєднання мат.д.р.
Перейти
стажування – курсы 1 – Картка обліку залікових балів.
Перейти
стажування – курсы 1 – Картка обліку зал.балів 2.
Перейти
стажування – курсы 1 – Заява про ознайомлення з матеріалами справи.
Перейти
стажування – курсы 1 – Заява до ЄРАУ!.
Перейти
стажування – курсы 1 – Експертність-правильно (4).
Перейти
стажування – курсы 1 – Експертність як адвоката.
Перейти
стажування – курсы 1 – IMG-619eee850c1acb5dca18058e345061a5-V.
Перейти
стажування – курсы 1 – 6.
Перейти
стажування – курсы 1 – Договір.
Перейти
стажування – курсы 1 – Довіреність.
Перейти
стажування – курсы 1 – IMG-a86b20cfb4fb516dbbfb3d9dd986ec95-V.
Перейти
стажування – курсы 1 – ВІДПОВІДІ НА ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 61 ПИТАННЯ.
Перейти
стажування – курсы 1 – блок PR-діяльність 3.
Перейти
стажування – курсы 1 – 7.
Перейти
стажування – курсы 1 – IMG-0410a5b68a73bfe16319e604a51790c2-V.
Перейти
стажування – курсы 1 – Адв.запит.
Перейти

стажування – курсы 1 – відповіді для помічників адвокатів
Перейти

стажування – курсы 1 – Адапт курс – відповіді.
Перейти
стажування – курсы 1 – 5.
Перейти
стажування – курсы 1 – pr-діяльність.
Перейти
стажування – курсы 1 – 4.
Перейти
стажування – курсы 1 – 3.
Перейти
стажування – курсы 1 – 1.
Перейти
стажування – курсы 1 – 2.
Перейти
стажування – курсы 1 – !!!Реклама адвоката в соц.мережі2.
Перейти
стажування – курсы 1 – !!! ОНОВЛЕНИЙ 7 модуль піар-діяльність.
Перейти
стажування – курсы 1 – !!Експертність.
Перейти
стажування – курсы 1 – !!Оподаткування.
Перейти
стажування – курсы 1 – блок PR-діяльність.
Перейти
стажування – курсы 1 – !!! Реклама соц.стор.
Перейти
стажування – курсы 1 – !!Правова і правнича допомога.
Перейти

стажування – Пакет документов (г.Киев)

