Тести на державну службу. Підготовка до конкурсного відбору на держслужбу.

Інформаційно-комунікативний веб-ресурс “Тести на державну службу” створено у рамках проекту “Підтримки реформ в Україні”, за сприяння Громадської мережі “Нова державна служба”, задля ефективного впливу на реформування системи відбору осіб, які претендують на посади державних службовців, або для просування по службі нині діючих держслужбовців. Окрім, сервісних послуг фахової підготовки учасників конкурсу на державну службу, тут висвітлюються останні новини і події у реформуванні законодавства у цій сфері, розміщується актуальна аналітика, законодавство і законодавчі ініціативи, міжнародні стандарти та рекомендації, інформація про учасників процесу реформування, є можливість задавати питання, коментувати публікації і проводити он-лайн дискусію.

Кожен претендент може безкоштовно знайти відповіді на питання та пройти електронне пробне тестування щоб дізнатися свій рівень знань, для належної підготовки до конкурсного відбору на посади державних службовців відповідно до п.2. ст. 26 Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 №246 (зі змінами).

Підготовка проводиться відповідно до переліку тестових завдань та відповідей для комп’ютерного тестування, який затверджено Наказом Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужби, НАДС) від 30 серпня 2017 року № 178 (зі змінами, внесеними наказом НАДС від від 17 квітня 2020 р. № 66-20). Актуальні, також, і в 2020 році!
Перелік тестів включає 727 тестових питань з відповідями, зокрема:

 • по Конституції України (213 питання);
 • по Закону України “Про державну службу” (195 питань);
 • по Закону України “Про запобігання корупції” (199 питань);
 • по спеціальному законодавству (120 питань).

Також, тест на вільне володіння державною мовою та інші тести.

Посилання, щоб пройти On-line тест:

Розпочати тестування

Реєструйтесь в особистому кабінеті та отримуйте корисний бонус – можливість проходити тестування таким чином, щоб не повторювались ті питання на які Ви вже відповідали раніше, під час минулих спроб проходження тесту. Це БЕЗКОШТОВНО!

тест державна служба

(більше…)

Розділ 1. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

І. Питання на перевірку знання Конституції України


I. 1. Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?

 • народ
 • Верховна Рада України
 • Президент України
 • територіальні громади

I. 2. Чим визначаються підстави набуття і припинення громадянства України?

 • законом
 • Декларацією про державний суверенітет України
 • наказом Державної міграційної служби
 • постановою Кабінету Міністрів України

I. 3. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

 • народові
 • Верховній Раді України
 • органам державної влади
 • посадовим особам держави


(більше…)

Розділ 2. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»


II. 1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

 • здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку
 • бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової дисципліни
 • наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління
 • потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на державній службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти інноваційними технологіями

II. 2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

 • посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі
 • безпосередній керівник державних службовців
 • посадова особа, наділена державно-владними і розпорядчими повноваженнями
 • посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі державного управління

II. 3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

 • посада державної служби, що належить до однієї підкатегорії посад державної служби з урахуванням рівнів державних органів
 • посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу
 • посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень
 • посада, що передбачає однакові професійні компетентності


(більше…)

Розділ 3. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»


III. 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

 • органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • органи Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції
 • органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України

III. 2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції?

 • центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику
 • державний колегіальний орган, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику
 • консультативно-дорадчий орган щодо попередження, виявлення та розкриття корупційних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових
 • спеціально уповноважений державний орган, який протидіє кримінальним корупційним правопорушенням та вживає інші передбачені законом заходи щодо протидії корупції

III. 3. Які особи НЕ відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”?

 • члени Кабінету Міністрів України
 • народні депутати України
 • Президент України
 • сільські, селищні, міські голови


(більше…)

Розділ 4. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)


IV. 1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?

 • вищим органом у системі органів виконавчої влади
 • вищим органом державного управління
 • вищим представницьким органом виконавчої влади
 • найвищим органом у системі органів виконавчої влади

IV. 2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

 • перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України
 • перед Верховною Радою України і підконтрольний Президентові України
 • перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний Прем’єр-міністрові України
 • перед Президентом України і підзвітний Верховній Раді України

IV. 3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?

 • колегіальним органом
 • адміністративним органом
 • представницьким органом
 • установчим органом


(більше…)

Тестування щодо вільного володіння державною мовою 2020

Згідно статті 20 Закону України “Про державну службу” особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на державну службу, має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Процес атестації на вільне володіння державною мовою включає проходження тестування та співбесіди.
Розпочніть on-line тест (ДЕМО-версія) натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань для отримання посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Пропонований додаток містить перелік усіх – 400 тестових питань 2020 року з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)

Відповіді на тести в поліцію 2020

Розпочніть безкоштовний on-line тест (ДЕМО-версія) на оцінку рівня логічного й аналітичного мислення натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Розпочніть безкоштовний on-line тест (ДЕМО-версія) професійних знань натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Тести зі службової підготовки
співробітників Нацполіції – 2020.
Перейти на тест

Конкурсний відбір до Національної поліції України регламентований ст.ст. 47-57 Закону України «Про Національну поліцію» та Наказом МВС України № 1631 від 25.12.2015 р.

