Розділ 2. Перелік тестових питань з варіантами відповідей на державну службу

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»II.) 1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

 • А) наявність повної вищої освіти у галузі знань з державного управління;
 • Б) здатність у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;
 • В) бездоганне виконання професійних обов’язків і неухильне дотримання службової дисципліни;
 • Г) потенційна спроможність визначати і вирішувати задачі, які постають на державній службі, демонструвати лідерський потенціал і володіти інноваційними технологіями.


II.) 2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

 • А) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі;
 • Б) посадова особа, наділена державно-владними і розпорядчими повноваженнями;
 • В) посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в органі державного управління;
 • Г) безпосередній керівник державних службовців.


II.) 3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

 • А) посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу;
 • Б) посада, що передбачає здійснення схожих функцій і повноважень;
 • В) посада, що передбачає однакові професійні компетентності;
 • Г) посада, на якій оплата праці державного службовця буде не меншою від існуючої.


(більше…)