стажування – Пакет документов (г.Киев) – 26._Позов про порушення умов договору оренди.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 53._Господарський договір (технічне забезпечення).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 44._Заява про відстрочку або розстрочку, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення в цивільній справі.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 19. _Заява у справі окремого провадження
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 25._ Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов’язань.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 24._Позовна заява у спорi щодо забезпечення виконання зобовязань.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 23._Позов про захист права інтелектуальної власності.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 24. Клопотання про проведення слідчої дії.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 20._Позовна заява про визнання правочину недійсним
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 23. Скарга на закриття крим. пров
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 22._Позовна зяава про захист права власності та визнання права власності на майно.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 21. Клопотання про зміну запобіжного заходу
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 19. Апеляційна скарга на ухвалу про обрання запобіжного заходу.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 2. Довідка у справі, за результ. надання допомоги клієнту (2).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 20. Апеляційна скарга на вирок суду.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 52._Господарський договір (поставка).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 22. Цивільний позов у крим.провадженні.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 21._Позовна заява про захист особистих немайнових прав.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 51._Господарський договір (оренда).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 50._Господарський договір (електромонтажні роботи).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 5._Скарга на постанову про закриття кримінального провадження.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 49._Заперечення на апеляційну скаргу в справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 48._Апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 42._ Касаційна скарга на рішення (ухвалу) у цивільній справі.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 43._ Заява про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 41._Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) у цивільній справі.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 45._Клопотання до суду в справі про адміністративне правопорушення
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 4._Заява про злочин (в пор.ст. 214 КПК).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 46._Скарга щодо порушення порядку та строків адміністративного затримання.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 40._Позов про захист трудових прав.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 47._Адміністративний позов на постанову адміністративного органу у справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 39._Позовна заява про захист права власності на земельну ділянку.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 38._Позов про захист права користування земельною ділянкою.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 37._Позовна заява про захист житлових прав.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 36._Позов із спорів, що виникають із майнових прав та обов’язків подружжя й інших членів сім’ї.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – Проміжний щоденник 1.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – Щоденник_стажування.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 35._Позов зі спорів, що виникають із особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім’ї.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 34._Позов про стягнення аліментів.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 33._Позовна заява про розірвання шлюбу.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 27._Позов щодо порушення умов договору позики.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – ЩОДЕННИК загальний.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 32._Позов про визнання шлюбу недійсним
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – Проміжний щоденник2.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 31._Позов зі спору, що виникає із спадкового права.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – ПОТОЧНИЙ_ЗВIТ_-2
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 30._Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – ПОТОЧНИЙ_ЗВIТ_-1
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 3._Адвокатський запит.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 29._Позовна заява у спорі за недоговірними зобов’язаннями.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 28._Позовна заява про дострокове розірвання договору позички.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – Звіт остаточний.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 9._Клопотання про змiну запобiжного заходу.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 59._Клопотання про призначення судової експертизи (у господарському судочинстві).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 8._Клопотання про проведення процесуальної (слідчої) дії.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 7._Скарга на бездіяльність слідчого.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 57._Позовна заява про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників юридичної особи.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 58._Клопотання про витребування доказів (у господарському судочинстві).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 6. _Скарга на затримання.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 61._Касаційна скарга на рішення місцевого господарського суду та апеляційного суду.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 56._Позовна заява про розірвання господарського договору.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 55._Письмові пояснення до господарського суду.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 60._Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 54._Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи (у господарському судочинстві).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 18._Заява про скасування судового наказу.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 17._Заява про видачу судового наказу.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 17. Скарга на затримання.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 16._Заява про перегляд заочного рішення суду.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 14. Довідка (для долуч. до адвокатського.досьє).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 15. Адвокатський запит
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 14._Заява про забезпечення позову у цивільній справі.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 16. Заява про злочин.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 13._Касаційна скарга на вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 12._Цивільний позов у кримінальному провадженні (в пор. ст. 128 КПК Укр).
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 15._Заява про забезпечення доказів у цивільній справі.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 11._Апеляційна скарга на вирок суду.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 10._Апеляційна скарга на ухвалу сл.судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перейти
стажування – Пакет документов (г.Киев) – 1._Проект_договору_про_надання_правової_допомоги.
Перейти