Відбір включає кілька етапів, для кожного з яких встановлено прохідний мінімум. Кандидати запрошуються на наступний етап лише за умови успішного проходження попереднього. Етап тестування передбачає оцінку рівня логічного й аналітичного мислення та професійних знань.

Тестуваня
на оцінку професійних знань,
400 тестових питань

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)

Тести з відповідями зі службової підготовки співробітників Національної поліції – 2020

Розпочніть безкоштовний on-line тест (ДЕМО-версія) професійних знань натиснувши кнопку:
Розпочати тестування

Нова освітня система Національної поліції України запроваджує якісно вищий рівень умов для самопідготовки поліцейських, зокрема надає можливість кожному самостійно визначати свій рівень знань у системі службової підготовки, обирати найбільш ефективні форми навчання (від перегляду відео-ролику до вивчення нормативної бази), а також час та місце для опанування матеріалу. Навчання Нацполіції у форматі онлайн має низку суттєвих переваг. Адже співробітники поліції, зареєструвавшись на порталі (http://www.prof.npu.gov.ua), мають можливість в будь-який зручний для них час ознайомитись із матеріалами професійної підготовки, новими змінами у законодавстві та обговорити професійні питання на форумі.
Здійснення контролю знань, умінь та навичок осіб молодшого, середнього та вищого складу Національної поліції України регламентований Положенням про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України. Доступ до освітнього порталу здійснюється через мережу Інтернет за допомогою комп’ютера, планшета чи мобільного телефону. Портал дозволить швидко оцінювати рівень знань поліцейських та здійснювати моніторинг стану їх професійного розвитку. Тестування відбувається щомісячно та щорічно (підсумкове) з наступних видів підготовки:

 • функціональна;
 • загальнопрофільна (включає безпеку життєдіяльності – 63 питання та домедичну підготовку – 135 питань);
 • теоретичний розділ вогневої підготовки (включає матеріальну частину зброї – 33 питання, правила та порядок застосування і використання зброї – 44 питання, заходи безпеки при поводженні зі зброєю – 49 питань).

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань з профпідготовки Нацполіції. Пропонований додаток містить перелік тестових питань 2020 року з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)

Тестові запитання на посаду прокурора з відповідями 2020

  • Тести для проходження у 2020 році прокурорами атестації на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»;
  • Завдання практичного характеру для підготовки до відповідного етапу проходження конкурсів в прокуратури всіх рівнів та атестації прокурорів;
  • Тести на знання законодавства для кандидатів на вакантні посади прокурорів Офісу Генерального прокурора;
  • Тести при відборі кандидатів на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП);

  Розпочніть on-line тест (ДЕМО-версія) натиснувши кнопку:
  Розпочати тестування

  Мобільний додаток на
  знання законодавства

  Завантажити Android додаток

  Завантажити iOS додаток

  Мобільний додаток на
  загальні здібності та навички

  Завантажити Android додаток

  Завантажити iOS додаток

  Тестування за методиками під назвою «General Skills» з виявлення рівня розвитку математичного, абстрактного, вербального та логічного мислення, та з оцінки основних особистісних характеристик кандидата за методиками під назвою «BFQ-2» (General skills, Psymetrics, HCS Integrit Check)
  (більше…)

Тести ЗНО право в магістратуру 2020

Безкоштовно on-line тести (ДЕМО-версія) попередніх років – просто натисніть кнопку:
Розпочати тестування

Для здобуття ступеня магістра права або міжнародного права у 2020 році, всі бажаючі проходять єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). ЗНО-2020 зокрема, передбачає виконання екзаменаційної роботи, що складена згідно з програмою МОН України 2020 року з восьми навчальних дисциплін:

 1. Тести з конституційного права України
 2. Тести з адміністративного права України
 3. Тести з кримінального права України
 4. Тести з кримінального процесуального права України
 5. Тести з цивільного права України
 6. Тести з цивільного процесуального права України
 7. Тести з міжнародного права
 8. Тести з міжнародного захисту прав людини

Скористайтесь мобільним додатком який дає змогу навчання та проходження тренувальних тестувань право ЗНО в магістратуру. Пропонований додаток містить перелік тестових питань 2020 року з відповідями!

Завантажити Android додаток

Завантажити iOS додаток

(більше…)