стажування – дод.докум

стажування – дод.докум – Заява_про_прийняття_на_роботу.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява_про_звiл_нення_з_роботи.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про отримання судового рішення.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява_про_вчинення_злочину.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про ознайомлення з матеріалами справи.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про ознайомлення з матеріалами справи ГПК.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про забезпечення позову.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про забезпечення доказів.
Перейти
стажування – дод.докум – Договір купівлі-продажу.
Перейти
стажування – дод.докум – Шлюбний_договiр.
Перейти
стажування – дод.докум – Договір купівлі-продажу квартири.
Перейти
стажування – дод.докум – Договір купівлі-продажу зем.діл!.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про долучення документів до матеріалів справи.
Перейти
стажування – дод.докум – Договір про надання правової допомоги 2.
Перейти
стажування – дод.докум – Цивiл_ний_позов_в_кримiнал_ному_провадженнi.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про видачу судового рішення.
Перейти
стажування – дод.докум – Заява про відвід прокурора.
Перейти
стажування – дод.докум – Угода про примирення.
Перейти
стажування – дод.докум – Трудовий договір.
Перейти
стажування – дод.докум – Скарга_на_постанову_про_закриття_крим_провадж.
Перейти
стажування – дод.докум – Скарга_на_затримання.
Перейти
стажування – дод.докум – Скарга_на_бездiял_нiст__слiдчого.
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання_про_iнiцiювання_проведення_експертизи.
Перейти
стажування – дод.докум – Наказ_про_звiл_нення_з_роботи.
Перейти
стажування – дод.докум – Прибутк. касовий ордер адвоката.
Перейти
стажування – дод.докум – Наказ_на_прийняття_на_роботу
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання_про_скасування_запобiжного_заходу.
Перейти
стажування – дод.докум – Ордер адвоката.
Перейти
стажування – дод.докум – Попередній-договір-.
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання про побачення із засудженим.
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання про проведення додаткової експертизи.
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання про зупинення провадження у справі.
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання про допит свідків.
Перейти
стажування – дод.докум – Клопотання про визнання доказу недопустимим.
Перейти
стажування – дод.докум – Договiр_зберiгання.
Перейти
стажування – дод.докум – Квитанція адвоката.
Перейти
стажування – дод.докум – Договiр_дарування.
Перейти
стажування – дод.докум – Договiр_найму.
Перейти
стажування – дод.докум – Довідка у справі, за результ. надання допомоги клієнту (2).
Перейти
стажування – дод.докум – Договiр_про_надання_правовоi_допомоги_2.
Перейти
стажування – дод.докум – Договiр_доручення.
Перейти
стажування – дод.докум – Довiренiст__на_представлення_iнтересiв_фiзичноiюридичноi_особи.
Перейти
стажування – дод.докум – Договiр_пiдряду.
Перейти
стажування – дод.докум – Апеляцiйна_скарга_на_ухвалу_суду_(слiдчого_суддi)_про_обрання_запоб.заход.
Перейти
стажування – дод.докум – Апеляцiйна_скарга_на_вирок_суду.
Перейти
стажування – дод.докум – Адвокатський запит – 2
Перейти
стажування – дод.докум – +Довiдка_у_справi.
Перейти
стажування – дод.докум – +Адвокатс_кий_запит.
Перейти
стажування – дод.докум – Касацiйна_скарга_на_вирок_суду_першоi_iнстанцii_та_ухвалу_(вирок)_суду_апеляцiйноi_iнстанцii.
Перейти
стажування – дод.докум – Договір відповід.зберіг.
Перейти

стажування – Відповіді на Адаптаційний курс

стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Заява до ЄРАУ.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Ордер.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Клопотання обєднання мат.д.р.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Заява про ознайомлення з матеріалами справи.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Заява до ЄРАУ!.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – КАРТКА ОБЛІКУ ЗАЛІКОВИХ БАЛІВ 05.01.19 (2).
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Договір.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Клопот про поверн заст.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Картка обліку залікових балів.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – ВІДПОВІДІ НА ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 61 ПИТАННЯ.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Довіреність.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – блок PR-діяльність.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Адапт курс – відповіді.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – Адв.запит.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – !!!Реклама адвоката в соц.мережі2.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – !!! Реклама соц.стор.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – !!Правова і правнича допомога.
Перейти
стажування – Відповіді на Адаптаційний курс – !!Оподаткування.
Перейти

стажування – пакет2

стажування – пакет2 – 27._Позов щодо порушення умов договору позики.
Перейти
стажування – пакет2 – 26._Позов про порушення умов договору найму (лiзингу, оренди).
Перейти
стажування – пакет2 – 25. Позов про припинення (розiрвання) окремих видiв зобовязань та вiдшкодування нанесених збиткiв (шкоди).
Перейти
стажування – пакет2 – 24. Позовна заява у спорi щодо забезпечення виконання зобовязань.
Перейти
стажування – пакет2 – ПОТОЧНИЙ ЗВІТ -2
Перейти
стажування – пакет2 – План стажування.
Перейти
стажування – пакет2 – 23. Позовна заява про захист права інтелектуальної власностi
Перейти
стажування – пакет2 – 22. Позов про захист права власнотi та визнання права власностi на майно.
Перейти
стажування – пакет2 – Щоденник стажування.
Перейти
стажування – пакет2 – 20._Позовна заява про визнання правочину недійсним
Перейти
стажування – пакет2 – 21._Позовна заява про захист особистих немайнових прав.
Перейти
стажування – пакет2 – 2. Довідка у справі, за результ. надання допомоги клієнту (2).
Перейти
стажування – пакет2 – ПОТОЧНИЙ ЗВІТ – 1
Перейти
стажування – пакет2 – Звіт про оцінку стажування.
Перейти
стажування – пакет2 – Остаточний звіт.
Перейти
стажування – пакет2 – 9. Клопотання про зміну запобіжного заходу
Перейти
стажування – пакет2 – 8. Клопотання про проведення слідчої дії.
Перейти
стажування – пакет2 – 7. Скарга на бездіяльність (дії) слідчого.
Перейти
стажування – пакет2 – 61. Касаційна скарга на рішення місцевого господарського суду та апеляційного суду.
Перейти
стажування – пакет2 – 60. Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду.
Перейти
стажування – пакет2 – 56. Позовна заява про розірвання господарського договору
Перейти
стажування – пакет2 – 42. Касаційна скарга на рішення (ухвалу) у цивільній справі.
Перейти
стажування – пакет2 – 57. Позовна заява про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників юридичної особи.
Перейти
стажування – пакет2 – 6. Скарга на затримання.
Перейти
стажування – пакет2 – 55. Письмові пояснення до господарського суду.
Перейти
стажування – пакет2 – 59. Клопотання про призначення судової експертизи (у господарському судочинстві)
Перейти
стажування – пакет2 – 28._Позов щодо порушення умов договору позички.
Перейти
стажування – пакет2 – 54. Клопотання про ознайомлення з матеріалами справи (у господарському судочинстві).
Перейти
стажування – пакет2 – 19. _Заява у справі окремого провадження
Перейти
стажування – пакет2 – 58. Клопотання про витребування доказів (у господарському судочинстві).
Перейти
стажування – пакет2 – 41. Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) у цивільній справі.
Перейти
стажування – пакет2 – 40. Позов про захист трудових прав.
Перейти
стажування – пакет2 – 4. Заява про злочин.
Перейти
стажування – пакет2 – 39._Позов про захист права власностi на земельну дiлянку.
Перейти
стажування – пакет2 – 31._Позовна заява зi спору, що виникаe iз спадкового права.
Перейти
стажування – пакет2 – 33._Позов про розiрвання шлюбу.
Перейти
стажування – пакет2 – 32._Позовна заява про визнання шлюбу недiйсним.
Перейти
стажування – пакет2 – 38._Позов про встановлення порядку користування земельною дiлянкою
Перейти
стажування – пакет2 – 34._Позов про стягнення алiментiв.
Перейти
стажування – пакет2 – 37._Позов про захис житлових прав
Перейти
стажування – пакет2 – 30._Позов про вiдшкодування майновоi та немайновоi шкоди
Перейти
стажування – пакет2 – 3. Адвокатський запит
Перейти
стажування – пакет2 – 36._Позов із спорiв, що виникають із майнових прав та обов’язкiв подружжя й інших членiв сiм’i.
Перейти
стажування – пакет2 – 35._Позов зi спорiв, що виникают iз особистих немайнових прав та обов’язкiв подружжя, батькiв і дiтей, iнших членiв сiм’i.
Перейти
стажування – пакет2 – 29._Позов у спорі за недоговiрними зобов’язаннями.
Перейти
стажування – пакет2 – 53. Господарський договір – 4 (Договір оренди).
Перейти
стажування – пакет2 – 52. Господарський договір – 3 (Договір закупівлі електроенергії).
Перейти
стажування – пакет2 – 51. Господарський договір-2 (Договір підряду – технічне діагностування).
Перейти
стажування – пакет2 – 49. Заперечення на апеляційну скаргу в справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
стажування – пакет2 – 45. Клопотання до суду в справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
стажування – пакет2 – 5. Скарга на закриття крим. пров
Перейти
стажування – пакет2 – 46. Скарга щодо порушення порядку та строків адміністративного затримання.
Перейти
стажування – пакет2 – 48. Апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
стажування – пакет2 – 50. Господарський договір-1 (Договір поставки).
Перейти
стажування – пакет2 – 47. Адміністративний позов на постанову адміністративного органу у справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
стажування – пакет2 – 44. Заява про відстрочку або розстрочку, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення в цивільній справі.
Перейти
стажування – пакет2 – 43. Заява про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Перейти
стажування – пакет2 – 18._Заява про скасування судового наказу.
Перейти
стажування – пакет2 – 17._Заява про видачу судового наказу.
Перейти
стажування – пакет2 – 16._Заява про перегляд заочного рішення суду.
Перейти
стажування – пакет2 – 14._Заява про забезпечення позову у цивільній справі.
Перейти
стажування – пакет2 – 15._Заява про забезпечення доказів у цивільній справі.
Перейти
стажування – пакет2 – 13. Касаційна скарга на вирок суду першої інст. та ухвалу апел.суду.
Перейти
стажування – пакет2 – 12. Цивільний позов у крим.провадженні.
Перейти
стажування – пакет2 – 11. Апеляційна скарга на вирок суду.
Перейти
стажування – пакет2 – 10. Апеляційна скарга на ухвалу про обрання запобіжного заходу.
Перейти
стажування – пакет2 – 1. Договір про надання прав.допомоги.
Перейти

стажування – мой онлайн курс

Проект договору про надання правової допомоги
Перейти
Реєстрація адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, індивідуальної адвокатської діяльності
Перейти
стажування – мой онлайн курс – Договір про надання правової допомоги.
Перейти
стажування – мой онлайн курс – Screenshot АнтиТренинги — Сервис дистанционного обучения
Перейти
стажування – мой онлайн курс – Дата проведення заходу.
Перейти
стажування – мой онлайн курс – Відповідно до п.
Перейти
стажування – мой онлайн курс – PR діяльність.
Перейти
стажування – мой онлайн курс – Screenshot АнтиТренинги — Сервис дистанционного обучения(1)
Перейти
стажування – мой онлайн курс – Адвокатський запит.
Перейти
стажування – мой онлайн курс – Адвокатська таємниця.
Перейти

стажування – мой вариант полностью

стажування – мой вариант полностью – підтвердження про обмеження.
Перейти
стажування – мой вариант полностью – заява на оцінювання.
Перейти
стажування – мой вариант полностью – Звіт про оцінку стажування.
Перейти
стажування – мой вариант полностью – щоденник стажування.
Перейти
стажування – мой вариант полностью – план стажування.
Перейти
стажування – мой вариант полностью – остаточний звіт.
Перейти
стажування – мой вариант полностью – поточний звіт-2
Перейти
стажування – мой вариант полностью – поточний звіт-1
Перейти

стажування – мой вариант полностью – разработанные документы

мой вариант полностью – разработанные документы – 37. позовна заява про захист житлових прав.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 38. позовна заява про захист права користування земельною ділянкою.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 39. позовна заява про захист права власностi на земельну дiлянку.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 36. позовна заява з майнових прав подружжя.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 35. позовна заява зі спорів, що виникають із особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім’ї.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 34. позовна заява про стягнення алiментiв.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 33. позовна заява про розірвання шлюбу.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 3. адвокатський запит.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 32. позовна заява про визнання шлюбу недiйсним.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 31. позовна заява із спадкового права.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 30. позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 29. позовна заява зі спору за недоговірним зобовяз.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 54. клопотання про ознайомлення з матеріалами справи (у господарському судочинстві).
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 28. позовна заява про порушення умов договору позички.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 4. заява про злочин.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 27. позовна заява про порушення умов договору позики.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 7. скарга на бездіяльність слідчого.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 59. клопотання про призначення судової експертизи (у господарському судочинстві).
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 9. клопотання про зміну запобіжного заходу.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 6. скарга на затримання.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 61. касаційна скарга на рішення місцевого господарського суду та апеляційного суду.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 60. апеляційна скарга на рішення господарського суду.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 8. клопотання про проведення слідчої дії.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 58. клопотання про витребування доказів (у господарському судочинстві).
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 57. позовна заява про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників юридичної особи.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 55. письмові пояснення до господарського суду.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 56. позовна заява про розірвання госп. договору.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 53. договір позики.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 52. договір оренди.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 46. скарга щодо порушення порядку та строків адміністративного затримання.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 50. договір поставки.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 51. договір підряду.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 5. скарга на постанову про закриття кримін. пров.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 47. адміністративний позов на постанову адміністративного органу у справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 49. заперечення на апеляційну скаргу в адмін. справі.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 48. апеляційна скарга на постанову суду в справі про адміністративне правопорушення.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 45. клопотання в адмін. справі.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 44. заява про розстрочку виконання судового рішення в цивільній справі.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 43. заява про перегляд за нововиявленими обставинами.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 42. касаційна скарга на рішення у цивільній справі.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 41. апеляційна скарга на рішення у цивільній справі.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 40. позовна заява про захист трудових прав.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 20. позовна заява про визнання правочину недійсним.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 24. позовна заява зі спору щодо забезпечення виконання зобов’язань.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 23. позовна заява про захист інтелект власн.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 22. позовна заява про захист права власності.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 26. позовна заява про порушення договору найму.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 21. позовна заява про захист особистих немайнових прав.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 19. заява у справі окремого провадження.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 2. довiдка у справi за результ. надання допомоги клієнту.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 25. позовна заява про припинення договору.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 18. заява про скасування судового наказу.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 17. заява про видачу судового наказу.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 16. заява про перегляд заочного рішення.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 15. заява про забезпечення доказів у цив справі.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 14. заява про забезпечення позову у цив. справі.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 13. касаційна скарга на вирок.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 12. цивільний позов у крим. провадженні.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 11. апел. скарга на вирок суду.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 1. договір про надання правової допомоги.
Перейти
мой вариант полностью – разработанные документы – 10. апел. скарга на ухвалу про трим. під вартою.
Перейти

Усна частина – 2013 рік

Письмова та усна частина – 2008 рік

5/5 - (5 votes)

21 коментар до “Адвокатський іспит – відповіді 2024

 1. Розробники -молодці!
  актуальна інформація для тих, хто бажає доступу до професії.

 2. Я здала іспит, на відмінно, завдяки Вашій підтримці, Вашій праці. Все супер! Матеріал толково викладений і зібраний. Дякую Вам щиро, любі друзі. Віка Вам довгого і щасливого, і здоров’я Вам і Вашим родинам.

 3. Інформація дійсно корисна, але підкажіть будь ласка для чого на одне питання три відповіді, це з тих трьох треба вибрати одну правильну?

  1. Всі відповіді правильні, різниця тільки в тому що ці відповіді з різних джерел

 4. Доброго дняю, підкажіть, будь ласка, де можна дізнатися розклад складання адвокатських іспитів по Київській області. Не можу додзвонитися до Кваліфікаційної комісіїї? Дякую

 5. Щиро дякую розробникам за потужну підготовку до складання кваліфікаційного іспиту! Я успішно склада іспит! Всі, хто ще хвилюється з приводу чи вато спробувати, то моя відповідь – обов’язково!

 6. Доброго дня.
  Підкажіть чи актуальна інформація станом на 2021 рік?
  Дякую.

 7. Спочатку з певною недовірою поставився до інформації на даному сайті. Готувався самостійно, але на всяк випадок ознайомився з відповідями на деякі фабули. На екзамені попалась одна з фабул, з якою я попередньо ознайомився. Звичайно не все пам’яталось (не всі статті, не всі конкретні дії захисника), але напрямок та загалом правова позиція в пам’яті осіли. Вже після екзамену пройшовся по відповідях на білети. Зрозумів, що багато часу витратив на “винайдення свого велосипеду”. А міг сісти на “ровера” з цього сайту та набагато легше, швидше та впевнініше дістатися омріяної мети.
  Так що, рекомендую цей сайт для підготовки. Але, звичайно, безмежно не довіряйтесь. Якщо є якісь сумніви, то краще перепровірити. Як і в будь-якій справі))

 8. Доброї ночі, власне дізнався, що будуть зміни у іспиті з вересня, підкажіть чи будуть зміни у білетах якщо хтось щось знає? Наперед вдячний!

 9. Очень полезная информация для подготовки, я сдал без всяких взяток письменную часть на КДКА г. Киева за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *